FOOD PROCESSOR - Kompernass

kompernass.com

FOOD PROCESSOR - Kompernass

Pyörivien osien aiheuttama

loukkaantumisvaara!

Älä koskaan kurota sekoituskulhoon y käytön

aikana.

Vaihda tarvikkeet ainoastaan käyttölaitteen j

seistessä! Sammuttamisen jälkeen käyttö j käy vielä

lyhyen aikaa. Laitetta saa käyttää ainoastaan,

kun käyttämättömät käyttöaukot on suljettu käytön

suojakansilla. Vikatapauksessa sammuta laite ja

irrota verkkopistoke välttääksesi laitteen tahattoman

päällekytkemisen.

Ainesten lisääminen

• Sammuta laite kiertokytkimestä g.

• Aseta kääntökytkin g asentoon P ja pidä sitä

tässä asennossa, kunnes käyttömoottori j

pysähtyy (kuva 2).

• Avaa kansi.

• Paina avauspainiketta f ja käännä kääntövarsi h

käyttöasentoon 5 (katso luku „Käyttöasennot“).

• Täytä ainekset kulhoon tai lisää aineksia kannessa

olevasta aukosta.

Työskentelyn jälkeen

• Sammuta laite kiertokytkimestä g.

• Aseta kääntökytkin g asentoon P ja pidä sitä

tässä asennossa, kunnes käyttömoottori j

pysähtyy (kuva 2).

• Avaa kansi.

• Paina avauspainiketta f ja käännä kääntövarsi

h käyttöasentoon 4 (katso luku „Käyttöasennot“).

• Irrota tarvike käytöstä j.

• Poista sekoituskulho y laitteesta.

• Puhdista kaikki osat (katso luku „Puhdistus ja hoito“).

Vihannesleikkurilla työskentely

Ohje: Varmista, ettei kääntövarressa h ole

taikinakoukkua q, pallo- e tai sekoitusvispilää w.

Esivalmistele laite vihannesleikkurin u käyttöön

seuraavasti:

• Paina avauspainiketta f ja käännä kääntövarsi

h käyttöasentoon 4 (katso luku „Käyttöasennot“)

(kuva 1).

• Aseta sekoituskulho y paikoilleen. Sekoituskulhon

y jalustan on oltava laitteen syvennyksissä

k.

• Paina avauspainiketta f ja käännä kääntövarsi

h käyttöasentoon 1 (katso luku „Käyttöasennot“).

• Poista vihannesleikkurin u käytön suojakansi

(kuva 4).

• Työnnä vihannesleikkuri u käyttöakseleineen a

käyttöaukkoon (vihannesleikkurin u merkintä

kääntövarren h merkintään) ja käännä

myötäpäivään rajoittimeen saakka.

• Poista kansi ja sulloin d.

• Aseta tehtävän mukaisesti leikkuu- s, raaste- o

tai hienoraastelevy i vihannesleikkurin käyttöakselille

a.

• Aseta ja lukitse kansi ja sulloin d vihannesleikkurille

u.

• Aseta kääntökytkin g halutulle tasolle.

Ohje: Älä paina vihannesleikkuriin u liikaa

aineksia. Huomaa taulukko luvussa „Suositellut

täyttömäärät“.

• Täytä ainekset täyttökuilun kautta sulloimen d

avulla.

- 15 -

More magazines by this user
Similar magazines