FOOD PROCESSOR - Kompernass

kompernass.com

FOOD PROCESSOR - Kompernass

Pyörivien osien aiheuttama

loukkaantumisvaara!

Älä koskaan työnnä käsiä tai vieraita esineitä

täyttöaukkoon. Muuten voit saada vammoja tai

laite saattaa vaurioitua. Täytä ainekset ainoastaan

sulloimen avulla.

Vaihda tarvikkeet ainoastaan käyttölaitteen j

seistessä! Sammuttamisen jälkeen käyttö j käy vielä

lyhyen aikaa. Laitetta saa käyttää ainoastaan,

kun käyttämättömät käyttöaukot on suljettu käytön

suojakansilla. Vikatapauksessa sammuta laite ja

irrota verkkopistoke välttääksesi laitteen tahattoman

päällekytkemisen.

Työskentelyn jälkeen

• Sammuta laite kiertokytkimestä g.

• Kierrä vihannesleikkuri u vastapäivään ja irrota

se.

• Pura vihannesleikkuri u ja puhdista kaikki osat

(katso luku „Puhdistus ja hoito“).

Tehosekoittimella työskentely

Palovamman vaara!

Anna kuumien nesteiden jäähtyä kädenlämpöisiksi

(n. 30–40°C), ennen kuin ne täytetään tehosekoittimeen

r.

Esivalmistele laite tehosekoittimen r käyttöön

seuraavasti:

• Paina avauspainiketta f ja käännä kääntövarsi

h käyttöasentoon 3 (katso luku

„Käyttöasennot“).

• Irrota tehosekoittimen käytön suojakansi (kuva

7).

• Aseta tehosekoitin r paikoilleen (jalustan merkintä

peruslaitteen merkintään) ja käännä vastapäivään

esteeseen saakka (kuva 8).

• Täytä ainekset.

Suurin sallittu määrä: 1 litra;

vaahtoavat nesteet korkeintaan 0,5 litraa;

ihanteellinen työstömäärä kiinteä: 50–100 g.

Ohje: Huomaa taulukko luvussa „Suositellut

täyttömäärät“.

• Aseta suppilollinen kansi sekoittimelle ja paina

tiiviisti paikoilleen (kuva 9).

• Aseta kääntökytkin g halutulle tasolle.

Terävän terän/pyörivän käytön

aiheuttama loukkaantumisvaara!

Älä koskaan työnnä kättäsi paikoilleen asetettuun

tehosekoittimeen r! Irrota/aseta tehosekoitin r

laitteelle ainoastaan käytön j seistessä! Käytä

tehosekoitinta r ainoastaan kannen ollessa

paikoillaan.

Vikatapauksessa sammuta laite ja irrota verkkopistoke

välttääksesi laitteen tahattoman päällekytkemisen.

Ainesten lisääminen

• Sammuta laite kiertokytkimestä g.

• Paina tehosekoittimen r kahvassa olevaa

painiketta, avaa kansi ja täytä ainekset

sekoittimeen

tai

• Irrota suppilo ja täytä kiinteät ainekset vähitellen

jälkitäyttöaukon läpi (kuva 10)

tai

• Täytä nestemäiset ainekset suppilon kautta

(kuva 11).

Työskentelyn jälkeen

• Sammuta laite kiertokytkimestä g.

• Käännä tehosekoitinta r myötäpäivään ja irrota

se laitteesta.

Ohje: Puhdista tehosekoitin r parhaiten heti

käytön jälkeen (katso luku „Puhdistus ja

hoito“).

- 16 -

More magazines by this user
Similar magazines