FOOD PROCESSOR - Kompernass

kompernass.com

FOOD PROCESSOR - Kompernass

Tekniska specifikationer

Nätspänning:

Effektförbrukning:

Blandskålen rymmer

max:

Mixern rymmer max:

220–240 V / 50 Hz

550 W

ca 3,8 l

ca 1,5 l

Leveransens omfattning

Köksassistent KH 701

Blandarskål av rostfritt stål med lock

Mixer med lock och tratt

Skärare med påmatare

Skär/vändskiva (tjock och tunn)

Riv/vändskiva (grov och medel)

Rivskiva (fin)

Degkrok med degstopp

Ballongvisp

Grovvisp

Hållare för tillbehör

Monteringsmaterial

Bruksanvisning

Beskrivning

q Degkrok med degstopp

w Grovvisp

e Ballongvisp

r Mixer med lock och tratt

t Hållare för tillbehör

y Blandskål med lock

u Skärare

i Rivskiva

o Riv/vändskiva

a Drivaxel för skärare

s Skär/vändskiva

d Lock med påmatare till skärare

f Knapp för att lossa spärren

g Skruvknapp

h Svängarm

j Drivanordning

k Hack för att fästa blandskålen

l Kabelfack

Förberedelser

• Kontrollera att leveransen är komplett och inte

har några synliga skador innan du börjar använda

apparaten.

• Ta bort allt förpackningsmaterial från apparaten.

• Innan du börjar använda apparaten måste den

rengöras så som beskrivs i kapitel „Rengöring

och skötsel“.

• Ställ apparaten på en glatt och ren yta.

• Apparaten ska fästas i underlaget med fyra

sugkoppar.

• Dra ut kabeln ur kabelfacket l (Bild 6).

• Sätt kontakten i ett eluttag.

- 23 -

More magazines by this user
Similar magazines