FOOD PROCESSOR - Kompernass

kompernass.com

FOOD PROCESSOR - Kompernass

Driftpositioner

Akta: Apparaten får endast användas när tillbehöret

monterats enligt tabellen och står i driftposition.

Apparaten får aldrig sättas på utan ingredienser.

1

2

3

Position

Tillbehör

För att förbereda apparaten för att arbeta med degkrok

q, ballong- e eller grovvispar w gör du så

här:

• Tryck på knappen för att lossa spärren f och

flytta svängarmen h till driftposition 4 (se kapitel

„Driftpositioner“ samt Bild 1).

• Sätt in blandskålen y. Skålens y sockel ska

passas in i hacken k på apparaten.

• Tryck på knappen för att lossa spärren f och

flytta svängarmen h till driftposition 1 (se kapitel

„Driftpositioner“ samt Bild 1).

• Sätt skruvknappen g på P och håll fast den

i det läget tills drivanordningen j stannar i

parkeringsläget (Bild 2). Om drivanordningen

inte rör sig står den redan på parkeringsläget.

• Tryck på knappen för att lossa spärren f och

flytta svängarmen h till driftposition 4 (se kapitel

„Driftpositioner“ samt Bild 1).

• Beroende på vad du ska göra sticker du in degkroken

q, ballong- e eller grovvispen w i

drivanordningen j tills de låser fast.

4

Placera blandskålen

Montera degkrok och vispar

Observera: Degkroken q är försedd med ett

degstopp. Skruva på degstoppet tills

degkroken q kan låsa fast (Bild 3).

• Fyll blandskålen y med de ingredienser som ska

bearbetas.

5

Tillsätta större mängder för

bearbetning

Arbeta med degkrok och vispar

Observera: Apparaten får bara användas om

skydden satts på över öppningarna till de drivanordningar

som inte används.

Observera: Observera att degen får större

volym när den knådas eller rörs i blandskålen

eller att den trycks upp något av rotationen.

Följ anvisningarna i tabellen i kapitel „Rekommenderade

påfyllningsmängder“.

• Tryck på knappen för att lossa spärren f och

flytta svängarmen h till driftposition 1 (se kapitel

„Driftpositioner“ samt Bild 1).

• Sätt locket på blandskålen y.

• Vrid skruvknappen g till önskat läge.

- 24 -

More magazines by this user
Similar magazines