FOOD PROCESSOR - Kompernass

kompernass.com

FOOD PROCESSOR - Kompernass

Risk för personskador på roterande delar!

Stoppa aldrig ner händerna i blandskålen y när

apparaten arbetar.

Byt bara tillbehör när drivanordningen j står stilla!

Drivanordningen j fortsätter snurra en stund efter

att apparaten stängts av. Apparaten får bara användas

om skydden satts på över öppningarna till

de drivanordningar som inte används. Vid störningar

ska du stänga av apparaten och dra ut kontakten

så att den inte kan sättas på av misstag.

Fylla på ingredienser

• Stäng av apparaten med skruvknappen g.

• Sätt skruvknappen g på läge P och håll fast den

i det läget tills drivanordningen j står stilla

(Bild 2).

• Ta av locket.

• Tryck på knappen för att lossa spärren f ochflytta

svängarmen h till driftposition 5 (se kapitel

„Driftpositioner“).

• Fyll på ingredienser direkt eller tillsätt dem genom

öppningen i locket.

När apparaten arbetat färdigt

• Stäng av apparaten med skruvknappen g.

• Sätt skruvknappen g på läge P och håll fast den

i det läget tills drivanordningen j står stilla

(Bild 2).

• Ta av locket.

• Tryck på knappen för att lossa spärren f ochflytta

svängarmen h till driftposition 4 (se kapitel

„Driftpositioner“).

• Ta av tillbehöret från drivanordningen j.

• Lyft av blandskålen y.

• Rengör alla delar (se kapitel „Rengöring ochskötsel“).

Arbeta med skäraren

Observera: Försäkra dig om att det inte sitter

någon degkrok q, ballong- e eller grovvisp w

på svängarmen h.

För att förbereda apparaten för arbete med skäraren

u gör du så här:

• Tryck på knappen för att lossa spärren f och

flytta svängarmen h till driftposition 4 (se kapitel

„Driftpositioner“ samt Bild 1).

• Sätt in blandskålen y. Skålens y sockel ska

passas in i hacken k på apparaten.

• Tryck på knappen för att lossa spärren f och

flytta svängarmen h till driftposition 1 (se kapitel

„Driftpositioner“).

• Ta bort skyddet över skärarens u drivanordning

(Bild 4).

• Stick in skärarens u ska hamna drivaxel a i

öppningen till skärarens drivanordning (markeringen

på skäraren u på svängarmens h markering)

och skruva medsols tills det tar stopp.

• Ta av locket med påmataren d.

• Beroende på vad du ska göra sätter du skärskivan

s, den grova rivskivan o eller den fina

rivskivan i på skärarens drivaxel a.

• Sätt locket med påmataren d på skäraren u

och lås fast det.

• Sätt skruvknappen g på önskat läge.

Observera: Tryck inte in för mycket ingredienser

i skäraren u på samma gång. Följ

anvisningarna i tabellen i kapitel „Rekommenderade

påfyllningsmängder“.

• Använd påmataren d för att trycka ner

ingredienser genom öppningen.

- 25 -

More magazines by this user
Similar magazines