FOOD PROCESSOR - Kompernass

kompernass.com

FOOD PROCESSOR - Kompernass

Risk för personskador på roterande delar!

Stoppa aldrig in händer eller några föremål i

inmatningsöppningen, då kan du skada både dig

själv och apparaten. Fyll bara på ingredienser med

påmataren.

Byt bara tillbehör när drivanordningen j står stilla!

Drivanordningen j fortsätter snurra en stund efter

att apparaten stängts av. Apparaten får bara användas

om skydden satts på över öppningarna till

de drivanordningar som inte används. Vid störningar

ska du stänga av apparaten och dra ut kontakten

så att den inte kan sättas på av misstag.

När apparaten arbetat färdigt

• Stäng av apparaten med skruvknappen g.

• Vrid skäraren u motsols och ta av den.

• Demontera skäraren u och rengör alla delar

(se kapitel „Rengöring och skötsel“).

Arbeta med mixer

Risk för skållning!

Låt heta vätskor svalna tills de blir handljumma

(ca 30–40°C) innan du häller dem i mixern r.

För att förbereda apparaten för att arbeta med

mixern r gör du så här:

• Tryck på knappen för att lossa spärren f och

flytta svängarmen h till driftposition 3 (se kapitel

„Driftpositioner“).

• Ta av skyddet över mixerns drivanordning

(Bild 7).

• Sätt på mixern r (markeringen på sockeln ska

hamna på markeringen på basenheten) och vrid

den motsols tills det tar stopp (Bild 8).

• Fylla på ingredienser.

Maxmängd: 1 liter;

skummande vätskor max 0,5 liter;

optimal mängd för bearbetning av fasta

livsmedel: 50–100 g.

Observera: Följ anvisningarna i tabellen i

kapitel „Rekommenderade påfyllningsmängder“.

• Sätt på locket med tratt och tryck fast det

ordentligt (Bild 9).

• Sätt skruvknappen g på önskat läge.

Risk för personskador på grund av vassa

knivar/roterande drivanordning!

Stoppa aldrig in händerna i den monterade mixern

r! Ta bara av och sätt på mixern r när drivanordningen

j står stilla! Använd aldrig mixern r utan

lock.

Vid störningar ska du stänga av apparaten och dra ut

kontakten så att den inte kan sättas på av misstag.

Fylla på ingredienser

• Stäng av apparaten med skruvknappen g.

• Tryck in knappen på mixerns r handtag, ta

av locket och fyll i ingredienserna

eller

• Ta ut tratten och tryck ner fasta ingredienser lite

i taget genom påfyllningsöppningen (Bild 10)

eller

• Använd tratten för att fylla på flytande ingredienser

(Bild 11).

När apparaten arbetat färdigt

• Stäng av apparaten med skruvknappen g.

• Skruva mixern r medsols och lyft av den.

Observera: Mixern r bör helst rengöras

direkt efter användningen (se kapitel

„Rengöring och skötsel“).

- 26 -

More magazines by this user
Similar magazines