FOOD PROCESSOR - Kompernass

kompernass.com

FOOD PROCESSOR - Kompernass

Rengöring och skötsel

Risk för elektrisk stöt!

Varning: Doppa aldrig ner apparaten i

vatten eller andra vätskor.

Akta!

Använd aldrig slipande rengöringsmedel.

Dra ut kontakten.

Torka av apparaten utvändigt med en fuktig trasa.

Ta lite diskmedel på trasan om det behövs.

Torka sedan apparaten mycket noga.

Rengör blandarskålen y, skäraren u och

tillbehören

Diska alla tillbehör, blandarskålen y och skäraren

u i vatten och milt diskmedel. Skölj och torka noga.

Tillbehör, blandarskål y och skärare u får inte diskas

i maskin.

Rengöra mixern

Risk för personskador på grund av den

vassa kniven!

Rör inte vid mixerkniven med bara händerna.

Akta!

Använd aldrig slipande rengöringsmedel.

För att rengöra mixern monterar du den och fyller

den med vatten och diskmedel r.

Sätt sedan på mixern r och låt den gå i några sekunder.

Häll sedan ut diskvattnet och skölj ur mixern

r med rent vatten. Ta bort eventuella rester med

en diskborste.

Åtgärda fel

Om apparaten plötsligt stannar:

Apparaten är överhettad och den automatiska

säkerhetsfrånkopplingen har aktiverats.

• Sätt skruvknappen g på läge 0.

• Dra ut kontakten ur uttaget.

• Låt apparaten svalna i 15 minuter.

• Om inte apparaten är tillräckligt kall efter 15

minuter kommer den inte att starta.

• Vänta då i 15 minuter till innan du försöker igen.

Om apparaten inte går att sätta på:

• Se efter om kontakten sitter i uttaget.

• Kontrollera om skydden över drivanordningarna

till mixern r och skäraren u, blandskålen y

och locket monterats rätt och sitter fast ordentligt.

• Kontrollera om svängarmen h står i rätt driftposition

(se kapitel „Driftpositioner“).

Om inget av detta hjälper är apparaten defekt.

Lämna in den till en kvalificerad fackverkstad eller

vår kundtjänst för reparation.

Kassering

Apparaten får absolut inte kastas

bland de vanliga hushållssoporna.

Denna produkt uppfyller kraven i

EU-direktiv 2002/96/EC.

Lämna in den till ett företag som har tillstånd att ta

hand om kasserade apparater av den här typen

eller till rätt återvinningsstation på din kommuns

avfallsanläggning.

Följ gällande föreskrifter. Om du är tveksam ska du

fråga den lokala avfallshanteringsmyndigheten.

Lämna in allt förpackningsmaterial till

miljövänlig återvinning.

- 27 -

More magazines by this user
Similar magazines