FOOD PROCESSOR - Kompernass

kompernass.com

FOOD PROCESSOR - Kompernass

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

Sikkerhedsanvisninger 32

Bestemmelsesmæssig anvendelse 32

Tekniske data 33

Medfølger ved køb 33

Beskrivelse af maskinen 33

Første ibrugtagning 33

Driftspositioner 34

Arbejde med dejkrog, piskeris og rørekrog 34

Arbejde med snitteenhed 35

Arbejde med blenderen 36

Rengøring og vedligeholdelse 37

Afhjælpning af fejl 37

Bortskaffelse 37

Garanti & Service 38

Importør 38

Anbefalet påfyldningsmængde 39

Læs betjeningsvejledningen igennem før første brug, og opbevar den til senere brug. Lad vejledningen følge

med, hvis apparatet gives videre til andre."

- 31 -

More magazines by this user
Similar magazines