FOOD PROCESSOR - Kompernass

kompernass.com

FOOD PROCESSOR - Kompernass

Driftspositioner

Obs: Brug kun maskinen, når tilbehøret er anbragt

efter denne tabel og er i driftsposition. Må aldrig

startes op uden ingredienser.

1

2

3

Position

Tilbehør

Gå frem på følgende måde for at gøre maskinen

klar til brug med dejkrog q, piskeris e og rørekrog

w:

• Tryk på oplåsningsknappen f, og anbring

drejearmen h i driftsposition 4 (se kapitlet

„Driftspositioner") (figur 1).

• Sær røreskålen y ind. Røreskålens fod y skal

stå i udsparingerne k på maskinen.

• Tryk på oplåsningsknappen f, og anbring

drejearmen h i driftsposition 1 (se kapitlet

„Driftspositioner") (figur 1).

• Stil drejekontakten g på P, og hold den fast, indtil

drevet j bliver stående på parkeringspositionen

(figur 2). Hvis drevet ikke bevæger sig, er

parkeringspositionen allerede nået.

• Tryk på oplåsningsknappen f, og anbring

drejearmen h i driftsposition 4 (se kapitlet

„Driftspositioner“) (figur 1).

• Afhængigt af funktionen sættes dejkrogen q,

piskeriset e eller rørekrogen w ind i drevet j,

indtil den/det går i hak.

4

5

Placering af røreskålen

Indsætning af dejkrog, piskeris

og rørekrog

Tilsætning af store mængder til

forarbejdning

Bemærk: Dejkrogen q er udstyret med en

dejskraber. Drej dejskraberen, indtil dejkrogen

q kan gå i hak (figur 3).

• Hæld ingredienserne i røreskålen y.

Bemærk: Når du ælter og rører, kommer

massen i skålen til at fylde mere og mere eller

trykkes opad på grund af bevægelsen. Se

tabellen i kapitlet „Anbefalet mængde“.

Arbejde med dejkrog,

piskeris og rørekrog

Bemærk: Maskinen må kun benyttes, når

drivåbningerne, som ikke benyttes, er dækkede

med beskyttelsesdækslerne.

• Tryk på oplåsningsknappen f, og anbring

drejearmen h i driftsposition 1 (se kapitlet

„Driftspositioner“) (figur 1).

• Sæt låget på røreskålen y.

• Stil drejekontakten g på det ønskede trin.

- 34 -

More magazines by this user
Similar magazines