FOOD PROCESSOR - Kompernass

kompernass.com

FOOD PROCESSOR - Kompernass

Fare for personskade på grund af

roterende dele!

Stik aldrig hænderne eller fremmede genstande ind

i påfyldningsskakten, så tilskadekomst og skader på

maskinen undgås. Fyld kun ingredienserne på med

nedpropperen.

Skift kun tilbehøret, når drevet j er standset! Når

du slukker for maskinen, bliver motoren j ved med

at køre i kort tid. Maskinen må kun benyttes, når

drivåbningerne, som ikke benyttes, er dækkede med

beskyttelseslågene. Hvis der opstår fejl, skal du

slukke for maskinen og trække stikket ud, så det

undgås, at maskinen kan tændes ved en fejltagelse.

Når du er færdig med arbejdet

• Sluk for maskinen på drejekontakten g.

• Drej snitteenheden u mod urets retning, og tag

den af.

• Afmontér snitteenheden u, og rengør alle dele

(se kapitlet „Rengøring og vedligeholdelse“).

Arbejde med blenderen

Fare for skoldning!

Lad varme væsker køle af til håndvarm temperatur

(ca. 30–40°C), før du fylder dem i blenderen r.

Gør følgende for at forberede maskinen til funktion

med blender r:

• Tryk på oplåsningsknappen f, og anbring

drejearmen h i driftsposition 3 (se kapitlet

„Driftspositioner“).

• Tag beskyttelseslåget til blenderen af (figur 7).

• Sæt blenderen r på (markeringen på foden på

markeringen på grundmaskinen), og drej mod

urets retning indtil anslag (figur 8).

• Fyld ingredienserne på.

Maksimummængde: 1 liter;

skummende væsker maksimum 0,5 liter;

optimal forarbejdningsmængde fast: 50–100 g

Bemærk: Se tabellen i kapitlet „Anbefalet

mængde“.

• Sæt låget med tragten på, og pres det ned, så

det sidder fast (figur 9).

• Stil drejekontakten g på det ønskede trin.

Fare for personskader på grund af skarpe

knive/roterende drev!

Stik aldrig hænderne ind i den påsatte blender r!

Blenderen r må kun tages af og sættes på, når

drevet j står stille! Brug kun blenderen r med

påsat låg.

Hvis der opstår en fejl, skal du slukke for maskinen

og trække stikket ud, så det undgås, at maskinen

kan tændes ved en fejltagelse.

Hæld ingredienserne i skålen

• Sluk for maskinen på drejekontakten g.

• Tryk på knappen på blenderens håndtag r,

tag låget af, og fyld ingredienserne på

eller

• Tag tragten ud, og fyld de faste ingredienser lidt

efter lidt gennem påfyldningsåbningen (figur

10)

eller

• Fyld de flydende ingredienser gennem tragten

(figur 11).

Når du er færdig med arbejdet

• Sluk for maskinen på drejekontakten g.

• Drej blenderen r i urets retning, og tag den af.

Bemærk: Rengør blenderen r straks efter

brug (se kapitlet „Rengøring og vedligeholdelse“).

- 36 -

More magazines by this user
Similar magazines