FOOD PROCESSOR - Kompernass

kompernass.com

FOOD PROCESSOR - Kompernass

Rengøring og vedligeholdelse

Fare på grund af elektrisk stød!

Advarsel: Læg aldrig maskinen ned i vand

eller andre væsker.

Obs!

Brug ikke skurende rengøringsmidler.

Tag stikket ud af stikkontakten.

Tør maskinen af med en fugtig klud. Brug en smule

opvaskemiddel ved behov.

Lad derefter maskinen tørre fuldstændigt.

Rengør røreskålen af rustfrit stål y, hurtigsnitteren

u og tilbehørsdelene

Rengør alle tilbehørsdele, røreskålen af rustfrit stål

y og hurtigsnitteren u i vand med lidt opvaskemiddel.

Skyl af med rent vand, og tør delene. Tilbehørsdelene,

røreskålen af rustfrit stål y og hurtigsnitteren

u er ikke beregnet til vask i opvaskemaskine.

Rengøring af blenderen

Fare for personskader på grund af skarpe

knive!

Rør ikke ved blenderknivene med de bare hænder.

Obs!

Brug ikke skurende rengøringsmidler.

Tilsæt en smule opvaskemiddel, når du rengør den

påsatte blender r med vand.

Tænd nogle sekunder for blenderen r. Hæld

opvaskevandet ud, og skyl blenderen r med rent

vand. Fjern eventuelle rester med en opvaskebørste.

Afhjælpning af fejl

Hvis maskinen pludselig standser:

Maskinen er overophedet, og den automatiske

sikkerhedsfrakobling er aktiveret.

• Stil drejekontakten g på 0.

• Træk stikket ud af stikkontakten.

• Lad maskinen afkøle 15 minutter.

• Hvis maskinen ikke er fuldstændigt afkølet efter

de 15 minutter, vil den ikke starte.

• Vent 15 minutter mere, og tænd igen.

Hvis maskinen ikke kan tændes:

• Kontrollér, om stikket sidder i stikkontakten.

• Kontrollér, om afdækningerne til blenderen r

og snitteenheden u, røreskålen y og låget er

sat rigtigt ind og er gået i hak.

• Kontrollér, om drejearmen h står i den rigtige

position (se kapitlet „Driftspositioner“).

Hvis disse aktiviteter ikke hjælper, er maskinen

defekt. Lad maskinen reparere af et autoriseret

specialværksted eller af kundeservice.

Bortskaffelse

Kom under ingen omstændigheder

afspilleren i det normale husholdningsaffald.

Dette produkt overholder

Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv 2002/96/EC.

Bortskaf afspilleren hos et godkendt affaldsfirma eller

på dit kommunale affaldsanlæg. Følg de aktuelt

gældende regler. Kontakt affaldsordningen, hvis du

er i tvivl.

Aflever alle emballagematerialer på et

affaldsdepot, så miljøet skånes.

- 37 -

More magazines by this user
Similar magazines