eksamensrelevant workshop i formueret - Kromann Reumert

kromannreumert.com

eksamensrelevant workshop i formueret - Kromann Reumert

(1) BB’s reaktionsmuligheder over for AA’s

manglende betaling af afdrag (I/IV)

• Pantebrevstyper (Panteret, kap. 8, s. 160-173)

• De forskellige pantebrevstyper indebærer forskellige retsvirkninger

• 1. prioritet – ”realkreditpantebrev”

• Ordinært (almindeligt) pantebrev med pant i ejendommen

• Indeholder vilkår om forrentning og afdrag. Den til enhver tid

værende restgæld vil kunne beregnes ud fra pantebrevets eget

indhold (bortset fra hvis restance/ekstraordinære afdrag)

• 2. prioritet – ”ejerpantebrev”

• Ejerpantebrev med pant i ejendommen, underpantsat til BB

• Indeholder en ”oprykningsklausul”

3

More magazines by this user
Similar magazines