Restrukturering af nødlidende landbrug - Kromann Reumert

kromannreumert.com

Restrukturering af nødlidende landbrug - Kromann Reumert

RESTRUKTURERING AF

NØDLIDENDE LANDBRUG

BÆREDYGTIGE LØSNINGER – INGEN KONKURSER

1


Proaktive og

målrettede indsatser

Antallet af nødlidende engagementer har været stærkt

stigende hos de fleste banker og kreditforeninger siden

2008 som et direkte resultat af finanskrisen. Desværre ser

tendensen ud til at fortsætte i 2010 med udsigt til også

at ramme landbruget. Her opleves der ikke kun problemer

med negativ udvikling i den regnskabsmæssige balance –

der konstateres også svigtende resultater på driften.

Udviklingen fører store udfordringer med sig, som kræver

målrettede og gennemtænkte indsatser. Bankerne og

kreditforeningerne har derfor krav på kompetent og effektiv

rådgivning, når det gælder håndtering af deres nødlidende

engagementer.

Hos Kromann Reumert tager vi den udfordring alvorligt

og ønsker at bidrage til en proaktiv indsats for at opnå

bæredygtige løsninger. Vi har derfor besluttet os for, at

vi vil sætte standarden for rådgivning og repræsentation

af banker og kreditforeninger inden for restrukturering af

nødlidende landbrug.

Vi vil med dette korte oplæg fortælle, hvordan vi agter at

gøre dette.

3


Kromann Reumerts restruktureringsteam

Kromann Reumert har et særligt restruktureringsteam, der består af

jurister med speciale i insolvens og rekonstruktion samt fast ejendom.

Teamet er blandt de største i Danmark og består tilsammen af et betyde-

ligt antal jurister og sekretærer, og er geografisk fordelt mellem Århus

og København.

Vi har dermed altid mulighed for at være tæt på det enkelte landbrug samt

banken og kreditforeningen. Det sikrer en ”skræddersyet” håndtering af

sagen kombineret med det fornødne lokalkendskab.

Kromann Reumert er i stand til med øjeblikkelig

virkning at have et team klar til at løse komplicerede

opgaver inden for nødlidende landbrug.

4 5


Vejen til bæredygtige løsninger

Vores restruktureringsteam arbejder ud fra en målsætning

om at opnå værdiskabende løsninger for såvel landmanden

som bankerne og kreditforeningerne. Dette resultat sikres

erfaringsmæssigt bedst ved at arbejde i en struktureret

proces, hvor målsætningen fra starten af er klar, nemlig at

redde de nødlidende engagementer og dermed landbruget.

Succeskriteriet er det, vi kalder ”Bæredygtige løsninger –

ingen konkurser”.

Tilgængelighed

Nødlidende landbrug involverer mange parter og kræver til

tider hurtige aktioner, f.eks. hvis landmanden fredag eftermiddag

kort før lukketid resignerer og afleverer nøglen til

landbruget i banken eller hos kreditforeningen.

I disse kritiske situationer er vores restruktureringsteam klar

til at rykke ud med øjeblikkeligt varsel for at bistå bankerne

og kreditforeningerne. Tilgængelighed er en af de værdier,

som Kromann Reumert lægger afgørende vægt på.

Vejen til ”Bæredygtige løsninger – ingen konkurser”

skabes i første række på grundlag af Kromann Reumerts

solide erfaring inden for insolvens, restrukturering samt

fast ejendom kombineret med en professionel forretningsforståelse.

Vores rådgivning og repræsentation er herudover kendetegnet

ved stor faglig viden inden for insolvens, restrukturering

og fast ejendom, herunder speciallovgivningen om

landbrugsforhold. Samtidig lægger vi vægt på en hurtig og

klar information og kommunikation.

6 7


Handling bag ordene

Vi ønsker at sætte handling bag ordene og er ikke bange for at give nogle klare bud på, hvordan bankerne og kreditforeningerne

efter vores opfattelse bedst sikrer sig i tilfælde af nødlidende engagementer.

Det er vores erfaring:

Handling bag ordene...

• at en tidlig indsats i forhold til trængte engagementer

giver langt bedre mulighed for at opnå bæredygtige

løsninger og dermed undgå senere nødlidende

engagementer

• at en tæt og løbende dialog mellem både banker og

kreditforeninger samt landmanden øger chancerne for

overlevelse

• at der til brug herfor i låneaftaler bør aftales vilkår, som

sikrer bankerne og kreditforeningerne informationsog

kontrolmuligheder med landmanden

• at frivillige aftaler mellem bank, kreditforening og landmand

øger chancerne for overlevelse. Det kan f.eks.

være i form af henstandsordninger, akkorder, driftsaftaler,

frivillige aftaler om brugeligt pant og med

udgangspunkt i den nye landsbrugslov overvejelser om

ændret ejerstruktur, kapitaltilførsel og tilkøb af jord

• at brugeligt pant etableret ved kreditorforfølgning

i visse tilfælde kan være den mest operationelle

løsning

• at tvangsauktion og konkurs bør være sidste udvej.

8 9


KROMANN REUMERTS ORGANISATION

ANSÆTTELSES- OG

ARBEJDSRET

FAST EJENDOM OG

ENTREPRISERET

INSOLVENS OG

REKONSTRUKTION

KONKURRENCERET

PRIVATE CLIENTS

SKATTER OG

AFGIFTER

UDBUDSRET

BANK- OG

FINANSIERINGSRET

FORSIKRINGS- OG

ERSTATNINGSRET

IP

LIFE SCIENCE -

LÆGEMIDLER OG BIOTEK

PROCEDURE OG

VOLDGIFT

SPORT, MEDIER

OG ENTERTAINMENT

VIRKSOMHEDS-

OVERDRAGELSE

COMPLIANCE, CSR OG

CORPORATE GOVERNANCE

GENERATIONSSKIFTE

IT OG OUTSOURCING

MILJØRET OG OFFENTLIG RET

SELSKABSRET OG

ERHVERVSRET

SØ- OG

TRANSPORTRET

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE-

TEKNOLOGI OG MEDIER

ENERGIRET

GERMAN DESK

KAPITAL-

MARKEDSGRUPPEN

OUTBOUND SERVICES

SHIPPING

TELEKOMMUNIKATION

KROMANN REUMERT SÆTTER STANDARDEN

Kromann Reumert er Danmarks førende advokatvirk-

somhed med kontorer i København, Århus, London og

Bruxelles.

Vi er pr. 1. april 2009 mere end 600 medarbejdere, der

samarbejder engageret og opmærksomt med vores

klienter og hinanden. Omkring 320 af vores medarbejdere

er jurister.

Vi dækker i øjeblikket 27 specialeområder, men arbejder

konstant på at udvikle nye områder, som dækker vores

klienters behov. Vores mål er hele tiden at være på forkant

med udviklingen og være Danmarks førende juridiske

rådgiver inden for hvert enkelt område. Det er vores vision

at sætte standarden inden for advokatbranchen. Godt er

ikke godt nok – vi vil være de bedste.

ALLE SPECIALISTER ÉT STED

I Kromann Reumert har hvert specialeområde en

forretningsområdeansvarlig partner samt en række andre

partnere og medarbejdere tilknyttet.

Partnerne inden for hvert specialeområde arbejder tæt

sammen med specialeområdets øvrige jurister med at

udvikle vores kompetencer og indsigt inden for det

pågældende område.

Vores mål er hele tiden at være Danmarks førende juridiske

rådgiver inden for hvert enkeltområde og samlet. Så

mange specialkompetencer samlet ét sted er årsagen til,

at vi konstant kan forny os selv og være opdateret på det

sidste nye både i Danmark og internationalt – blandt andet

derfor sætter vi standarden.

EKSPERTTEAM PÅ TVÆRS

Som full service-advokatvirksomhed er vi i stand til at

varetage samtlige af vores klienters juridiske behov. Vi

uddanner vores medarbejdere, så de kan se på tværs af

specialer og forstå de kommercielle aspekter af hvert enkelt

opdrag til glæde for klienten. Det er vores mission at levere

værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement

og nærvær.

Uanset hvilken problemstilling vores klient har, kan vi stille

op med et team med forskellige specialister, der matcher

lige præcis det aktuelle behov. Klienten behøver kort sagt

ikke vælge og fravælge, men får automatisk det helt rette

ekspertteam.

KLIENTEN I FOKUS

Kromann Reumerts rådgivning er skræddersyet, så den

er praktisk og relevant for klienten. Vi tror på, at vi yder

den bedste rådgivning i nærværende samarbejde med

klienten og med baggrund i et indgående kendskab til

dennes organisation og forretning. Det gør os i stand til at

levere løsninger, der er brugbare, handlingsorienterede og

værdiskabende for klienten – også på længere sigt.

10 11


Søren Aamann Jensen, pARTNER

KONTAKT

Insolvens og rekonstruktion

Selskabsret og erhvervsret

Direkte: +45 38 77 45 80

Mobil: +45 40 92 82 94

E-mail: saj@kromannreumert.com

Jacob Møller, PARTNER

kontaktpersoner

Fast ejendom og entreprise

Direkte +45 38 77 43 63

Mobil: +45 20 19 74 05

E-mail: jmo@kromannreumert.com

Peter Hyldahl Ebbesen, advokat

Fast ejendom og entreprise

Private Clients

Procedure og voldgift

Direkte: +45 38 77 44 30

Mobil: +45 20 19 74 51

E-mail: phe@kromannreumert.com

12 13


Simon Falbe-Hansen, ADVOKAT

KONTAKT

Bank- og finansieringsret

Insolvens og rekonstruktion

Selskabsret og erhvervsret

Virksomhedsoverdragelse

Direkte +45 38 77 45 49

Mobil: +45 24 86 00 46

E-mail: sfh@kromannreumert.com

Anders Hjortsholm, Advokatfuldmægtig

Fast ejendom og entreprise

Direkte +45 38 77 46 74

Mobil: +45 20 19 74 70

E-mail: ahh@kromannreumert.com

Stay updated

Tilmeld dig vores nyhedsbreve på www.kromannreumert.com

14 15


KØBENHAVN

Kromann Reumert

Sundkrogsgade 5

2100 København Ø

Danmark

Tlf: 70 12 12 11

Fax: 70 12 13 11

E-mail: cph@kromannreumert.com

London

Kromann Reumert

42 New Broad Street

London EC2M 1JD

England

Tlf: +44 207 920 3030

Fax: +44 207 920 3099

E-mail: lon@kromannreumert.com

Århus

Kromann Reumert

Rådhuspladsen 3

8000 Århus C

Danmark

Tlf: 70 12 12 11

Fax: 70 12 14 11

E-mail: arh@kromannreumert.com

Bruxelles

Kromann Reumert

Rue du Luxembourg 3

B-1000 Bruxelles

Belgien

Tlf: +32 2 501 07 00

Fax: +32 2 501 07 01

E-mail: bru@kromannreumert.com

Kromann Reumerts vision er ”Vi sætter standarden”, fordi vi ikke vil nøjes med at være gode – vi vil være de bedste. Vi leverer værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement

og nærvær. Det opnår vi med fokus på værdierne kvalitet, forretningsforståelse, samarbejdsglæde og troværdighed. Vi er Danmarks førende advokatvirksomhed med mere

end 600 medarbejdere, hvoraf omkring 320 er jurister. Vores kontorer er i København, Århus, London og Bruxelles.

www.kromannreumert.com

More magazines by this user
Similar magazines