Erhvervslivet som erhvervsudvikler i Herning Kommune, Jan Møller

kromannreumert.com

Erhvervslivet som erhvervsudvikler i Herning Kommune, Jan Møller

Erhvervslivet som erhvervsudvikler

v/ Direktør for By, Erhverv og Kultur

Jan Møller Iversen

DRAFT


Målet

Herning skal fortsat være et godt sted at leve, bo,

studere, arbejde og drive virksomhed i!

DRAFT


Erhvervsudviklingen

Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for

vores kommune

Det er herfra:

• vi får vores indtægtsgrundlag og hermed muligheden for at udvikle os

som kommune

• der først implementeres de nyeste tendenser, viden og teknologier,

fordi nyt giver virksomhederne konkurrencefordele.

DRAFT

Derfor er Herning Kommunes vision på området…

”At skabe gode og dynamiske rammer for vækst og indtjening

hos virksomheder og borgere på et bæredygtigt grundlag!”


Kommunens rolle

Vores virksomheder er i dag under pres og der er behov for at tænke nyt i f.

t. at bevare konkurrenceevnen på et globalt marked.

Vi kan med andre ord ikke blive ved med at gøre mere af det samme

Kommunen skal være med til at skabe de optimale rammer – men det

er vigtigt at pointere, at det er virksomhederne som skal udfylde

rammerne.

DRAFT

Det er erhvervslivet som skaber erhvervsudviklingen

Det er erhvervslivet som skal vækste og udvikle sig.

Det er her resultaterne skabes

Vi bistår selvfølgelig når og hvor vi kan!


Det handler om…

Industriby

Øge arbejdsstyrkens kompetenceniveau

DRAFT

Ændring af arbejdsstyrken og opfattelsen denne

Videnby

Produktion

Innovation


Erhvervspolitikken sætter

rammen

Byrådet har med erhvervspolitikken fastlagt 6 fokusområder i f. t. at skabe

de rette rammer for at indfri visionen:

1. Styrkelse af arbejdskraften

2. Fremme udviklingen i virksomheder

3. Fremme iværksætteri

4. Bedre infrastruktur

5. Brugervenlig virksomheds service

6. Herning – en mere attraktiv by

DRAFT


Styrkelse af arbejdskraften

Lav konjunktur eller ej – vi står overfor en demografisk udfordring.

• Arbejdsstyrken falder frem til år 2030 og den kommer til at udgøre en

stadig mindre del af befolkningen.

Ved at sætte fokus på at styrke arbejdskraften ønsker vi at sætte fokus på

rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

DRAFT

Det handler om uddannelse, samarbejdet med jobcenteret i f. t. at sikre

den nødvendige arbejdskraft, beskæftigelsesindsatsen, integration,

børnepasning, folkeskolen, seniorliv med mere


Fremme udviklingen i

virksomheder

Vi vil sætte fokus på udvikling af virksomheder for at fremme væksten.

For at behandle alle ens – skal alle behandles forskelligt..

Derfor skal tilbuddene differentieres og målrettes de forskellige

virksomhedstyper.

Det handler om:

• Forskning og innovation

• Videncentre

• Virksomhedsservice

• Tilbyde information om ny

teknologi og markedsforhold

• Land - by

DRAFT


Fremme iværksætteri

Vi har et stort fokus på at nye virksomheder etablerer sig i kommunen –

men det handler også om at fremme iværksætterkulturen i området

Det gør vi ved

• at allerede i folkeskolen at sætte fokus på innovation og muligheden

for at blive selvstændig.

• at udbyde iværksætterkurser og tilbyde individuel

iværksættervejledning via Erhvervsrådet og Infogate

• Innovatorium – Business Factory.

DRAFT

Det handler også om at skabe det rette miljø for vores iværksættere


Bedre infrastruktur

God infrastruktur og kvalificeret

arbejdskraft er blandt de vigtigste

parametre, når en virksomhed

lokaliserer sig.

Vi arbejder derfor kontinuerligt på at

sikre en god infrastruktur i og til

Herning – og en infrastruktur der

binder kommunen sammen.

DRAFT

Det handler om veje, kollektiv trafik, IT,

synlighed på internettet mv.


Brugervenlig

virksomhedsservice

Virksomhederne møder kommunen i flere sammenhænge – og det er

væsentlig at de oplever at der er en god og sammenhængende service

fra os.

Det handler om kommunikation, fornuftige ventetider,

sagsbehandlingstider og kvaliteten i den sagsbehandling der leveres.

DRAFT

”En indgang”:

Man skal opleve at der er sammenhæng hos os – at man henvises til ”de

rigtige”, at ”de rigtige” taler sammen og leverer en høj kvalitet

Hjemmeside:

En opdateret og brugervenlig hjemmeside med relevante og dækkende

virksomhedsinformationer


Herning – en mere attraktiv

by

mere…ḊRAFT

Det at være en attraktiv by har betydning for såvel tiltrækningen af nye

virksomheder, arbejdskraft og studerende.. og det har betydning for

fastholdelsen af den arbejdskraft vi allerede har

Og der er rigtig mange initiativer i gang for at sikre at Herning bliver

endnu mere attraktiv…

• Den levende by, nye skoler, DGI-Park, Futopia, Projekt Herning og

meget meget


I Herning bruger vi

hinandens

kompetencer aktivt til

DRAFT

at skabe udvikling,

når…


Når der er behov for udvikling af

det eksisterende…

Der skal tænkes nyt – og betrædes nye stier, hvis vi skal kunne imødegå de

udfordringer vores område står overfor nu, så vi sikre en fortsat

udvikling. Og der er behov for at vi gør det sammen!

Derfor satte Økonomi- og Erhvervsudvalget og Erhvervsrådets bestyrelse i

juni hinanden stævne i en fælles Innovationsuge!

DRAFT

Målet var i fællesskab at:

• få sat rammen for en ny fælles og proaktiv erhvervsudviklingsstrategi

• få defineret hvad vi som område skal leve af fremadrettet,

• få defineret hvad der skal til for at vi når i mål – herunder hvem der

har hvilke roller og opgaver

Udgangspunktet er, at vi er afhængige af hinanden – at vi ikke

kan lykkes uden hinanden


Når krisen kradser…

Krisen har ramt os hårdt i vores område – og der har været behov for at

rette ekstra fokus på de kriseramte virksomheder for at minimere

”skaderne” og være med til at holde fokus på det fremadrettede

Initiativer:

1. Erhvervslivet og kommunen har derfor via Erhvervsrådet sat ekstra

ind i forhold til erhvervsservicen rettet mod de kriseramte

virksomheder med henblik at hjælpe dem bedst muligt gennem

udfordringerne.

DRAFT

2. For at holde fingeren på pulsen og få drejet på de rette ”håndtag” i

tide etablere vi forummet ”Vendepunktet” med repræsentation fra

arbejdsmarkedsparter, jobcenteret, erhvervsrådet, rådgiverbranchen,

Væksthus Midtjylland og Herning og Ikast-Brande Kommune.


Når der er behov for fyrtårne

DRAFT


Når der er behov for fyrtårne

DRAFT


Når der er behov for fyrtårne

DRAFT


Når der er behov for fyrtårne

DRAFT


Når der er behov for fyrtårne

DRAFT


HERNING…

DRAFT

Her er alle muligheder åbne!

More magazines by this user
Similar magazines