Prænotifikation - Kromann Reumert

kromannreumert.com

Prænotifikation - Kromann Reumert

DRAFT Nye fusionsregler Benedikte Havskov Hansen 24. august 2010


DRAFT


Agenda: De nye regler Gangen i en fusionssag DRAFT Gode råd


De nye regler følger anbefalingerne fra fusionsudvalget DRAFT


De nye regler Lavere tærskelværdier Forenklet procedure Nye anmeldelsesskemaer Længere tidsfrister i Fase II Meddelelse om betænkeligheder Vejledning om prænotifikation DRAFT


De nye regler Lavere tærskelværdier Forenklet procedure Nye anmeldelsesskemaer Længere tidsfrister i Fase II Meddelelse om betænkeligheder DRAFT Øvre: 3,8 mia. kr. 900 mio. kr. Nedre: 300 mio. kr. 100 mio. kr. Globale: Uændret 3,8 mia. kr. Vejledning om prænotifikation


De nye regler Lavere tærskelværdier Forenklet procedure Nye anmeldelsesskemaer Længere tidsfrister i Fase II Meddelelse om betænkeligheder DRAFT Uproblematiske fusioner kan få hurtigere og smidigere behandling Vejledning om prænotifikation


De nye regler Lavere tærskelværdier Forenklet procedure Nye anmeldelsesskemaer Længere tidsfrister i Fase II Meddelelse om betænkeligheder DRAFT Oplysningskrav svarer til Kommissionens Vejledning om prænotifikation


De nye regler Lavere tærskelværdier Forenklet procedure Nye anmeldelsesskemaer Længere tidsfrister i Fase II Meddelelse om betænkeligheder Vejledning om prænotifikation DRAFT Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får længere tid til at behandle de problematiske fusioner Nye tidsfrister følger kommissionens


De nye regler Lavere tærskelværdier Forenklet procedure Nye anmeldelsesskemaer Længere tidsfrister i Fase II Meddelelse om betænkeligheder Vejledning om prænotifikation DRAFT Parterne får en tidlig orientering om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens betænkeligheder ved fusionen


De nye regler Lavere tærskelværdier Forenklet procedure Nye anmeldelsesskemaer Længere tidsfrister i Fase II Meddelelse om betænkeligheder Vejledning om prænotifikation DRAFT Det er særdeles hensigtsmæssigt at kontakte Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen inden fusionen anmeldes


Gangen i en fusionssag DRAFT


Gangen i en fusionssag Prænotifikationsfasen Fusion anmeldes DRAFT Anmeldelsesfasen Fase I 25 hverdage Fase II 90 hverdage


Prænotifikation Anmeldelse Fase I Fase II Prænotifikationsfase DRAFT Anmeldelse Fusionsreglerne


Prænotifikation Anmeldelse Fase I Fase II Hvad kan afklares i prænotifikationsfasen? Forenklet eller almindelig anmeldelse Oplysninger i anmeldelsen Eventuelle tilsagn Hjælp til spørgsmål DRAFT


Prænotifikation Anmeldelse Fase I Fase II Hvornår kontaktes Konkurrence- og Tidligst muligt Forbrugerstyrelsen? • Afhængigt af fusionens kompleksitet • Minimum to uger før anmeldelse Bemærk: Fuld fortrolighed DRAFT


Prænotifikation Anmeldelse Fase I Fase II Den forenklede procedure • Forenklet anmeldelse – færre oplysninger • Forenklet godkendelse – hurtigere sagsbehandling – ingen uddybende markedsundersøgelser DRAFT nyhed • Kort afgørelse


Hvornår kan en fusion anmeldes forenklet? Horisontale overlap: Markedsandel < 15% Vertikale forbindelser: Markedsandel < 25% DRAFT Prænotifikation Anmeldelse Fase I Fase II Joint venture ubetydelig virksomhed i Danmark Hverken horisontal eller vertikal forbindelse Kategorier Overgang fra fælles kontrol til ene kontrol


Prænotifikation Anmeldelse Fase I Fase II Forenklet anmeldelse – 10 dages frist Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 10 hverdage til at fastlægge om fusionen kan anmeldes forenklet DRAFT Hvis ikke tilstrækkelig dokumentation inden for fristen: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kræver fusionen almindeligt anmeldt


Prænotifikation Anmeldelse Fase I Fase II Brug prænotifikationsfasen DRAFT


25 hverdage Prænotifikationsfasen Fusion anmeldes DRAFT Fase I Fase II Anmeldelsesfasen 90 hverdage


Fusion anmeldes 25 hverdage Prænotifikationsfasen Fase I DRAFT Anmeldelsesfasen Fase II 90 hverdage


Prænotifikation Anmeldelse Fase I Fase II Fase I 25 hverdage fra fuldstændig anmeldelse - indledende markedsundersøgelser - drøftelser mellem parterne - vurdering af fusionen DRAFT


Prænotifikation Anmeldelse Fase I Fase II Mulige udfald af fase I 1. Godkendelse af fusionen - forenklet godkendelse - ”almindelig” godkendelse DRAFT 2. Godkendelse med tilsagn 3. Beslutning om overgang til fase II


25 hverdage Prænotifikationsfasen Fusion anmeldes Fusioner med særskilt DRAFT undersøgelse Anmeldelsesfasen Fase I Fase II 90 hverdage


Prænotifikation Anmeldelse Fase I Fase II Fase II • Fusioner, der kan begrænse den effektive konkurrence væsentligt • 90 hverdage oven i fase I – de egentlige markedsundersøgelser – løbende drøftelser med parterne – tilsagnsdrøftelser nyhed DRAFT • Evt. forlængelse i op til 20 hverdage – ved tilsagn – ved aftale


Prænotifikation Anmeldelse Fase I Fase II Meddelelse om betænkeligheder (MOB) 1. Tidlig orientering af parterne 2. Beskriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens betænkeligheder ved fusionen - foreløbig markedsafgrænsning - foreløbig identifikation af konkurrenceproblemer DRAFT 3. Udgangspunkt for eventuelle tilsagn nyhed


Prænotifikation Anmeldelse Fase I Fase II MOB Hvornår? 25-30 hverdage efter fuldstændig anmeldelse Opfølgning Statusmøder med parterne: - Korrigere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering af konkurrenceproblemer DRAFT - Drøfte relevante tilsagn Evt. supplerende MOB Behov for ny supplerende MOB, hvis yderligere konkurrenceproblemer identificeres senere hen


Tilsagn Prænotifikation Anmeldelse Fase I Fase II Hvad er tilsagn? DRAFT Et middel til at få godkendt en fusion, der ellers ville skulle forbydes, fordi den hæmmer konkurrencen væsentligt


Tilsagn Prænotifikation Anmeldelse Fase I Fase II Hvad er tilsagn? Rollefordeling DRAFT Parterne kommer med udspil: - skal løse problemerne - kvalitet frem for kvantitet - skal være skriftlige - skal være præcise Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tester tilsagnene


Tilsagn Prænotifikation Anmeldelse Fase I Fase II Hvad er tilsagn? Rollefordeling DRAFT Vigtigt at tænke tilsagn tidligt Relevante overvejelser: - hvordan vil tilsagnene virke? - kan de gennemføres hurtigt? - brug af trustee? Timing af tilsagn Risiko for spild af kostbar tid på uhensigtsmæssige tilsagn


3 GODE RÅD DRAFT


Gode råd 1 2 3 Kom i god tid inden anmeldelsen Kontakt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Aftal forenklet procedure før anmeldelsen Uproblematisk fusion Tænk i tilsagn tidligt Problematisk fusion DRAFT


DRAFT

More magazines by this user
Similar magazines