Udveksling af oplysninger i brancheorganisationer - Kromann ...

kromannreumert.com

Udveksling af oplysninger i brancheorganisationer - Kromann ...

Udveksling af oplysninger i

brancheorganisationer

Hvad gør Finansrådet?

27. januar 2010

v/Susanne Dolberg

Finansrådet


Dagens menu

• Hvem er Finansrådet

• Konkurrenceret i Finansrådet

• Finansrådets aktiviteter

27-01-2010

2

Finansrådet


Hvem er Finansrådet

• Brancheorganisation for kreditinstitutter, primært banker

• For tiden 127 medlemsvirksomheder med ca. 40.000 ansatte i

Danmark, 110 medarbejdere i organisationen

• Arbejder for optimale rammevilkår for kreditinstitutter og for

den finansielle sektor generelt

• Varetager interesser over for regering, Folketing, offentlige

myndigheder samt nationale og internationale organisationer,

herunder i EU-regi

• 20 stående udvalg og et utal af arbejdsgrupper om alt lige fra

regnskaber og kapitalkrav, til generel jura, betalingsformidling,

elektronisk tinglysning, uddannelsespolitik og landbrugsforhold

27-01-2010

3

Finansrådet


Konkurrenceret i Finansrådet

• Konkurrenceretligt compliance-program

• Præsentationer for medarbejdere

• Faste kontaktpersoner i Jura – kan evt. deltage i udvalg og

arbejdsgrupper

• Dawn raid-beredskab

• Medarbejderne er ansvarlige for overholdelsen og har

instruktionsbeføjelse

• Deltagere i arbejdsgrupper og udvalg skal kende complianceprogrammet

• OPBAKNING fra Finansrådets bestyrelse og daglige ledelse

27-01-2010

4

Finansrådet


Finansrådets aktiviteter (1)

Henstillinger (standarder, anbefalinger, vejledninger)

• ... der ikke er en følge af lovkrav, skal være frivillige

• … må ikke indeholde bestemmelser om priser, størrelser på

betaling for serviceydelser, renter mv.

• ... som berører konkurrenceparametre, må ikke udsendes

alene på baggrund af en anmodning fra en offentlig

myndighed

27-01-2010

5

Finansrådet


Finansrådets aktiviteter (2)

Sektor- og brancheaftaler

• ... må ikke være egnet til at ensrette medlemmernes

konkurrencemæssige adfærd

• … kan medvirke til effektivisering og udvikling

• … skal give adgang for alle på objektive vilkår

• … forudsætter ofte godkendelse/drøftelse med

konkurrencemyndigheder og/eller ekstern advokat

27-01-2010

6

Finansrådet


Finansrådets aktiviteter (3)

Møder i udvalg og arbejdsgrupper

• … skal altid have en dagsorden og et referat

• … skal holdes inden for dagsordenens emner

• … må ikke omhandle drøftelser af konkurrenceparametre

27-01-2010

7

Finansrådet


Finansrådets aktiviteter (4)

Statistik

• … jo hyppigere, jo større risiko

• … må ikke kunne opfattes som Finansrådets anbefaling af

f.eks. rentesatser

• … jo nyere data, jo større risiko

• … baseret på offentligt tilgængelige oplysninger er mindre

betænkeligt

• … må ikke identificere enkeltvirksomheder

• … jo højere aggregeringsniveau, jo mindre risiko

27-01-2010

8

Finansrådet


Finansrådets aktiviteter (5)

Skriftlig kommunikation

• … præciseres så vi undgår spørgsmål

• … skal vurderes i forhold til, om der skabes større gennemsigtighed

for konkurrenters adfærd på markedet

27-01-2010

9

Finansrådet

More magazines by this user
Similar magazines