SPONSORAFTALER - Kromann Reumert

kromannreumert.com

SPONSORAFTALER - Kromann Reumert

SPONSORAFTALER

V. ADVOKAT MARTIN DAHL PEDERSEN

ADVOKAT MORTEN ROSENMEJER


UDVIKLING

• En gang blev entertainment produkter bestilt og betalt af

pengestærke folk

• Kunsten blev senere populær og udbredt til mange, og kunstnerne

levede af koncertindtægter og lignende

• Mængden blev endnu større, og man kunne sælge produkterne i

mange eksemplarer, lp, cd, video, dvd, biografbilletter m.v.

• Nu er vi ved at vende tilbage til, at entertainment produkter i

stigende omfang er finansieret inden udgivelsen


KOMMERCIEL BRUG AF ENTERTAINMENT

PRODUKTER

• Entertainment produkter som film, musik, bøger m.v. bliver i

højere og højere grad integreret i andre virksomheders reklame og

branding

Fokus på entertainment produktet

Sponsorat af entertainment produktet

Varemærket integreres i

entertainment produktet

Deltagelse i reklame med eksisterende

entertainment produkt

Kunstneren producerer entertainment

produkt til virksomheden

Fokus på virksomhedens produkt


SPONSORAT AF ENTERTAINMENT

PRODUKTET

Sponsorat af entertainment produktet

Varemærket integreres i

entertainment produktet

Deltagelse i reklame med eksisterende

entertainment produkt

Kunstneren producerer entertainment

produkt til virksomheden

• Kunstneren opnår et sponsorat af sit produkt:

Mariah Carey, TDC Play live, Saxo bank: Taberfabrikken

• Juridiske udfordringer:

• Vederlag

• Rettigheder: Hvad må sponsoren/sponsorerne bruge

entertainment produktet til?

• Hvilken indflydelse skal sponsoren have på produktet og på

udnyttelsen?

• Skal parterne kunne komme ud af aftalen på grund af særlige

omstændigheder?


VAREMÆRKET INTEGRERES I

ENTERTAINMENT PRODUKTET

• Kunstneren integrerer et varemærke i entertainment

produktet, og det minder på den måde om product

placement i film og på tv

Sponsorat af entertainment produktet

Varemærket integreres i

entertainment produktet

Deltagelse i reklame med eksisterende

entertainment produkt

Kunstneren producerer entertainment

produkt til virksomheden

• Eksempler (mere eller mindre aftalt og betalt): Nik & Jay, Cult, Bret

Easton Ellis, Stieg Larsson, Obama i computerspil, Second Life

• Juridiske udfordringer:

• Skjult reklame, markedsføringslovens § 4

• Hvad hvis produktet bliver udelukket fra visse lande?

• Varemærkeretten

• Vederlag

• Hvad må virksomheden bruge produktet til?


BRUG AF ENTERTAINMENT

PRODUKTER I REKLAME

• Musik brugt som reklame med eller uden brug af

kunstneren i reklamen. Ses ofte og kan medvirke til at fremme

kunstnerens succes: Tina Dickow, Infernal, Junior Senior

• Juridiske udfordringer:

• Vederlag

• Hvordan må virksomheden bruge produktet til?

• Ophavsret

Sponsorat af entertainment produktet

Varemærket integreres i

entertainment produktet

Deltagelse i reklame med eksisterende

entertainment produkt

Kunstneren producerer entertainment

produkt til virksomheden


KUNSTNEREN LAVER ENTERTAINMENT

PRODUKT TIL VIRKSOMHEDEN

• Rasted/Fabricius-Bjerre, Justin Timberlake,

Per Arnoldi: Der laves et entertainment produkt tilpasset

virksomheden

• Juridiske udfordringer:

• Vederlag

• Rettighedsperiode

• Ophavsret

Sponsorat af entertainment produktet

Varemærket integreres i

entertainment produktet

Deltagelse i reklame med eksisterende

entertainment produkt

Kunstneren producerer entertainment

produkt til virksomheden


SPORTSSPONSORATER

• Vigtige forhold man bør tænke

på:

• Aktivering

• Hvad må/skal sponsoren

blande sig i?

• Hvornår skal parterne

kunne komme ud af

aftalen?


AKTIVERING

• Et sponsorat bliver meget mere værd, hvis man bruger det aktivt

• Maze og Pingvinen: Næsten alle har hørt om den kampagne.

Næppe tilfældet, hvis der blot havde været tale om et

trøjesponsorat

• Juridiske udfordringer:

• Udform aftalen efter strategien eller lav aftalen tilstrækkelig

rummelig

• Hvad skal sponsoren have ret til? Hvad skal den sponserede

stille op til?

• Digital aktivering kan give territoriale problemer

• Viral aktivering

• Kan man lave noget, som markedsfører begge parter?


SPONSORINDBLANDING

• Sponsorerne vil have mere og mere indflydelse

• Juridiske udfordringer:

• Hvor skal sponsorerne have indflydelsen? Hvis sponsoren skal

være repræsenteret i bestyrelsen, skal det med i en eventuel

aktionæroverenskomst. Bemærk, at selskabet ikke er forpligtet

til at følge aktionæroverenskomsten (men det er aktionærerne

naturligvis)

• Hvis sponsoren skal have indflydelse på strategien, skal det

reguleres direkte (og præcist) i sponsoraftalen. Skal det være en

høringsret, et samarbejdsudvalg, en vetoret mod større

beslutninger, en stemmeret eller opsigelsesadgang ved

uenighed om strategi?

• Skal de have indflydelse på andet? Spillerkøb, fremtidige kampe

(individuel sport), udseende, tatoveringer?


OPHØR AF SPONSORAFTALEN

• Sponsoraftalen skal selvfølgelig være tidsbegrænset af hensyn til

begge parter

• Derudover kan der være særlige forhold, som berettiger parterne

til opsigelse/genforhandling før tid:

• Nedrykning/væsentlig nedgang i sportslig kvalitet og dermed

manglende eksponering

• Væsentlig større sportslig succes end ventet og dermed større

eksponering end forudsat

• Bristede forudsætninger: God idé at skrive afgørende

forudsætninger ind i aftalen. Er det f.x. afgørende, at Ronaldo

spiller i klubben?


OPHØR AF SPONSORAFTALEN - FORTSAT

• Derudover kan der være særlige forhold, som berettiger parterne

til opsigelse/genforhandling før tid:

• Opførsel: Skal sponsor kunne opsige aftalen på baggrund af

doping, stoffer, kriminalitet, opførsel i strid med almindelig

moral? Hvordan defineres det?

• Opførsel: Skal den sponserede kunne opsige aftalen på grund

af dårlig opførsel fra sponsorens side? Korruption,

børnearbejde, miljøbelastende aktiviteter, opførsel i strid med

almindelig moral?


KONTAKT

Martin Dahl Pedersen, Partner

Tel.: +45 38 77 43 88

Mobil: +45 24 86 00 17

E-mail:

mdp@kromannreumert.com

Morten Rosenmejer, Advokat

Tel.: +45 38 77 43 31

Mobil: +45 61 63 54 06

E-mail:

mrm@kromannreumert.com

More magazines by this user
Similar magazines