KROMANN REUMERT PROFIL AF ET ADVOKATFIRMA

kromannreumert.com

KROMANN REUMERT PROFIL AF ET ADVOKATFIRMA

KROMANN REUMERT

PROFIL AF ET ADVOKATFIRMA

1


2

Vi tror på, at vi yder den bedste

rådgivning i nærværende samarbejde

med vores klienter og med baggrund

i et indgående kendskab til deres

organisation og forretning.


Kromann Reumert sætter standadarden

Kromann Reumert er Danmarks førende advokatvirksomhed

med kontorer i København, Aarhus, London og Bruxelles.

Vi er omkring 580 medarbejdere, der samarbejder engageret

og opmærksomt med vores klienter og hinanden.

Ca. 300 af vores medarbejdere er jurister.

Vi dækker i øjeblikket 34 specialeområder, men arbejder

konstant på at udvikle nye områder, som dækker vores

klienters behov. Vores mål er hele tiden at være på forkant

med udviklingen og være Danmarks førende juridiske

rådgiver inden for hvert enkelt område. Det er vores vision

at sætte standarden inden for advokatbranchen. Godt er

ikke godt nok – vi vil være de bedste.

Alle specialister samlet ét sted

I Kromann Reumert har hvert specialeområde en

forretningsområdeansvarlig partner samt en række andre

partnere og medarbejdere tilknyttet.

Partnerne inden for hvert specialeområde arbejder tæt

sammen med specialeområdets øvrige jurister med at

udvikle vores kompetencer og styrke vores indsigt inden

for det pågældende område.

Vores mål er hele tiden at være Danmarks førende juridiske

rådgiver, både samlet og inden for hvert enkeltområde. Så

mange specialkompetencer samlet ét sted er årsagen til, at

vi konstant kan forny os og være opdateret på det sidste

nye både i Danmark og internationalt – blandt andet derfor

sætter vi standarden.

Ekspertteam på tværs

Som full-service advokatvirksomhed er vi i stand til at varetage

samtlige af vores klienters juridiske behov. Vi uddanner

vores medarbejdere, så de kan se på tværs af specialer og

forstå de kommercielle aspekter af hvert enkelt opdrag, til

glæde for klienten.

Det er vores mission at levere værdiskabende løsninger og

rådgivning med engagement og nærvær.

Uanset hvilken problemstilling vores klient har, kan vi stille

op med et team af forskellige specialister, der matcher

lige præcis det aktuelle behov. Klienten behøver kort sagt

ikke vælge og fravælge, men får automatisk det helt rette

ekspertteam.

3


Vores specialer

ANSÆTTELSES-

OG ARBEJDSRET

BANK- OG

FINANSIERINGSRET

Compliance, CSR

og Corporate

Governance

Energiret

FAST EJENDOM

OG ENTREPRISERET

FINANSIEL

REGULERING OG

KAPITALFORVALTNING

FORSIKRINGS-

OG ERSTATNINGSRET

FØDEVARERET

GENERATIONSSKIFTE

GERMAN DESK

GRØNLANDSK RET

INSOLVENSRET OG

REKONSTRUKTION

INTERNATIONAL

HANDEL

IP

IT

KAPITALMARKEDSRET

KONKURRENCERET

LIFE SCIENCE –

LÆGEMIDLER

OG BIOTEK

miljøret

OFFENTLIG RET

OUTBOUND SERVICE

OUTSOURCING

Persondataret

PRIVATE CLIENTS

PROCEDURE

OG VOLDGIFT

SELSKABS-

OG ERHVERVSRET

SHIPPING

SKATTER

OG AFGIFTER

sport, mediER

OG entertainment

SØ- OG

TRANSPORTRET

TELEKOMMUNIKATION

UDBUDSRET

VIRKSOMHEDS-

OVERDRAGELSE

Virksomhedsoverdragelse


Teknologi og medier


Ligedeling

Det er en grundlæggende præmis for partnerkredsen i

Kromann Reumert, at firmaets resultat deles lige. Derved sikres

en intern struktur, hvor sagerne håndteres lige præcis der, hvor

de bedste faglige og tidsmæssige ressourcer er til rådighed.

Klienten i fokus

Kromann Reumerts rådgivning er skræddersyet, så den

er praktisk og relevant for klienten. Vi tror på, at vi yder

den bedste rådgivning i nærværende samarbejde med

klienten og med baggrund i et indgående kendskab til

dennes organisation og forretning. Det gør os i stand til at

levere løsninger, der er brugbare, handlingsorienterede og

værdiskabende for klienten – også på længere sigt.

Klienter hos Kromann Reumert tilknyttes en eller to faste

kontaktpersoner, typisk partnere, der varetager klientens

særlige behov og interesser. Kontaktpersonerne sikrer,

at opgaverne løses mest hensigtsmæssigt alt efter deres

omfang og karakter. Dette sker blandt andet ved at

formidle kontakten til de eksperter, der skal bistå inden for

de forskellige fagområder.

Når vi får en ny klient, er det centralt for os at opbygge en

dyb forståelse af, hvordan dennes forretning er opbygget.

Vi sikrer løbende, at den fornødne viden om centrale

forhold i klientens virksomhed deles blandt de partnere, der

har hovedansvaret for vores relationer til klienten. Vi sørger

for, at de medarbejdere, der skal bistå klienten, gives

fornøden indsigt for dermed at sikre, at de konkrete sager

løses bedst muligt og med fokus på værdiskabelse. Vi

bestræber os på at agere proaktivt, særligt hvor ændringer

eller påtænkte ændringer i lovgivningen, administrativ

praksis eller retspraksis efter vores skøn kan være af relevant

betydning for klienten.

Det er vores erfaring, at fleksibilitet og tilgængelighed er

nøgleord i et løbende samarbejde, og vores arbejdsform

tager fokus i at levere operationelle løsninger for klienten.

Hos Kromann Reumert er kontoret derfor aldrig lukket. Vi er

til enhver tid parate til at stille op, når det er påkrævet.

Vores internationale udsyn

Kromann Reumert er en internationalt orienteret virksomhed

med både danske og udenlandske klienter. En væsentlig

del af vores forretning og sager har internationalt indhold.

Som det eneste danske advokatfirma er vi medlem af den

internationale advokatorganisation Lex Mundi, der består

af over 21.000 jurister i 160 af verdens førende advokatvirksomheder.

Vi er endvidere aktive i de fleste internationale juridiske

organisationer såsom IBA, ABA og AIJA, og adskillige af

vores partnere bestrider eller har bestredet lederstillinger

5


chambers europe 2012

KROMANN REUMERT

BANKING AND FINANCE

CAPITAL MARKETS

DISPUTE RESOLUTION

COMPETITION/EUROPEAN LAW

CORPORATE/M&A

EMPLOYMENT

INTELLECTUAL PROPERTY

REAL ESTATE

RESTRUCTURING/INSOLVENCY

SHIPPING

TAX

TMT

BAND 1 BAND 2 BAND 3

EUROPEAN Legal 500 2012

BANKING AND FINANCE

CAPITAL MARKETS

DISPUTE RESOLUTION

EU AND COMPETITION

EMPLOYMENT

ENERGY

ENVIRONMENT

INFORMATION TECHNOLOGY

INSOLVENCY

INSURANCE

INTELLECTUAL PROPERTY

MEDIA AND ENTERTAINMENT

MERGERS AND ACQUISITIONS

REAL ESTATE AND CONSTRUCTION

SHIPPING AND TRANSPORT

TAX

TELECOMS

KROMANN REUMERT

FIRST TIER FIRM

SECOND TIER FIRM

6

7


i det internationale juridiske samfund. Herunder har vi

gennem årene udviklet stærke relationer til førende advokat-

virksomheder overalt i verden.

miljø og antikorruption. Derudover forpligter medlemmerne

sig til at indgå partnerskaber, som gør en positiv forskel –

det gør Kromann Reumert via vores pro bono-partnerskaber.

For vores klienter betyder vores unikke internationale

position, at vi har enestående adgang til et netværk af

eksperter næsten alle steder i verden. Samtidig er vi i stand

til at holde vores klienter underrettet om internationale

udviklinger og tendenser, der kan smitte af på Danmark.

Corporate Social Responsibility

I Kromann Reumert er troværdighed en central værdi. For

os betyder troværdighed at tage ansvar for vores handlinger,

vores udvikling og for hinanden. For at efterleve

denne værdi bør vi også tage et samfundsansvar.

FN’s Global Compact

Kromann Reumert blev i september 2008 medlem af FN’s

Global Compact, som er et internationalt initiativ, der

ønsker at fremme virksomheders samfundsmæssige ansvar.

Global Compact er en hjælp i vores arbejde med at tage

samfundsansvar, da det er et af de værktøjer, som er blandt

de absolut vigtigste og mest internationalt anerkendte.

Som medlem har man et ansvar for at støtte Global Compact

og dets 10 principper, der tager udgangspunkt i FN’s

arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder,

Pro bono

Kromann Reumert gør den største forskel for samfundet

ved at gøre det, vi er bedst til; nemlig at yde juridisk

rådgivning. Vi bruger udtrykket pro bono, som betyder ’for

samfundets bedste’. Pro bono henviser til, at en virksomhed

gratis eller til en reduceret pris hjælper samfundet. Derfor

har vi identificeret egnede organisationer og projekter, hvor

vi kan gøre en forskel gennem vores pro bono-arbejde.

I Kromann Reumerts rapport til Global Compact er vores

strategi og målsætninger inden for pro bono, arbejdstagerrettigheder,

miljø/klima, menneskerettigheder og

antikorruption beskrevet nærmere. Den kan findes på

www.kromannreumert.com/csr.

Vores omdømme

Kromann Reumert blev i 2012 kåret som vinder af titlerne

“Chambers Europe Award for Excellence 2012 Denmark”

og “Who’s Who Legal Awards 2012”. I 2012 udnævnte

Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 og IFLR os

blandt Danmarks bedste advokatfirmaer inden for adskillige

specialer, ligesom en lang række af vores partnere er blevet

fremhævet for deres individuelle ekspertise.

7


Udvalgte

sager

Danisco – verdensførende inden for

fødevareingredienser og enzymer

Kromann Reumert rådgav bestyrelsen i Danisco A/S i

forbindelse med, at et datterselskab af E. I. du Pont de

Nemours and Company, Denmark Holding ApS besluttede

at fremsætte et frivilligt købstilbud på alle aktierne i Danisco

A/S den 10. januar 2011. Transaktionen med en værdi

på EUR 4,8 mia. er den historisk set næststørste danske

takeover nogensinde.

Salg af Carlsberg-Byen

Kromann Reumert har rådgivet Carlsberg i forbindelse

med salget af det meste af Carlsbergs Valby-grund til et

konsortium af investorer (Realdania, PFA, PenSam og

TopDanmark). Carlsberg beholdt 25 % af ejerskabet i

udviklingsselskabet. Transaktionen er den største danske

transaktion af sin art i historien til en værdi af DKK 2,5

milliarder (EUR 335 millioner), og det ser ud til at blive et af ​

Europas mest betydningsfulde udviklingsprojekter.

nestlé køber oscar a/s

Kromann Reumert rådgav Nestlé i forbindelse med købet

af hele aktiekapitalen i Oscar A/S. Som en del af købet,

overtog Nestlé også Oscar A/S’ finske datterselskab Puljonki

Oy. Sælgeren var den finske Paulig Group.

UDSTEDELSE AF HØJTFORRENTEDE OBLIGATIONER

Kromann Reumert rådgav Goldman Sachs International og

Credit Suisse Securities (Europe) Ltd, som lead managers, i

forbindelse med Welltec A/S’ udbud af 8% Senior Secured

Notes-obligationer til USD 325 millioner. Obligationerne løber

til 2019, er noteret på den officielle kursliste og er tilladt til

handel på Euro MTF Market på Luxembourgs fondsbørs.

Udbuddet lukkede den 1. februar 2012. Obligationerne

blev udbudt til kvalificerede institutionelle købere i USA

iht. ”Rule 144A” i den amerikanske værdipapirlov og

blev ligeledes udbudt uden for US baseret på samme

lovs ”Regulation S”. Transaktionen er den første større

obligationskapitaltransaktion, der er foretaget af en dansk

udsteder i 2012.

8


Spar Nord

Kromann Reumert har rådgivet Carnegie Bank A/S og Danske

Bank A/S i forbindelse med en fortegningsemission i Spar

Nord Bank A/S. Fortegningsmissionen blev offentliggjort

den 5. marts 2012 og gennemført den 27. marts 2012.

Bruttoprovenuet udgjorde ca. kr. 913 millioner.

Citrix køber podio

Kromann Reumert rådgav ejerne af den danske

iværksættervirksomhed Podio i forbindelse med salget til

den amerikanske IT gigant Citrix . Salget blev gennemført

kun 1 år efter den officielle lancering af Podios softwareprodukt.

Sunrise AG (Schweiz)

Kromann Reumert rådgav Sunrise Communications AG

på den store «Managed Service» aftale med kinesisk

Huawei. Aftalen involverer både fastnet og mobilnetværk

samt drift og opbygning af nettene. Kromann Reumert var

med under hele processen og rådgav om alle aspekter af

aftalen, blandt andet strukturering af tilbuddet, processen

og udbuddet af «service delivery» samt prismodeller. Vi var

også med ved forhandlingsbordet. Handlen er væsentlig på

grund af udstrækningen af den involverede infrastruktur, og

fordi det var første gang en europæisk eller en amerikansk

operatør har outsourcet sit «Network Operating Center» til

en kinesisk leverandør.

Salg af de regionale transmissionsnet

til energinet.dk

Kromann Reumert rådgiver Dansk Energis 41 ejere som

solgte deres aktier i de ti regionale el-transmissionsnet

selskaber til Energinet.dk. Den samlede købesum var på DKK

5,709 mia. kr. og reguleret for nettogæld, arbejdskapital,

skat, udbytte mv. og aktierne omfatter 100 procent af

aktierne i selskaberne. Denne transaktion betyder, at alle

danske el-transmissionsnet («energi motorveje») nu er ejet

af den danske stat. Baggrunden for salget er det såkaldte

«eldirektiv», der medfører, at der skal være ejermæssig

adskillelse mellem transmissionsaktiviteter og produktionsog

handelsaktiviteter.

9


Udvalgte

sager

Mega offshore vindmøller:

Kromann Reumert rådgiver ved køb af 300

mega offshore vindmøller

Kromann Reumert har rådgivet DONG Energy A/S i

forhandlingerne om en aftale med Siemens Windpower

A/S. Aftalen handlede om køb af vindmøller til en række

havvindmølleparker for et to-cifret milliardbeløb – Det er

verdens største køb af havvindmøller til dato.

FLSmidth i Kina

Kromann Reumert har rådgivet FLSmidth i forbindelse

med etableringen af et teknologisk joint venture i Kina.

Sammen med den kinesiske minoritetsaktionær SEPEC har

FLSmidth etableret et firma, der skal markedsføre og sælge

luftforureningskontrolprodukter til cementindustrien

i Kina. Det er en banebrydende udvikling for FLSmidth,

da det kan gøre virksomheden til en magtfuld aktør i

det kinesiske marked inden for miljøstyringsteknologier.

Timingen af FLSmidths ekspansion er helt rigtig, set i lyset

af Kinas øgede fokus på miljømæssige aspekter, der er

prioriteret i Kinas tolvte femårsplan.

altor Køber haarslev industries

fra odin equity

Da Altor Equity Partners købte aktiemajoriteten i cleantechudstyrsproducenten

Haarslev Industries fra Odin Equity

forblev den administrerende direktør for Haarslev Industries

medejer af virksomheden. Kromann Reumert var rådgiver

blandt andet i forbindelse med en juridisk due diligence

samt at forberede og forhandle og ikke mindst dokumentere

købet og finansieringen af transaktionen.

Cimber Sterling Group

Kromann Reumert var juridisk rådgiver i boet efter Cimber

Sterling Group. Tre tidligere ledende medarbejdere i Cimber

Sterling købte Cimber Airline ud af Cimber Sterlings

konkursbo og startede et nyt flyselskab - Cimber A/S.

Derudover købte den tidligere ukrainske ejer af Cimber

Sterling Group Mansvell store dele af den resterende

gruppe, herunder visse af koncernens ejendomme, samt

de virksomheder der tidligere blev udført af henholdsvis

Cimber Air Maintenance Center A/S og Cimber Air Data. Den

samlede transaktionsværdi var DKK 110 mio. (EUR 15 mio.)

10


Agilent Technologies Inc.

Kromann Reumert rådgiver på største danske

transaktion i 2012

Kromann Reumert har været juridisk rådgiver for den

amerikanske børsnoterede virksomhed Agilent Technologies

Inc. i forbindelse med købet af danske Dako A/S for USD 2,2

mia. (12,8 mia. DKK). Den danske virksomhed Dako A/S er

globalt førende inden for vævsbaseret kræftdiagnosticering

og har ca. 1.000 ansatte fordelt på 20 lande over hele verden.

Salg af DONG Energy’s OlieTerminaler

Kromann Reumert har igennem flere år været juridisk

rådgiver for Dong Energy. I blandt de seneste transaktioner

har vi rådgivet ved salget DONG Energy Oil Terminals,

til en transaktionsværdi af DKK 2.6 mia og ved salget af

50 procent af det tyske offshore vindmøllefarm Borkum

Riffgrund 1 for en total sum af DKK 4,7 mia.

ARLA FOOD FUSIONER MED MILCH-UNION HOCHEIFEL

EG, TYSKLAND OG MILK LINK, STORBRITANNIEN

Kromann Reumert rådgav Arla Foods i forbindelse med de

to internationale fusioner med Milch-Union Hocheifel eG,

Tyskland og Milk Link, Storbritannien. De to fusioner vil øge

Arlas omsætning med 9 mia. kroner årligt og styrke Arla

Foods’ position som en af Europas førende mejerikoncerner.

Fusionerne giver Arla de første 1.600 britiske andelshavere

og forhøjere antallet af andelshavere i Tyskland, Belgien og

Luxemborg til 3.395. Arla har efter fusionerne i alt 12.000

andelshavere. Transaktionerne er bemærkelsesværdige, fordi

der kun er meget få store internationale transaktioner,

som involverer et dansk andelsselskab – og ikke mindst på

grund af den unikke strukturering, der blev anvendt for at

lette fusionerne mellem de parter, der var involveret.

11


KROMANN REUMERT

København - danmark

Sundkrogsgade 5

2100 København Ø

Tel: 70 12 12 11

cph@kromannreumert.com

London - ENGLAND

42 New Broad Street

London EC2M 1JD

Tel: +44 207 920 3030

LON@kromannreumert.com

AArhus - danmark

Rådhuspladsen 3

8000 Aarhus C

Tel: 70 12 12 11

arh@kromannreumert.com

Bruxelles - BELGIEN

Rue du Luxembourg 3

B-1000 Bruxelles

Tel: +32 2 501 07 00

bru@kromannreumert.com

Stay updated

Tilmeld dig vores nyhedsbreve på www.kromannreumert.com/nyheder

Kromann Reumerts vision er ”Vi sætter standarden”, fordi vi ikke vil nøjes med at være gode – vi vil være de bedste. Vi leverer værdiskabende løsninger

og rådgivning med engagement og nærvær. Det opnår vi med fokus på værdierne kvalitet, forretningsforståelse, samarbejdsglæde og troværdighed.

Vi er Danmarks førende advokatvirksomhed med omkring 580 medarbejdere, hvoraf ca. 300 er jurister. Vores kontorer er i København, Aarhus,

London og Bruxelles.

www.kromannreumert.com

12

More magazines by this user
Similar magazines