ULRIK BOLT JØRGENSEN LET'S PLAY - Kromann Reumert

kromannreumert.com

ULRIK BOLT JØRGENSEN LET'S PLAY - Kromann Reumert

LET’S PLAY

ULRIK BOLT JØRGENSEN


AGENDA

• Om Copenhagen Capacity

• Om Copenhagen Entertainment

• Om Film & Gamebranchernes udfordringer

• Om projektets målsætning og strategi

• Om klyngeudvikling

• Spørgsmål


COPENHAGEN CAPACITY

• Region Hovedstadens officielle investeringsfremme organisation

• Markedsfører regionen med henblik på at tiltrække internationale

investeringer

• Vi styrker regionens rammevilkår- Klyngeudvikling

• Vores ydelser er gratis

• Ydelserne består af:

– business information

– adgang til netværk

– omkostningsberegninger og sammenlignende studier

– videndeling og praktisk assistance I investeringsforløbet

Ny PP master ‐ 3. Modul 3


COPENHAGEN CAPACITY ORGANISATION

MANAGING DIRECTOR

Steen Donner

ADMINISTRATION

Dinnie Bührmann, Vivian Tolba,

Aase Lind‐Hansen, Mark Caswell

INTELLIGENCE AND PROJECTS

Kim Bek

SCANDINAVIAN HQ & ICT

Morten Jordt Duedahl

ENTERTAINMENT

Steen Donner

CLEANTECH

Steen Donner

LIFESCIENCE

Anders Trojel

MARKETING

Thomas Scott Lund

Jørgen Jessen

Kim B. Lundberg

Casper Keyghaldi‐Østergaard

Iben Aagard Laquain

Espen Gregersen

Ulrik Bolt Jørgensen

Henrik Søndergaard

Marie Schwennesen

Nicolai Sederberg Rottbøll

Stephan Skare Nielsen

Kristina Sisseck

Maria Valentin Palgaard

Ruth Klyver

Vibeke Dalhoff

Anja Erntgaard

Julie Krogh

Martin Flink

Ny PP master ‐ 3. Modul 4


COPENHAGEN CAPACITY – Verdens bedste

COPENHAGEN CAPACITY – THE BEST IN THE

WORLD

Verdensbanken har for nyligt udpeget

Copenhagen Capacity

The best regional investment promotion

agency in the world

”Global Investment Promotion benchmarking 2009" report.

Ny PP master ‐ 3. Modul 5


cOPENhagen Entertainments partnere

Udvikling

Kapital


To brancher med fælles udfordringer


Interessentanalyse

Indholdsproduktion

Service & Support

Infrastruktur

Rammevilkår


Udviklingen fremover?

Hvilke forventninger har du til

fremtiden?

Filmbranchen:

Status quo?

Spilbranchen:

Status quo?

Positiv vækst?

Positiv vækst?

Negativ vækst?

Negativ vækst?


Hvorfor film og spil?

Global vækst:

• Film forventes at vokse med 5,8% årligt frem til 2018

• Spil forventes at vokse med 9% årligt frem til 2018

Kilde: PriceWaterHouseCoopers


Kilde DDM/ Peligroso

GAME SALES


Kilde DDM/ Peligroso

Game overhaler musik


Global Hotspots

Norden er et internationalt hotspot

Svensk gameindustri har stor vækst

Hvad med Danmark?

Kilde DDM/ Peligroso


Teknologibaseret Oplevelsesøkonomi

…med fokus på indholdsproduktion til skærme

0,5 meter 1 meter 3 meter +10 meter


Spilbranchens udfordringer

• for små selskaber

• manglende markedsfokus

• projektfokus frem for virksomhedsfokus

• dårlig IPR management

• for få EXITs

• mangel på risikovillig kapital


Værdikæde for konsolspil og PC

Traditional Game Value Chain (Console)

Consol owner Game Developer Publisher Distributer Retail Customer

€10 €20 €16 €14 €50

Rutter, Jason & Bryce, Jo. (2006), Understanding Digital Games. Sage. London.

PC Digital Distribution (2006; 1% of games software revenue)

DRM Game Developer Publisher Payment/E‐sys Retail Customer

€2 €30 €3 €15 €50

Tobias Sjögren

• On-line vil styrke indholdsproducenten/ developer

• Udviklingsomkostninger for AAA game 20-35 M USD

• Publisher har stor in-house production capability (vertical integration)

og opkøber “studier” for at styrke kreativitet og IPR

• Små udviklere mangler adgang til risikovillig kapital og mister IPR


VOD

Nimbus

Nepente

Nepente

Nepente

Nepente

SF‐Film

SF‐Film

SF‐Film

SF‐Film

SF‐Film

SF‐Film

Sandrew SF‐Film

Metronome

Scanbox

Nordisk Film

SF‐Film

Per Holst

Cosmo

Alphaville

Nepente

Zentropa


VOD

Nimbus

Nepente

Nepente

Nepente

Nepente

VOD

SF‐Film

SF‐Film

SF‐Film

SF‐Film

SF‐Film

SF‐Film

Sandrew SF‐Film

Metronome

Scanbox

Nordisk Film

SF‐Film

Per Holst

Cosmo

Alphaville

Nepente

Zentropa


Strategi og aktiviteter


Strategi og aktiviteter

Udfordring Målsætning Strategi Aktivitet

Manglende viden om

branchernes udvikling

Manglende dialog med

investorer og

forretningsforståelse

Nye forretningsmodeller

Udnyttelse af IPR

Kontinuerlig kortlægning

af brancherne

At bane vejen for

incubator/ seed miljø

At finde nye globale

markeder for

indholdsprodukter

AG1: Kortlægning af

klyngerne

AG2: Klog kapital

AG3: COD

Arbejdsgruppe

Kontinuerlig opfølgning

Arbejdsgruppe

Forsker team

Konference

Netværk

Analyse

Konference

Nye forretningsmodeller Serious Film & Game AG4: Serious Film, TV &

Game

Manglende

koordinering…

København mangler

international filmprofil

Synergi og tydelig

regional profil

Tiltrække internationale

filmprojekter

Open For Film & Game

AG5: Location

København

Konference

Formidling

Film og game

konferencer i København

Arbejdsgruppe

Analyse

Cph. Stories


Overordnet målsætning

• 3000 nye arbejdspladser over 10 år

• 4-6 nye virksomheder med mere end 50 medarbejdere

Tidslinje

2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2018


Succeskriterier for klyngeudvikling

kommerCialisering

+

Politisk støtte

+

Held

krEativitet

+

UddaNnelse

+

kapiTal

+

lEdelse

+

pRofilering

+

sTrategi

+

orgAnisering

+

Ide

+

Netværk

+

kritiskMasse

+

Exit

+

visioN

+

Tid

= V 2


En fælles strategi for kreative arbejdspladser i København…

More magazines by this user
Similar magazines