Erhvervsudvikling på alle tangenter, Michael Sloth - BASCON

kromannreumert.com

Erhvervsudvikling på alle tangenter, Michael Sloth - BASCON

DRAFT


ERHVERVSUDVIKLING I KOMMUNERNE:

ROLLER OG KULTUR

DRAFT

Gå-hjem-seminar

Erhvervsudvikling styrkes i tæt samarbejde”

Den 7. september 2010


Mit perspektiv på

erhvervspolitik/udvikling

• Struktur og samarbejde

• Kommunale strategier og kommuneplan

• Vækst og branding

DRAFT

--

• Viborg Kommune

• NIRAS Konsulenterne

• Kuben Bygherrerådgivning

• Bascon, bygherrerådgivning


EMNER

Del 1 – et kig ud ad, rammen sættes:

• Erhvervspolitik og kommuneplanlægning –

to sider af samme sag

Del 2 – et kig ind ad:

DRAFT

• Når to verdner SKAL mødes - roller og

(plan)kultur - at varetage egen rolle og

forstå andres - erfaringer fra det virkelige

liv


En god historie…..

DRAFT

”Omvendte kommuneatlas”


Kommunal erhvervspolitik handler

overordnet om

• Skabe gode betingelser for virksomhederne

på det strukturelle plan

• Så man kan tiltrække nye virksomheder

• Understøtte udviklingen af eksisterende

DRAFT

• Og dermed skabe gode forudsætninger for

alle


I den forståelse er erhvervspolitik ikke

• Erhversservice ifølge

Erhvervsfremmeloven (men bør

indtænkes efter 1.1. 2011?)

DRAFT

• Uddeling af projektmidler osv….

• Lovpligtigt


For at det kan ske ….

• At mange aktører deltager – samarbejde

• At mange elementer i byrådets politik (også fra

andre politikområder end erhvervspolitik)

indtænkes

DRAFT

• At den kommunale organisation har et klart

billede af hvorfor erhvervspolitik er

nødvendighed

• Og hvordan politikken spiller sammen med

øvrige aktiviteter - kommunalt og privat


Indhold i 86 planstrategier

Kommunalreformen;

Erhverv; 67

Levested (kommunen

Beskæftigelse;

Nærdemokrati; Økonomi; Kystplanlægning; Grøn Klima; Kulturmiljøer; Råstofområder;

9

8 8

struktur 6 6i 4byen; 4 14

Vand; 10

Kulturarv; 11

som); 12

Børn og unge; 13

Landdistrikter (politik); 13

Hovedbyen; 14

Byomdannelse; 15

Borgerservice; 17

Detailhandel; 18

Viden / Uddannelse (over

folkeskole niveau); 20

Bolig (Politik); 22

Bymønster / Byroller; 24

DRAFT

Agenda 21; 56

Byudvikling / Byudvidelse;

47

Trafik / Infrastruktur; 45

Natur; 37

Miljø / Bæredygtighed; 26

Turisme /

Oplevelsesøkonomi; 28

Sundhed; 29

Fritid; 30

Kultur; 34

Bosætning; 31

Det åbne land; 36


91% af kommunerne har en erhvervspolitik

– men ressourceindsatsen er forskellig

DRAFT

Kilde: Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice, KL og EBST, 2010


De nye instrumenter

• Før: erhvervsjord, forsyning osv.

I dag også: uddannelsesstruktur, kommunal

service, detailhandel, børnepasning,

turisme – identitet og profil

• Samspil mellem alt

DRAFT


DRAFT

Kilde: Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice, KL og EBST, 2010


Erhvervspolitik og kommunale

strategier/kommuneplanlægning

DRAFT

Kilde: Fælles erhvervspolitik, Viborg Kommune, 2010


Mulige barrierer i kommunerne

• Er (implementeringen af) erhvervspolitikken organiseret

effektivt mellem off-privat?

• Er der forståelse for erhvervspolitikkens samspil og

betydning internt i kommunen?

• Er politikken målrettet de reelle behov – eller er det

”politik-politik” (LO/DA osv.)

• Er den (erhvervs)strategiske forståelse til stede i

kommunen?

• Er planlægningen/politikken efterspørgselsorienteret (udfra-ind

perspektiv)?

DRAFT

• Er (plan)kulturen gearet til alt dette?


Del II

DRAFT

Samarbejde og plankultur


DRAFT


Hvad betyder Skanderborg Festival for

Skanderborg Kommune?

DRAFT

Rambøll Management 2009


Hvad betyder Skanderborg Festival for

Skanderborg Kommune?

Brand-værdi: 350 mio. kr.

DRAFT

Rambøll Management 2009


Tværfaglig disciplin

DRAFT


Planlægningens krydspres

X

Politikere

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Omgivelser –

borgere og

DRAFT

investorer/markedet

Professionalisme/

faglighed

Regler og

love


DRAFT


Administrativt

niveau

OMSÆTNING

(WHAT)

DRAFT

IMPLEMENTERING

(HOW)

Politik og

marked

ETTERSPØRGSEL

(WHY)

Evaluering


Argumenter hørt i en kommune langt

væk

• ”Det er ikke lovligt”

• ”Hvis vi giver ham lov, så kommer der

bare andre, der vil have det samme”

• ”Vi ønsker ikke sådan noget i kommunen”

DRAFT

• ”Æstetisk og fagligt kan jeg ikke støtte det”

• ”Hvis gør sådan så kan man risikere…..”

• ”Sådan plejer vi ikke at gøre……”


Argumenter man burde have hørt

• ”Det handler om at udfordre loven – frem

for at se den som en barriere på forhånd”

• ”Et godt erhvervsmiljø er godt for den

kommunale service – nu og på lang sigt”

DRAFT

• ”Vi skal bruge vores faglighed, så de

politiske mål implementeres 110%”

• ”Vi må finde en måde at tiltrække

investeringer til kommunen”


DRAFT


Når to verdener SKAL mødes

• Formuler en

fælles vision

• Vær åben for

at planer kan

diskuteres

• Sig hvad du

kan gøre – og

hold det

• Evaluer

DRAFT


DRAFT

More magazines by this user
Similar magazines