Vejledning om pleje af fredede fortidsminder

kulturarv.dk

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder

Indledning

Plejen af fortidsminder er med kommunalreformen

i højere grad blevet en kommunal

opgave. De nye kommuner har nu ansvar for

både de fortidsminder, som kommunerne selv

ejer, og for de privatejede fortidsminder med

eksisterende plejeordninger. Staten står fortsat

for plejen af de statsejede fortidsminder.

Denne vejledning giver et overblik over reglerne

i forbindelse med pleje af fortidsminder

og udstikker nogle retningslinjer, blandt

andet for hvornår plejearbejdet kræver, at de

arkæologiske museer eller Kulturarvsstyrelsen

skal inddrages. Men vejledningen er ikke en

håndbog i plejemetoder.

ple je af fredede fortidsminder

3

More magazines by this user
Similar magazines