Støtteordninger til TV 2 Regionerne - oplæg ved ... - Kulturstyrelsen

kulturstyrelsen.dk

Støtteordninger til TV 2 Regionerne - oplæg ved ... - Kulturstyrelsen

TV 2-regionerne


TV 2-regionerne:

Licensbevilling i 2011:

• 460,7 mio.

• 57,6 mio. pr. region

• Udbetales kvartalsvis med 14,4 mio.

• 550 medarbejdere

Årlig sendetid pr. region:

• 560 timer på TV 2’s hovedkanal

• 365 timer på den digitale regionale kanal

• Fra 2012 yderligere 1-2 timer dagligt

Seertal:

• 19.30-udsendelsen er med 965.000 daglige seere den mest sete

nyhedsudsendelse


Lovgrundlaget

• Loven om radio- og fjernsynsvirksomhed kapitel 6

• Vedtægten for de regionale TV 2-virksomheder

• Public service forpligtelserne - fastsættes i en PS-kontrakt

• Ikke udøve anden programvirksomhed – eksempelvis radio

• Snævre rammer for anden virksomhed – kun ledig kapacitet


Finansiering

• Frem til 2003 blandingsfinansieret – reklamer og licens

• 100 procent licensfinansieret siden 1. januar 2003

• Selvbærende indenfor licensrammen

• Ikke at sammenligne med almindelig offentlig virksomhed

• Egenkapital og likviditet der kan bære både drift og investeringer

• Optage lån på markedsvilkår til anlægsinvesteringer

• Ikke optage lån til drift

• Licensen er låst til PS-forpligtelser


Organisation

• Selvstændige institutioner uden for kulturministerens almindelige

instruktionsbeføjelse

• Bestyrelsen har fuld og uindskrænket rådighed over licensen

• Bestyrelsen har det fulde driftsansvar


Forpligtelser og kontrol

• Public service kontrakten - 4-årig

• Generelle forpligtelser

• Specielle forpligtelser

• Public service redegørelse - årlig

• Radio- og tv-nævnets vurdering – årlig

• Rigsrevisionen reviderer

More magazines by this user
Similar magazines