BSA april 08 - Bjert Stenderup Net-Avis

bsavis.dk

BSA april 08 - Bjert Stenderup Net-Avis

Nummer 4, 14. årgang, april 2008

Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup

Avisen skal ud se side 3

Bjert-dreng får plads

på landsholdet

Se side 9

Bjert IdrætsForening

er i store problemer

Se side 11


2

Dødsfald

Vores kære ven og bofælle

Viggo Hans Lahn Sørensen

er død efter en tragisk skiulykke i Frankrig.

Viggo vil blive savnet i Abildgården.

Vores tanker går til Dorte, Jakob og Ebbe

Bofællesskabet Abildgården

M i c r o

E L I


N

t

P r o d u k

r

G u

l

I T l e v e r a n d ø r i n d e r

e

Du kan endnu nå at betale dit medlemsskab af

Bjert-Stenderup Medieforening.

Brug giro-kortet, som du fik tilsendt.

Det koster kun 75. kr. for hele husstanden.

Du kan også benytte net-bank.

Kontonummeret er reg. nr. 7040 konto nr. 1142 230

TAK fordi du støtter os og er med til at sikre en gratis

lokalavis i alle postkasser i Bjert og Stenderup


3

Holger tager en ordentlig

tørn for avisen

- Hvis der er andre, der kan bruge en hel

weekend om måneden på at skrive og

fremstille Bjert-Stenderup Avis, så kan

jeg også bruge en weekend om måneden

på at bringe den ud.

Denne meddelse gav tømrer i Stenderup,

Holger Pedersen, da han erfarede,

at avisen har store problemer med

at få den bragt ud til husstandene i

Bjert og Sdr. Stenderup.

Holger Pedersen, der en bestyrelsesmedlem

i Sdr. Stenderup Beboerforening,

havde hørt om den seneste melding,

vi havde fået her på avisen. Den

gik på at heller ikke Kolding Ugeavis’

bude længere lunne bringe avisen ud,

og derfor var vi på redaktionen på nippet

til at opgive hele projektet, for der

er naturligvis ikke meget idé i at lave en

avis, som ikke kommer ud til læserne.

Som tidligere nævnt her i bladet vil

det kongelige danske postvæsen ikke

længere have noget med Bjert-Stenderup

Avis at gøre, fordi vi ikke kan mønstre

3000 husstande i de to sogne, og

senest har Ugeavisens distributionsselskab

stillet tidsmæssige og praktiske

betingelser, som vi heller ikke kan honorere.

Derfor var vi tæt på at opgive

ævred, men sådan skal det ikke være,

mente Holger Pedersen.

Derfor har han nu tilbudt, at han vil

sørge for distributionen, og dermed er

han manden, der sikrer, at vi her på avisen

fortsat kan leve op til vores store

ambition om at komme ind i hver eneste

brevsprække og postkasse i de to

sogne, for kun derved - mener vi - at

avisen har sin berettigelse i lokalsamfundet.

Holger havde kun én betingelse: “I

må skaffe mig et køretøj, så jeg kan

komme rundt med avisen”, sagde han,

da han henvendte sig, og det beskedne

ønske blev hørt.

Bjert-Stenderup Avis har anskaffet sig

en lille - sød - lukket scooter, som efter

hensigten i fremtiden skal trævle vore

to sogne tyndt, når avisen skal bringes,

og Holger har allerede meddelt, at han

er meget tilfreds med det lille køretøj,

som vil blive hans “hjem” i mange timer

i de weekender, hvor avisen skal bringes

ud.

Hvem vil hjælpe Holger?

Holger Pedersen er klar til at køre ud med Bjert-Stenderup Avis i den lille, nyindkøbte

kabinescooter.

1500 husstande er imidlertid rigtig mange

steder at nå i løbet af en weekend,

og derfor har vi et stort ønske om, at

nogle læsere vil melde sig til at dele avisen

ud i nabolaget.

Vi har her på avisen allerede fået tilsagn

fra flere læsere, som vil yde sit

bidrag.

En læser på Skrænten i Agtrup har

meddelt, at han bare skal have leveret

32 eksemplarer, så vil han sørge for, at

avisen bliver delt ud på Skrænten, og

tilsvarende tilsagn er kommet fra en

læser i Stenholt i Stenderup og endnu

et tilsagn er kommet fra en beboer på

Gl. Bjært.

- Jeg håber, at vi i løbet af kort tid kan

få lavet et lille distributionsnet, så avi-

Hvem vil hjælpe Holger?

Har du lyst til at bidrage til, at Bjert-Stenderup Avis når ud i alle hjem, så

kan du tilbyde at dele avisen om på din vej eller i dit nærmeste nabolag.

Du bestemmer selv, hvor meget du vil “gabe over”. Lønnen er den samme:

Nemlig at du er med til at holde liv i vores fælles avis.

Hvis det er noget for dig så kontakt Holger:

Mail: holgerpedersen@jubii.dk

Telefon (efter kl. 17): 2073 1390

sen kan komme ud i løbet af forholdsvis

kort tid, siger Holger Pedersen.

- Jeg kan forestille mig, at vi måske

kan få aftaler i hus ihvert ald inde i de

to byer, hvor nogle vil melde sig til at

dele avisen ud på en enkelt vej, så jeg

selv kan koncentrere mig om yderområderne,

hvor der er langt mellem husstandene.

- Postvæsenet eller andre skal i hvert

fald ikke bestemme, om vi skal have en

avis i Stenderup og Bjert eller ej. Hvis vi

ikke kan købe os til den service, så må vi

selv tage affære, siger Holger


5

Lokalarkivet i

Bjert snart husvild

Lokalhistorisk Forening for Sønder Bjært

Sogn er på mindre end et år nået op på

knap 90 medlemmer. Men før foreningen

for alvor kommer i gang med registrering

og indsamling af materialer om

sognets historie, risikerer den nu at stå

uden tag over hovedet. Foreningen har

midlertidigt indrettet lokalarkiv og

mødelokale på 1. sal i menighedshuset.

- Lokalemæssigt er fremtiden meget

usikker, fortæller formanden, Knud Vibe

Andreasen, som netop har fået afslag

fra kommunen på et lokale i kælderen

under Plejecentret Egebo.

Afslaget fra kommunen kom i påsken

i form af en email fra senior- og sundhedsdirektør

Erik Demant. Beskeden lød

kort og godt: "… der er desværre ikke

mulighed for at bruge plejecentrets

kælder, så vi kan nok ikke hjælpe jer

med lokaler…God påske".

Vil anmode om

en forhandling

- Det afslag køber vi dog ikke uden

videre. Vi har fået øje på et særdeles

Knud Vibe Andreasen køber ikke uden

videre kommunens afslag.

Menighedshuset på Vesterl’kke i Bjert bliver om kort tid udbudt i licitation.

velegnet lokale i kælderen, som hidtil

kun er benyttet til opbevaring af effekter

til fremtidige loppemarkeder. De

ting vil efter vores mening nemt kunne

placeres et andet sted. Vi har haft kontakt

til den tidligere ledelse på Egebo

og telefonisk kontakt til forvaltningen.

Nu vil vi kontakte politikere og bede

forvaltningen om en egentlig forhandling,

siger Knud Vibe Andreasen.

- Men vi er da også hele tiden på

udkig efter egnede lokaler andre steder

i sognet. Og hvis der er læsere, som har

gode ideer eller forslag, så hører vi

meget gerne fra dem, siger formanden.

Indtil videre har foreningen med velvillig

indstilling fra menighedsrådet

husly i loftsrummet over menighedshuset.

- Det er vi meget glade for, da vi jo er

en forening uden andre midler end

medlemskontingentet og diverse legater

og fondspenge, som vi kan søge til

konkrete formål.

- Men når det nye sognehus står færdigt,

må vi nok indstille os på at forlade

menighedshuset, siger formanden.

Menighedshuset

sælges i udbud

Det kan imidlertid godt blive virkeligheden

længe før det nye sognehus står

færdigt. Menighedsrådet har nemlig

fået Provstiets tilladelse til at sælge

menighedshuset på Vesterløkke.

- Vi har endnu ikke sat huset til salg,

men det sker nok i nær fremtid, siger

Arne Friis, formand for menighedsrådet,

og tilføjer, at rådet allerede har fået

henvendelse fra flere interesserede

købere.

Ved salget skal menighedsrådet følge

reglerne for salg af offentlige bygninger.

Det vil sige, at ejendommen skal

sælges i offentligt udbud.

Arne Friis vil ikke sige noget om, hvad

de forventer at få for huset, men rådet

har fået en ejendomsmægler til at give

et bud på, hvad huset bør koste.

Ved den offentlige ejendomsvurdering

i 2006 var alene grundprisen på

Vesterløkke 29 sat til 392.000 kr. Ved

den nye vurdering, som offentliggøres i

midten af april får prisen sikkert et

betragteligt løft.

egu

Bjert-Stenderup Avis - lige ned i din postkasse


6

Månedstilbud i din

Dagli` Brugsen

Månedens vinkup!

SAVANHA

Vælg mellem Merlot, Cabernet Sauvignon eller

Chardonnay, Sydafrika 75 cl.

6 Flasker kun

139,00

Spar 202,70

Merrild kaffe

500 gram, Rød 103

3 Poser kun

79,00

Spar 37,85

Hver lørdag og søndag i April måned

Rundstykker

Fra vores bake off afdeling, flere varianter

6 stk. kun 15,00

Tilbudene gælder i hele april måned

Dagli` Brugsen Sdr. Bjert

Åbent alle ugens dage kl. 8.00 til kl. 19.00

Telefon nr. 7557 2012 - Forbehold for trykfejl.


7

Stor interesse for

lokalhistorie

På den første ordinære generalforsamling

i Lokalhistorisk Forening for Sønder

Bjært Sogn kunne formanden, Knud

Vibe Andreasen, glæde sig over, at rigtig

mange i sognet har vist interesse for

foreningen.

På et år har foreningen fået knap 90

medlemmer, og halvdelen af dem mødte

op til generalforsamlingen.

I sin beretning nævnte formanden, at

foreningens første år naturligt nok har

været præget af mange tiltag og

begynder-erfaringer. Men med Ejnar

Dalls store samling af lokalhistoriske

optegnelser og billeder har foreningen

fået et fantastisk materiale at bygge

videre på. Dette materiale er det nu foreningens

opgave at få registreret i det

landsdækkende EDB-system under SLA,

Sammenslutningen af Lokale Arkiver.

Formanden udtrykte også en tak til

familien Dall, hvis fortjeneste det er, at

foreningen har fået overdraget Ejnar

Dalls store samling.

I beretningen rettede Knud Vibe også

en tak til Lars Thiesen og lokalafdelingen

af Danske Bank, som har været

behjælpelig med fondsmidler til opstart

af foreningen.

Og til Erik Jensen, det lokale firma

Datahuset, som har gjort det muligt for

foreningen at starte på EDB-registrering

af materialer, da han har sponseret 2

PCere til arbejdet.

Christian Holdt er udpeget til arkivleder

og har som sådan ansvaret for

Bestyrelsesmøde i Lokalhistorisk Forening. Fra venstre ses arkivleder Christian Holdt,

Anna Marie Kehlet, Anne-Margrethe Staugaard, formanden Knud Vibe Andreasen,

Hans Jørgen Pedersen og Steen Andersen.

arbejdet med arkivering og registrering,

bistået af Steen Andersen. Arkivet, som

midlertidigt har til huse på 1. sal i

menighedshuset, er åbent for publikum

og interesserede hver torsdag kl. 16 til

18.

I forbindelse med generalforsamlingen

blev der vist lysbilledserier fra Bjert

før og nu. Og Louis Jepsen viste uddrag

af en video om livet i Bjert i 1999, en

video han selv har optaget og redigeret.

Anledningen var et besøg i Los Angeles

hos en gammel skolekammerat, som

ikke havde været hjemme i rigtig mange

år.

egu

72 golfspillere kan kæmpe omdet lokale

mesterskab for 6091 og 6092

72 golfspillere er registreret i 6092

Stenderup og 6091 Bjert, og de har

muligheden for at deltage i årets

mesterskaber.

Dette års mesterskabsturnering er

fastsat til lørdag den 13. september, og

det er henlagt til Haderslev Golfklubs

bane.

De golfspillere, der har mulighed for

at deltage, skal være bosat i et af de to

postnumre, og det er også et krav, at

deltagerne er over 18 år.

Traditionen tro afsluttes mesterskabet

med en fællesspisning på Bjert Kro, og

herunder vil der være præmieoverrækkelser

- herunder den store pokal, der er

skænket af Bjert-Stenderup Avis.

Turnerings kontaktudvalg opfordrer

alle til at melde tilbage til udvalget, så

det med sikkerhed har de rigtige oplysninger.

Alle som har mulighed for at modtage

mail. Eller kontakt os pr. tlf.

Udvalget består af: Finn Storm, mail:

familien.storm@pc.dk, tlf. 7557 7048,

Kent Haysen, mail:

haysen.holst@mail.dk, tlf. 7557 7103,

Keld Venø, mail: kv6091@stofanet.dk,

tlf. 2440 9424

I starten af august vil der blive

udsendt endelig indbydelse pr. mail.

De som ikke kan modtage dette vil få

den tilsendt.

Bjert-Stenderup Avis - lige ned i din postkasse


8

Velkommen til Borgerfest 2008

Lørdag den 26. april i Bjert Hallen

Det er nu du skal beslutte dig, hvis du vil opleve årets fest i Bjert

Borgerfesten i Bjert er igen på banen med spisning og masser af underholdning.

Revyholdet Arne, Jørgen, Niller, Per og Torben og deres orkester underholder, med hvad de

lokale har bedrevet i årets løb, og de mere kendte ude i verden får også en tur.

Der er kun 500 billetter, så derfor er der god grund til at komme op af stolen og få købt en

billet, hvis du vil have mulighed for at opleve denne fantastiske iscenesættelse af komiske

indfald, sange og vitser, der bare siger - GRIN.

Programmet ligger fast:

Vi starter med en rigtig lækker buffet og som noget nyt er det i år Sdr. Bjert Kro,

der sponsorerer og leverer desserten.

I baren har du mulighed for at købe alt, hvad hjertet begærer.

Efter spisningen underholder revyholdet med deres fantastiske forestilling.

Musikken leveres i år af Late Night Show

Festens overskud bruges til de mange aktiviteter i Bjert Idræts Forening.

Billetsalg til årets Borgerfest

starter fredag den 11. april

fra kl. 17.00 - 19.00

På tlf. 75 57 23 82

Billetprisen er fra 169,99 kr. inkl. spisning

Billetsalg samt afhentning, Gitte Larsen Engdraget 22

Fredag den 11. april er prisen 169,99 kr. inkl. 3 lodder. Disse billetter skal afhentes senest

mandag den 14. april.

Tirsdag den 15. april er prisen steget til 179,99 kr. Disse billetter skal afhentes senest

torsdag den 17. april.

Mandag den 21. april er prisen steget til 189,99 kr. Disse billetter skal afhentes senest

onsdag den 23. april.

Efter denne dato sælges der ikke flere billetter.


9

Bjert-dreng


landsholdet

Jesper Serritzlew, 14

år – går i 7. klasse på

Bjert Skole er udtaget

til U-14 landsholdet

i basket – og med

sine 180 cm i højden

ser fremtiden lovende

ud – 200 cm er

målet.

- Pengene er jo ikke så store i Danmark,

så med mindre det "lugter" af

Amerikanske tilstande, skal man have et

almindeligt arbejde ved siden af sporten,

siger U-14 landsholdsspilleren, der

også kan glæde sig over, at klassekammeraterne

på skolen i Bjert også er stolte

og glade på vegne af Bjerts første

landsholdsspiller i basket – far-Henrik

nåede det vist ikke.

Af Poul Erik Nørgaard

Jesper har boet hele sit unge liv i Bjert

og er nærmest vokset op med/af

"basket-ball mælk", idet både mor-

Merete og far-Henrik er bidt af en gal

basket-ball.

- Min far er jo basket-træner, og startede

jo afdelingen op i Bjert, hvor jeg

begyndte som 5 årig – tiden er jo gået

og de senere år har jeg spillet i Horsens

IC, men skal nu tilbage og spille i Kolding/Bjert,

hvor vi træner tre gange om

ugen – stadig under ledelse af min far,

siger Jesper.

Stolt og glad

- Jeg er naturligvis både stolt og glad

over at være udtaget til basket-landsholdet

for unge under 14 år og ser

naturligvis frem til min første landsholdskamp

i juni måned – et rigtig godt skulderklap.

Når Jesper kikker lidt ind i fremtiden

kommer uddannelse foran basket.

Realist

Jesper Serritzlew fra Bjert er udtaget til u-14 landsholdet io basket-ball og får debut

i juni måned.


10

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved min kære mand Bent Sørensen’s død

og begravelse. Tak for alle de smukke blomster og kranse.

Tak for alle besøg og medfølelse under Bents sygdom. Tak til

sygeplejersker og plejepersonale (Vonsild-Bjert Gruppen) for

den gode omsorg og pleje I gav Bent. I var der altid for os.

Også tak til lægerne i Bjert for deres støtte og hjælp, samt til

præst Tine Illum for de pæne ord og højtideligheden i kirken.

På familiens vegne

Lene

Mange tak

Vi vil gerne gerne sige tak for al den

opmærksomhed, vi fik til vores afskedsreception,

og for alle de gode år i

Dagli’ Brugsen Sdr. Bjert.

Med venlig hilsen

Edith og Inger

Til fordel for fodboldafdelingen i Bjert Idræts-

Forening holdes loppemarked

Lørdag den 24. maj

i Bjert-Hallen kl. 10

Har du noget, du vil af med, kører vi rundt i

Agtrup/Sdr. Bjert-området.

AUKTION KL. 11.30

Fredag den 23. maj

fra kl. 16.00

PS: Stil venligst

effekterne ud på gaden

eller ring 2288 5280

(Vi modtager ikke dæk,

hårde hvidevarer eller solarier)

PROFESSIONELT

ARBEJDE UDE

SOM INDE!

ØSTERGAARD sammentømrer gerne et

uforpligtende tilbud,på alt tømrerog

snedkerarbejde.

Tlf.: 75 57 13 37

TØMRER- OG SNEDKERMESTER

BIF mangler lige netop dig

Vi søger en person, der kunne tænke sig

at holde området omkring klubhuset i

orden.

Området bliver flittig besøgt af sportsfolk

og andre som benytter arealet til sport, hygge

og afslapning eller bare går igennem.

Vi søger en, der vil bruge tid på at holde

området pænt og ryddeligt, så vi kan være

bekendt, at have besøg på området. Der vil

være et samarbejde med kommunens folk,

som tager sig af en del af området.

Vi håber du melder dig, vi er overbevist om

at du vil blive særdeles populær, vi er lige

så sikker på, at du vil få en masse gode

oplevelser, med alle de dejlige mennesker

der benytter området.

Kontakt

Erik Lund på telefon

7557 2662 eller 2015 3826


11

Bjert IdrætsForening

i store problemer

Det er næsten to år siden, Erik Lund

meddelte, at han tog sin sidste periode

som formand for Bjert IdrætsForening,

og dermed træder han tilbage ved foreningens

generalforsamling i næste

måned.

Og det har givet store problemer i

den store forening, der tæller op imod

1200 aktivitetsmedlemmer.

I de forløbne næsten to år er rigtig

mange potentielle formandsemner blevet

kontaktet, men hidtil uden resultat,

og bestyrelsen for BIF står nu i den situation,

at man ikke har nogen kandidat

til formandsposten.

- Efter næsten 14 år på posten som

formand er det forståeligt, at Erik føler,

at han har aftjent sin værnepligt i Bjert

IdrætsForening, men vi kommer til at

savne både ham og hans store arbejdsindsats,

fortæller næstformanden i foreningen,

Sven Rørbæk.

- Det store problem er imidlertid, at vi

har meget svært ved at finde hans afløser.

Selvfølgelig er der noget arbejde i

jobbet, men der er også meget hjælp at

hente til mange af opgaverne, for vi har

en både stor og velfungerende bestyrelse

i BIF.

Bestyrelsen i Bjert IdrætsForening består

af formændene for de enkelte

sportsgrene, der dyrkes i foreningen, og

derudover vælger generalforsamlingen

både formand, næstformand, kasserer

og sekretær.

Med sportsgrenene fodbold, håndbold,

badminton, volley ball, basketball,

gymnastik og tennis giver det en bestyrelse

på 11 personer, så der er masser af

opbakning at få for den nye formand.

- Det er måske ikke så sædvanligt, at

man går i de lokale medier for at efterlyse

en formand til så stor en idrætsforening

som den her i Bjert, men vi ser

efterhånden ikke anden udvej, siger

Sven Rørbæk.

- Vi har ca. 1200 aktivitetsmedlemmer

– hvoraf langt hovedparten er børn og

unge, og det ville være mere end ærgeligt,

hvis det store arbejde og de mange

aktiviteter, der udspringer fra foreningen,

skulle gå i stå på grund af noget så

banalt som problemer med at finde en

formand.

- Der er selvfølgelig små problemer

rundt om i afdelingerne, som vi hele

tiden tager hånd om, men stort set er

BIF en meget velfungerende forening,

og økonomien er helt i top, så det er

ikke på det område, bestyrelsen må bruge

en helt masse ressourcer for at få tingene

til at hænge sammen, fortæller

Sven Rørbæk.

- Jeg har personligt kontaktet en række

personer, som utvivlsomt ville gøre

det rigtig godt som formand i BIF, og

det ved jeg, at også andre af bestyrelsens

medlemmer har gjort, men hidtil

har vi ikke haft held med disse henvendelser.

- Det er derfor, vi nu henvender os til

læserne i Bjert-Stenderup Avis i håb om,

at det kan få én med lyst til at påtage

Sven Rørbæk - næstformand i BIF -

håber at foreningen kan finden en ung,

dynamisk formand.

sig opgaven til at melde sig. Jeg kan i

hvert fald garantere, at vedkommende

får et velfungerende team at arbejde

sammen med, siger Sven Rørbæk, der

samtidig understreger at en foryngelse

af bestyrelsen absolut er tiltrængt.

Blandt bestyrelsens 11 medlemmer er

der kun tre, der selv har børn, som dyrker

sport i foreningen. Resten har voksne

børn.

- Alene af den grund ville det være

rigtig godt, hvis vi kunne finde en ung,

dynamisk formand/kvinde, siger Sven

Rørbæk.

- Det kan godt virke lidt forkert, at

det er en samling halvgamle i bedsteforældre-generationen,

der styrer en stor

del af fritidsarbejdet med børn og unge

i Bjert.

Erik Lund går som formand efter

14 år. Her ses han som speaker

ved en Tresu Cup i Bjert Hallen.


12

Lagkager til enhver lejlighed!

Mangler du en lækker

og anderledes kage til

fødselsdagen, barnedåben,

mødregruppen

eller noget andet, så

laver jeg den gerne for

dig!

Ring til Louise på

tlf. 7557-1432 for at høre nærmere.

DIN herrefrisør

Vorbasse Tømrer/Snedker

Lars Poulsen

20 20 87 13

Håndværkervej 4 tlf. 75 33 35 11

6623 Vorbasse Fax 75 33 35 99

www.vorbasse-ts.dk

Vi søger 2 tømrersvende

til nybyggeri og

renoveringsarbejde

Loppe- og livsstil

i Hejls

300 kvm med alt til nostalgisk

indretning - både ude og inde.

Møbler - gl. café-sæt - zinkkar -

planter - secondhand-tøj - glas -

porcelæn - emalje

Tirsdag til fredag kl. 13-17

Lørdag eller søndag kl. 11-17 eller efter aftale

Hejls Landevej 43 ● DK - 6094 Hejls

Tlf. +45 7557 2508

www.midt-i-hejls.dk


13

Whiskysmagning

Af Marianne Millnitz

Sdr. Stenderup Beboerforening

Der var ca. 20 whisky interesserede der

havde tid og lyst til en oplevelse i Dannevirke

fredag den 14. marts under kyndig

guide af Niels H. Lynggaard.

Der blev smagt, vurderet – smagt

igen, vurderet igen … osv. osv.

Undervejs i programmet var der indlagt

en lille pause hvor smagsløgene

kunne slappe af over en sandwich og en

god øl. Øllen var i sig selv en smagsoplevelse

– mere vil vi ikke røbe. Der kan

kun siges én ting: Du gik glip af noget –

også på dette punkt !

Efter det officielle program blev

"restslatterne" solgt på auktion. Nogen

fortsatte så deres helt private "test" af

de indkøbte "slatter".

Jeg kender ikke det nøjagtige tal –

men har en kraftig formodning om, at

ikke alle indkøbte auktionsvarer nåede

at komme med hjem i privaten …

Slut på sæsonen

Lørdag d. 29. marts kl. 7.00 drog 51

børn og ni trænere/forældre til Danske

Bank Cup i Gråsten. Lig tidligere år havde

vi lejet en bus og kørte sammen derned

og hjem. Vi havde et fantastisk

godt klubsamvær og spillede en masse

gode håndboldkampe, som vi dog ikke

vandt ret mange af. Suveræne var dog

vore pusdrenge, som vandt alle kampe

om lørdagen og dermed var kandidater

til deltagelse i søndagens A-finale. Da

samme drenge i den ordinære turnering

havde kvalificeret sig til kredsmesterskaberne

i B-rækkerne blev de søndag morgen

afhentet, så det må stå hen i det

uvisse, om de kunne have fået guld med

hjem fra Gråsten. Også puspigerne

vandt et par kampe. Gulddrengene!

Vore pusdrenge blev i turneringen før

jul tilmeldt spil i C-rækken. Her mistede

de som taberdømte fire point, men erobrede

alligevel en flot andenplads,

hvorfor de efter jul rykkede op i B-rækken.

Også her klarede drengene sig

overordentligt godt og blev nummer 1

med 7 vundne kampe af i alt 8 mulige.

Derfor deltog vore pusdrenge som

nævnt søndag d. 30. marts i klubmesterskaberne

i B-rækken og ikke nok med

det. De vandt og fik guld med hjem

skønt lørdagens hårde indsats i Gråsten

på banen og med kun få timers søvn

natten til søndag. Et stort tillykke til

Alexander, Tobias, Sebastian, Frederik

H., Frederik S., Thomas, Mads, Jacob og

deres træner Johnny Bejerholm.

To byrådsmedlemmer Ger Toet og Erik Lund (fra venstre), brugsuddeler Jens Jakob

Jakobsen og partiformand Villy Søvndal bakker alle op om indsamlingen til Amnesty

International.

Håndsrækning til

Amnesty fra Bjert

Den politiske top på venstrefløjen i Bjert

var forleden samlet foran Brugsen.

Anledningen var, at den nye brugsuddeler

Jens Jakob Jakobsen har sagt ja til, at

Amnesty International i Kolding kan

samle penge ind i Brugsen i den kommende

måned.

Jens Jakob Jakobsen er nemlig positiv

over for at støtte f.eks. Amnesty International

og andre gode formål, når

bare det ikke er politisk, for han vil ikke

inden for Brugsens mure tage parti for

det ene eller det andet parti.

SFs populære høvding Villy Søvndal

og de to socialdemokratiske byrådsmedlemmer

fra Sdr. Bjert Erik Lund og Ger

Toet var med til at markere, at Amnesty

nu kan have en raslebøsse stående i

Brugsen.

-- Jeg synes, det er utroligt dejligt, at

Brugsen vil være med til at tage et

ansvar for, hvad der sker i samfundet

ved at støtte en ikke-politisk organisation,

siger Ger Toet, som har en fortid

som bestyrelsesmedlem for Amnesty

Internationals Kolding-afdeling, der i

øvrigt har omkring 700 medlemmer.

De tre politikere er enige om, at der

er stor behov for støtte til Amnesty.

- -Vi har senest set i Tibet, at behovet

for Amnesty er stort, siger Ger Toet.

Pengene fra indsamlingen i Bjert går

til den lokale afdeling i Kolding og er

øremærket aktiviteter som filmforevisning,

offentlige møder og happenings.


14

Ivan Søgaard Larsen

Din lokale

bankforbindelse

Agtrupvej 2 · 6000 Kolding · Tlf. 74 37 52 70


15

Små håndboldspillere har

haft en forrygende sæson

Mini og miniputterne har haft endnu en

forrygende sæson.

Bjerts mindste håndboldspillere er ved

at nå enden på endnu en forrygende

sæson, hvor der er sket en stor udvikling

med alle.

Fo r minispillerne (1. Klasse) var det

første gang, at de skulle prøve kræfter

med håndbolden. Disse spillere spiller

på tværs af en rigtig håndboldbane, og

det må man sige, at de er kommet rigtig

godt efter. De har deltaget i nogle stævner

rundt om i landsdelen, og her er der

blevet gået til makronerne for kampene

skulle helst vindes.

For miniputspillerne (2. Klasse) var der

mange, der havde prøvet at spille håndbold

tidligere, men her er man så

begyndt at tage hopskud og fiske i

løbet af sæsonen. Disse spillere spiller

på en almindelig håndboldbane. Også

miniputterne har deltaget i stævner i

løbet af vinteren, hvor der også er blevet

kæmpet bravt til sidste dommerfløjt.

For begge årgange blev der i februar

arrangeret et stævne sammen med KIF,

hvor vi skulle prøve at spille totalhåndbold.

Et spil med masser af fart på og

kun få regler, således at børnene får sig

rørt rigtig meget og masser af boldbesiddelse.

Det var en rigtig god dag, hvor

mange børn gik hjem med sved på panden

og røde kinder. Og som sædvanlig

2. klasserne havde efter påske besøg i Bjert-Hallen af Koldings Liga-spillere Patrik

Olsson og Simon Jensen.

havde vi en fantastisk forældreopbakning.

I marts deltog vi så i et overnatningsstævne

arrangeret Jydsk Håndbold Forbund.

Dette var i Hjordkær fra fredag til

lørdag. 24 børn var tilmeldt samt 3

trænere, og de drog alle af sted med

store forventninger og en vis spænding,

mon nu alle kan undvære mor og fra

om natten.

Men det gik rigtig godt både med at

sove men også med håndbolden, hvor

en del fra 1. Klasse fik prøvet at spille

håndboldkampe på en rigtig håndboldbane.

Og det må siges, at det var de rigtig

gode til. Fredag aften var der forskellige

håndboldlege i hallen og fuld

knald på til kl. var 22.00, så var det godnat

for de fleste. Enkelte faldt dog først

i søvn meget sent!

Lørdag stod der håndbold på programmet,

kampe hele formiddagen og

over middag kom en spiller fra Tønders

1. Divisions hold for at lave noget håndboldtræning

for 60 børn i hallen.

Og det gjorde han bare super godt,

alle børn var i gang i en times tid, men

så var der også ved at være udsolgt af

energi.

Alle var meget trætte, da forældrene

hentede dem. En super god weekend

med masser af aktivitet og socialt samvær.

Det var så også afslutning på denne

sæson for 1. Klasserne.

2. klasserne fortsætter lidt endnu og

efter påske havde vi så besøg i Bjert-

Hallen af 2 af Koldings Liga-spillere

nemlig Patrik Olsson og Simon Jensen.

Vi havde aftalt at de skulle træne børnene

i en times tid, men efter halvanden

time var alle børn godt trætte og

godt trænet igennem. Der blev trænet

driblinger, skud og tre fods finter, og til

slut blev der spillet en lille håndboldkamp.

Denne træning gav børnene en

stor oplevelse, og trænerne fik noget

inspiration, som de kan bruge fremover.


16

Badminton

Sæsonen er gået på held i badminton. 2

seniorhold vandt deres rækker og blev

regionsmestre. Ungdomsafdelingen er

blevet større og større jo længere sæsonen

blev. Kent Haysen udtaler, at det

har været en særdeles god sæson.

Største ønske er at få flere timer til

træning i hallen - specielt i ungdomsrækkerne.

Håndbold

Serie 3 har vundet alle kampe i turneringen

og næste år spilles der i serie 2.

I pokalturneringen er det gået fra sejr

til sejr og i kvartfinalen skulle Bjerts

serie 3 møde et jyllandsseriehold fra

Århus, de kom til bjert og blev slået

med et mål. Lørdag den 12, april spiller

Bjert i finalestævnet om mesterskabet.

En succeshistorie der kan få tårerne

frem af glæde.

Der bliver arrangeret bustur til finalestævnet,

se andet sted i bladet.

Kontakt Alice Toft Bruhn på 75 57 75

15

Fodbold

Udviklingen i Bjert IF fodboldafdeling

fortsætter. Vi bliver flere og flere år for

år. Det gentager sig igen i år.

Det er dejligt at så mange børn og

unge vil spille fodbold, men det kræver

og trænere, holdledere, folk til kiosken,

nogen der skal køre, folk der skal holde

orden og rydde op og meget andet. Der

er desværre ikke meget der kommer af

sig selv.

Planlægningen for at afvikle træning

og kampe er en stor opgave, når vi kun

har 4 omklædningsrum. Men det ser ud

til at lykkes.

Jeg vil henstille til, at vi hjælper hinanden

med at kunne være der.

Turneringen starter den 5.april, med

fuldt program. Held og lykke til en ny

sæson.

Den 7./8. juni bliver der afholdt

udendørs stævne Bjert Cup. Indbydelserne

er på vej ud til klubberne.

Begynderbold

Søndag den 20. april kl. 15.00 er der

Velkommen i klubben - begynderbold -

på stadion for børn i årgang 2003/2004 -

"Velkommen i klubben".

Vi håber forældre og børn møder op

til en hyggelig eftermiddag. Her vil blive

lejlighed til at få en god dag med snak

om børnefodbold og hvad BIF står for.

Tennis

Hvis vejret fortsætter som nu, bliver

banerne klar medio/ultimo april.

Den gode standard banerne har haft

de seneste år, giver mulighed for tennis

af meget høj klasse. Så hvis lysten er der

til tennis, så har vi banerne. Kontakt

Kaj Madsen på tlf. 75572371.

Børnefestival

Dagen som er børnenes dag i Bjert. Den

7. bliver der igen mulighed for at sælge

og købe i børnenes helt egen kræmmerbod,

selvfølgelig bliver der også en masse

andre aktiviteter. Bl.a. cykelløbet

rundt i Bjert.

Børnefestivalen og bjert cup fodboldstævne

er i samme weekend den 7 og 8.

juni.

Generalforsamling

Generalforsamling er onsdag den 28.

maj i klubhuset.

Mød frem, vær med i beslutningerne,

foreningen er ikke stærkere eller bedre,

end medlemmerne vil have den skal

være.

Formanden

DØGNVAGT

Er din bolig sikret?

ENTREPRENØR

BELÆGNING - ANLÆGSARBEJDE

DRÆNING - DRÆNSPULING - SLAMSUGNING

Din bolig kan sikres effektivt, uden at hjemmet bliver til Fort Knox.

Låsesmeden Schrøder har en lang række gode råd til, hvordan du

bedst sikrer din bolig.

Derfor er det en god idé at give hele boligen et sikringstjek, samt at

kigge på alle ind- og udgange med tyvens øjne.

Ring 75 50 23 99 og få et

uforpligtende tilbud på sikring af din bolig

- for en sikkerheds skyld

Autoriseret Ruko Sikringscenter

Albuen 15, Kolding, tilf. 75 50 23 99

www.laasesmeden-schroeder.dk

DØGNVAGT

BJARNE NISSEN

TLF. 75 57 29 76

40 28 29 76

SKOVHAVEVEJ 58

6091 BJERT


17

Hvor går man hen med

sine frustrationer?

Af Lisbet Friche,

formand for Bjert Beboerforening

Skriv en artikel til nærværende blad,

sæt fokus på problemet og sæt gang i

debatten.

Eller send en mail til kommunen teknisk@kolding.dk.,

hvis problemet hører

under kommunens myndighed.

I Beboerforeningen modtager vi ofte

henvendelser om dit og dat, som vi kunne

gøre noget ved. Vi undersøger gerne

reglerne, men vi er ikke så interesserede

i at være politiets forlængede arm.

Løse hunde er ikke tilladt. Da vi stadig

rådede over trampestien, skrev vi

ofte om dette problem, fordi vi havde

lavet en aftale med lodsejerne langs

åen, om at vi måtte slå græsset. Betingelsen

var blandt andet, at der ingen

løse hunde måtte være. Det blev ikke

overholdt, så stien kan desværre ikke

blive slået mere.

Hundelorte er (heldigvis) endnu ikke

forbudt. Bjørn Medom (S) fra Fredericia

stillede op til folketingsvalget med dette

punkt som sin vigtigste vision – han

blev ikke valgt, og ingen andre har tilsyneladende

fundet, at den sag havde format

nok til at blive fremsat som lovforslag.

Vi kan opfordre til ikke at lufte

hund på sportspladsen og at lære sin

hund ikke at anbringe efterladenskaber

midt på fortovet. Vi kunne overveje at

sætte hundeposer op rundt om i byen.

Jeg har set dette i andre småbyer. Men

ingen affaldsspande medmindre nogen

melder sig til at tømme dem.

Affald smidt på gader og stier: igen

et problem med tømning af evt. affaldsspande.

Måske var det lettere at lade

være med at smide sit affald, og hvis

man ser nogen, der alligevel gør det, så

bede dem om at samle op. Er det især et

problem på skoleveje???

Knallerter på stierne kan også være

irriterende. Kommunen sætter ikke

bomme op mod knallerter, men kun for

at forhindre biler i at køre ind.

Lastbilparkering må kun ske i op til

6 timer på gader, veje og pladser ifølge

kommunens regler. De regler gælder

også i Agtrup og i Sdr. Bjert. Der er

plads til lastbilparkering bag hallen.

Bjert Beboerforening holder igen i år sankthansbål, og det er den 23. juni - det er i

år en mandag.

For høj hastighed på gader og villaveje.

Loven siger max. 50 km. i timen,

men mange steder er det også for

meget. Hvis man genkender synderen,

er det bedste middel nok direkte konfrontation.

På Østerløkke er der bump,

men især om morgenen kommer en del

biler alligevel "flyvende". Beboerforeningen

har skitseplaner for Gl.Bjært

både ved Hasselvænget, ved Kroen og

helt ude ved Skamlingvejen til det, der i

kommunalt sprog hedder "fredeliggørelse".

Skitseplanerne er udført på

samme måde som Havevej. Imidlertid er

de meget kostbare, så desværre har de

også lange udsigter.

Huller i asfalten, mudrede stier og

andet kommunalt påtaler vi løbende.

Sommetider hjælper det.

Tak til jer!

Vi vil gerne takke alle der har meldt sig

ind i foreningen og dermed støtter

vores arbejde. En særlig stor tak til jer,

der har betalt et ekstra beløb som gave

til os. Det er vi rigtig glade for. Og for

alle andre, så er det stadig muligt at

melde sig ind. Gennem netbank vælges

betalingstype 01 og konto 6303188. Vi

håber også, alle har modtaget et girokort,

som kan betales gebyrfrit i vores

lokale bank: giro 630-3188. Prisen er 75

kr. for en husstand og 50 kr. for en

enlig, så ingen bliver ruineret af det.

Sankthans ved den blå bro

Den gedigne succes fra sidste år gentages

i år den 23. juni – det er i år en mandag.

Andet nyt

Vi har aftalt møde med Teknisk Forvaltning

ang. krydset Stenderupvej, Løgervej,

Engløkke.

Vi har lavet "velkomstpakker" til

nytilflyttere i 6091. De udsendes i samarbejde

med Vandværket og indeholder

en pjece om området + rabatbilletter,

som vores handlende velvilligt har

doneret.

Desværre kan vi ikke gennemføre

rengøringsdagen i april måned, da spejderne

har sagt fra p.gr.a. strandrensning.

Kropladsen skulle meget snart blive

færdiggjort med busskur og cykelstativer.

Det har jeg vist skrevet før, så nu

håber jeg, det holder.

Bjert-Stenderup Avis - lige ned i din postkasse


18

Kuhrt & Pedersen

Tømrer- og

Snedkerforretning ApS

Stenderupvej 226, 6092 Sdr. Stenderup

75 57 14 57

Ombygning

Nybygning

Reparation

Isolering

Tilbygning

Festsalen i Mejeriet

Går du med tanker om at skulle

holde din næste fest i Mejeriet’s

flotte festsal?

(Alt udstyr til 90 siddende gæster)

så er det nu !

Der er “rift” om datoerne !

Henvendelse Keld Venø

tlf: 75572424 - mobil: 24409424

Se: www.mejeriet-bjert.dk

Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup Husholdningsforening

Besøg ved Christinero. Mandag den 14. 4. kl. 17.00.

Året rundt er det en oplevelse at gæste Christinero, det lille fredede anlæg sydvest for Christiansfeld, som ejes

af Brødremenigheden. Ellen Hansen vil fortælle om Christinero og kammerherreinde Christina von Holstein. En

hvidmalet låge fører lige ind til det lille anlæg på to hektar, der er skabt som romantisk have sidst i 1700-tallet

af kammerherreinde Christina Friderica von Holstein. Begrænset deltagerantal. Medbring mad og drikke. Tilmelding

på tlf. 75 57 21 96 eller 75 57 22 20. Pris kr. 25

Generalforsamling og modeopvisning. Onsdag den 23.4. kl. 19.30.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag – skal indsendes senest en uge før til formanden

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg ved generalforsamlingen er Birgit Hede,

Kirsten Nielsen, Ruth Bull Jensen, Rita Nørgaard – desuden suppleanterne, Rigmor Aarøe,

Dorthe Bruhn og Inger Skovenborg.

7. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres der et let traktement. Drikkevarer kan købes. Derefter er der modeopvisning.

Medbring bestik, kop og medlemskvittering, glemt betaling af kontingent og indmeldelse kan ske denne

aften. Tilmelding på tlf. 75 57 21 96 eller 75 57 22 20 senest 3 dage før. Traktement og modeopvisning kr. 75.

Mødested: Sdr. Bjert Centralskole, Engløkke 5, Bjert

KUN ADGANG FOR MEDLEMMER


19

Læserbrev:

Kursen var sat og alle

kom sikkert i havn!

Festudvalget for Borgerfesten i

Sdr. Stenderup Idrætsforening,

skriver:

Festudvalget for Borgerfesten 2008 i

Sdr. Stenderup, vil gerne takke alle for

et fantastisk "krydstogt" lørdag d. 1.

marts i A-huset.

Endnu engang var A-huset fyldt til

bristepunktet med glade festklædte

gæster, der til olietønde musik var klar

til ombordstigning på M/S Caribien, for

at tilbringe aftenen i sydlige himmelstrøg.

Igen i år var det er en fornøjelse at

stable en fest på benene for jer, og herfra

skal der lyde en kæmpe tak til alle

jer, der købte billetter til denne aften.

Vores sponsorer bakkede igen i år op

om festen, uden jeres bidrag kunne dette

ikke lade sig gøre – så også til jer skal

der lyde en overordentlig stor tak.

Café Løveodde stod i år for den

gastronomiske oplevelse, og hvilke roser

vi har modtaget for det.

Viggo Sommer fra De Nattergale (nummer tre fra højre) stod for underholdningen

inden der blev spillet op til dans. Han er her fotograferet sammen med festkommiteen.

Kære Dorte & Peter roserne er hermed

videregivet til jer – tusind tak for

jeres støtte og hjælp.

Baren var igen i år i sikre hænder, idet

Sdr. Bjert IF sørgede for betjeningen,

tusind tak for jeres store hjælp og et

fantastisk samarbejde – vi glæder os til

at hjælpe jer til Borgerfesten i Bjert d.

26. april 2008

Bjert folkene var ikke de eneste der

havde "bar tjans" denne aften, for

ingen tur i syden uden kolde drinks.

Café Lucca i Kolding stillede med 2 folk

– og så blev der mixet drinks under

parasollerne til den store guldmedalje.

Til Café Lucca og vores 2 bartendere

skal der også lyde en kæmpe tak for

hjælpen og jeres flotte arbejde.

Men men men, alle glassene fra diverse

drinks skulle vaskes og genbruges, og

i køkkenet havde vi igen i år 2 fænomenale

"opvaskere" Rutha og Inge-Marie.

Tusind tak til jer for et kæmpe arbejde.

Da det jo ikke er helt normalt, at der

går krydstogtskibe fra kajen i "6092" og

mange gæster måske kunne få svært

ved at overbevise naboer, familiemedlemmer,

og andre at "man lige havde

været på tur" var PHOTO CARE i Kolding

klar til at fremtrylle beviserne.

Også til Foto Care skal der lyde en stor

tak for "bevismaterialerne" i form af

billeder til alle gæster.


21

10

+ 1 aktie i Bos bank

Tilbudet gælder til til 1. juni 2008 og den

høje rente får du til og med nytårsaften 2008

For fremtidens og din


22

ALM.

BRAND

Få op til 15 %

samlingsrabat -

ring og hør hvordan

Exam. assurandør

Erik Christensen

Hasselvænget 40,

6091 Bjert

Telefon 75 57 26 35

Munkebocenteret

Palmeallé 2, Kolding

v/ Jette, Stenderupvej 57, Agtrup, 6091 Bjert.

Nyhedsbrev

Oversvømmelse

Der har nu været afholdt møde i Dannevirke for borgerne i de berørte områder. Her blev der

nedsat en arbejdsgruppe under Beboerforeningen som har bemyndigelse til det videre arbejde

med kommunen og øvrige samarbejdspartnere.

Legepladsdag

Søndag den 18. maj 2008 kl. 10.00 skal I sætte kryds i kalenderen.

Endnu engang har vi brug for raske hænder der har lyst til at give os et lille nap med.

Pt. kender vi ikke opgaverne, men de vil blive oplyst så hurtigt som muligt.

I vil kunne finde opslag ved Focus, busskuret, på hjemmesiden (www.sdr-stenderup.dk) samt i alle 3 børnehaver i Sdr.

Bjert og ved alle dagplejere i Sdr. Stenderup.

HUSK: at vi som sædvanlig er vært ved en lille sandwich og lidt koldt at drikke ved frokost tid.

Kend Din By

Torsdag den 22. maj går vi igen en tur i Sdr. Stenderup hvor Kirsten Madsen vil fortælle nye historier om husene, folk

der boede der og andre små ting som ikke må glemmes.

Vi gør opmærksom på, at der i år lægges en ny rute rundt i byen.

Hold øje med opslagene – her vil også den nye rute fremgå.

Ny bestyrelse i Beboerforeningen

Generalforsamlingen er nu afholdt og der er valgt nye bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Bestyrelsens første møde afholdes i uge 15 – først på dette møde konstituerer vi os.

Når bestyrelsesmødet er afholdt vil de respektive poster blive meddelt via hjemmesiden samt nyhedsbrevet for maj

måned 2008.

Sdr. Stenderup Sogns Beboerforening


23

Nyt fra

pensionisterne

Vi havde den 11. marts besøg af overlæge

Torsten Sørensen, Kolding, med

sit foredrag: "Humor, helbred og det

gode liv".

Vi var desværre "kun" 30 medlemmer,

da nogle meldte afbud af forskellige

grunde.

Torsten Sørensen startede med at

præsentere sig. – Han hørte tit, at

pensionister var et travlt folkefærd.

Det havde han opdaget, idet han for

11 dage siden selv blev pensionist, og

nu havde han rigtig travlt. Under sit

foredrag viste han film med karikaturtegninger,

og det var bestemt ikke

kedeligt.

Tirsdag den 8. april kl. 14 i Bjert-

Hallen:

Generalprøve på skolekomedien for

pensionister. derefter gratis kaffe.

Tirsdag den 22. april kl. 14 i Kærnehuset:

Pakkespil – medbring én pakke, værdi

ca. 20 kr. – eller der betales det

samme beløb, mod udlevering af 3

spilleplader. Gratis kaffe.

Tilmelding senest 21. april.

Fire seje guldpiger

Amalie, Camilla, Sara og Katrine var naturligvis stolte, da de efter seks hårde kampe

kunne posere for fotografen, som det ses herover.

De 4 piger fra 1. klasse i Bjert, deltog i Vonsild Cup lørdag den 23. februar, hvor de

først vandt deres pulje - og dernæst både semifinale og finale, inden de fik guldmedaljerne

hængt om halsen. Derudover var der også en pokal til pokalskabet hjemme

i klubben.

Sdr. Bjert og Omegns

Sparekasse Legat

Vedr. Sdr. Bjert og Omegns Sparekasses

fusion med Sparekassen Bikuben

i Kolding blev der oprettet et

legat.

Renterne af legatet uddeles hvert år

til almennyttige og velgørende formål

i Sparekassens område - nu

lokalafdelingen af Danske Bank.

Ansøgningsskema til legatet kan

afhentes i Danske Banks filial i Sdr.

Bjert.

Sidste ansøgningsfrist er den 1. maj

2008.

Skartvedvej 12

6091 Bjert

Tlf.: 7631 1600

Begynderbold

Søndag den 20. april 08 kl. 15.00 til 16.30

Bjert Stadion.

BIF Fodbold, Ungdomsafdelingen, inviterer til

begynderbold,for børn årgang 2003 og 2004 og

deres forældre..

Programmet er:

15.00 Fodboldlege v/Erik Lund - HUSK selv bold

15.45 Orientering om klubben v/Gitte Hinrichsen

og Erik Lund.

Vi håber at se mange nye fodboldspillere og deres

forældre til et par hyggelige timer med boldlege.

Med venlig hilsen

Bjert IdrætsForening, Fodbold

Ungdomsafdelingen


25

Legepladsdag i

Sdr. Stenderup

Stenderup Beboerforenings

vegne skriver Marianne Millnitz:

Søndag den 18. maj kl. 10.00 afholder

vi igen i år en lille hyggelig

arbejdsdag, for at vedligeholde og

passe byens legeplads. Alle er velkomne

– det er ikke et must at være

handy-man eller handy-woman. Det

eneste der er et must er, at have lyst

til at give et lille nap med i hyggeligt

samvær med byens øvrige borgere

(og brugere).

Og tag endelig børnene med. Det

giver en god og rar stemning når de

render rundt imellem os og leger –

og der er vel også et par raske drenge

som gerne vil give en hånd med

sammen med far. Sådan rigtig: far &

søn "mande-arbejde".

I skrivende stund kender vi ikke

helt arbejdsopgaverne – sæsonen er

jo knap nok startet. Men der bliver

nok noget reparation ved rutschebanerne,

måske lidt malearbejde og så

lidt forskønnelse af arealet.

Så hold øje med opslagene både

her på hjemmesiden, ved Focus og

busskuret samt i børnehaverne i Sdr.

Bjert.

Ved middagstid byder vi på et par

sandwich og lidt køligt til halsen –

også til børnene.

Vi håber rigtig mange vil tage sig

tid til en hyggelig eftermiddag sammen

med os – og vi glæder os til at

se jer.m

Generalforsamling i

Stenderup Beboerforening

Tirsdag den 11. marts 2008 var der inviteret

til generalforsamling i Sdr. Stenderup

Sogns Beboerforening.

Formand Hans Jensen fik ordet og

afgav formandens beretning som kom

vidt omkring igen i år. Der blev berettet

om arbejdet med cykelstien til Agtrup,

oversvømmelsen i Stenholt, fællesspisning

i Dannevirke, Stentoft, Julemanden,

legepladsen osv. osv.

Formandens beretning kan læses i sin

fulde længde og rette ordlyd på hjemmesiden:

www.sdr-stenderup.dk under

punktet "Beboerforeningen".

Herefter kunne Bjarne Sørensen vise

et flot resultat frem, der er overskud og

derfor kunne punkt 4: fastsættelse af

kontingent meget hurtigt vedtages.

Kontingentet fortsætter uændret – og

nåede du ikke med til generalforsamlingen

men gerne vil være medlem, kan du

stadig nå det.

Kontakt blot ét af bestyrelsesmedlemmerne

med kontingentet – så klarer vi

resten.

Kontingentet er kr. 100,00 pr. husstand

– kr. 50,00 for enlige.

Punkt 6 lød på valg til bestyrelsen. Der

blev ikke brug for de små hvide sedler

til kampvalg, så bestyrelsen ser ud som

sådan: Hans Jensen, Bjarne Sørensen,

Marianne Millnitz, Gunna Holgersen,

Niels Ravn Schmidt, Holger Pedersen,

Kirsten Madsen.

Under punktet "Evt." blev det taget

op med Post Danmarks nye regler for

adresseløse forsendelser, som giver

mange problemer. Det gælder også for

byens øvrige foreninger samt Bjert-Stenderup

Avisen. Der blev hevet et par

løsningsforslag frem som vi arbejder

videre med.

Som altid sluttede generalforsamlingen

med dejlige boller og varm kaffe på

kanden.

Tag med avisen på cruise i Østersøen

Har du altid drømt om at opleve en drømmetur på en luksusliner?

Har du drømt om at opleve den helt fantiske zar-by Sankt

Petersborg?

Har du drømt om at forkæle dig selv og nogle af dem, du

holder af?

Kort sagt:

Har du lyst til at få en kæmpe ferieoplevelse til en meget

rimelig pris, så er chancen der nu.

I samarbejde MSC Cruises kan Bjert-Stenderup Avis tilbyde

sine læsere en uforglemmelig ferieoplevelse til en meget

rimelig pris.

Luksuslineren MS Lirica bliver dit hjem i 8 dage, hvor du

føres fra København til Kiel, Visby (på Gotland) Tallin (i Estland)

og Sankt Petersborg.

På alle destinationer venter der store turistoplevelser, og

ikke mindst om bord på skibet er der lagt op til store ferieoplevelser.

Hør meget mere om det på et informationsmøde på

Sdr. Bjert Kro den 13. maj, hvor du kan opleve et stort

causeri om at rejse på cruise. En helt speciel ferieform.

Hør nærmere om tidspunktet og rejsen på Sdr. Bjert Kro.


26

En strøm af kvalitet....

● El-Installation

● Døgnservice

●Din lokale

El-Installatør er

altid klar til at

servicere både

private- og

erhvervskunder

Tømrer- & snedkerforretning

Ruddi Hansen

Varmarkvej 28

6092 Sdr. Stenderup

www.ab-electric.dk

75 57 12 42 / 40 42 88 78

Kolding Bedemandsforretning

● GARANTI

● TRYGHED

● SIKKERHED

Vi hjælper med alt vedr.

begravelse og bisættelse

Få pjecerne:

“Min sidste vilje”

“Når nogen dør”

Søren Erik Andersen (grundlagt 1897)

Dyrehavegårdsvej Bjert Vestervang 3

6000 Kolding 6091 Bjert

75 52 65 77 75 57 23 38

www.se-andersen.dk


27

Sesam, Sesam...

Tekst og tegning,

Jens Bach Andersen

Forleden var jeg ude og rydde lidt op i

udhuset, der roder gerne derude, og en

gang imellem skal der så lige sorteres

lidt i sagerne, så man kan komme rundt.

Og fruen mente også, det var på høje

tid. Det mener hun altid. Jeg gik i gang.

For eksempel skulle flere ting direkte

smides ud, en samling brugte papkasser

får man jo gerne bragt til huse henne

fra Brugsen, og lidt plastikflasker, der

alligevel ikke var pant på og så videre,

plus en ellers meget fin flamingokasse,

som jeg kom til at træde i, idet den lå

med bunden i vejret, hvor jeg skulle gå,

og det ene med det andet. Alt sammen

ting der bare skal smides ud. Stoppet i

en affaldssæk.

Og den slags har vi også altid en stak

liggende af, i ruller med ti styks, fra

engang fruen fandt dem på tilbud et

sted.

Det er de her store sorte plastiksække;

jeg vil mene, de er en lille meter gange

en halv, der kan være en hel del affald i

sådan en. Hvis man alså kan få den

åbnet, og det er så dén side af sagen,

det følgende handler om.

Jeg fandt en rulle og rev en plastiksæk

af - men kunne som sædvanlig ikke få

den åbnet. Måske var jeg bare uheldig

med lige netop den sæk, jeg ved det

ikke, sådan er det tit.

Det tynde plastik, altså posens to sider,

klæber sig ligesom til hinanden, som om

det kun er ét stykke plastik, og der står

man så og bliver nemt lidt småirriteret.

Jeg gør i hvert fald. Fumler og famler,

gør man, og trækker lidt i forskellige

retninger, som om det var en slags fiks

og moderne, men meget tynd harmonika,

der bare nægter at give lyd fra sig.

Ikke at jeg kan finde ud af at spille på

sådan en sjover, jeg fik bare lige tanken,

da jeg udførte forbrugeroplysningstegningen

her ved siden af! Men altså: Ik'

en lyd.

Derefter nulrer man gerne posen,

meget venligt, meget længe, og puster

optimistik på kanten, hvor åbningen

formodes at befinde sig. Puster og

puster med tørre læber i håbet om at et

par dygtige luftmolekyler ubemærket

kan smutte ind og ligesom bane vejen.

Det kan de heller ikke.

Lidt senere går man så over til at vride

og krølle og ruske i hele skidtet, som

om man vil klemme en tilståelse ud af et

kulsort utilregneligt badedyr. Mistænkt

for urent mel i posen. Ja, i både pose og

sæk, ingen pjat.

Ingenting hjælper.

Nå, som sædvanlig nåede jeg til punktet,

hvor jeg tager en dyb indånding og

endevender hele balladen for at se, om

den klovn til fabrikant ved en fejl har

fået åbningen placeret i bunden. Det

har han heller ikke. Ikke hver gang i

hvert fald.

Og i den forbindelse er det egentlig lidt

underligt, at det i vore dage stadig er

muligt at fremstille noget, der hænger

så godt sammen. Jeg mener, det meste

af det, man finder på at købe af moderne

sager, går jo fra hinanden, bare man

kikker på det.

Lad mig runde af.

Til sidst lykkedes det, og jeg fik smidt de

brugte papkasser og andet skrammel i

en sæk og blev således færdig med

oprydningen i udhuset.

Men jeg nåede altså også at blive ualmindelig

småirriteret under åbningen af

sækken, og på et tidspunkt overvejede

jeg ligefrem at smide samtlige ruller

med latterlige, billige sorte plastiksække

ud, nu jeg var i gang. Jeg gjorde det

dog ikke. Der kunne ikke være mere i

den sæk, det var lykkedes mig at åbne,

og jeg gad ligesom ikke mere bøvl...


28

Kent Haysen

Gl. Bjert 49

6091 Bjert

Tlf. 75 57 71 03

Fax 75 57 71 01

Bil 21 72 78 49

E-mail: Haysen.Holst@mail.dk

Nybygning om- og tilbygning

Erhvervsbyggeri

Døre og vinduer

Glas / Thermoruder

Køkkenmontering

Tagarbejde / Kviste

Totalentreprise

TILSLUTTET

Du bor oven på dit drikkevand

... pas på det !

Aps.

Agtrup - Sdr. Bjert Vandværk

Nyt telefonnummer

70 26 60 91

Akutte forsyningsproblemer:

Gregers Larsen 75 57 21 30

Private nr.

Frode Lund Jensen 75 57 28 28

Carl Erik Skov 75 57 23 02

Torsten Reffstrup 75 57 25 42

o

Vandets hårdhed er 14,5 dH

Mere information:

WWW.koldingvand.dk


29

Vil du med til pokalfinale?

Bjert har et helt fantastisk herrehold i håndbold, som ikke har tabt en eneste kamp

i hele sæsonen. Derfor skal de nu til finalestævne i Jysk Håndboldforbunds pokalturnering,

og de skal selvfølgelig have en busfuld - eller to - supportere med sig,

når der skal kæmpes om det ædle metal.

Du tilbydes derfor en helt uhørt billig tur til Hammel, hvor finalerne spilles lørdag

den 12. april.

60 kr. for voksne og 30 kr. for børn under 15 år. Afgang fra parkeringspladsen bag

Bjert-Hallen kl. 10. (Bjerts hold skal spille semifinale kl. 12.30. Finalen spilles kl. 15).

Bindende tilmelding senest onsdag d. 9. april til Alice T. Bruhn, tlf. 4040 7015 eller

på mail: atbruhn@stofanet.dk.

Tag med og støt vores dygtige herrehold.

200 til

gymnastikopvisning

i

Bjert-Hallen

Igen i år har gymnastikafdelingen

afholdt gymnastikopvisning.

Lørdag d. 29 marts var Bjert-Hallen

fyldt med ca. 50 glade og aktive gymnaster,

som sørgede for en hyggelig

eftermiddag, med at vise hvad de havde

arbejdet med i vinterens løb.

Omkring 150 publikummer var mødt

op for at overvære opvisningen, og deltog

sågar aktivt i en fælles afslutning i

samvær med gymnasterne. Efter opvisningen

var der kaffebord til de mange

fremmødte.

Følgende hold deltog i opvisningen. 2

forældre/barn hold samt et pigehold.


30

Stokerbrændsel

Til folk med stokerfyr kan vi tilbyde både

KNUSTE OLIVENSTEN og TRÆPILLER

TRÆBRIKETTER af høj kvalitet og med

god brændværdi.

Knuste olivensten udmærker sig ved at

have en meget høj brændeværdi. Der er

ingen lugtgener og de suger ikke fugt.

Træpiller fra os er af 8 mm typen. De er lyse

i farven og har en høj brændeværdi.

Der er mulighed for selv at hente.

Medbring evt. selv emballage.

De bedes ringe inden afhentning.

Ring, hvis der ønskes priser på løsvare og

levering.

Sønder Stenderup Maskinstation

Gammel Ålbovej 1 A

6092 Sønder Stenderup

www.sdrstenderupmaskinstation.dk

Tlf.: 75571137 - 20266037 - 40191137

ENGDRAGET 13

6091 BJERT

Telefon 7557 2548

Mobil: 2011 8197

og 2427 2420

Bøgebrænde sælges

savet/kløvet og tørt

Leveres i

Bjert-Stenderup området

Henvendelse

Jens Barsøe

tlf. 4018 8045 - 7557 1201

Sdr. Stenderup Vandværk

Formand

Eli Jepsen

Skibelundvej 10

Tlf. 75 57 14 80

elli@mail.tele.dk

Servicenummer: Tlf. 75 57 18 78

Forhold vedr. flytning henvendelse til:

Vandværkernes EDB-Service, Postboks 217, 6670 Holsted,

tlf. 75 39 32 55.

Vandets hårdhed 14 o dh middelhårdt.

§

Ejendomshandel

Ægtepagt Testamente

Advokat Jens Jørgen Viuff

Jernbanegade 2, Kolding

Tel. 75 52 77 77 advokatfirmaet@viuff.com

(1. møde er gratis)


31

Det er her det sker

Tirsdag, 8. april, kl. 15.00

Underholdning - Egebo

Torsdag, 10. april, kl. 15.00

Syng med - Egebo

Tirsdag, 15. april, kl. 15.00

Underholdning - Egebo

Torsdag, 17. april, kl. 15.00

Præstens eftermiddag - Egebo

Tirsdag, 22. april, kl. 15.00

Syng med - Egebo

Torsdag, 24. april, kl. 15.00

Hygge i stuen - Egebo

Lørdag, 26. april, kl. 10 - 15

Loppemarked - Stenderup Skole se ann.

kl. 18.00

Borgerfest - Bjert Hallen - se ann.

Tirsdag, 29. april, kl. 15.00

Syng med - Egebo

Lørdag, 3. maj, kl. 14.00

Banko - Kærnehuset

Tirsdag, 6. maj, kl. 15.00

Syng med - Egebo

Torsdag, 8. maj, kl. 15.00

gudstjeneste - Egebo

Tirsdag, 13. maj, kl. 15.00

Underholdning - Egebo

Torsdag, 15. maj, kl. 14.30

Rene underholder - kaffebord, lotteri

og Københavner banko - pris 25,-

Dannevirke

Deadline for

maj-udgaven er

den 26. april

Udgivelse:

Bjert-Stenderup Medieforening. Avisen udkommer 11 gange årligt - ej juli.

Udsendes gratis til ca. 1.500 husstande i 6091/6092. Udelukkende frivillig arbejdskraft.

Redaktionsmøde - den første torsdag efter avisens omdeling - kl. 19.00 bagerst i Bjert-Hallen

Redaktion:

Tlf. 7557 7404 - e-mail: avisen@bjert.dk

- svarer første weekend efter den 20. i måneden

Sven Rørbæk (ansv.) Tlf. 2125 3508 - e-mail: svrm@kolding.dk

Per Bertelsen

Tlf. 7557 2909 - e-mail: perbertelsen@stofanet.dk

Helle Juhl Tlf. 7557 2025

Bettina Jørgensen

Tlf. 7557 1220 - e-mail: skibelund7@mail.dk

Poul Erik Nørgaard Tlf. 2043 5076 - e-mail: nmm@infospot.dk

Georg Unna

Tlf. 7557 2107 - e-mail: unna_dk@hotmail.com

Aktivitetskalender:

Poul Erik Nørgaard Tlf. 2043 5076 - e-mail: nmm@infospot.dk

Annonce-salg:

Sven Rørbæk

Tlf. 7557 7145 - e-mail: svrm@kolding.dk

Tegning:

Jens Bach Andersen Tlf. 7557 2481

Økonomi:

Jytte Hansen

Tlf. 7557 2511 - e-mail: jytte@infospot.dk

Tryk:

From Grafisk

Tlf. 7552 7711 - e-mail: post@from.dk


Vi giver realistiske vurderinger

- og får husene solgt

32

More magazines by this user
Similar magazines