Herning Kommune - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk

Herning Kommune - Region Midtjylland

Midt i statistikken

Herning

Kommune

2013

Region Midtjylland

Regional Udvikling


Midt i statistikken for

Herning Kommune 2013

Maj 2013

Region Midtjylland

Fotos: Niels Aage Skovbo

Kontakt:

Jan.Christensen@ru.rm.dk

Per.Christensen@ru.rm.dk


Herning Indhold

Befolkning og indkomst ................................. 4

Klimatilpasning ................................................ 10

Miljø og energi .................................................. 12

Uddannelse ........................................................ 14

Byer og landskab ............................................. 23

Mobilitet ............................................................. 28

Erhverv ............................................................... 30

Sundhed ............................................................. 40

Solfangeranlæg ved Brædstrup Fjernvarme

3


Befolkning og indkomst Herning

Befolkningspyramide, 2012

Herning

1.166

1.662

2.378

2.654

2.674

2.900

3.378

3.188

2.911

2.565

2.277

2.891

3.040

3.006

2.785

2.600

Alder

26 95+

140 90-94

367 85-89

691 80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

93

315

661

990

1.370

1.739

2.541

2.650

2.703

2.775

3.057

2.977

2.872

2.516

2.112

2.734

2.958

2.793

2.666

2.527

Mænd Kvinder Difference

Alder

Hele landet

1.721

8.479

25.284

48.153

75.138

109.338

167.090

173.745

175.856

185.721

213.892

198.283

191.388

167.038

159.427

176.821

184.265

173.268

168.229

163.640

95+

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

6.743

22.892

47.922

69.169

92.128

121.252

172.775

177.108

176.387

183.556

208.699

193.901

191.027

166.583

156.763

170.654

174.860

165.439

160.319

155.563

Mænd Kvinder Difference

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Befolkningsfremskrivning efter aldersgruppe 2012-2020

Vækst i antal

2012-2020

Vækst i procent 2012-2020

Herning Herning Region

Midtjylland

Hele landet

0-5 år -398 -6% -5% -6%

6-16 år -824 -7% -4% -4%

17-24 år 305 3% 4% 2%

25-66 år -379 -1% 1% -1%

67+ år 3.309 28% 29% 25%

I alt 2.014 2% 4% 3%

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

4


Herning Befolkning og indkomst

Hvor kommer tilflytterne typisk fra?

(gennemsnit for 2009-2011)

Gennemsnitligt antal tilflyttere pr. år

Ringkøbing-Skjern 434

Ikast-Brande 405

Holstebro 341

Aarhus 325

Viborg 182

Silkeborg 135

København 120

Vejle 97

Aalborg 90

Skive 86

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Hvor flytter de typisk hen?

(gennemsnit for 2009-2011)

I gennemsnit

flyttede der 3.486

personer årligt til

Herning Kommune

i årene 2009-2011

fra det øvrige

Danmark. Samtidig

fraflyttede der

3.683 personer.

Gennemsnitligt antal fraflyttere pr. år

Aarhus 600

Ikast-Brande 377

Ringkøbing-Skjern 350

Holstebro 327

København 199

Viborg 167

Silkeborg 142

Aalborg 112

Vejle 110

Odense 82

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

5


Befolkning og indkomst Herning

Udviklingen i BNP pr. indbygger i kr., 2005-priser, kædede værdier

320.000

300.000

280.000

260.000

240.000

220.000

200.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Herning Region Midtjylland Hele landet

Kilde: SAM-K

Udviklingen i den gennemsnitlige indkomst, kr., ikke korrigeret for inflation

290.000

285.000

280.000

275.000

270.000

265.000

260.000

255.000

250.000

245.000

240.000

2006 2007 2008 2009 2010

Herning Region Midtjylland Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

6


Herning Befolkning og indkomst

Personlig indkomst fordelt efter interval, 2010

14,0%

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

Under

25.000 kr.

25.000 -

49.999 kr.

50.000 -

74.999 kr.

75.000 -

99.999 kr.

100.000 -

124.999 kr.

125.000 -

149.999 kr.

150.000 -

174.999 kr.

175.000 -

199.999 kr.

200.000 -

224.999 kr.

225.000 -

249.999 kr.

250.000-

299.999 kr.

300.000-

349.999 kr.

350.000-

399.999 kr.

400.000-

449.999 kr.

450.000-

499.999 kr.

500.000 kr.

og derover

Herning Region Midtjylland Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

7


Befolkning og indkomst Herning

Hvor bor de forskellige indkomstgrupper – Herning by?

Grøderis

Vrå

TJØRRING

Gullestrup

HERNING

SNEJBJERG

Sig

Nørre Fastrup

Gennemsnitlig

husstandsindkomst

LIND

Under 217.750 kr

Fra 217.751 til 342.499 kr

342.500 til 525.313 kr

525.314 til 792.231 kr

Over 792.232 kr

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Danmark 1:200.000, januar 2013

Skærbæk

Datakilde: Danmarks Statistik. Kortproduktion: GISGroup.

8


Herning Befolkning og indkomst

9


Klimatilpasning Herning

Eksempel fra den centrale del af Herning på udsatte

områder i forbindelse med kraftige regnskyl

Skybrudskort®, COWI and SCALGO

10

Skybrudskort

Oversvømmelsesudbredelse

ved følgende nedbørshændelser:

50 mm

100 mm

150 mm


Herning Klimatilpasning

Udsatte arealer i forbindelse med skybrud

Kommune

Kommune-

Areal ramt

Procentvis

By-areal

Areal ramt

Procentvis

areal km 2

af 100 mm

areal ramt

km 2

af 100 mm

areal ramt

skybrud i

af 100 mm

skybrud

af 100 mm

kommunen

skybrud i

inden for

skybrud i

km 2

kommunen

bygrænse

kommu-

km 2

nens byer

Favrskov 540,1 34,8 6,4 36,5 3,9 10,6

Hedensted 551,4 41,1 7,5 48,7 5,9 12,0

Herning 1.322,8 135,6 10,3 77,5 8,2 10,6

Holstebro 804,3 105,5 13,1 54,4 7,7 14,1

Horsens 522,9 40,2 7,7 68,0 5,9 8,6

Ikast-Brande 735,4 90,4 12,3 34,3 4,4 13,0

Lemvig 516,8 78,9 15,3 18,4 3,0 16,3

Norddjurs 723,6 88,6 12,2 39,7 6,4 16,2

Odder 225,2 16,6 7,4 15,4 2,1 13,8

Randers 748,2 78,1 10,4 81,4 8,8 10,8

Ringkøbing-

Skjern

1.494,3 192,4 12,9 56,9 8,5 15,0

Samsø 114,7 14,6 12,7 4,7 0,9 18,7

Silkeborg 864,9 74,3 8,6 76,1 7,4 9,7

Skanderborg 455,6 26,4 5,8 45,5 3,5 7,7

Skive 687,8 60,8 8,8 52,3 5,4 10,3

Struer 245,8 22,0 9,0 16,9 2,5 14,5

Syddjurs 696,9 66,4 9,5 41,4 3,9 9,4

Viborg 1.421,1 125,0 8,8 87,7 8,4 9,6

Aarhus 470,9 37,3 7,9 210,9 13,6 6,4

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra COWI og SCALGO

11


Miljø og energi Herning

Så meget af energiforbruget bliver dækket af vedvarende energi

50,0%

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

Herning

Region Midtjylland

Hele landet

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

2009 2011

Kilde: Region Midtjylland, Energiregnskaber 2011

Så mange tons CO 2

udleder hver indbygger

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

Herning

Region Midtjylland

Hele landet

3,0

2,0

1,0

0,0

2009 2011

Kilde: Region Midtjylland, Energiregnskaber 2011

12


Herning Miljø og energi

Det samlede potentiale for anvendelse af lokalt produceret bioenergi

32 %

Skive

35 %

Lemvig

41 %

Struer

29 %

Viborg

28 %

Randers

51 %

Norddjurs

30 %

Holstebro

38 %

Herning

49 %

Ringkøbing-Skjern

21 %

Silkeborg

38 %

Ikast-Brande

39 %

Favrskov

6 %

26 % Aarhus

Skanderborg

50 %

19 % Odder

Horsens

44 %

Syddjurs

47 %

Samsø

Kilde: Region Midtjylland, Perspektivplanen

32 %

Hedensted

Andel af kommunernes lokale elforbrug, der kan dækkes af vindkraft ved

fuld gennemførelse af kommunernes nugældende vindmølleplaner

94 %

Skive

282 %

Lemvig

190 %

Struer

61 %

Viborg

91 %

Randers

113 %

Norddjurs

53 %

Holstebro

72 %

Herning

135 %

Ringkøbing-Skjern

7 %

Silkeborg

118 %

Ikast-Brande

39 %

Favrskov

4 %

8 % Aarhus

Skanderborg

26 %

17 % Odder

Horsens

19 %

Syddjurs

450 %

Samsø

Kilde: Region Midtjylland, Perspektivplanen

44 %

Hedensted

Hvis du vil vide mere om energiforbrug og energikilder i Region Midtjylland

og de midtjyske kommuner, så se Perspektivplan for vedvarende

energi samt Energiregnskaber på energi.rm.dk.

13


Uddannelse Herning

Arbejdsstyrken fordelt efter højeste fuldførte uddannelse og område, 2011

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Ufaglærte Erhvervsfaglige Kort videregående

uddannelse

Mellemlang videregående

uddannelse

Lang videregående

uddannelse

Herning Region Midtjylland Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Hvad laver eleverne 3 måneder efter endt 9. klasse, 2011?

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Uoplyst/ukendt Grundskolen Forberedende

uddannelser mv.

Gymnasiale uddannelser

Erhvervsfaglige

uddannelser

Herning Region Midtjylland Hele landet

Kilde: UNI-C

14


Herning Uddannelse

70%

Hvad laver eleverne 27 måneder efter afsluttet gymnasial uddannelse, 2009?

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Udenfor

uddannelsessystemet

Gymnasiale uddannelser

Erhvervsfaglige

uddannelser

Korte videregående

uddannelser

Mellemlange

videregående

uddannelser

Kilde: UNI-C

Herning Region Midtjylland Hele landet

Fuldførelsesprocenter for ungdomsuddannelser i 2011

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Almengymnasial Erhvervsgymnasial Erhvervsfaglige

Herning Region Midtjylland Hele landet

Kilde: UNI-C

15


Uddannelse Herning

De følgende kort er baseret på dataudtræk fra Rejseplanen

– december 2012.

Beregningsforudsætninger:

Hurtigste rejsetid med kollektiv transport til nærmeste uddannelsessted i

Region Midtjylland

Morgen-rejsetid til uddannelsesstedernes ringetider (ca. kl. 8.00)

Der cykles maks. 3 km til nærmeste stoppested med gennemsnitlig

cykelhastighed på 16 km/t

Bor man tættere på destinationen (uddannelsesstedet) end 5 km beregnes via

vej og sti en rejsetid, som om man cykler

Da der ikke er rabat-/åbne skolebusruter på rejseplanen, kan der være en mindre

procentvis afvigelse hos de kommuner, der har en stor andel af denne type ruter.

Afvigelsen vil altid være til den positive side, så dækningsgraden reelt vil være

bedre.

Rejsetid til HF-uddannelserne

Ungdomsuddannelse:

Højere forberedelseseksamen

(HF)

Rejsetider:

0 - 15 min.

15 - 30 min.

30 - 45 min.

45 - 60 min.

60 - 75 min.

over 75 min.

16


Herning Uddannelse

Rejsetid til de almene gymnasier (STX)

Ungdomsuddannelse:

Studentereksamen

Rejsetider:

0 - 15 min.

15 - 30 min.

30 - 45 min.

45 - 60 min.

60 - 75 min.

over 75 min.

Rejsetid til handelsgymnasierne (HHX)

Ungdomsuddannelse:

Højere handelseksamen

Rejsetider:

0 - 15 min.

15 - 30 min.

30 - 45 min.

45 - 60 min.

60 - 75 min.

over 75 min.

17


Uddannelse Herning

Rejsetid til de tekniske gymnasier (HTX)

Ungdomsuddannelse:

Højere teknisk eksamen

Rejsetider:

0 - 15 min.

15 - 30 min.

30 - 45 min.

45 - 60 min.

60 - 75 min.

over 75 min.

Rejsetid til de erhvervsfaglige uddannelser (EUD)

Ungdomsuddannelse:

Erhvervsuddannelse

Rejsetider:

0 - 15 min.

15 - 30 min.

30 - 45 min.

45 - 60 min.

60 - 75 min.

over 75 min.

18


Herning Uddannelse

Andel 15-19 årige med en rejsetid på under 75 minutter

til de forskellige ungdomsuddannelser

Antal

15-19 årige

Andel 15-19 årige med en rejsetid på under 75 minutter til:

HF STX HHX HTX EUD

Favrskov 3.612 98,2% 100,0% 99,3% 97,4% 99,3%

Hedensted 3.402 93,6% 99,9% 90,4% 78,6% 93,3%

Herning 5.956 99,6% 99,6% 99,9% 99,5% 99,8%

Holstebro 3.785 98,4% 98,4% 98,4% 97,6% 97,8%

Horsens 5.192 98,1% 98,5% 98,1% 97,1% 97,2%

Ikast-Brande 2.896 97,8% 98,2% 96,4% 87,3% 96,7%

Lemvig 1.630 91,8% 99,9% 99,8% 58,8% 99,8%

Norddjurs 2.666 91,1% 96,3% 93,7% 93,4% 93,7%

Odder 1.520 92,5% 92,9% 92,6% 92,6% 93,2%

Randers 6.212 99,1% 99,6% 99,6% 99,7% 99,7%

Ringkøbing-

Skjern

4.252 81,8% 95,7% 96,9% 90,7% 96,9%

Samsø 236 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Silkeborg 6.298 99,2% 99,2% 99,2% 98,9% 99,2%

Skanderborg 4.350 99,2% 100,0% 100,0% 99,1% 100,0%

Skive 3.270 95,8% 96,1% 96,0% 95,1% 96,1%

Struer 1.591 98,9% 100,0% 100,0% 93,3% 100,0%

Syddjurs 2.996 94,5% 99,6% 94,5% 94,0% 97,8%

Viborg 6.479 95,7% 99,2% 97,8% 98,9% 99,6%

Aarhus 17.305 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Kilde: Egne beregninger baseret på dataudtræk fra Rejseplanen – december 2012.

19


Uddannelse Herning

Profilmodellen 2010 viser, hvordan den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klasse

i 2010, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, når uddannelsessystemet

og uddannelsesadfærden i hele perioden antages at være som i 2010.

Så mange forventes at få mindst en ungdomsuddannelse, 2010

Hele landet

89,6%

Region Midtjylland

90,8%

Herning

91,3%

88% 89% 90% 91% 92% 93% 94%

Kilde: UNI-C, Profilmodellen

Det er regeringens målsætning, at mindst 95% af en ungdomsårgang skal have en

ungdomsuddannelse i 2015 og mindst 60% en videregående uddannelse i 2020.

Så mange forventes at få mindst en videregående uddannelse, 2010

Hele landet

53,6%

Region Midtjylland

54,4%

Herning

55,4%

50% 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60%

Kilde: UNI-C, Profilmodellen

20


Herning Uddannelse

Beskæftigelsesgraden fordelt efter uddannelse for de 16-66 årige, 2011

I alt

Lang videregående uddannelse

Mellemlang videregående

uddannelse

Kort videregående uddannelse

Faglærte

Ufaglærte

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Herning Region Midtjylland Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Antal VEU-kursister pr. 1.000 indbyggere fordelt

efter arbejdsplads 2010/2011

Hele landet

Region M idtjylland

Aarhus

Viborg

Syddjurs

Struer

Skive

Skanderborg

Silkeborg

Samsø

Ringkøbing-Skjern

Randers

Odder

Norddjurs

Lemvig

Ikast-Brande

Horsens

Holstebro

Herning

Hedensted

Favrskov

0 50 100 150 200 250 300

Kilde: UNI-C

21


Uddannelse Herning

Antal VEU-årselever pr. 1.000 indbyggere fordelt

efter arbejdsplads 2010/2011

Hele landet

Region M idtjylland

Aarhus

Viborg

Syddjurs

Struer

Skive

Skanderborg

Silkeborg

Samsø

Ringkøbing-Skjern

Randers

Odder

Norddjurs

Lemvig

Ikast-Brande

Horsens

Holstebro

Herning

Hedensted

Favrskov

0 2 4 6 8 10 12

Kilde: UNI-C

I Region Midtjylland er 71% af VEU-kursisterne beskæftigede, 6% er ledige og

22% er uden for arbejdsstyrken

22


Herning Byer og landskab

De 5 største byer i kommunen

2006 2012 Udvikling 2006-2012

Herning 44.437 46.873 5,5%

Sunds 3.759 4.048 7,7%

Vildbjerg 3.644 3.915 7,4%

Aulum 2.918 3.153 8,1%

Kibæk 2.653 2.664 0,4%

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Urbaniseringsgrad, 2012

100%

90%

15,1% 15,8% 12,8%

80%

70%

17,8%

20,2%

17,2%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

67,2% 64,0%

69,9%

0%

Herning Region Midtjylland Hele landet

Byer over 3.000 indbyggere Byer mellem 200 og 3.000 indbyggere Landdistrikter

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

23


Byer og landskab Herning

Råstofpotentiale – råstofinteresse- og graveområder

Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan 2012

24


Herning Byer og landskab

Oversigt over råstofgraveområder

Kommune Graveområder (Ha) Interesseområder

Andel af regionens

(Ha)

graveområder i %

Ringkøbing-Skjern 2.529 764 17%

Ikast-Brande 1.841 53 12%

Viborg 1.600 516 11%

Holstebro 1.412 210 10%

Randers 1.351 62 9%

Silkeborg 975 1.098 7%

Syddjurs 755 126 5%

Norddjurs 884 0 6%

Horsens 688 0 5%

Herning 594 216 4%

Favrskov 471 26 3%

Hedensted 461 86 3%

Skive 446 56 3%

Struer 299 0 2%

Lemvig 276 0 2%

Skanderborg 173 19 1%

Aarhus 19 0 0%

Odder 18 0 0%

Samsø 17 0 0%

I alt 14.809 3.223 100%

Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan 2012

Råstofreserver – inkl. anslået antal år, reserven rækker, før den er udtømt

Opgjort i 2011

Kommune Sand og grus m 3 Sand og grus m 3

Antal år

Indvundet 2010 Reserve 2011

Favrskov 347.000 850.000 2-3

Hedensted 415.000 6.500.000 15

Herning 172.000 3.500.000 22

Holstebro 206.000 8.750.000 42

Horsens 452.000 4.000.000 9

Ikast-Brande 268.000 3.300.000 12

Lemvig 209.000 3.000.000 14

Norddjurs 568.000 5.750.000 10

Odder 0 0 0

Randers 546.000 3.325.000 6

Ringkøbing-Skjern 429.000 4.300.000 10

Samsø 18.000 350.000 20

Silkeborg 857.000 5.550.000 6

Skanderborg 502.000 1.000.000 2

Skive 58.000 1.300.000 22

Struer 95.000 2.100.000 22

Syddjurs 380.000 4.650.000 12

Viborg 610.000 6.650.000 12

Aarhus 0 0 0

Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan 2012

25


Byer og landskab Herning

En råstofreserve er et undersøgt/kortlagt areal, hvor der er givet en

råstofindvindingstilladelse, således at forekomsten kan udnyttes her og nu.

En råstofressource er en råstofforekomst, der er kortlagt, men hvor der ikke

foreligger en indvindingstilladelse. En råstofressource vil ikke nødvendigvis blive

udnyttet.

Råstofressourcer – inkl. anslået antal år, ressourcen

vurderes at kunne række. Opgjort i 2011

Kommune Sand og grus m 3

Antal år

Reserve 2011

Favrskov 4.000.000 11

Hedensted 4.000.000 10

Herning 13.200.000 84

Holstebro 19.000.000 92

Horsens 8.500.000 19

Ikast-Brande 35.000.000 130

Lemvig 4.000.000 19

Norddjurs 11.500.000 20

Odder 0 0

Randers 12.000.000 22

Ringkøbing-Skjern 28.500.000 66

Samsø 10.000 ½

Silkeborg 16.250.000 19

Skanderborg 6.500.000 13

Skive 2.215.000 38

Struer 3.000.000 32

Syddjurs 12.600.000 33

Viborg 15.750.000 26

Aarhus 0 0

Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan 2012

Hvis du vil vide mere om råstoffer i Region Midtjylland, så se Råstofplan 2012 på

raastofplan-midt.dk

26


Herning Byer og landskab

Områder med særlige drikkevandsinteresser, samt konstaterede

og mulige forureninger i Herning Kommune

Kilde: Region Midtjylland, Jordforurening januar 2013.

Se mere om jordforurening i Region Midtjylland på www.gis.rm.dk

(klik på WebGIS)

27


Mobilitet Herning

Pendlingen til og fra kommunen, 2011

6.000

5.000

4.811

4.451

4.000

3.000

3.555

3.305

2.371

2.000

1.770

1.000

250

360

755

1.008

601

969

597

372

0

-253

-1.000

Ufaglært, studenter mv. Faglærte / EFU Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående

uddannelse

Lang videregående uddannelse

Indpendling Udpendling Nettoindpendling

Kilde: SAM-K

Hvilke kommuner kommer pendlerne

typisk fra (Top fem, 2011)?

2011

Ikast-Brande 3.264

Ringkøbing-Skjern 1.942

Holstebro 1.799

Nettoindpendlingen til

Herning Kommune var

1.330 i 2011.

Silkeborg 1.093

Viborg 931

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Hvilke kommuner pendler borgerne

typisk til (Top fem, 2011)?

2011

Ikast-Brande 3.088

Holstebro 1.992

Ringkøbing-Skjern 1.761

Viborg 665

Aarhus 461

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

28


Herning Mobilitet

Den gennemsnitlige pendlingsafstand i kommunerne, 2011

2011

Syddjurs 26,3

Skanderborg 23,1

Favrskov 22,6

Randers 22,6

Silkeborg 22,3

Norddjurs 21,6

Hedensted 21,1

Odder 21,0

Viborg 21,0

Region Midtjylland 20,4

Skive 20,0

Holstebro 19,9

Lemvig 19,8

Hele landet 19,7

Horsens 19,6

Ikast-Brande 19,4

Ringkøbing-Skjern 19,3

Struer 19,1

Herning 19,0

Aarhus 18,6

Samsø 16,5

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

29


Erhverv Herning

Handelsbalancen i Herning Kommune, 2011, mia. kr.

16,0 30,0

14,0

25,0

12,0

13,6

14,0

23,7

22,7

10,0 20,0

8,0

15,0

6,0

10,0

4,0

5,2

8,2

8,4

7,0

15,5

7,0

10,9

11,8

Eksport

Import

2,0 5,0

0,0

0,0

-2,0

-4,0 -5,0

-1,8

-2,7

1,4

3,7

1,0

-0,4

Handelsbalance

Kilde: SAM-K

Øvrige

kommuner

Udlandet

I alt

Erhvervsstruktur (arbejdspladser) , størrelse, specialisering, 2011

og vækst 2006-2011 i forhold til hele landet

180

160

140

Fødevarer

Bygge/Bolig

Møbler/ Beklædning

Specialiseringsgraden

120

100

80

60

IT/Kommunikation

Energi Miljø

Turisme

Transport

Øvrige erhverv

Medico/Sundhed

40

20

0

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%

Årlig genemsnitlig vækst

Kilde: Sam-K

30


Herning Erhverv

Erhvervsstruktur 2011 – specialisering (antal arbejdspladser)

Herning

Fødevarer Primære erhverv 1.424

Fremstillingserhverv 1.151

Støtteerhverv 116

Serviceerhverv 2.082

Møbler Fremstillingserhverv 871

Serviceerhverv 549

Beklædning Fremstillingserhverv 667

Serviceerhverv 1.043

Turisme Serviceerhverv 978

Bygge/bolig Primære erhverv 129

Fremstillingserhverv 2.112

Støtteerhverv 22

Serviceerhverv 5.565

It/kommunikation Fremstillingserhverv 118

Støtteerhverv 0

Serviceerhverv 1.623

Transport Fremstillingserhverv 222

Serviceerhverv 3.118

Energi/miljø Primære erhverv 2

Fremstillingserhverv 577

Serviceerhverv 592

Medico/sundhed Fremstillingserhverv 82

Serviceerhverv 5.674

Øvrige erhverv 14.537

Uoplyste erhverv 202

Total 43.456

Specialisering over 100

Specialisering over 200

Kilde: SAM-K, RAS

31


Erhverv Herning

Årlig vækst i timeproduktiviteten (bruttoværditilvækst

i 2005-priser pr. arbejdstime) 2000-2011, pct.

0,6%

0,5%

0,4%

0,3%

0,2%

0,1%

0,0%

-0,1%

-0,2%

Herning Region Midtjylland Hele landet

Kilde: SAM-K

32


Herning Erhverv

Turismens økonomiske betydning, 2010

Estimeret antal

overnatninger og endagsturister

(1.000)

Turismeforbrug

(mio. kr.)

Turismens andel af

det samlede udbud

(%)*

Favrskov 350 124 0,5

Hedensted 910 375 1,1

Herning 866 737 1,1

Holstebro 1.313 591 1,3

Horsens 1.038 732 1,2

Ikast-Brande 413 217 0,5

Lemvig 1.193 466 2,6

Norddjurs 1.577 608 2,7

Odder 693 274 2,5

Randers 812 475 0,8

Ringkøbing-Skjern 4.926 2.051 3,3

Samsø 394 148 3,4

Silkeborg 1.382 846 1,5

Skanderborg 761 494 1,4

Skive 1.046 414 1,2

Struer 623 213 1,1

Syddjurs 2.503 1.012 4,3

Viborg 803 444 0,6

Aarhus 3.347 2.814 1,3

Region Midtjylland 24.951 13.035 1,4

Hele landet 138.405 74.634 1,6

* Samlet udbud er opgjort som dansk produktion + import

Kilde: Visit Denmark, 2012, Turismens økonomiske betydning 2010.

Herning Kommune tegnede sig i 2010 for 3,5% af det samlede antal overnatninger

og endagsturister i Region Midtjylland, og for 5,7% af det samlede

turismeforbrug i regionen.

33


Erhverv Herning

Andel arbejdssteder og andel ansatte fordelt på arbejdsstedets

størrelse (Private byerhverv, 2009. Ansatte i årsværk)

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

0 1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

Andel Andel arbejdssteder

Andel Andel ansatte ansatte

Kilde: SAM-K/LINE, Regnskabsstatistik

Herning Kommune har 4.797 arbejdssteder

– heraf er ca. 77% inden for de private byerhverv.

Udvikling i antal arbejdssteder, 2006-2010 – indeks

102

100

98

96

94

Hele landet

Region Midtjylland

Herning

92

90

2006 2007 2008 2009 2010

34

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken


Herning Erhverv

Antal arbejdspladser, 2011

Antal arbejds-

Antal private

Antal arbejds-

Antal private

pladser i alt

arbejdsplad-

pladser pr. 100

arbejdsplad-

ser

16-64 årige

ser pr. 100

16-64 årige

Favrskov 17.803 12.262 62 42

Hedensted 19.255 13.973 68 50

Herning 43.456 29.924 80 55

Holstebro 29.666 18.786 82 52

Horsens 40.200 27.140 75 51

Ikast-Brande 21.499 16.923 85 67

Lemvig 9.923 6.944 76 53

Norddjurs 15.868 10.144 67 43

Odder 7.393 4.609 55 34

Randers 40.057 25.006 66 41

Ringkøbing-Skjern 29.766 22.237 84 62

Samsø 1.645 1.051 73 47

Silkeborg 38.067 26.161 68 47

Skanderborg 23.275 15.809 65 44

Skive 21.880 14.550 74 49

Struer 9.538 6.623 70 49

Syddjurs 14.375 9.823 57 39

Viborg 48.633 29.895 83 51

Aarhus 176.359 110.652 82 51

Region Midtjylland 608.658 402.512 75 50

Hele landet 2.667.424 1.724.387 75 48

Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken og SAM-K

35


Erhverv Herning

Udvikling i arbejdsstyrken – historisk (2000-2011)

og fremskrivning frem mod 2020

47.000

46.000

Fremskrivning

45.000

44.000

43.000

42.000

41.000

40.000

Kilde: SAM-K/LINE

Udviklingen i antal beskæftigede

(ud fra arbejdssted), 2006-2011 – indeks

106

104

102

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

100

Hele landet

98

Region Midtjylland

96

Herning

94

92

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

36


Herning Erhverv

Antal beskæftigede (ud fra arbejdssted), 2006-2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hele landet 2.754.646 2.821.641 2.857.565 2.801.519 2.684.992 2.667.424

Region Midtjylland 624.390 644.253 656.820 642.497 611.441 608.658

Herning 45.862 47.095 47.623 46.659 43.457 43.456

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Hvad laver de 15-64 årige? (2011)

Herning Kommune

Faktisk antal

Procent

Under uddannelse

Beskæftiget

Arbejdsløs

Udenfor

arbejdsstyrken

Under uddannelse

Beskæftiget

Arbejdsløs

Udenfor

arbejdsstyrken

15-19 år 5.186 336 10 402 87,4% 5,7% 0,2% 6,8%

20-29 år 3.233 4.528 220 1.725 33,3% 46,7% 2,3% 17,8%

30-59 år 660 27.676 1.076 5.243 1,9% 79,9% 3,1% 15,1%

60-64 år 1 2.504 54 2.905 0,0% 45,8% 1,0% 53,2%

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Region Midtjylland

Procent

Hele landet

Procent

Under uddannelse

Beskæftiget

Arbejdsløs

Udenfor

arbejdsstyrken

Under uddannelse

Beskæftiget

Arbejdsløs

Udenfor

arbejdsstyrken

15-19 år 84,9% 6,5% 0,2% 8,4% 86,2% 5,9% 0,1% 7,7%

20-29 år 36,7% 42,7% 2,3% 18,3% 39,0% 42,3% 1,9% 16,7%

30-59 år 2,8% 77,9% 2,9% 16,4% 2,7% 79,2% 2,6% 15,6%

60-64 år 0,1% 46,6% 1,0% 52,4% 0,1% 47,1% 0,9% 52,0%

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

37


Erhverv Herning

Udvikling i sæsonkorrigeret ledighed (fuldtidsledige i

procent af arbejdsstyrken), januar 2007-november 2012

7

6

5

Hele landet

Herning

Region Midtjylland

%

4

3

2

1

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

38


Herning Erhverv

Iværksætteri – etableringsrate og overlevelsesgrad, 2010.

Overlevelsesgrad udtrykker andel virksomheder etableret i 2008, der

fortsat eksisterer i 2010. Stiplede linjer angiver landsgennemsnittet

Overlevelsesgrad

76%

74%

72%

70%

68%

66%

64%

62%

60%

58%

Etableringsrate under og

overlevelsesgrad over

landsgennemsnit

Skive

Favrskov

Lemvig

Viborg

Ringkøbing-Skjern

Ikast-Brande

Holstebro

Horsens Hedensted

Randers Herning

Silkeborg

Struer

Syddjurs

Norddjurs

Etableringsrate

Etableringsrate og

overlevelsesgrad over

landsgennemsnit

Odder

Skanderborg

Aarhus

56%

54%

Etableringsrate under og

Etableringsrate over og

Samsø

overlevelsesgrad under

overlevelsesgrad under

landsgennemsnit

landsgennemsnit

52%

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

Kilde: Danmarks Statistik

Iværksætteri – andel nye virksomheder, der har ansatte henholdsvis

eksport, 2010. Stiplede linjer angiver landsgennemsnittet

Andel nye virksomheder med eksport

13%

12%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

Andel med ansatte under

og eksport over

landsgennemsnittet

Lemvig

Odder

Favrskov

Skive

Silkeborg

Randers

Norddjurs

Aarhus

Ringkøbing-Skjern

Holstebro

Ikast-Brande

Syddjurs

Andel nye virksomheder med ansatte

Herning

Hedensted

Andel med ansatte

og eksport over

landsgennemsnittet

Struer Skanderborg

Viborg

Horsens

2%

Andel med ansatte og

Andel med ansatte over

1% eksport under

og eksport under

landsgennemsnittet

landsgennemsnittet

Samsø

0%

10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%

Kilde: Danmarks Statistik

39


Sundhed Herning

Nettodriftsudgifter til sundhedsfremme og

forebyggelse, 2011 (kr. pr. indbygger)

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Kilde: Danmarks Statistik

Samsø

Struer

Hele landet

Holstebro

Hedensted

Horsens

Skanderborg

Skive

Norddjurs

Randers

Syddjurs

Favrskov

Lemvig

Region Midtjylland

Odder

Aarhus

Ikast-Brande

Silkeborg

Herning

Ringkøbing-Skjern

Viborg

Nettodriftsudgifter til hjemmesygepleje, 2011 (kr. pr. indbygger)

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Samsø

Lemvig

Hedensted

Kilde: Danmarks Statistik

40

Viborg

Norddjurs

Skive

Favrskov

Randers

Ikast-Brande

Holstebro

Ringkøbing-Skjern

Hele landet

Region Midtjylland

Syddjurs

Horsens

Struer

Silkeborg

Herning

Skanderborg

Aarhus

Odder


Herning Sundhed

Folkesundhed - Andel af borgerne, der har et fremragende,

vældig godt eller godt selvvurderet helbred, 2010

89%

88%

87%

Herning

Region Midtjylland

Hele landet

86%

85%

84%

83%

82%

81%

KRAM-Faktorer:

Kost, rygning,

alkohol og motion

80%

Mænd Kvinder Begge køn

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010

Folkesundhed – Andel af borgerne, der har et usundt kostmønster, 2010

25%

20%

Herning

Region Midtjylland

Hele landet

15%

10%

5%

0%

Mænd Kvinder Begge køn

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010

Der er anvendt en

kostscore inden for

kostkomponenterne:

frugt, grønt, fisk og

fedt. Usundt kostmønster

– lavt indtag

af frugt, grønt,

fisk og et højt indtag

af mættet fedt.

41


nmcbmhhh Sundhed Herning Ringkøbing - Skjern

Folkesundhed – Andel af borgerne, der ryger dagligt, 2010

25%

Herning

Region Midtjylland

Hele landet

20%

15%

10%

5%

0%

Mænd Kvinder Begge køn

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010

Folkesundhed – Andel af borgerne, der viser tegn

på et problematisk alkoholforbrug, 2010

24%

22%

20%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Mænd Kvinder Begge køn

Herning

Region Midtjylland

Hele landet

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010

42


Herning Sundhed

Folkesundhed – Andel af borgerne, der vurderer sin

fysiske form som mindre god eller dårlig, 2010

30%

25%

Herning

Region Midtjylland

Hele landet

20%

15%

10%

5%

0%

Mænd Kvinder Begge køn

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010

43


Grafisk Service 766_herning

More magazines by this user
Similar magazines