Model for DC-motoren, s.79-84 Tm = B l r i a = Kt · ia Vb = B l r θm ...

staff.iha.dk

Model for DC-motoren, s.79-84 Tm = B l r i a = Kt · ia Vb = B l r θm ...

Model for DCmotoren, s.7984

T m = B l r i a = K t ∙ i a

V b = B l r θ m ’ = K b ∙ ω m

http://www.gearseds.com/curriculum/images/figures/Motor.swf


DCmotorens Laplace model


I

a

Tm

( s)

( s)


K

t

s

m

( s)

E ( s)

a


m

( s)

E ( s)

a


s

K

m


m


DCmotorens dynamik

s

m

( s)

E ( s)

a


m

( s)

E ( s)

a


s

K

m


m


Momentkarakteristikker:

Stationært gælder:

E a = R a I a + K b ω

T m = K t I a


Opgave, DC‐motor

E a = 12 V ; K b = 0,02 Vs = K t Nm/A ; Ra = 1,4 V

Regnes som ideel: ingen friktion og L a = 0

• Hvor mange omdr./min. løber motoren i tomgang?

Ingen belastning medfører I a = 0, indsat i E a = R a I a + K b ω fås

ω=600 rad/s = 5730 omdr/min

• Hvor stor er ankerstrømmen med en konstant belastning, T b = 0,04 Nm,

og hvad er så omdrejningstallet?

T m = K t I a = 0,04 → I a = 2A, indsat i E a = R a I a + K b ω fås

ω=460 rad/s = 4393 omdr/min


Motormodellen som blokdiagram:

E a (s) = R a I a (s) + K b ω(s)

T m (s)= K t I a (s)


Kap.5 manipulation af blokdiagrammer


At lukke en sløjfe:


Eksempel på reduktion af blokdiagram

+

-

+

-

H 2

-

G +

1 G 2

G 3

H 1

+

-

+

-

G 1

G 2 G 3

1+G 2 G 3 H 2

H 1 /G 3

+

-

G 1

G 2 G 3

1+G 2 G 3 H 2

1 - H 1 /G 3

+

-

-

+

-

G 1

H 1

H 2

G 2

G 3

-

+

-

+

-

G 1

H 1

H 2

G 2

G 3


Eksempel på dimensionering af lukket‐sløjfe

10% OS ønskes

More magazines by this user