Referat af Bestyrelsesmøde Fredag d. 27-02-09 kl. 15.00 hos Marie ...

hjerneskadeforeningen.dk

Referat af Bestyrelsesmøde Fredag d. 27-02-09 kl. 15.00 hos Marie ...

Referat

af

Bestyrelsesmøde

Fredag d. 27-02-09 kl. 15.00

hos

Marie Klintorp, Fredensvej 69, 3060 Espergærde.

Tilstede: Kirsten Fazio, Marie Klintorp, Inge Juul Knudsen, Kirsten Stockmarr,

Sigurd Jensen.

Godkendelse af Dagsorden Godkendt

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 28-10-08. godkendt

Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen d. 15-01-09. godkendt.

1. Evaluering af Generalforsamlingen d.15-01-09. Vi er enige i at forsætte på samme

måde

2. Efterlysning af bæredygtig måde til formidling af arrangementer, der kommer på

programmet efter at ”Nyhedsbrevet er udkommet”? Vi fordeler opgaven med at

ringe ved ekstra udflugter/møder.

3. Beslutning vedr. aktiviteter i ”Nyhedsbrev 2”, foråret 2009, f.eks. :

Gratis besøg på ”Louisiana” eller ”Nationalmuseet (evt. tirsd.28-04-09)?ja, gerne

kl.13.

Tur til ”Frilandsmuseet” med rundvisning og madkurve (ca.650,00kr) i maj? evt.

13. maj

Besøge ”Helsingør Bymuseum” (april/maj/august/november)?ja, vi venter til

efteråret.

”Cirkusrevyen” 17-06-09 (med menu): afg. Hg., tid, sted, pris, giro/netbank

indbetaling? Vi regner med ca. 30 personer. Sidste tilmelding 1. april. Det koster

250 kr. pr. person alt i alt. Mere senere.

Børge Madsen (Vejlefjord) på besøg til onsdagsmødet d. 16. september ?.Børge

Madsen kan komme den dag og skal have betaling efter aftenskole takst og

rejsepenge.

Folketingsbesøg med rundvisning d. 20. oktober? Det er ok.

Julefrokost for lokalforeningen på ”Tycho Brahe” d. 03-12-09?ja, mere senere.

Repræsentantskabsmødet d. 17-19. april 2009.

(deltagere, transport, økonomi). Kirsten Fazio. Marie Klintorp, Kirsten Stockmarr.

Suppleant Peter Gadving. Da der ved en fejltagelse kun blev valgt en suppleant

har vi vedtaget at Inge Juul Knudsen er 2. suppleant. Fælles transport hvis

muligt. Foreningen betaler udgifter.

Meddelelser:

Formanden: Brev til borgmesteren, Hvordan går det med tilbudene til

hjerneskadede i Helsingør kommune ? Lions har ringet ang. Pris på 10.000 kr. til

foreningen?


Kassereren: Økonomien ok. Regnskab ang. & 18 indsendes.

Kirsten F:

Inge:

Marie:

Kirsten S:_

Michael:

Sigurd:

HB/FU: Er fremsendt

DH: næste møde den 5. marts 2009.

Næste bestyrelses møde 7. april kl. 13

Der er biograf den 1. fredag i måneden kl. 10.30 og kl. 13. Pensionist rabat +kaffe

og kage.

Mange hilsener

Inge Juul Knudsen.

More magazines by this user
Similar magazines