Haven smagsprøve april 2014

Haveselskabet

Få en smagsprøve på Haven, Haveselskabets medlemsblad.

Læg selv en løgplæne

En løgplæne kan også anlægges i den lille have. Den eneste forudsætning,

for at det kan lykkes, er, at du efter afblomstring lader

løgene stå. Derfor kan de fleste bedst lykkes med tidlige forårsløg

som vintergækker, krokus, snepryd og sibirisk skilla, hvor plænen kan

slås allerede hen i maj, mens sentblomstrende løg som klokkeskilla

og gammeldags pinseliljer, der først afblomstrer i juni, tidligst kan

slås hen i august.

Vårkrokus, Crocus vernus

‘Remembrance’ Narcis, Narcissus ‘Ice Follies’ Italiensk skilla, Hyacinthoides italica

Sådan anlægger og passer du en løgplæne

Den rette placering

Et godt sted til en løgplæne er under et løvfældende træ, for eksempel

et æbletræ. Skyggen hæmmer græs og andre konkurrerende

vækster, og løgene klarer sig, for de tidlige af dem blomstrer, inden

træerne får blade, og pinseliljer og klokkeskilla kan trives i let skygge.

Jorden skal være veldrænet. Ingen løg kan lide at soppe i våd jord

vinteren over.

Plant tilfældigt

Udtrykket bliver mest naturligt, hvis løgene spredes tilfældigt og

plantes enkeltvis. En løglægger med langt skaft er en rigtig god

hjælp, hvis du skal plante mange løg. Træd løglæggeren i jorden, og

løft en jordprop op. Læg løget i hullet, og skub jordproppen ned

over løget igen. Læggedybden for de fleste forårsblomstrende løg er

ca. tre gange løgets højde. Løgene kan lægges i september.

Giv løgene fred efter afblomstring

Efter afblomstring skal løgene have fred i mindst seks uger, inden

græsset slås. Vibeæg, som du ønsker skal så sig selv, skal lades i

fred i længere tid, indtil frøkapslerne er gule og tørre, og frøene er

modne.

Fjern græs og nedfaldne blade

Fjern det afslåede græs. Dermed fjerner du næringsstoffer, så græs

og skvalderkål ikke trives. Er der frø af vibeæg i det afslåede græs,

er det en god idé at lade det ligge et par dage og tørre, så frøene

drysser ud, inden du fjerner græsset. Fjern også de nedfaldne blade

senere på sæsonen.

Gødning er ikke nødvendig

Det er sædvanligvis ikke nødvendigt at gøde løgene. Hvis jorden

er mager og sandet, kan det dog være en fordel at gøde med lidt

blomsterløggødning i efteråret. Alternativt en gødning med højt

kaliumindhold (K).

Del de tætte klumper

Hvis påske- eller pinseliljer har formeret sig til tætte klumper, der

ikke blomstrer, skal de deles. Grav klumpen op, og del den i små

klumper eller enkeltløg, og læg dem igen nye steder. Du kan dele

løgklumperne, når som helst du kan se bladene, men mindst synligt

bliver det, hvis du deler dem, så snart du kan se bladene i jordoverfladen

eller ved afblomstring.

Grav uønskede vækster op

Hvis noget af løgplænen invaderes af planter, du ikke ønsker, som

for eksempel skvalderkål, må du grave løgene op og plante dem et

andet sted, efter at du grundigt har sikret, at der ikke følger rødder

eller udløbere med fra de uønskede arter. Herefter slår du det invaderede

areal regelmæssigt og kort som en græsplæne, og i løbet af

et år eller to er arealet renset.

HAVEN FORÅR | EN SMAGSPRØVE 2014 | HAVEN 7

More magazines by this user
Similar magazines