Årsberetning 2007.pdf - Energitilsynet

energitilsynet.dk

Årsberetning 2007.pdf - Energitilsynet

Gennemsnitsprisen for forsyningspligtig el (inkl. moms og afgifter) er

faldet knap 1 pct. fra 2006 til 2007, jf. nedenfor. Faldet dækker først og

fremmest over et fald i den gennemsnitlige elpris (ekskl. afgifter, netbetaling

mv.) på ca. 25 pct. og en 3-dobling af de gennemsnitlige PSOomkostninger

1 (betaling for offentlige forpligtelser). Den gennemsnitlige

netbetaling og abonnementsbetaling har været stort set uændret fra

2006 til 2007.

Figur 4 · Udvikling i forsyningspligtspris 2006 - 2007

Samlet elpris inkl. moms

Kilde: Energitilsynets elprisstatistik

øre pr. kWh

195

190

185

180

175

170

165

jan 06

mar 06

maj 06

jul 06

sep 06

nov 06

jan 07

mar 07

maj 07

jul 07

sep 07

nov 07

Den samlede forbrugerpris på el består energipris, abonnement, netbetalinger,

afgifter inkl. betaling for offentlige forpligtelser og moms, jf.

figur 5.

Den rene elpris udgør kun knap 20 pct. af forbrugerens samlede pris,

mens afgifter, PSO-betaling og moms udgør 2/3. Den resterende del af

prisen udgøres af netbetaling og abonnement. Da afgifterne er faste kan

de enkelte priselementers andel svinge afhængig af energipris, ændring

i PSO-tarif mv.

1 PSO-tariffen dækker primært pristillæg til vedvarende energi og decentrale

værker samt forskningsmidler og administration af disse.

I perioder med høje priser på el opkræves en lav PSO-tarif fordi miljøvenlig

el behøver et mindre tilskud for at være rentabelt i perioder

med høje priser på el, og omvendt opkræves en høj PSO-tarif i perioder

med lave priser på el.

10 Energitilsynet · 2007

More magazines by this user
Similar magazines