Årsberetning 2007.pdf - Energitilsynet

energitilsynet.dk

Årsberetning 2007.pdf - Energitilsynet

ædlede og homogene produkter, som direkte afledes af den strøm, der

omsættes på engrosmarkedet. Den resterende del af prisen dannes i

detailleddet og går bl.a. til fakturering, kundeadministration og avance

i detailleddet.

Det nordiske engrosmarked er bygget op omkring elbørsen Nord Pool.

På børsen er der et spotmarked, hvor den fysiske handel med strøm

foregår, og et finansielt marked, hvor der handles med prisrisici på

fremtidige spotpriser. På Nord Pool omsættes godt halvdelen af al den

strøm, der handles i det nordiske engrosmarked. Den anden halvdel

omsættes på det såkaldte bilaterale marked, hvor producenter og

elhandlere direkte indgår aftaler om køb af strøm med hinanden.

Produktudbud i detailmarkedet

Elleverandørernes standardprodukter på detailmarkedet reflekterer i

vid udstrækning udbuddet af de finansielle kontrakter på Nord Pool.

Der er således hovedsageligt tale om produkter, hvor prisen er fast i en

kortere eller længere periode. Elleverandørerne er forpligtede til at

offentliggøre deres priser på standardprodukter på branchens prisportal

Elpristavlen (www.elpristavlen.dk).

Inden for de senere år har en række leverandører desuden udviklet forskellige

nye elprodukter, som retter sig mod privatkundemarkedet.

Produkterne har – stadig – en meget beskeden udbredelse, men de er en

indikation på en mere konkurrencepræget orientering fra elselskabernes

side, hvor innovation og produktudvikling er virkemidler til at tiltrække

nye kunder og fastholde eksisterende.

Standardprodukter

Standardprodukter i efteråret 2007 omfatter fastprisprodukter hvor forbrugerens

elpris låses fast i en aftalt periode. Den eneste reelle forskel

mellem de forskellige fastprisprodukter er aftaleperiodens længde –

dvs. hvor længe forbrugeren ønsker prisen låst fast. I december 2007

udbydes produkter med en løbetid fra 1 kvartal til 36 mdr. Priserne på

de to typer produkter adskiller sig ikke væsentligt, og der er derfor ikke

det store økonomiske incitament i valget, jf. nedenfor.

12 Energitilsynet · 2007

More magazines by this user
Similar magazines