Årsberetning 2007.pdf - Energitilsynet

energitilsynet.dk

Årsberetning 2007.pdf - Energitilsynet

Energitilsynets afgørelser Energitilsynet skal sikre, at forbrugere, virksomheder og andre får energi til rimelige og gennemsigtige priser på rimelige vilkår. Det gælder både i forhold til de ikke-konkurrenceudsatte områder (monopolområder) og de liberaliserede markeder for elektricitet og naturgas. Energitilsynet har også en særlig opgave med at sikre, at monopolselskaberne ikke diskriminerer og udviser konkurrenceforvridende adfærd. På både el- og gasområdet har Energitilsynet derfor vurderet de såkaldte overvågningsprogrammer som distributionsselskaberne skal udarbejde netop for at undgå diskriminerende og konkurrenceforvridende adfærd, jf. boks nedenfor. Overvågningsprogrammer på el og gas Energitilsynet fører tilsyn med, at distributionsselskaberne på gasområdet og elselskaberne udformer såkaldte programmer for intern overvågning samt en særlig årsberetning. Overvågningsprogrammerne skal sikre, at diskriminerende og dermed konkurrenceforvridende adfærd elimineres. Konkret skal selskabernes overvågningsprogrammer indeholde 9 punkter, der som minimum skal beskrive selskabernes tiltag for at undgå diskriminerende adfærd. Reglerne skal sikre såkaldt funktionel unbundling (adskillelse af monopol aktiviteter og kommercielle aktiviteter) i en situation, hvor den meste effektive løsning, – ejermæssig unbundling – ikke er aktuel. Energitilsynets afgørelser offentliggøres løbende på tilsynets hjemmeside www.energitilsynet.dk, og større/principielle sager omtales endvidere i nyhedsbrevet EnergiNyt, der også kan findes på hjemmesiden. Elsektoren I 2007 har Energitilsynet afgjort 6 sager på elområdet, og der er afgjort 614 sager på sekretariatsplan. Blandt de væsentligste sager på området i 2007 kan nævnes: Effektiviseringskrav til elnetselskaber 2008 Netselskaberne har monopol på at transportere strøm ud til de danske forbrugere. Den manglende konkurrence betyder, at der ikke skabes og fordeles samfundsmæssige gevinster i samme grad som på et velfungerende marked med konkurrence – til skade for forbrugerne. Det er 26 Energitilsynet · 2007

More magazines by this user
Similar magazines