Årsberetning 2007.pdf - Energitilsynet

energitilsynet.dk

Årsberetning 2007.pdf - Energitilsynet

Ny lovgivning

På naturgasområdet er der sket følgende ændringer i regelgrundlaget

i 2007:

• Bekendtgørelse nr. 1277 af 29. oktober 2007 om regler for

anmeldelse af priser og betingelser for transport, levering og

oplagring af naturgas samt betingelser og vilkår for adgang til

transmissions- og distributionsnet samt LNG-faciliteter, herunder

tariffer.

• Bekendtgørelse nr. 1300 af 20. november 2007 om betaling for

myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning.

• Naturgasforsyningslovens § 28b om funktionel adskillelse er

ændret således at også lagerselskaber skal leve op til de krav om

funktionel adskillelse, der følger af § 28b. Hertil kommer en

ændring af § 35, der bl.a. tydeliggør, at interne omstruktureringer

i et selskab ikke er omfattet af § 35.

Fjernvarmesektoren

I 2007 har Energitilsynet afgjort 8 sager på varmeområdet, og der er

afgjort 291 sager på sekretariatsplan. En af de væsentligste sager på

området i 2007 var:

Resultatet af screeningen af fjernvarmeværkernes budgetter og

regnskaber

Energitilsynets stikprøveundersøgelse af 26 fjernvarmeværker blev

afsluttet i efteråret 2006. Som opfølgning på stikprøven blev det besluttet

at screene samtlige fjernvarmeværkers opsparing og henlæggelser i

2007.

Resultatet af gennemgangen af 451 fjernvarmeværker viste, at værkerne

generelt havde mangler i grundlaget for de anmeldte fjernvarmepriser.

Alene 14 fjernvarmeværker gik igennem screeningen uden

bemærkninger. 437 værker blev således udtaget til nærmere sagsbehandling.

Manglerne fordelte sig på følgende måde:

• 149 observationer af mangler ved henlæggelser, herunder mangler

ved investeringsplaner.

30 Energitilsynet · 2007

More magazines by this user
Similar magazines