Årsberetning 2007.pdf - Energitilsynet

energitilsynet.dk

Årsberetning 2007.pdf - Energitilsynet

2007 færdiggjort en rapport om øget gennemsigtighed i regionens

engrosmarked. Rapporten støttes af markedets parter, som har deltaget

i processen.

Rapportens anbefalinger indebærer, at der i to trin – fra 1. januar og fra

1. juli 2008 – skal publiceres yderligere oplysninger om forhold vedrørende

net, produktion og forbrug. Oplysningerne vil sikre en øget og

mere ensartet viden om aktuelle markedsforhold blandt markedets

aktører og dermed bidrage til et mere effektivt konkurrencebaseret

marked.

I det fortsatte arbejde med at etablere såkaldt „markedskobling“ på

elforbindelserne mellem Tyskland og Danmark regnes der nu med

igangsættelse primo juni 2008. Børserne Nord Pool Spot og EEX samt

de tre systemansvarlige transmissionsselskaber Energinet.dk, E.ON

Netz og Vattenfall Europe Transmission har som led heri etableret et

fælles „European Market Coupling Company – EMCC“ i Hamburg.

Transmissionsforbindelserne mellem Sverige og Tyskland – Baltic

Cable – og mellem Sverige og Polen – SwePol Link – benyttes i dag

udelukkende af ejerne. Arbejdet med disse forbindelsers fremtidige

rolle i markedet fokuserer på den ene side på de juridiske forhold og på

den anden side på ejernes egne planer for eventuelt at etablere mekanismer

for allokering af transmissionskapacitet, som det nu planlægges

på de dansk-tyske forbindelser.

ERGEG’s synspunkter på prisregulering i det frie energimarked

ERGEG har længe – bl.a. ved et konsulentprojekt – arbejdet med at få

skabt en oversigt over, i hvilket omfang der i medlemslandene gennemføres

regulering af energipriserne i det frie marked (jf. den danske

prisregulering af forsyningspligtprodukter). Rapporten „Status review

on end-user price regulation“ er publiceret på ERGEG’s hjemmeside.

Af de 28 lande (EU plus enkelte EFTA- og Balkanstater), som undersøgelsen

omfatter, har 17 lande en sådan regulering på elområdet og 9

har det på gasområdet.

Som opfølgning på den deskriptive rapport har ERGEG formuleret

sine synspunkter på regulering af energipriser i det frie marked.

Sammenfattende finder ERGEG, at prisregulering (energiprisen) principielt

bør undgås i et frit marked. Prisregulering kan dog være mulig,

hvis den ikke forvrider markedet. Den skal bl.a. afspejle engrosmarkedets

priser. Det er bl.a. tilfældet med den danske prisregulering af

forsyningspligtprodukterne på el, hvor priskontrollen netop er knyttet

34 Energitilsynet · 2007

More magazines by this user
Similar magazines