Årsberetning 2007.pdf - Energitilsynet

energitilsynet.dk

Årsberetning 2007.pdf - Energitilsynet

Fjernvarme

Cirka 60 pct. af de danske boliger opvarmes med fjernvarme – enten fra

varmeværker eller fra kraftvarmeværker, der både producerer el og

varme. Cirka 75 pct. af fjernvarmeproduktionen sker på kraftvarmeanlæg.

Den forenede produktion af elektricitet og varme i kraftvarmeanlæg

giver en bedre brændselsudnyttelse i forhold til adskilt produktion

af de to produkter. De 55-60 største virksomheder leverer 60 pct. af

fjernvarmen, men sektoren består af omkring 600 fjernvarmeforsyninger

af meget forskellig størrelse mv.

Gennemsnitsprisen for opvarmning af et hus på 130 m 2 inkl. moms er

steget fra 12.815 kr. i fyringssæsonen 2005/2006 til 13.746 kr. i fyringssæsonen

2006/2007 svarende til ca. 7 pct. Det skyldes først og

fremmest stigende brændselsudgifter.

Simpelt gennemsnit

(inkl. moms) kr.

Kilde: Dansk Fjernvarmes

statistik. Prisen er beregnet

på basis af de faktiske afregningspriser

i fyringssæsonen

2006/2007.

Figur 3 · Gennemsnitspris (incl. moms) for opvarmning af hus 130 kvm.

kr. pr. m 3

15.000

14.000

13.000

12.000

11.000 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Der er imidlertid stor forskel på prisen fra det enkelte værk afhængig

af det anvendte brændsel og produktionsformen, og der er også meget

stor spredning i priserne inden for de enkelte værktyper. Der er således

også værker, hvor priserne er faldet.

Fjernvarmeværkerne reguleres efter „hvile-i-sig-selv“ princippet, hvor

værkerne kan indregne nødvendige omkostninger i priserne. Prisforskellene

afspejler derfor forskellige omkostningsforhold mellem

værkerne, fx forskelle i anlægsomkostninger, anlægstype, størrelse mv.

Der er også forskelle i de rammebetingelser de enkelte værker er underlagt,

fx brændselsvalg og tilslutningspligt for kunderne.

For at gøre det let for forbrugere at sammenligne priser, offentliggør

Energitilsynet fjernvarmepriser til forbrugeren for beboelseslejligheder

og enfamiliehuse på tilsynets hjemmeside www.energitilsynet.dk.

8 Energitilsynet · 2007

More magazines by this user
Similar magazines