Bilag til Kommuneplanen - Bevaringsværdige bygninger

fredensborg.dk

Bilag til Kommuneplanen - Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger

Bilag til Kommuneplan 2013


Bevaringsværdige bygninger

I dette bilag oplistes de bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommune.

Retningslinier, redegørelse og kriterierne for udpegning af bevaringsværdige

bygninger er nærmere beskrevet i Kommuneplan 2013 kapitel 6,

afsnit 6.1 Kulturhistoriske værdier.

De bevaringsværdige bygninger er på de følgende sider oplistet i alfabetisk

rækkefølge efter vejnavn.


Vejnavn Nr Anvendelse BEVVUR BEVTEKST

Asminderødgade 42 Etageboligbebyggelse 4

Asminderødgade 48 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af præstegård

Asminderødgade 48 Bygn.til bio,museum,kirke 4 del af præstegård

Asminderødgade 51 Fritlig. enfamilieshus. 4

Asminderødgade 53 Bygn.til hotel/vaskeri mv 2 Kro

Asminderødgade 59 Række-,kæde- el. dobb.hus 3 (kulturhistorisk)

Bagerstræde 3 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af markant husrække

Bagerstræde 4 Etageboligbebyggelse 3

Bagerstræde 6 Etageboligbebyggelse 3

Bagerstræde 14 Fritlig. enfamilieshus. 3

Bakkegårdsvej 404 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af 4 længet gård

Bakkevej 6 Fritlig. enfamilieshus. 3

Baunebjergvej 101 Fritlig. enfamilieshus. 4

Baunebjergvej 109 Fritlig. enfamilieshus. 4

Benediktevej 3 Fritlig. enfamilieshus. 3

Benediktevej 7 Bygn.til undervis/forskn. 3

Benediktevej 8 Fritlig. enfamilieshus. 4

Benediktevej 12 Fritlig. enfamilieshus. 4

Benediktevej 15 Fritlig. enfamilieshus. 3

Benediktevej 17 Fritlig. enfamilieshus. 3

Benediktevej 19 Fritlig. enfamilieshus. 2

Benediktevej 21 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af fin husrække

Bogårdsvej 115 Bygn.til industriprod.mv. 4 del af anlæg

Bogårdsvej 115 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af anlæg i forbindelse med smedje

Bogårdsvej 115 Udhus 4 del af anlæg i forbindelse med smedje

Bogårdsvej 117 Etageboligbebyggelse 2 fin 4 længet gård, eneste resterende i byen

Bogårdsvej 119 Fritlig. enfamilieshus. 3

Bogårdsvej 121 Fritlig. enfamilieshus. 4

Boserupvej 104 Garage til 1 el. 2 biler 3

Boserupvej 106 Fritlig. enfamilieshus. 4

Boserupvej 108 Fritlig. enfamilieshus. 4

Boserupvej 122 Fritlig. enfamilieshus. 4

Bournonvillesvej 1 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af helhed i gadeforløb

Bournonvillesvej 2 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af helhed i gadeforløb

Bournonvillesvej 4 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af helhed i gadeforløb

Brunemarksvej 6 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af anlæg

Brunemarksvej 6 Fritlig. enfamilieshus. 3

Brunemarksvej 6 Garage til 1 el. 2 biler 4 del af anlæg

Brunemarksvej 11 Fritlig. enfamilieshus. 4

Brunemarksvej 15 Bygn. til daginstitution 3 pænt anlæg

Brønshulevej 5 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Brønshulevej 5 Stuehus til landbrugsejd. 4

Brønshulevej 5 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Bøgelyvej 9 Fritlig. enfamilieshus. 4

Chrst Boecks Vej 6 Etageboligbebyggelse 2

Dageløkkevej 6 Fritlig. enfamilieshus. 3 en del af dobbelhus

Dageløkkevej 11 Fritlig. enfamilieshus. 3

Dageløkkevej 12 Fritlig. enfamilieshus. 4

Dageløkkevej 13 Fritlig. enfamilieshus. 4

Dageløkkevej 14 Sommerhus 4

Dageløkkevej 15 Fritlig. enfamilieshus. 3

Dageløkkevej 17 Fritlig. enfamilieshus. 3

Dageløkkevej 19 Fritlig. enfamilieshus. 3

Dageløkkevej 28 Fritlig. enfamilieshus. 3

Dageløkkevej 29 Fritlig. enfamilieshus. 4

Dageløkkevej 33 Fritlig. enfamilieshus. 3

Dageløkkevej 37 Bygn.til kontor,handel mv 4

Dageløkkevej 37 Bygn.til kontor,handel mv 4

Dageløkkevej 41 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af gårdanlæg

Dageløkkevej 41 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af gårdanlæg


Vejnavn Nr Anvendelse BEVVUR BEVTEKST

Dageløkkevej 41 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af gårdanlæg

Dageløkkevej 44 Fritlig. enfamilieshus. 4

Dageløkkevej 45 Fritlig. enfamilieshus. 3

Dageløkkevej 48 Fritlig. enfamilieshus. 3

Dageløkkevej 53 Udhus 3 del ad 4 længet gård

Dageløkkevej 53 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af 4 længet gård

Dageløkkevej 60 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af gårdanlæg

Dageløkkevej 60 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af gårdanlæg

Dageløkkevej 60 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af gårdanlæg

Dageløkkevej 60 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Dageløkkevej 92 Garage til 1 el. 2 biler 3 danner begyndelse på byen

Dageløkkevej 92 Fritlig. enfamilieshus. 4

Dageløkkevej 96 Bygn.til kontor,handel mv 4 del af 4 længet gård

Dageløkkevej 96 Fritlig. enfamilieshus. 4

Danstrupvej 3 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Danstrupvej 3 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Danstrupvej 3 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Danstrupvej 3 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Danstrupvej 3 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Danstrupvej 3 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af 4 længet gård

Danstrupvej 3 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Danstrupvej 6 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Danstrupvej 6 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Danstrupvej 6 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Danstrupvej 6 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af 4 længet gård

Danstrupvej 8 Fritlig. enfamilieshus. 4

Danstrupvej 9 Fritlig. enfamilieshus. 3

Danstrupvej 11 Fritlig. enfamilieshus. 4

Danstrupvej 14 Sommerhus 2 fint lerjordshus

Danstrupvej 16 Fritlig. enfamilieshus. 4

Danstrupvej 18 Fritlig. enfamilieshus. 3

Davidsvænge 1 Fritlig. enfamilieshus. 4

Davidsvænge 8 Fritlig. enfamilieshus. 3

Davidsvænge 11 Stuehus til landbrugsejd. 3

Davidsvænge 11 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af anlæg

Davidsvænge 13 Fritlig. enfamilieshus. 4

Davidsvænge 15 Fritlig. enfamilieshus. 3 fint lerjordshus trods tilbygninger

Davidsvænge 21 Udhus 4 del af anlæg

Davidsvænge 21 Fritlig. enfamilieshus. 4

Digelsvej 1 Stuehus til landbrugsejd. 4

Dr. Kovang 14 Fritlig. enfamilieshus. 3

Ebbekøbvej 5 Fritlig. enfamilieshus. 4

Egevej 4 Fritlig. enfamilieshus. 4

Egevej 6 Sommerhus 4

Endrup Byvej 2 Stuehus til landbrugsejd. 4

Endrup Byvej 7 Fritlig. enfamilieshus. 3 fint lerjordshus

Endrup Byvej 12 Fritlig. enfamilieshus. 4

Endrup Byvej 14 Stuehus til landbrugsejd. 2 fin 4 længet gård

Endrup Byvej 14 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Endrup Byvej 14 Fritlig. enfamilieshus. 4

Endrupvej 4 Fritlig. enfamilieshus. 3

Endrupvej 6 Fritlig. enfamilieshus. 3

Endrupvej 12 Fritlig. enfamilieshus. 4

Endrupvej 26 Fritlig. enfamilieshus. 3

Endrupvej 35 Fritlig. enfamilieshus. 4

Endrupvej 56 Stuehus til landbrugsejd. 3 lerjordshus

Endrupvej 58 Fritlig. enfamilieshus. 4

Endrupvej 62 Fritlig. enfamilieshus. 3 fint lerjordshus

Enghaven 2 Udhus 3 del af 4 længet gård

Enghaven 2 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af 4 længet gård


Vejnavn Nr Anvendelse BEVVUR BEVTEKST

Enghaven 2 Udhus 3 del af 4 længet gård

Enghaven 2 Udhus 3 del af 4 længet gård

Enghaven 2 Udhus 3 del af 4 længet gård

Frederiksyndestvej 1 Etageboligbebyggelse 4

Frederiksyndestvej 14 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 1 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 1 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 3 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 5 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 6 Række-,kæde- el. dobb.hus 3 del af fin husrække

Gl Strandvej 7 Bygn.til hotel/vaskeri mv 3

Gl Strandvej 8 Række-,kæde- el. dobb.hus 4 del af husrække

Gl Strandvej 8 Udhus 4

Gl Strandvej 12 Række-,kæde- el. dobb.hus 3 del af husrække

Gl Strandvej 13 Bygn.til bio,museum,kirke 2 tilbygninger støtter hovedbygningen, fin helhed

Gl Strandvej 13 Bygn.til kontor,handel mv 3 del af helhed, samlet komplex

Gl Strandvej 13 Bygn.til kontor,handel mv 3

Gl Strandvej 14 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af husrække

Gl Strandvej 14 Udhus 4

Gl Strandvej 15 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 16 Fritlig. enfamilieshus. 2 del af fin husrække

Gl Strandvej 18 Fritlig. enfamilieshus. 2 del af fin husrække

Gl Strandvej 19 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 20 Fritlig. enfamilieshus. 2 del af fin husrække

Gl Strandvej 22 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af fin husrække

Gl Strandvej 23 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 24 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af husrække

Gl Strandvej 26 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af fin husrække

Gl Strandvej 28 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af husrække

Gl Strandvej 30 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af husrække

Gl Strandvej 31 Fritlig. enfamilieshus. 2 fin tidstypisk bygning

Gl Strandvej 32 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af husrække

Gl Strandvej 33 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af husrække

Gl Strandvej 35 Fritlig. enfamilieshus. 2 godt eksempel på byggestil

Gl Strandvej 37 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 40 Række-,kæde- el. dobb.hus 3 del af fin husrække

Gl Strandvej 40 Anden bygn. til helårsbeb 4 del af fin husrække

Gl Strandvej 41 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 42 Række-,kæde- el. dobb.hus 3 del af fin husrække

Gl Strandvej 43 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 45 Bygn.til kontor,handel mv 3 fint eksempel på byggestil

Gl Strandvej 56 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 67 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 69 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 75 Fritlig. enfamilieshus. 3 (kulturhistorie)

Gl Strandvej 75 Udhus 4

Gl Strandvej 77 Bygn. til daginstitution 4

Gl Strandvej 79 Etageboligbebyggelse 4

Gl Strandvej 87 Fritlig. enfamilieshus. 2 (kulturhistorisk)

Gl Strandvej 87 Udhus 3 del af anlæg

Gl Strandvej 91 Fritlig. enfamilieshus. 4 fin repræsentant for tidsperiode

Gl Strandvej 95 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af husrække

Gl Strandvej 97 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af husrække

Gl Strandvej 99 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af husrække

Gl Strandvej 101 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af husrække

Gl Strandvej 102 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 103 Sommerhus 3

Gl Strandvej 106 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 107 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af husrække

Gl Strandvej 111 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af husrække


Vejnavn Nr Anvendelse BEVVUR BEVTEKST

Gl Strandvej 114 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 115 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 117 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 123 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 125 Fritlig. enfamilieshus. 3 fin beliggenhed i gademiljø

Gl Strandvej 127 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af husrække

Gl Strandvej 129 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af husrække

Gl Strandvej 131 Række-,kæde- el. dobb.hus 4 del af husrække

Gl Strandvej 132 Bygn.til undervis/forskn. 3 fint tidstypisk eksempel

Gl Strandvej 133 Række-,kæde- el. dobb.hus 4 en del af husrække

Gl Strandvej 135 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 135 Udhus 4

Gl Strandvej 137 Bygn.til hotel/vaskeri mv 2

Gl Strandvej 139 Anden bygn.til inst. mv. 4

Gl Strandvej 141 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 145 Række-,kæde- el. dobb.hus 4 del af husrække

Gl Strandvej 146 Etageboligbebyggelse 3

Gl Strandvej 147 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 148 Række-,kæde- el. dobb.hus 3 velbevaret 4 længet gård

Gl Strandvej 148 Række-,kæde- el. dobb.hus 3 del af 4 længet gård

Gl Strandvej 152 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 153 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 154 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 155 Række-,kæde- el. dobb.hus 4 del af husrække

Gl Strandvej 156 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 157 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 159 Fritlig. enfamilieshus. 2

Gl Strandvej 160 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 160 Række-,kæde- el. dobb.hus 4

Gl Strandvej 162 Række-,kæde- el. dobb.hus 4

Gl Strandvej 163 Bygn.til kontor,handel mv 3 fin repræsentant for byggestil

Gl Strandvej 164 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 168 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 173 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 174 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 176 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 178 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 180 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 184 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 190 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 192 Række-,kæde- el. dobb.hus 3

Gl Strandvej 194 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 194 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 196 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 198 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 200 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 204 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 210 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 214 Række-,kæde- el. dobb.hus 2

Gl Strandvej 216 Fritlig. enfamilieshus. 2

Gl Strandvej 224 Række-,kæde- el. dobb.hus 3 markant beliggenhed

Gl Strandvej 232 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 236 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 240 Række-,kæde- el. dobb.hus 4 fint dobbelhus

Gl Strandvej 240 Række-,kæde- el. dobb.hus 4 fint dobbelhus

Gl Strandvej 244 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 250 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 250 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 258 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 266 Fritlig. enfamilieshus. 2


Vejnavn Nr Anvendelse BEVVUR BEVTEKST

Gl Strandvej 266 Udhus 3 tidstypisk bygning

Gl Strandvej 268 Fritlig. enfamilieshus. 3

Gl Strandvej 280 Fritlig. enfamilieshus. 4

Gl Strandvej 296 Fritlig. enfamilieshus. 2

Gl Strandvej 296 Udhus 3

Gl Strandvej 300 Fritlig. enfamilieshus. 3

Grønholtvangen 10 Fritlig. enfamilieshus. 2 meget oprindeligt fint hus

Grønholtvangen 10 Udhus 3 del af anlæg

Grønholtvangen 12 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Grønholtvangen 12 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af anlæg

Grønholtvangen 12 Stuehus til landbrugsejd. 4

Grønholtvangen 25 Stuehus til landbrugsejd. 4

Grønholtvangen 25 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Grønholtvangen 30 Fritlig. enfamilieshus. 4

Grønholtvangen 37 Stuehus til landbrugsejd. 3

Grønholtvangen 44 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af anlæg

Grønholtvangen 44 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af anlæg

Grønholtvangen 44 Stuehus til landbrugsejd. 4

Grønholtvangen 48 Bygn.til industriprod.mv. 3 (kulturhistorisk)

Grønholtvangen 48 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af anlæg

Grønholtvangen 50 Fritlig. enfamilieshus. 4

Grønholtvej 2 Fritlig. enfamilieshus. 3

Grønholtvej 2 Udhus 3 del af helhed

Grønholtvej 4 Anden bygn. til helårsbeb 1 del af helhed, lerjordshus

Grønholtvej 4 Anden bygn.til transp.mv. 1 del af helhed , lerjordsfløj

Grønholtvej 4 Bygn. til andre fritidsf 1 del af helhed og lerjordshus

Grønholtvej 4 Stuehus til landbrugsejd. 1

Grønholtvej 14 Bygn.til landbrugsprod.mv 3

Grønholtvej 14 Stuehus til landbrugsejd. 3 del af anlæg

Grønholtvej 15 Fritlig. enfamilieshus. 4

Grønholtvej 19 Fritlig. enfamilieshus. 4

Grønholtvej 29 Bygn.til bio,museum,kirke 1

Grønholtvej 29 Bygn.til bio,museum,kirke 1

Grønholtvej 31 Stuehus til landbrugsejd. 3

Grønholtvej 31 Bygn.til landbrugsprod.mv 3

Grønholtvej 40 Fritlig. enfamilieshus. 4

Grønholtvej 41 Fritlig. enfamilieshus. 4

Grønholtvej 49 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Grønholtvej 49 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Grønholtvej 49 Stuehus til landbrugsejd. 4

Grønholtvej 49 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Grønholtvej 50 Fritlig. enfamilieshus. 2 fint langhus

Grønholtvej 51 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af 4 længet gård

Grønholtvej 51 Stuehus til landbrugsejd. 3

Grønholtvej 51 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af 4 længet gård

Grønholtvej 52 Fritlig. enfamilieshus. 4

Grønholtvej 58 Udhus 4

Grønholtvej 58 Fritlig. enfamilieshus. 4

Grønholtvej 59 Fritlig. enfamilieshus. 2

Grønholtvej 59 Udhus 2 del af anlæg

Grønholtvej 86 Stuehus til landbrugsejd. 4

Grønholtvej 86 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Grønholtvej 86 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Grønholtvej 88 Fritlig. enfamilieshus. 4

Grønholtvej 92 Stuehus til landbrugsejd. 3

Grønholtvej 102 Bygn.til industriprod.mv. 2 (kulturhistorie)

Hal Kochs Vej 14 Bygn.til kontor,handel mv 2 del af banegård

Hal Kochs Vej 14 Transport- og garageanlæg 2 (kulturhistorie), del af banegård

Hal Kochs Vej 14 Bygn.til kontor,handel mv 2 del af banegård

Hammersvej 8 Fritlig. enfamilieshus. 3 tidstyoisk bygning


Vejnavn Nr Anvendelse BEVVUR BEVTEKST

Havnevej 1 Fritlig. enfamilieshus. 3 fin tidstypisk bygning

Hejreskov Alle 11 Række-,kæde- el. dobb.hus 2 fin tidstypisk bygning

Helsingørsvej 3 Bygn. til daginstitution 1

Helsingørsvej 5 Etageboligbebyggelse 2

Helsingørsvej 8 Fritlig. enfamilieshus. 2 god repræsentant for byggestil

Helsingørsvej 9 Etageboligbebyggelse 4 tilbygning byg. nr 004 skæmmer

Helsingørsvej 10 Fritlig. enfamilieshus. 3 fin tidstypisk bygning

Helsingørsvej 11 Fritlig. enfamilieshus. 3 fin tidstypisk bygning

Helsingørsvej 18 Fritlig. enfamilieshus. 3 fin tidstypisk bygning

Helsingørsvej 20 Bygn.til kontor,handel mv 3 fin tidstypisk bygning

Helsingørsvej 22 Bygn. til daginstitution 3

Helsingørsvej 24 Fritlig. enfamilieshus. 4 fint tidstypisk bygning

Helsingørsvej 33 Stuehus til landbrugsejd. 4 tidstypisk bygning

Helsingørsvej 33 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Helsingørsvej 38 Stuehus til landbrugsejd. 3 velproportioneret bygning

Helsingørsvej 40 Fritlig. enfamilieshus. 2 fin repræsentant for byggestil

Helsingørsvej 42 Fritlig. enfamilieshus. 4

Helsingørsvej 43 Udhus 3 del af anlæg

Helsingørsvej 43 Fritlig. enfamilieshus. 3 (kulturhistorie)

Helsingørsvej 44 Fritlig. enfamilieshus. 3 lerjordshus

Helsingørsvej 45 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Helsingørsvej 45 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Helsingørsvej 45 Stuehus til landbrugsejd. 4

Helsingørsvej 45 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Helsingørsvej 58 Fritlig. enfamilieshus. 4 lerjordshus

Helsingørsvej 68 Stuehus til landbrugsejd. 4

Helsingørsvej 68 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Helsingørsvej 68 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af anlæg

Helsingørsvej 78 Fritlig. enfamilieshus. 3

Helstedsvej 4 Fritlig. enfamilieshus. 4

Helstedsvej 8 Fritlig. enfamilieshus. 4

Hillerødvejen 2 Fritlig. enfamilieshus. 4

Hillerødvejen 4 Fritlig. enfamilieshus. 4

Hillerødvejen 6 Fritlig. enfamilieshus. 3

Hillerødvejen 43 Døgninstitution 4 gælder for sydfløj og nordfløj

Hillerødvejen 45 Bygn. til daginstitution 3

Hillerødvejen 49 Fritlig. enfamilieshus. 3

Hillerødvejen 75 Fritlig. enfamilieshus. 4

Hillerødvejen 79 Fritlig. enfamilieshus. 4

Holmeskovvej 5 Bygn.til hotel/vaskeri mv 4 del af anlæg

Holmeskovvej 5 Bygn.til hotel/vaskeri mv 4 del af anlæg

Holmeskovvej 5 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af anlæg

Humlebæk Strandvej 2 Bygn.til hotel/vaskeri mv 3

Humlebæk Strandvej 4 Fritlig. enfamilieshus. 3

Humlebæk Strandvej 4 Bygn.til bio,museum,kirke 3 del af præstegård

Humlebæk Strandvej 6 Fritlig. enfamilieshus. 3

Humlebæk Strandvej 8 Fritlig. enfamilieshus. 4 godt tidstypisk eksempel

Humlebæk Strandvej 10 Række-,kæde- el. dobb.hus 4

Humlebæk Strandvej 21 Bygn.til bio,museum,kirke 1

Humlebæk Strandvej 21 Bygn.til kontor,handel mv 3 fint tidstypisk eksempel

Humlebæk Strandvej 70 Fritlig. enfamilieshus. 3

Humlebæk Strandvej 72 Fritlig. enfamilieshus. 4

Humlebæk Strandvej 78 Fritlig. enfamilieshus. 3

Humlebæk Strandvej 82 Fritlig. enfamilieshus. 4

Humlebæk Strandvej 100 Bygn.til bio,museum,kirke 2 fin funkis bygning - Biograf

Humlebæk Strandvej 102 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af gård anlæg

Humlebæk Strandvej 102 Fritlig. enfamilieshus. 3 fint samlet gård anlæg

Humlebæk Strandvej 102 Udhus 3 del af gård anlæg

Humlebæk Strandvej 141 Fritlig. enfamilieshus. 4

Humlebæk Strandvej 153 Fritlig. enfamilieshus. 4 fint tidstypisk eksempel


Vejnavn Nr Anvendelse BEVVUR BEVTEKST

Humlebæk Strandvej 157 Fritlig. enfamilieshus. 3

Humlebækvej 14 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Humlebækvej 14 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af gårdanlæg

Humlebækvej 14 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af gårdanlæg

Humlebækvej 15 Garage til 1 el. 2 biler 4 del af 4 længet gård

Humlebækvej 15 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Humlebækvej 15 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Humlebækvej 15 Fritlig. enfamilieshus. 4

Humlebækvej 17 Fritlig. enfamilieshus. 4

Humlebækvej 20 Bygn.til kontor,handel mv 3

Humlebækvej 20 Stuehus til landbrugsejd. 3 godt eksempel på husmandssted

Humlebækvej 21 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Humlebækvej 21 Stuehus til landbrugsejd. 4 fin 4 længet gård

Humlebækvej 21 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Humlebækvej 21 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Humlebækvej 24 Udhus 4

Humlebækvej 24 Fritlig. enfamilieshus. 4

Humlebækvej 32 Stuehus til landbrugsejd. 3 (kulturhistorie)

Humlebækvej 32 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Humlebækvej 32 Fritlig. enfamilieshus. 4

Humlebækvej 37 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Humlebækvej 37 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Humlebækvej 37 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af 4 længet gård

Humlebækvej 38 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Humlebækvej 38 Garage til 1 el. 2 biler 4 del af gårdanlæg

Humlebækvej 38 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af gårdanlæg

Humlebækvej 38 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af gårdanlæg

Humlebækvej 45 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Humlebækvej 45 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Humlebækvej 45 Stuehus til landbrugsejd. 4 fin 4 længet gård

Humlebækvej 45 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Humlebækvej 50 Garage til 1 el. 2 biler 4

Humlebækvej 50 Stuehus til landbrugsejd. 4 fint gårdanlæg

Humlebækvej 56 Fritlig. enfamilieshus. 4 dint ssmlet anlæg

Humlebækvej 56 Udhus 4 fint samlet anlæg

Humlebækvej 58 Stuehus til landbrugsejd. 3 fin repræsentant for byggestil

Humlebækvej 58 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af gårdanlæg

Humlebækvej 64 Bygn. til idræt o.lign. 4

Høje Lønholt 6 Udhus 4 del af helhed

Høje Lønholt 6 Fritlig. enfamilieshus. 4

Høje Lønholt 6 Garage til 1 el. 2 biler 4 del af helhed

Høje Lønholt 7 Fritlig. enfamilieshus. 4

Høje Lønholt 14 Fritlig. enfamilieshus. 3

Højsagervej 4 Stuehus til landbrugsejd. 4 fin 4 længet gård

Højsagervej 4 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Højsagervej 8 Anden bygn.til produktion 1 (kulturhistorisk)

Højsagervej 10 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Højsagervej 16 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af 4 længet gård

Højsagervej 16 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Højsagervej 16 Anden bygn. til helårsbeb 4 del af 4 længet gård

Højsagervej 20 Fritlig. enfamilieshus. 3 fin repræsentant for byggestil

Højsagervej 50 Fritlig. enfamilieshus. 3 (kulturhistorie)

Højsagervej 52 Stuehus til landbrugsejd. 3 lerjordshus, del af 4 længet gård

Højsagervej 52 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård og rest af lerjordsvæg

Hørsholmvej 1 Stuehus til landbrugsejd. 3 del af gårdanlæg

Hørsholmvej 5 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Hørsholmvej 5 Bygn.til kontor,handel mv 4

Hørsholmvej 6 Fritlig. enfamilieshus. 4

Hørsholmvej 11 Fritlig. enfamilieshus. 3

Hørsholmvej 17 Stuehus til landbrugsejd. 4 fin 4 længet gård


Vejnavn Nr Anvendelse BEVVUR BEVTEKST

Hørsholmvej 31 Bygn. til idræt o.lign. 3 del af gårdanlæg

Hørsholmvej 31 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af gårdanlæg

Hørsholmvej 31 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Hørsholmvej 31 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Hørsholmvej 32 Stuehus til landbrugsejd. 4

Hørsholmvej 32 Bygn.til bio,museum,kirke 4 del af gårdanlæg

Hørsholmvej 33 Bygn.til hotel/vaskeri mv 2

Ib Andersens Vej 2 Fritlig. enfamilieshus. 3

Ib Andersens Vej 4 Fritlig. enfamilieshus. 4

Jacobsmindevej 3 Sommerhus 4

Jacobsmindevej 12 Sommerhus 4

Jacobsmindevej 25 Fritlig. enfamilieshus. 4

Jagtvej 14 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af anlæg

Jagtvej 14 Transport- og garageanlæg 4 del af gårdanlæg

Jagtvej 14 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af gårdanlæg

Jernbanealle 1 Fritlig. enfamilieshus. 4

Jernbanealle 2 Fritlig. enfamilieshus. 4

Jernbanegade 4 Bygn.til bio,museum,kirke 3

Jernbanegade 6 Etageboligbebyggelse 4

Jernbanegade 7 Bygn.til kontor,handel mv 3 fint hjørnehus

Jernbanegade 8 Etageboligbebyggelse 4

Jernbanegade 10 Etageboligbebyggelse 4

Jernbanegade 13 Etageboligbebyggelse 4 del af ældre bebyggelse

Jernbanegade 20 Bygn.til kontor,handel mv 3 (kulturhistorie)

Jernbanegade 24 Bygn.til kontor,handel mv 3 et af de oprindelige byhuse

Jernbanegade 26 Etageboligbebyggelse 3

Jernbanegade 28 Døgninstitution 3

Jernbanegade 30 Etageboligbebyggelse 4

Jernbanegade 36 Etageboligbebyggelse 3

Jespervej 274 Fritlig. enfamilieshus. 3

Kastanie Alle 2 Fritlig. enfamilieshus. 4

Kastanie Alle 4 Fritlig. enfamilieshus. 4

Kastanie Alle 7 Fritlig. enfamilieshus. 2 fint tidstypisk eksempel

Kastanie Alle 8 Fritlig. enfamilieshus. 4

Kastanievej 1 Anden bygn.til inst. mv. 3 del af stationsmiljø og kulturhistorisk

Kastanievej 3 Fritlig. enfamilieshus. 4

Kastanievej 4 Fritlig. enfamilieshus. 2 fint eksempel på byggestil

Kastanievej 6 Fritlig. enfamilieshus. 3 fin tidstypisk bygning

Kejserensvej 1 Fritlig. enfamilieshus. 2 del af markant husrække

Kejserensvej 3 Etageboligbebyggelse 2 del af markant husrække

Kejserensvej 5 Anden bygn. til helårsbeb 3 del af anlæg

Kejserensvej 5 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af markant husrække

Kejserensvej 7 Etageboligbebyggelse 2 del af markant husrække

Kellerisvej 51 Stuehus til landbrugsejd. 3 danner fin 4 længet gård

Kellerisvej 51 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af 4 længet gård, (kulturhistorie)

Kellerisvej 58 Stuehus til landbrugsejd. 4

Kellerisvej 58 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af gård anlæg

Kellerisvej 58 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af gårdanlæg

Kellerisvej 78 Fritlig. enfamilieshus. 4

Kellerisvej 88 Fritlig. enfamilieshus. 3

Kellerisvej 90 Etageboligbebyggelse 3 fint eksempel på "engelsk" stil

Kellerisvej 94 Fritlig. enfamilieshus. 3

Kellerisvej 96 Stuehus til landbrugsejd. 3 fin lerjords gård

Kellerisvej 96 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 fin lerjords gård

Kellerisvej 98 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af anlæg

Kellerisvej 98 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af anlæg

Kong Christians Alle 1 Fritlig. enfamilieshus. 2

Kongevejen 1 Bygn. til daginstitution 3 fint tidstypisk eksempel

Kongevejen 6 Fritlig. enfamilieshus. 3

Kongevejen 20 Fritlig. enfamilieshus. 4


Vejnavn Nr Anvendelse BEVVUR BEVTEKST

Kongevejen 29 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af anlæg

Kongevejen 29 Stuehus til landbrugsejd. 4

Kongevejen 43 Stuehus til landbrugsejd. 3 lerjordshus med regelmæssig gadefacade

Kongevejen 45 Bygn.til industriprod.mv. 3 (kulturhistorie)

Kongevejen 49 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af anlæg

Kongevejen 49 Fritlig. enfamilieshus. 4

Kongevejen 53 Fritlig. enfamilieshus. 3

Kongevejen 55 Fritlig. enfamilieshus. 4

Kongevejen 61 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Kongevejen 61 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Kongevejen 61 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Kongevejen 61 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af anlæg

Kongevejen 61 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af 4 længet gård

Kongevejen 64 Stuehus til landbrugsejd. 2 (kulturhistorie)

Kongevejen 66 Stuehus til landbrugsejd. 4

Kongevejen 66 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Kongevejen 71 Fritlig. enfamilieshus. 4

Kongevejen 72 Fritlig. enfamilieshus. 4

Kongevejen 82 Fritlig. enfamilieshus. 4

Kongevejen 84 Fritlig. enfamilieshus. 4

Kongevejen 84 Udhus 4

Kongevejen 88 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af anlæg

Kongevejen 88 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af anlæg

Kongevejen 88 Stuehus til landbrugsejd. 4 fint lille anlæg

Kongevejen 92 Etageboligbebyggelse 4 (kulturhistorie)

Kongevejen 98 Etageboligbebyggelse 4 (kulturhistorie)

Kongevejen 118 Anden bygn. til helårsbeb 4 del af anlæg

Kongevejen 118 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af 4 længet gård

Kongevejen 118 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Kongevejen 120 Udhus 4 del af 4 længet gård

Kongevejen 120 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Kongevejen 120 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af gård anlæg

Kongevejen 120 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af gård anlæg

Krogerupvej 3 Bygn.til landbrugsprod.mv 2 del af gård anlæg

Krogerupvej 3 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af gård anlæg

Krogerupvej 3 Etageboligbebyggelse 3 bolig og driftsbygning til Krogerup

Krogerupvej 3 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af gård anlæg

Krogerupvej 3 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af gård anlæg

Krogerupvej 3 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af gård anlæg

Krogerupvej 13 Bygn.til undervis/forskn. 2

Krogerupvej 17 Fritlig. enfamilieshus. 4

Krogerupvej 19 Etageboligbebyggelse 3

Kronprinsensvej 1 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af markant husrække

Kronprinsensvej 3 Fritlig. enfamilieshus. 2 del af markant husrække

Kronprinsensvej 5 Etageboligbebyggelse 4 del af markant husrække

Kronprinsensvej 7 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af markant husrække

Kronprinsensvej 7 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af markant husrække

Kronprinsensvej 9 Række-,kæde- el. dobb.hus 4 del af markant husrække

Kronprinsessevej 2 Bygn.til bio,museum,kirke 4 (kulturhistorie)

Kronprinsessevej 3 Fritlig. enfamilieshus. 4

Kronprinsessevej 10 Fritlig. enfamilieshus. 4

Kronprinsessevej 17 Fritlig. enfamilieshus. 3 fint tidstypisk bygning

Kulsviervej 7 Fritlig. enfamilieshus. 4

Kystvej 5 Fritlig. enfamilieshus. 4 fint tidstypisk bygning

Kystvej 7 Fritlig. enfamilieshus. 2 fint tidstypisk bygning

Kystvej 8 Fritlig. enfamilieshus. 4 fint tidstypisk eksempel

Kystvej 11 Fritlig. enfamilieshus. 3

Kystvej 13 Fritlig. enfamilieshus. 4 fint tidstypisk bygning

Kystvej 17 Fritlig. enfamilieshus. 3

Kystvej 19 Fritlig. enfamilieshus. 4


Vejnavn Nr Anvendelse BEVVUR BEVTEKST

Kystvej 23 Fritlig. enfamilieshus. 4

Kystvej 25 Række-,kæde- el. dobb.hus 4

Kystvej 33 Døgninstitution 2 fint velproportioneret bygningsanlæg

Langebjergvej 114 Fritlig. enfamilieshus. 4

Langebjergvej 132 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af anlæg

Langebjergvej 132 Garage til 1 el. 2 biler 4 del af anlæg

Langebjergvej 134 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af anlæg

Langerødvej 4 Stuehus til landbrugsejd. 4

Langerødvej 4 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af anlæg

Langerødvej 5 Fritlig. enfamilieshus. 4

Langerødvej 12 Fritlig. enfamilieshus. 3 fint eksempel

Langerødvej 14 Udhus 3 del af anlæg

Langerødvej 14 Fritlig. enfamilieshus. 3 fint anlæg

Langerødvej 18 Fritlig. enfamilieshus. 4

Langerødvej 27 Række-,kæde- el. dobb.hus 3 del af fint gård anlæg

Langerødvej 27 Række-,kæde- el. dobb.hus 3 del af fint gård anlæg

Langerødvej 27 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af fint gård anlæg

Langerødvej 27 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af fint anlæg

Langerødvej 33 Fritlig. enfamilieshus. 4 (kulturhistorie)

Langerødvej 35 Fritlig. enfamilieshus. 3 fint eksempel

Langerødvej 35 Udhus 4 del af anlæg

Langerødvej 39 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af fint anlæg

Langerødvej 39 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af fint gård anlæg

Langerødvej 39 Stuehus til landbrugsejd. 3 danner fint gård anlæg

Langerødvej 41 Fritlig. enfamilieshus. 4

Langstrupvej 5 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af fint anlæg

Langstrupvej 5 Udhus 4 fint lille anlæg

Langstrupvej 9 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Langstrupvej 9 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Langstrupvej 9 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Langstrupvej 12 Fritlig. enfamilieshus. 3

Langstrupvej 14 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af 4 længet gård

Langstrupvej 14 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af 4 længet gård

Langstrupvej 14 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af 4 længet gård

Langstrupvej 14 Stuehus til landbrugsejd. 3 fin 4 længet gård

Langstrupvej 15 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af 4 længet gård

Langstrupvej 15 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Langstrupvej 15 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Langstrupvej 15 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Langstrupvej 17 Stuehus til landbrugsejd. 4

Langstrupvej 18 Fritlig. enfamilieshus. 4

Langstrupvej 19 Stuehus til landbrugsejd. 3 del af 4 længet gård

Langstrupvej 19 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af 4 længet gård

Langstrupvej 20 Fritlig. enfamilieshus. 3

Langstrupvej 24 Fritlig. enfamilieshus. 3

Langstrupvej 30 Stuehus til landbrugsejd. 4

Langstrupvej 31 Fritlig. enfamilieshus. 4

Langstrupvej 34 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af 4 længet gård

Langstrupvej 34 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Langstrupvej 34 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Langstrupvej 34 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Langstrupvej 39 Fritlig. enfamilieshus. 3

Langstrupvej 41 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af 4 længet gård

Langstrupvej 41 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Langstrupvej 41 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Langstrupvej 41 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Langstrupvej 41 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af anlæg

Lille Mosevej 10 Fritlig. enfamilieshus. 4

Lille Mosevej 22 Fritlig. enfamilieshus. 4

Linde Alle 1 Fritlig. enfamilieshus. 4


Vejnavn Nr Anvendelse BEVVUR BEVTEKST

Linde Alle 6 Fritlig. enfamilieshus. 4

Lindelyvej 3 Bygn. til daginstitution 3 fin tidstypisk bygning

Lindelyvej 15 Fritlig. enfamilieshus. 4

Lønholtvej 3 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Lønholtvej 3 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Lønholtvej 10 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Lønholtvej 10 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af 4 længet gård

Lønholtvej 10 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Lønholtvej 10 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Mosegårdsvej 1 Anden bygn. til helårsbeb 4 del af gård anlæg

Mosegårdsvej 1 Stuehus til landbrugsejd. 4

Mosegårdsvej 5 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 (kulturhistorie)

Mosevej 19 Fritlig. enfamilieshus. 4

Møllevangen 7 Fritlig. enfamilieshus. 3

N W Gadesvej 4 Bygn.til kontor,handel mv 2 fin repræsentant for byggestil

Nederste Torpenvej 6 Bygn. til idræt o.lign. 4 den ene af to resterende 4 længede gårde i bye

Nederste Torpenvej 8 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af 4 længet gård

Nederste Torpenvej 8 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af 4 længet gård

Nederste Torpenvej 8 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af 4 længet gård

Nederste Torpenvej 8 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af 4 længet gård

Nybovej 1 Bygn.til hotel/vaskeri mv 3

Nybovej 3 Bygn.til hotel/vaskeri mv 3

Nybovej 8 Bygn. til andre fritidsf 4 del af anlæg

Nybovej 8 Bygn.til kontor,handel mv 4 del af anlæg

Nybovej 8 Stuehus til landbrugsejd. 4 fint tidstypisk bygning, del af gård anlæg

Nybovej 9 Sommerhus 3 ( kulturhistorie)

Nødebo Overdrev 1 Fritlig. enfamilieshus. 4

Nødebo Overdrev 2 Anden bygn. til helårsbeb 4

Nødebo Overdrev 5 Fritlig. enfamilieshus. 3 smukt, velbevaret gårdrum

Nødebo Overdrev 5 Udhus 3 del af gård anlæg

Nørredamsvej 5 Etageboligbebyggelse 3

Nørredamsvej 12 Etageboligbebyggelse 4

Nørredamsvej 12 Fritlig. enfamilieshus. 4

Nørredamsvej 13 Fritlig. enfamilieshus. 4

Nørredamsvej 17 Fritlig. enfamilieshus. 4 (kulturhistorie)

Nørredamsvej 25 Fritlig. enfamilieshus. 4

Nørredamsvej 31 Fritlig. enfamilieshus. 4 (kulturhistorie)

Nørredamsvej 38 Fritlig. enfamilieshus. 3 fint eksempel på tidstypisk byggeri

Nørredamsvej 49 Fritlig. enfamilieshus. 3 fint tidstypisk eksempel på byggeskik

Nørredamsvej 58 Fritlig. enfamilieshus. 4 (kulturhistorie)

Olaf Poulsens Alle 2 Fritlig. enfamilieshus. 2

Olaf Poulsens Alle 4 Fritlig. enfamilieshus. 3

Olaf Poulsens Alle 8 Fritlig. enfamilieshus. 2

Oldvejen 7 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af 4 længet gård

Oldvejen 7 Stuehus til landbrugsejd. 3 del af fint 4 længet gårdanlæg

Oldvejen 12 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Oldvejen 12 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af 4 længet gård

Paludan Müllersvej 2 Fritlig. enfamilieshus. 3 fin repræsentant for byggestil

Paludan Müllersvej 3 Fritlig. enfamilieshus. 3 fin repræsentant for byggestil

Paludan Müllersvej 5 Fritlig. enfamilieshus. 2

Paludan Müllersvej 6 Fritlig. enfamilieshus. 4

Paludan Müllersvej 8 Fritlig. enfamilieshus. 4

Paludan Müllersvej 10 Fritlig. enfamilieshus. 3

Parkvej 1 Fritlig. enfamilieshus. 4

Parkvej 5 Fritlig. enfamilieshus. 3

Passagen 2 Etageboligbebyggelse 3

Passagen 4 Fritlig. enfamilieshus. 3

Passagen 4 Fritlig. enfamilieshus. 4

Præstemosevej 10 Stuehus til landbrugsejd. 3 velproportioneret gårdrum

Præstemosevej 10 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af smukt gård anlæg


Vejnavn Nr Anvendelse BEVVUR BEVTEKST

Præstemosevej 10 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af smukt anlæg

Præstemosevej 10 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Præstemosevej 16 Stuehus til landbrugsejd. 3 del af 4 længet gård

Præstemosevej 16 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af 4 længet gård

Præstemosevej 16 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af 4 længet gård

Præstemosevej 16 Fritlig. enfamilieshus. 3 fint eksempel på mindre 4 længet gård

Præstemosevej 17 Fritlig. enfamilieshus. 4

Præstemosevej 18 Fritlig. enfamilieshus. 4

Præstemosevej 20 Fritlig. enfamilieshus. 4

Præstemosevej 20 Udhus 4 del af 3 fløjet anlæg

Præstemosevej 20 Udhus 4 del af 3 fløjet anlæg

Præstemosevej 27 Stuehus til landbrugsejd. 3 (kulturhistorisk)

Præstemosevej 27 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 3 fløjet anlæg

Præstemosevej 27 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 3 fløjet anlæg

Præstemosevej 29 Fritlig. enfamilieshus. 4

Præstemosevej 31 Fritlig. enfamilieshus. 4

Præstemosevej 40 Fritlig. enfamilieshus. 2 (kulturhistorie)

Præstemosevej 40 Garage til 1 el. 2 biler 4

Præstevej 1 Bygn.til bio,museum,kirke 1

Præstevej 1 Bygn.til bio,museum,kirke 2

Præstevej 2 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af husrække ved kirke

Præstevej 4 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af husrække ved kirke

Præstevej 10 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af husrække ved kirke

Præstevej 16 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af husrække ved kirke

Præstevej 18 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af husrække ved kirke

Rosenvænget 4 Etageboligbebyggelse 3

Sandvejen 36 Fritlig. enfamilieshus. 4

Skeltoftevej 1 Fritlig. enfamilieshus. 4

Skeltoftevej 20 Fritlig. enfamilieshus. 4 fint tidstypisk eksempel

Skipperalle 3 Bygn.til kontor,handel mv 2

Skipperalle 3 Bygn.til industriprod.mv. 3 del af anlæg

Skipperalle 4 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af slottet

Skipperalle 5 Fritlig. enfamilieshus. 2 del af anlæg

Skipperalle 6 Bygn.til hotel/vaskeri mv 1 (kulturhistorie og beliggenhed )

Skipperalle 6 Anden bygn.til transp.mv. 1 (beliggenhed og kulturhistorisk)

Skolebakken 3 Fritlig. enfamilieshus. 3 fint tidstypisk eksempel

Skolebakken 4 Fritlig. enfamilieshus. 4

Skolebakken 7 Fritlig. enfamilieshus. 3

Skolebakken 15 Fritlig. enfamilieshus. 3

Slotsgade 1 Bygn.til hotel/vaskeri mv 1 (kulturhistorie), fint eksempel på byggestil

Slotsgade 2 Etageboligbebyggelse 1 fint tidstypisk eksempel

Slotsgade 4 Fritlig. enfamilieshus. 3

Slotsgade 6 Bygn.til hotel/vaskeri mv 4 en del har været brændt og er genopført

Slotsgade 7 Etageboligbebyggelse 4 del af husrække

Slotsgade 8 Etageboligbebyggelse 3 fint eksempel på byggeskik

Slotsgade 9 Etageboligbebyggelse 2 fint tidstypisk bygning, del af husrække

Slotsgade 11 Bygn.til kontor,handel mv 2 meget fin velproportioneret bygning

Slotsgade 13 Etageboligbebyggelse 3 del af husrække

Slotsgade 19 Fritlig. enfamilieshus. 2 fint tidstypisk bygning, del af husrække

Slotsgade 20 Bygn. til daginstitution 3

Slotsgade 21 Fritlig. enfamilieshus. 2 (kulturhistorie), del af husrække

Slotsgade 23 Fritlig. enfamilieshus. 2 (kulturhistorie), danner start på fin husrække

Slotsvænget 7 Fritlig. enfamilieshus. 3

Slottet 1 Transport- og garageanlæg 1 del af anlæg

Slottet 1 Anden bygn.til inst. mv. 1 del af tvillingehus og del af slotsanlæg

Slottet 1 Anden bygn.til inst. mv. 1 del af tvillinge huse og del af samlet slotsanlæg

Slottet 1 Anden bygn.til inst. mv. 1 markant del af slotsanlæg

Slottet 1 Anden bygn.til inst. mv. 1 del af anlæg

Slottet 1 Anden bygn.til inst. mv. 1 del af anlæg

Slottet 1 Etageboligbebyggelse 1 del af anlæg


Vejnavn Nr Anvendelse BEVVUR BEVTEKST

Slottet 1 Anden bygn.til inst. mv. 1 del af anlæg

Slottet 1 Bygn.til kontor,handel mv 1 del af anlæg

Slottet 1 Anden bygn.til inst. mv. 1 et af de bedste eksempler på byggestil

Slottet 1 Anden bygn.til inst. mv. 1 del af anlæg

Slottet 1 Bygn.til kontor,handel mv 1 del af anlæg

Slottet 1 Bygn.til kontor,handel mv 1 del af anlæg

Slottet 1 Bygn.til kontor,handel mv 1 del af anlæg

Slottet 1 Anden bygn.til inst. mv. 1 markant del af slotsanlæg

Slottet 1 Anden bygn.til inst. mv. 1 del af meget fint anlæg

Slottet 1 Bygn.til bio,museum,kirke 1 del af anlæg

Slottet 1 Transport- og garageanlæg 2 del af anlæg

Slottet 1 Anden bygn.til produktion 2

Slottet 1 Bygn.til kontor,handel mv 2 del af anlæg

Slottet 9 Fritlig. enfamilieshus. 1 del af anlæg

Slottet 10 Fritlig. enfamilieshus. 1 del af anlæg

Slottet 11 Fritlig. enfamilieshus. 1 del af anlæg

Slottet 11 Anden bygn.til produktion 1 del af anlæg

Slottet 12 Fritlig. enfamilieshus. 1 del af anlæg

Slottet 13 Fritlig. enfamilieshus. 1 del af anlæg

Slottet 14 Fritlig. enfamilieshus. 1 del af anlæg

Slottet 15 Fritlig. enfamilieshus. 2 del af anlæg

Smedevej 17 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 fine udlænger

Smedevej 17 Bygn.til landbrugsprod.mv 4

Smedevej 19 Fritlig. enfamilieshus. 3

Smedevej 21 Udhus 4 (kulturhistorie)

Smedevej 21 Fritlig. enfamilieshus. 4

Smøgen 2 Etageboligbebyggelse 4

Solbakkevej 1 Fritlig. enfamilieshus. 4

Solbakkevej 4 Sommerhus 3

Solbakkevej 13 El/gas/vand/varmeværk mv. 4 markant bygning

Solvænget 3 Fritlig. enfamilieshus. 4

Solvænget 17 Fritlig. enfamilieshus. 3

Stationsvej 1 Række-,kæde- el. dobb.hus 3 (kulturhistorie)

Stationsvej 2 Transport- og garageanlæg 3

Stationsvej 2 Bygn.til kontor,handel mv 3

Stationsvej 3 Fritlig. enfamilieshus. 4

Stationsvej 6 Række-,kæde- el. dobb.hus 3 (kulturhistorie)

Stationsvej 6 Etageboligbebyggelse 3 (kulturhistorie)

Stationsvej 7 Etageboligbebyggelse 3 fint eksempel på byggeskik

Stationsvej 9 Fritlig. enfamilieshus. 2 fint eksempel på byggeskik

Stationsvej 9 Etageboligbebyggelse 3

Stationsvej 10 Fritlig. enfamilieshus. 4

Stationsvej 13 Fritlig. enfamilieshus. 4

Stationsvej 15 Fritlig. enfamilieshus. 4

Stationsvej 17 Fritlig. enfamilieshus. 3 fint eksempel på byggeskik

Stationsvej 19 Fritlig. enfamilieshus. 4

Stationsvej 20 Fritlig. enfamilieshus. 3

Stationsvej 24 Fritlig. enfamilieshus. 4

Stationsvej 28 Fritlig. enfamilieshus. 3 (kulturhistorie)

Strand Alle 6 Fritlig. enfamilieshus. 4 fin repræsentant for byggestil

Strand Alle 7 Fritlig. enfamilieshus. 3

Strandvænget 12 Fritlig. enfamilieshus. 4

Syrenvej 3 Udhus 2 (kulturhistorie)

Syrenvej 3 Fritlig. enfamilieshus. 3 (kulturhistorie)

Søholmvej 22 Udhus 3

Søholmvej 22 Fritlig. enfamilieshus. 3 (kulturhistorie)

Søholmvej 31 Stuehus til landbrugsejd. 4

Søholmvej 31 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af anlæg

Søholmvej 33 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Søholmvej 34 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård


Vejnavn Nr Anvendelse BEVVUR BEVTEKST

Søholmvej 34 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Søholmvej 34 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af 4 længet gård

Søholmvej 34 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Søholmvej 35 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af bebyggelse omkring gadekær

Søholmvej 35 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af gård anlæg

Søholmvej 35 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af gård anlæg

Søholmvej 38 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af miljø omkring gadekær

Sørens Alle 16 Fritlig. enfamilieshus. 4 fin repræsentant for byggestil

Sørens Alle 20 Fritlig. enfamilieshus. 4

Sørupvej 8 Fritlig. enfamilieshus. 3 (kulturhistorisk)

Sørupvej 14 Bygn.til hotel/vaskeri mv 3 (kulturhistorie)

Sørupvej 19 Fritlig. enfamilieshus. 3

Sørupvej 26 Fritlig. enfamilieshus. 4

Sørupvej 27 Etageboligbebyggelse 4 danner gaderum og del af anlæg

Sørupvej 29 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af husrække

Sørupvej 29 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af husrække

Sørupvej 31 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af husrække

Sørupvej 33 Sommerhus 3 del af husrække

Sørupvej 35 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af husrække

Sørupvej 40 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af husrække

Sørupvej 41 Fritlig. enfamilieshus. 4

Sørupvej 42 Fritlig. enfamilieshus. 3 danner start på gaderum / husrække

Sørupvej 44 Fritlig. enfamilieshus. 3

Sørupvej 45 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 4 længet gård

Sørupvej 45 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af 4 længet gård

Sørupvej 50 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af husrække

Sørupvej 51 Fritlig. enfamilieshus. 3

Sørupvej 52 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af husrække

Sørupvej 52 Udhus 4 del af anlæg

Sørupvej 54 Fritlig. enfamilieshus. 4

Sørupvej 56 Fritlig. enfamilieshus. 4

Sørupvej 56 Række-,kæde- el. dobb.hus 4 del af husrække

Sørupvej 58 Fritlig. enfamilieshus. 4 danner slutningen af husrækken

Sørupvej 62 Udhus 3

Sørupvej 62 Fritlig. enfamilieshus. 3

Sørupvej 72 Fritlig. enfamilieshus. 4

Sørupvej 76 Fritlig. enfamilieshus. 3

Teglgårdsvej 101 Fritlig. enfamilieshus. 4

Teglgårdsvej 109 Fritlig. enfamilieshus. 4

Teglgårdsvej 111 Fritlig. enfamilieshus. 4

Teglgårdsvej 117 Fritlig. enfamilieshus. 3

Teglgårdsvej 119 Fritlig. enfamilieshus. 4

Teglgårdsvej 125 Fritlig. enfamilieshus. 3

Teglgårdsvej 139 Fritlig. enfamilieshus. 4

Teglgårdsvej 827 Etageboligbebyggelse 4

Tinghusvej 2 Fritlig. enfamilieshus. 3 fin repræsentant for byggestil

Tinghusvej 3 Etageboligbebyggelse 4

Tinghusvej 4 Anden bygn.til produktion 1 byens andet vartegn - vandtårn

Tinghusvej 4 Bygn.til kontor,handel mv 2 (kulturhistorie), fin repræsentant for byggestil

Tinghusvej 4 Bygn.til kontor,handel mv 3 fin repræsentant for byggestil

Tinghusvej 5 Bygn.til kontor,handel mv 2 fin repræsentant for byggestil

Tinghusvej 6 Bygn.til kontor,handel mv 3

Tinghusvej 9 Etageboligbebyggelse 2 fin repræsentant for tidsperiode

Tinghusvej 13 Bygn.til kontor,handel mv 3 fin repræsentant for byggestil

Tinghusvej 19 Fritlig. enfamilieshus. 4

Toeltvej 3 Fritlig. enfamilieshus. 4 danner et fint anlæg

Toeltvej 4 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af anlæg

Toeltvej 4 Stuehus til landbrugsejd. 3

Toeltvej 5 Stuehus til landbrugsejd. 4 del af 3 længet gård

Toeltvej 5 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 3 længet gård


Vejnavn Nr Anvendelse BEVVUR BEVTEKST

Toeltvej 5 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af 3 længet gård

Toeltvej 11 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af gård anlæg

Toeltvej 11 Stuehus til landbrugsejd. 4

Toeltvej 11 Bygn.til landbrugsprod.mv 4 del af anlæg

Toeltvej 28 Fritlig. enfamilieshus. 3

Toeltvej 28 Udhus 3 del af anlæg

Toeltvej 31 Fritlig. enfamilieshus. 3 ( kulturhistorie)

Toeltvej 43 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af 4 længet gård

Toeltvej 43 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af 4 længet gård

Toeltvej 43 Stuehus til landbrugsejd. 3 eneste gård i byen

Toeltvej 43 Bygn.til landbrugsprod.mv 3 del af 4 længet gård

Torpenvej 18 Fritlig. enfamilieshus. 4

Torpenvej 20 Fritlig. enfamilieshus. 4

Torpenvej 22 Fritlig. enfamilieshus. 4

Torpenvej 27 Fritlig. enfamilieshus. 3

Torpenvej 29 Etageboligbebyggelse 4

Torpenvej 31 Fritlig. enfamilieshus. 4

Uglesø Mosevej 1 Stuehus til landbrugsejd. 4 fint lille anlæg

Ved Dammen 1 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af husrække ved gadekær og kirke

Ved Dammen 3 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af husrække ved gadekær

Ved Dammen 5 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af husrække ved gadekær

Ved Dammen 7 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af husrække ved gadekær

Ved Dammen 9 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af husrække ved gadekær

Ved Dammen 11 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af husrække ved gadekær

Veksebovej 3 Fritlig. enfamilieshus. 3

Veksebovej 5 Sommerhus 3

Veksebovej 6 Række-,kæde- el. dobb.hus 3

Veksebovej 7 Fritlig. enfamilieshus. 3 fin repræsentant for byggestil

Veksebovej 8 Fritlig. enfamilieshus. 3

Veksebovej 9 Stuehus til landbrugsejd. 3 fint intakt eksempel på byggeskik

Veksebovej 10 Fritlig. enfamilieshus. 2 fint lerjordshus

Veksebovej 12 Fritlig. enfamilieshus. 3

Veksebovej 13 Stuehus til landbrugsejd. 4 danner fint gård anlæg

Veksebovej 31 Fritlig. enfamilieshus. 4 del af gård anlæg

Veksebovej 31 Udhus 4 del af 4 længet gård

Vinkelvej 4 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af husrække

Vinkelvej 6 Fritlig. enfamilieshus. 3 del af husrække

Wiedeveltsvej 2 Bygn.til kontor,handel mv 3

Wilhelmsvej 7 Fritlig. enfamilieshus. 4

Zoarsvej 16 Fritlig. enfamilieshus. 3

Østervej 1 Fritlig. enfamilieshus. 3

Østrupvej 1 Fritlig. enfamilieshus. 3 fin repræsentant for tidsperiode

More magazines by this user
Similar magazines