06.04.2014 Views

RUSPJECE 2012 - For Studerende - Aarhus Universitet

RUSPJECE 2012 - For Studerende - Aarhus Universitet

RUSPJECE 2012 - For Studerende - Aarhus Universitet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RUSPJECE 2012

JURA

AARHUS

AU UNIVERSITET

BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

JURIDISK INSTITUT


RUSPJECE 2012

JURA 3

INDHOLD

INDHOLD 3

VELKOMMEN TIL UNIVERSITETET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES (BSS) 4

VELKOMMEN FRA STUDIELEDEREN 5

KÆRE NYE RUS 6

HER SKAL DU MØDE DEN 29. AUGUST 2012 7

PROGRAM FOR RUS-DAGENE 8

OM RUS-DAGENE 10

TUTORER OG HYTTETUR 11

TUTORPRÆSENTATION 12

STUDIEVEJLEDNINGEN 15

INTERNATIONAL VEJLEDNING 16

NYTTIGE KONTORER I BYGNING 1410 17

NYTTIGE INFORMATIONER FOR EN STUD.JUR. 19

AU LIBRARY 22

NYTTIGE LOKALITETER PÅ UNIVERSITETET 23

KANTINER 24

UDGIFTER VED STUDIESTART 29

ARBEJDE UNDER STUDIET 30

UNIVERSITETETS OPBYGNING 31

NYT STUDIUM, NY BY, NYE MENNESKER 32

FORENINGERNE PÅ JURA 33

DE JURASTUDERENDES RETSHJÆLP 35

ELSA - THE EUROPEAN LAW STUDENT’S ASSOCIATION 36

FC-JURA 37

JURRÅDET 38

JURIDISK SELSKAB - JUS 40

KONSERVATIVE JURISTER 41

PARAGRAF 43

RETSKRITISK FORUM 44

SERIØSE JURISTER 45

RSC OG STUDENTERPRÆSTEN 47

OPSUMMERING 48

NOTER 49


4

RUSPJECE 2012

JURA

VELKOMMEN TIL

AARHUS UNIVERSITET,

BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES (BSS)

Business and Social Sciences er et af Aarhus

Universitets 4 hovedområder og er Danmarks

største business- og samfundsvidenskabelige

universitære enhed med en stor faglig bredde

og en lang række stærke forskningsmiljøer.

Hovedområdet består af 7 enheder: Juridisk

Institut, Institut for Marketing og Organisation,

Psykologisk Institut, Institut for Erhvervskommunikation,

Institut for Økonomi, Institut for Statskundskab

samt AU Herning.

Ved at vælge at studere på Business and Social

Sciences har du valgt et uddannelsessted, der

er kendt for:

- Forskning og undervisning af høj international

kvalitet

- At uddanne studerende med gode job-og indtjeningsmuligheder

- En klar international profil med mange internationale

partnerinstitutioner og rigtig gode

udvekslingsmuligheder

- Tætte relationer til erhvervslivet og samfundet,

til gavn for både forskningen og undervisningen

Business and Social Sciences er et resultat af

fusionen mellem det tidligere Handelshøjskolen

i Aarhus (ASB) og Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet, hvilket betyder, at Aarhus Universitet

har en bred business school. Som studerende

på Business and Social Sciences giver dette dig

lejlighed til at drage fordel af de mange muligheder,

der følger med et stort internationalt

universitet med mange fagspecifikke faglige

områder. Aarhus Universitet er et TOP-100 Universitet,

og denne position kræver, at vi har høje

standarder i vores undervisning og læring. Vi

lægger vi vægt på

studerendes personlige

udvikling, samt

høje etiske standarder

i alt, vi gør.

At studere på et universitet

er meget ofte

en afgørende periode

i ens liv. Det er en tid,

hvor din personlighed

formes, og hvor du

møder mennesker,

der ofte ender med at være meget væsentlige

personer i dit liv i en eller anden form. Jeg er

selv uddannet fra Aarhus Universitet for 40 år

siden og nogle af mine bedste venner i dag har

jeg mødt i denne periode af mit liv. Jeg håber,

at dine år på universitetet vil være lige så givende.

Jeg ønsker dig held og lykke i fremtiden, og selv

om arbejdsmarkedet er lidt presset i øjeblikket,

er jeg overbevist om, at dit valg om at studere

på Business and Social Sciences vil ruste dig

godt til fremtiden.

Velkommen!

Svend Hylleberg

Dekan, Business and Social Sciences


RUSPJECE 2012

JURA 5

VELKOMMEN

FRA STUDIELEDEREN

Det er med stor glæde, at jeg som studieleder

og på undervisernes og studieadministrationens

vegne byder jer ca. 400 nye jurastuderende

hjertelig velkommen til jurastudiet. Foran jer har

I nu 5 års spændende studier, som vi fra undervisernes

og administrationens side vil forsøge at

skabe så gode rammer for som muligt.

I har valgt at læse jura, og jeg håber, at I - ligesom

jeg selv – vil finde, at det er et utroligt

spændende fag. Her kommer man helt ind i en

retsstats maskinrum og ser, hvordan samfundets

love og regler bliver skabt, og hvordan de kommer

til at fungere ude i det liv, som vi alle er en

del af på den ene eller den anden måde. Det

kræver en del arbejde at komme til en dybere

forståelse af, hvorfor paragrafferne ser ud, som

de gør. Dette arbejde er sikkert ikke meget anderledes,

end hvis I havde valgt at læse musik

eller astrofysik, men når man er kommet så vidt,

kan man pludselig se logikken i systemet, og så

forekommer juraen ofte klart og logisk sat sammen.

Et studium består naturligvis af store doser undervisning

og studier både i enrum og – forhåbentlig

– i en god læsegruppe. Dette kan være

hyggeligt, sjovt, spændende, udfordrende og

indimellem kedeligt, men det er altid noget, der

udvider ens horisont.

Både fagligheden og ens egen personlige udvikling

og oplevelse bliver dog beviseligt styrket

ved en aktiv deltagelse i det faglige og sociale

liv på studiet. Jeg vil derfor kraftigt opfordre jer

til at engagere jer i både i jeres læsegruppe og

i de mange foreninger og faglige/sociale arrangementer,

der er på Jura og øvrige dele af

Business and Social Sciences.

Den første tid på studiet vil utvivlsomt opleves

forvirrende, både for så vidt angår de praktiske

forhold på universitetet som selve det at studere,

som på mange måder er forskelligt fra den undervisning,

I har modtaget på gymnasiet eller hf.

Selv om vi her på universitetet ikke kan løse alle

jeres problemer (men vi kan faktisk hjælpe med

rigtig mange af dem), er det vores fornemste

opgave at bistå jer med at få så godt et studium

som muligt, og vi håber derfor, at I vil benytte

de muligheder for bistand, som vi tilbyder. Der

er mere i denne ruspjece om, hvor og til hvad, I

kan få hjælp og vejledning i stort og småt.

Vi har ofte meget travlt, da både Juridisk Institut

og hele administrationen på Aarhus Universitet

har undergået store forandringer inden for de

seneste måneder, og sommetider er der lidt

stress på, men vi vil gøre vort bedste for, at I skal

få den bedst mulige uddannelse og det bedst

mulige studieliv her på Juridisk Institut og Aarhus

Universitet.

Velkommen!

Anne-Dorte Bruun Nielsen


6

RUSPJECE 2012

JURA

KÆRE NYE RUS

Hjertelig velkommen til jura på Aarhus Universitet.

Vi håber, at dette er starten på 5 rigtig gode år

på jura. Vi er tilrettelæggere og de umiddelbart

ansvarlige for rus-ugen anno 2012 på jura. Vi

har gjort vores for at sørge for et spændende og

- ikke mindst - sjovt program i rus-dagene.

Rus-dagene er de tre første dage på dit nye studie.

I disse dage vil du høre oplæg om

juraens muligheder og dens spindsfindigheder i

praksis, ligesom du også vil opleve, hvordan en

rigtig jurastuderende gebærder sig, når natten

falder på. Det er også i disse dage, at du stifter

bekendtskab med dine holdkammerater, der

på sigt kan vise sig at være uvurderlige, når

eksamen presser på. Vi opfordrer derfor til, at

du deltager i alle de planlagte arrangementer i

løbet af rus-ugen. Vi lægger som russekretærer

gerne hovedet på blokken og lover, at dagene

bliver usædvanlige og nogle, som du i lang tid

vil tænke tilbage på med et smil på læben.

behjælpelige på området.

Måtte du have spørgsmål af nogen art, er du

mere end velkommen til at stille dem til vores

mail: russek@jura.au.dk

Vi glæder os til at se dig til 3 sublime, vidunderlige,

uforglemmelige, kompetencegivende og

hæsblæsende dage på jura i Aarhus, hvor vi stiller

i stærkeste opstilling.

Med venlig hilsen

Tina Lam og Anders Hans Boserup

Russekretærer 2012

FOTO: CHRISTOFFER NEPPER

Det er også nu, at du bliver en ”rigtig” studerende.

Du vil opleve mere frihed, end du tidligere

har gjort. Denne bør dog forvaltes under

ansvar. Det er dit ansvar, at du ved, hvad du

skal forberede til næste forelæsning, hvor du

skal til undervisning, hvad du skal forberede op

til eksamen m.m. Sørg derfor for at sætte dig

godt ind i, hvor og hvordan du får de forskellige

oplysninger.

Vi håber, at denne pjece kan give dig et lille

indblik i at finde rundt i alle de mange informationer,

og ellers vil vi og dine tutorer være


RUSPJECE 2012

JURA 7

HER SKAL DU MØDE

DEN 29. AUGUST 2012

Du skal møde i Aulaen, bygning 1412, den 29.

august, kl. 10.00. Adressen er Nordre Ringgade

1, 8000 Aarhus C.

Kortet kan findes på au.dk/kort

Følgende busser kører til Universitetet:

Rute 1a, 5a, 12, 14, 18, 100 og 200 kører fra Banegården/Park

Allé, og stopper ved Århus Sygehus

på Nørrebrogade eller ved Randersvej/

Nordre Ringgade.

Information om busser og afgange kan findes

på: www.midttrafik.dk


8

RUSPJECE 2012

JURA

PROGRAM FOR RUS-DAGENE

ONSDAG DEN 29. AUGUST

Tid: Programpunkt: Sted:

10.00-12.00 Velkomst ved Studieleder Anne-Dorte Bruun Nielsen,

studievejledningen, tutorer og russekretærer samt gæstetaler

institutleder Michael Steinicke

Aulaen, bygning 1412,

lokale 129 b

12.00-16.00 Holdtimer og frokost

16.00-18.00 Rusbar Samfundsfagenes

Kantine

18.00-21.00 Spisning med holdet

21.30 Fest Bernhardt

TORSDAG DEN 30. AUGUST

Tid: Programpunkt: Sted:

08.00-10.00 Holdtimer. Der opfordres til, at man spiser morgenmad sammen

med holdet

10.00-12.00 Kort oplæg ved fagforeningen CA.

Forelæsning ved Lars Henrik Gam Madsen ”Formueret” &

Mads Rossen ”Juraen i praksis”

Sø-auditoriet

12.00-16.00 Holdtimer og frokost. Køb af bøger og rundvisning

19.00- Revy. Derefter fest på Social Club Samfundsfagenes

Kantine


RUSPJECE 2012

JURA 9

FREDAG DEN 31. AUGUST

Tid: Programpunkt: Sted:

08.00-10.00 Holdtimer. Der opfordres til, at man spiser morgenmad

sammen med holdet

10.00-12.00 Oplæg fra Poul Gade ”Arbejdet som anklager” &

Stud.jur: Anne Møller & Jonas Holland

Sø-auditoriet

12.00-16.00 Holdtimer. Mulighed for at gøre klar til rus-festen

18.00- Rus-fest. Efterfølgende fest på Social Club. Busser fra

Universitetet til byen kl. 2.00

Samfundsfagenes

Kantine

Holdtimerne anvendes til at lære holdet at kende, etablere læsegrupper, købe bøger, se biblioteket,

m.m. Det er derfor meget vigtigt at deltage i timerne – også selv om man evt. har været længe oppe

dagen før.

Rus-dagene er arbejdsdage og derfor alkoholfri i dagtimerne.

FOTO: JESPER RAIS, AU FOTO


10

RUSPJECE 2012

JURA

OM RUS-DAGENE

At starte på universitetet er for de flestes vedkommende

også ensbetydende med at flytte

hjemmefra, at lære en ny by at kende og i det

hele taget at skulle indrette sig på en ny tilværelse.

Det hele kan synes uoverskueligt, og ”den

store gule skole” er meget større end den, du er

vant til. Ingen kender dig – endnu! Derfor vil de

første tre dage på Jura blive brugt til introduktion.

Rus-introduktionen løber fra onsdag den 29.

august til og med fredag den 31. august 2012.

I disse dage vil du stifte bekendtskab med det

universitetsmiljø, du skal færdes i de næste

mange år. Universitets alkoholpolitik indebærer,

at alle former for alkoholindtagelse er forbudt i

dagtimerne alle tre rus-dage. Denne politik er

vedtaget for at sikre, at der opnås størst muligt

udbytte af de faglige arrangementer i rus-ugen,

samt at alle kan deltage i det faglige og sociale

fællesskab, der foregår i dagtimerne.

Rus-introduktionen er nogle fantastiske dage,

som du absolut ikke må gå glip af! Her bliver

du præsenteret for jurauddannelsen og det

pulserende sociale liv med de mange forskelligartede

foreninger. Ligeledes er det under rusintroduktionen,

at du kan få alle dine uafklarede

spørgsmål besvaret.

Til dette formål har vi ansat 26 tutorer, som er

nøje udvalgt blandt de mange ansøgninger fra

ældre studerende, ud fra deres pædagogiske,

faglige og sociale kundskaber. Hvert hold vil få

tilknyttet to tutorer, der vil følge holdet i tykt og

tyndt i denne første udfordrende tid. Tutorerne vil

ligeledes være med på den hyttetur, som hvert

hold tager på i weekenderne efter rus-ugen.

Helt sikkert er det, at båndene til tutorerne

strækker sig langt ud over selve rus-ugen –

således inviteres mange tutorer af deres hold

med til senere julefrokoster og andre arrangementer,

ligesom du roligt kan regne med din

tutors velmente råd om studieteknikker og

eksamensstress i baren til en JUS-fest.

Uden for festsituationerne kan dine tutorer være

dig behjælpelige med gode råd og vejledning

mange år fremover. De vil aldrig sige nej til at

give en hjælpende hånd med udregning af

boslodder i familieretten, og de vil helt sikkert

holde dig i hånden til din første mundtlige eksamen

i statsforfatningsret!

FOTO: JESPER RAIS, AU FOTO


RUSPJECE 2012

JURA 11

TUTORER OG HYTTETUR

Tutorernes e-mail adresser finder du på side 13. Spørgsmål eller særlige behov bedes meddelt til

tutorerne i forvejen.

I forbindelse med studiestarten er der som omtalt arrangeret en hyttetur, der har tradition for at være

en festlig måde at ryste holdet sammen på.

Turen er delvist betalt, idet Juridisk Institut betaler hytten. Mad, drikke og transport finansierer holdet

selv. Det er her på sin plads at nævne, at det efterhånden er en hævdvunden ret, at tutorerne får turen

betalt af russerne.

Nedenfor kan du se, hvornår dit hold skal på hyttetur. Du kan desuden se navnene på dine tutorer. På

de efterfølgende sider kan du ligeledes se, hvem der gemmer sig bag navnene.

Hold Tutorer Dato for hyttetur Sted

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Anders Staunsbjerg Brogner

Tine Attrup

Kenneth Valentin Johansen

Kristina Sloth Gjørtsvang

Morten Buur Løkke

Thea Jensen

Sebastian Scagensstierne

Thea Ballegaard Laursen

Morten Jakobsen

Solvej Slothuus Nielsen

Christian Skadborg

Charlotte Høgsted Knudsen

Mikkel Fuglsang Larsen

Pernille Jung

Daniel Idorn Mortensen

Louise Grunnet

Rasmus Søndergaard Nielsen

Mia K. Vissing

Søren Sneftrup

Lise Haugaard Jacobsen

Adam Heckscher

Louise Blichfeldt

Niels Peter Steenholt Pagh

Salle Mahin Doost

Emil Brudsgaard Larsen

Melissa Schack

7. – 9. september 2012 Himmeriggården

14. – 16. september 2012 Himmeriggården

21. – 23. september 2012 Himmeriggården

28. – 30. september 2012 Himmeriggården

14. – 16. september 2012 Lisbjerghytten

21. – 23. september 2012 Lisbjerghytten

28. – 30. september 2012 Lisbjerghytten

14. – 16. september 2012 Borgmestergården

21. – 23. september 2012 Borgmestergården

28. – 30. september 2012 Borgmestergården

21. – 23. september 2012 Fjelleruphytten

21. – 23. september 2012 Toggerbo

28. – 30. september 2012 Toggerbo


12

RUSPJECE 2012

JURA

TUTORPRÆSENTATION

Hold 1 Hold 2

FOTO: CHRISTOFFER NEPPER

Anders Staunsbjerg Brogner & Tine Attrup

Kenneth Valentin Johansen & Kristina Sloth Gjørtsvang

Hold 3 Hold 4

Morten Buur Løkke & Thea Jensen

Thea BallegaardLaursen & Sebastian Scagensstierne

Hold 5 Hold 6

Morten Jakobsen & Solvej Slothuus Nielsen

Christian Skadborg & Charlotte Høgsted Knudsen


RUSPJECE 2012

JURA 13

Hold 7 Hold 8

Mikkel Fuglsang Larsen & Pernille Jung

Louise Grunnet & Daniel Idorn Mortensen

Hold 9 Hold 10

Rasmus Søndergaard Nielsen & Mia K. Vissing

Søren Sneftrup & Lise Haugaard Jacobsen

Hold 11 Hold 12

Adam Heckscher & Louise Blichfeldt

Niels Peter Steenholt Pagh & Salle Mahin Doost


14

RUSPJECE 2012

JURA

Hold 13

Russekretærer

Emil Brudsgaard Larsen & Melissa Schack

Hold Tutorer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Anders Staunsbjerg Brogner

Tine Attrup

Kenneth Valentin Johansen

Kristina Sloth Gjørtsvang

Morten Buur Løkke

Thea Jensen

Sebastian Scagensstierne

Thea Ballegaard Laursen

Morten Jakobsen

Solvej Slothuus Nielsen

Christian Skadborg

Charlotte Høgsted Knudsen

Mikkel Fuglsang Larsen

Pernille Jung

Daniel Idorn Mortensen

Louise Grunnet

Rasmus Søndergaard Nielsen

Mia K. Vissing

Søren Sneftrup

Lise Haugaard Jacobsen

Adam Heckscher

Louise Blichfeldt

Niels Peter Steenholt Pagh

Salle Mahin Doost

Emil Brudsgaard Larsen

Melissa Schack

Anders Hans Boserup & Tina Lam

Emailadresser

anders@brogner.com

tineattrup@yahoo.com

kenneth.va.jo@gmail.com

kristinasg@live.dk

mbl-koll@hotmail.com

jensen_thea@hotmail.com

s.scagensstierne@gmail.com

thealaursen@hotmail.com

m.jakobsen@hotmail.com

solvejnielsen@hotmail.com

cskadborg@gmail.com

knudsen999@hotmaill.com

mikkelfuglsang@gmail.com

pernillejung@gmail.com

daniel.idorn.mortensen@gmail.com

l_grunnet@hotmail.com

sum16@ofir.com

mk.vissing@gmail.com

soren.sneftrup@gmail.com

lisehj89@gmail.com

adamheckscher@hotmail.com

louise_blichfeldt@hotmail.com

pagh.niels@gmail.com

saallee@hotmail.com

emilbl@ofir.dk

melissa_schack@hotmail.com


RUSPJECE 2012

JURA 15

STUDIEVEJLEDNINGEN

HUSK AT LÆSE

DIN STUDIE-

ORDNING!

Flere har allerede mødt eller talt med os i forbindelse

med optagelsen, og det vil ikke være sidste

gang, du vil møde os. Vores arbejdsopgave

er primært at vejlede studerende, der allerede

er i gang med studiet, og det vil nu også sige

dig. Velkommen til jura!

Faglig studievejledning

Studievejledningen tager sig blandt andet af

de problemer og den usikkerhed, der kan være

forbundet med studiestarten. Det kan være problemer

med koncentration, læsning, sygdom i

forbindelse med eksamen eller lignende, som

relaterer sig til studiet. Vi forsøger på bedste vis

at give råd og vejledning, uanset hvad problemet

er.

Du vil endvidere møde os til nogle kollektive vejledningsmøder

på første år, hvor vi vil give dig

generelle informationer om studiet. Disse møder

vil vi allerede nu opfordre dig til at afsætte tid til.

Du vil under dit studie sikkert støde på en del

rygter om studiet og eksamen. Vi har mødt

de fleste af dem før, og oftest er der ikke hold

i dem. Og her på jura bliver fem fjer ofte til ti

høns. Det vil derfor altid være en god idé at

tjekke realiteterne med os, før du fortæller dem

videre, således at vi kan få sorteret de falske

rygter fra.

Du vil få en studieordning af dine tutorer, og den

skal du passe godt på! Studieordningen indeholder

alt, hvad du skal vide om studiet. Er du

nysgerrig om, hvilke fag du skal have næste år,

og hvad de indebærer, kan du slå dette op i studieordningen.

Derudover er der vigtige informationer

i undervisningsplanen, som du bør holde

dig opdateret om. Kig også altid på din studieportal:

studerende.au.dk/jur, som løbende

bliver opdateret med nyheder og informationer,

der er relevante for dig.

Hvem er vi?

Studievejledningen varetages af tre ældre studerende.

Vi har været igennem det samme som

dig og har derfor nemt ved at sætte os i dit sted.

Brug os til store og små spørgsmål, - det er derfor,

vi er her. Vi har desuden et stort netværk, så

kan vi ikke hjælpe, ved vi ofte, hvor du skal gå

hen med dine spørgsmål eller udfordringer. Vi

har fuldstændig tavshedspligt, så hvad end du

gerne vil tale om, så bliver det mellem os.

Kontaktoplysninger

Studievejledningen holder til i bygning 1350 ved

AU Library. Kontorets åbningstider er opslået

på tavlen udenfor kontoret og på vores hjemmeside

studerende.au.dk/jur-studievejledning.

I åbningstiden kan vi træffes både personligt,

telefonisk 8716 5252 og pr. e-mail vejled@jura.

au.dk.


16

RUSPJECE 2012

JURA

INTERNATIONAL VEJLEDNING

På jura har vi også en International Studievejledning,

hvor du kan få oplysninger og

materiale om de gode muligheder, en jurastuderende

har for et ophold i udlandet. Der er

mange spændende muligheder for at kombinere

jurastudiet med et udlandsophold af

kortere eller længere varighed - og det behøver

ikke forsinke dit studium.

Hos Den Internationale Studievejledning kan du

få oplysninger om summer schools, praktikophold,

LLM uddannelser eller udvekslingsophold i

hele verden. Tidligere har jurastuderende været

i Helsinki, Galway, Jerusalem, Melbourne, Nuuk,

Delhi, Oslo, Texas og Berlin – kun fantasien sætter

grænser.

Du er altid velkommen til at komme forbi kontoret

og få en snak om dine muligheder, når

udlængslen melder sig igen. Vi er flere, der på

et eller andet tidspunkt bliver ramt af lidt udlængsel,

så kig forbi til en snak om netop dine

muligheder.

Kontaktoplysninger

Den Internationale Studievejledning finder du

på Tåsingegade 3, bygning 1443, 8000 AarhusC

Yderligere informationer om telefonnummer,

åbningstider mm. kan findes på Studieportalen

studerende.au.dk/jur under vejledning/udveksling

Vi kan dog altid kontaktes på e-mail:

int_vejl01@jura.au.dk.

Held og lykke

Studievejledningen ønsker dig tillykke med

optagelsen og håber, at du vil få en god studiestart.

Og husk, at vi er der som et tilbud til dig, og

du er meget velkommen til at benytte dig af os,

når du har brug for det!

Med venlig hilsen

Studievejlederne

FOTO: COLOURBOX


RUSPJECE 2012

JURA 17

NYTTIGE KONTORER

- I BYGNING 1410

Ekspeditionskontoret

Ekspeditionskontoret ved Jura finder du i

bygning 1410, lokale 143.

Her kan du bl.a. aflevere/ afhente øvelsesopgaver

(og ved hjemmeopgaver også eksamensopgaver)

og få personlig ekspedition.

Åbningstider

Kontoret har åbent man-tors: 8.30-12.00 samt

12.30-14.00 og fre: 8.30-12.00.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 8716 5257

Ellers er det muligt at søge information via

Studieportalen studerende.au.dk/jur.

Studienævnets sekretariat

Her tilrettelægges undervisningen på bacheloruddannelsen.

Sekretariatet er desuden

behjælpeligt, hvis du har spørgsmål om holdfordelingen.

Desuden står sekretariatet til rådighed

for spørgsmål vedrørende ansøgninger om dispensation

eller ved indgivelse af eksamensklager.

Ansøgning om dispensation eller indgivelse

af klage kan afleveres på sekretariatet eller på

ekspeditionskontoret.

Åbningstider

Man. - fre.: 9.30-12 & 12.30-14.00.

Onsdag lukkes 12.00.

Kontaktoplysninger

Mette Tønder – afdelingsleder

Tlf.: 8716 5256

Mail: mt@jura.au.dk

FOTO: JESPER RAIS, AU FOTO


RUSPJECE 2012

JURA 19

NYTTIGE INFORMATIONER

- FOR EN STUD. JUR.

AULA

Alle informationer om lokaleændringer, aflysninger,

eksamensdatoer m.v. findes på Aarhus

Universitets e-læringsplatform, som findes på

adressen: www.aula.au.dk.

Denne elektroniske opslagstavle er et bindende

meddelelsesmiddel, og det er således de studerendes

eget ansvar at holde sig ajour med

oplysningerne herinde. Når du har tilmeldt dig

AULA, får du direkte mails om undervisning,

eksamen m.v.

Så derfor: TILMELD DIG for din egen skyld!

I løbet af rusugen vil du få hjælp af dine tutorer

til at oprette dig som bruger på aula.

Såfremt man ikke har internetadgang derhjemme,

er der internetadgang via terminalrummene

og AU Library og trådløst netværk på

hele Campus Aarhus.

Pensum og undervisning

Pensum fremgår af kursuskataloget. Pensumændringer

vil fremgå af den elektroniske

opslagstavle AULA.

Der findes ikke et fast undervisningsskema på

Jura. Undervisningssted, tidspunkt eller fag kan

variere fra uge til uge, og det er derfor vigtigt at

følge med i den gældende undervisningsplan.

Kursuskataloget indeholder bl.a. en oversigt

over undervisningsudbuddet, gældende pensum,

oplysninger om undervisere og generelle

vigtige studieinformationer, herunder vigtige

telefonnumre og mailadresser. Undervisningsplanen

for efteråret 2012 er tilgængelig på Juras

Studieportal: studerende.au.dk/jur allerede nu.

Eksamensdatoer og karakterer

Eksamensdatoer offentliggøres på studerende.

au.dk/studier/fagportaler/jur/undervisning-ogeksamen/eksamen/eksamensplaner/

På mit.au.dk findes studenterselvbetjeningen,

hvor du til- og afmelder dig undervisning og

eksaminer (det er ikke alle eksaminer, den

studerende selv skal tilmelde sig). På 1. år er du

tilmeldt automatisk, og du behøver derfor ikke

foretage dig noget, hvis du ønsker at deltage i

eksamen. I studieordningen findes oplysninger

afmelding af eksamen.

Karakterer slås op på studenterselvbetjeningen.

Studenterselvbetjeningen er din personlige

studieside. Du vil få tilsendt et kodeord til brug

på selvbetjeningen samt din personlige

e-mailadresse.

Tidsskrifter

”Paragraf” er de jurastuderendes eget blad, som

alle kan komme med indlæg til. Herudover indeholder

Paragraf ofte meddelelser fra Studienævnet

om eksamensdatoer, eksamenstilmelding

etc. ”Delfinen” er studenterbladet på hele

universitetet, og ”UNIvers” er den officielle avis

for Aarhus Universitet med bl.a. jobannoncer

og legater. Begge blade ligger frit tilgængelige

i kantiner mv. UNIvers fås desuden online på

www.au.dk/univers.

Juridiske læsesale

Jura deler læsesale med øvrige fagområdet på

BSS. På læsesalene kan du i fred og ro få læst


20

RUSPJECE 2012

JURA

HUSK

STUDIEPORTALEN

studerende.au.dk/

jur

dagens ”lektier” eller få skrevet dine opgaver. På

læsepladserne forefindes såkaldte p-skiver, som

du skal stille, når du forlader pladsen. På den

måde kan du max. reservere pladsen i 60 min.,

mens du er til frokost el. lign.

Læsesalene er en del af Det Samfundsvidenskabelige

Bibliotek og har døgnåbent for

alle med gyldigt studiekort til Juridisk Institut.

Læsegrupper

Sammenlignet med eksempelvis gymnasiet

eller handelsskolen er der ikke så mange undervisningstimer

på jura, men til gengæld er

der en del mere forberedelse, end de fleste er

vant til fra tidligere. Om man vil deltage i en

læsegruppe for at lette forberedelsen til timer

og især eksamen, må den enkelte afgøre med

sig selv, men rigtig mange ældre studerende

vil kunne bekræfte de fordele, der kan være

forbundet med en god læsegruppe. Der er såvel

sociale som faglige fordele ved fællesskabet i

en læsegruppe: Dels kan læsegrupperne have

en positiv indvirkning på selvdisciplinen, dels

kan man hjælpe hinanden med forståelsen af

øvelsesopgaver og vanskeligt stof, og endeligt

er det hyggeligt at mødes i læsegrupperne, der

for mange hurtigt bliver en stabil og fast kerne

i hverdagen, også når der ikke lige står jura på

programmet.

Der vil løbende gennem studiet være tilbud om

at aflevere en række øvelsesopgaver. Disse kan

både afleveres håndskrevet og skrevet på computer.

Ovenstående elektroniske hjælpemidler

kan også være nyttige i forbindelse med udarbejdelse

af disse.

Det er meget normalt, at man medbringer sin

bærbare PC til timerne for at tage noter. Dog

skal der lyde en lille advarsel: Det er farligt at

være så opslugt af at få alting skrevet ned, at

man glemmer at tænke over det, der bliver sagt.

Igennem studiet er der en del skriftlige eksamener,

og man vil ved disse automatisk være

tilmeldt PC-eksamen, således at man selv skal

medbringe sin computer og printer til disse. Hvis

den enkelte studerende i stedet ønsker at skrive

i hånden, er dette også en mulighed.

/ Studievejlederne

Brug af IT

Der findes efterhånden en del hjælpemidler

online eller på CD-Rom, som kan være tidsbesparende

i det daglige arbejde med de juridiske

problemstillinger, eksempelvis lovsamlinger og

domssamlinger, men disse findes naturligvis

også i bogformat.


VELKOMMEN TIL JURASTUDIET

Måske har du valgt jura, fordi du vil være med til at gøre en forskel i andre menneskers

hverdag. Måske fordi du allerede nu kan se dig selv som hardcore erhvervsadvokat.

Eller måske fordi du gennem juraen ser mange forskellige jobmuligheder.

Uanset årsagen, så vær klar til at smøge ærmerne op,

og glæd dig til at læse, tale, skrive, lytte og argumentere.

De første par år vil du sikkert have nok at gøre med at holde

fokus på studiet – det er i hvert fald vores egne studenters

erfaring. Der er meget nyt, og du skal finde ud af, hvad det

går ud på, finde din egen rytme og få et netværk.

Når du nu har klaret dig godt igennem de første par år, er

det måske tid til at tænke på et studierelevant job. På det

tidspunkt har du fået en god fornemmelse for, hvad jurastudiet

går ud på, og har så småt mod på at finde ud af,

hvordan paragrafferne bliver omsat til praksis. Og så har vi

brug for dig.

I Bech-Bruun har vi rigtig mange studenter, som deltager

på lige fod med alle andre i det daglige liv og arbejde. Vi har

også et ambitiøst efteruddannelsesprogram, Bech-Bruun

Academy, som sikrer, at alle medarbejdere udvikler deres

faglige og personlige kompetencer. Desuden støtter vi

studieophold i udlandet gennem vores studielegat, som

vores studenter kan søge.

Vi annoncerer løbende arrangementer og nyheder på vores

hjemmeside og i Paragraf, så hold øje med os. Du kan også

følge os på Facebook på www.facebook.com/BechBruun.

www.bechbruun.com


22

RUSPJECE 2012

JURA

AU LIBRARY

Aarhus University Library ved Business and

Social Sciences (Bartholins Allé 9) byder dig

velkommen som ny studerende ved Aarhus Universitet.

Vi glæder os til at se dig på biblioteket,

hvor du har adgang til en lang række faciliteter.

Biblioteket giver adgang til den nyeste faglitteratur

samt en lang række databaser og tidsskrifter,

som alle studerende ved Aarhus Universitet

kan benytte.

Når du er oprettet som biblioteksbruger hos os,

er du også oprettet som bruger ved de andre

biblioteksenheder af AU Library (inkl. Statsbiblioteket).

I åbningstiden er bibliotekets personale klar til

at hjælpe og vejlede dig i forbindelse med informationssøgning,

og du har også mulighed for

at ”booke en bibliotekar” på vores hjemmeside.

Vi udbyder i løbet af studieåret en lang række

kurser i informationssøgning og referencehåndtering.

Se mere info på vores hjemmeside:

www.sam.au.dk/bibliotek

På biblioteket kan du finde semesterhylder, hvor

der er opstillet bøger fra pensumlisten. Materialet

er ikke til udlån men til kopiering eller brug

på stedet. Du kan også læse dagens avis i vores

café-område eller benytte dig af en af vores

mange læsepladser. Der er endvidere mulighed

for at printe og kopiere fra bibliotekets materialer,

når du har oprettet en print/kopi konto.

FOTO: JESPER RAIS, AU FOTO

Kontakt

Bartholins Allé 9, bygning 1351

Tlf: 8716 4653

Mail: sam-bib@sam.au.dk

Åbningstid

Man-tor 8.00-17.00

Fre 8.00-14.00

Udenfor åbningstiderne

Her kan du få adgang til

biblioteket ved brug af dit

studiekort som nøglekort.

Hjemmeside:

www.sam.au.dk/bibliotek


RUSPJECE 2012

JURA 23

NYTTIGE LOKALITETER

PÅ UNIVERSITETET

FOTO: POUL IB HENRIKSEN

Kontaktoplysninger: tlf. 8715 3910.

AU studieadministration er en del af administrationen

Aarhus Universitet. Her kan du få

hjælp til bl.a. kode til selvbetjening, studiekort,

overflytning og udmeldelse af studier, SU osv.

Afdelingen er beliggende i bygning 1445 på

Frederik Nielsens Vej 5.

Kontaktoplysninger: e-mail: stuf@au.dk.

Se nærmere om de forskellige afdelinger:

au.dk/fakulteterinstituttermv/adm/registra.

Studenternes Hus rummer Stakladen (en kantine),

Stakbogladen (en boghandel) og Studenterbaren,

der har åbent alle hverdagsaftener. I

Studenternes Hus findes også en række

opholds- og aktivitetsrum, hvor der er mulighed

for at spille f.eks. pool eller studenterskak. Desuden

indeholder bygningen kontorerne til

Aarhus Universitetssport, Studenterrådet,

Studenterrådets Retshjælp og Studenterpræsten.

Studenternes hus ligger på Nordre Ringgade

3, bygning 1420.

Statsbiblioteket, hvor der er adgang

til litteratur om alverdens emner samt

mulighed for hjemlån, er beliggende

ved ”Bogtårnet” i Universitetsparkens

nordvestlige hjørne Nordre Ringgade 1,

8000 Aarhus C.

Lånekortet er dit sygesikringsbevis.

Bøgerne søges og bestilles via en pc,

hvorefter de efter to timer afhentes ved

skranken.

Biblioteket har åbent mandag–fredag

kl. 9.00–18.00 med publikumsbetjening

fra kl. 10.00 samt lørdag kl. 11.00–14.00.

Kontaktoplysninger: tlf.: 8946 2022,

www.statsbiblioteket.dk.

At finde vej på AU. Da der allerede på nuværende

tidspunkt er nævnt mange bygninger og

kontorer i denne pjece, kan et kort være nyttigt.

Alle bygningerne har numre, og det samme

gælder lokalerne på de forskellige etager.

Et lokale på 1. etage vil for eksempel hedde

128, mens lokalet umiddelbart ovenover på

2. sal hedder 228. Således vil man altid kunne

se, hvilken sal lokalet ligger på. Ved opslag på

universitets hjemmeside www.au.dk kan man

under bygninger få vist, præcist hvor bygningen

ligger. Brug evt. APP’en ”Find AU”.


24

RUSPJECE 2012

JURA

KANTINER

Der findes adskillige kantiner i universitetsområdet.

Kantinerne er meget forskellige både med

hensyn til pris og udvalg, så det kan anbefales,

at du selv prøver dig frem.

Samfundsfagenes Kantine

i bygning 1321 er den kantine, som jurastuderende

primært benytter sig af, idet den ligger

i nærheden af Jura.

Stakladen

ligger i Studenternes Hus i bygning 1423. Der er

som regel god plads i kantinen, og udvalget af

mad er rimeligt varieret.

Statsbibliotekets Kantine

ligger i stueetagen i ”Bogtårnet”/Statsbiblioteket.

Denne kantine udmærker sig ved at have et

stort udvalg af økologiske varer, og den kan

anbefales. Den har rimelige priser og gode

åbningstider. Ligeledes er der her mulighed for

at få plejet sin ”søde tand” i form af det store

kageudvalg.

Matematisk Kantine

er så afgjort et besøg værd. Udvalget af mad er

større end andre steder, og savner man kage til

eftermiddagskaffen, så er det her, man bør søge

hen. Priserne er SU-venlige, og kantinen ligger i

bygning 1530.

Fysisk Kantine

er en oplevelse for sig selv på grund af den

flotte udsigt over Aarhus. Den er beliggende på

6. sal i bygning 1520, og den har et mindre udvalg

af mad. Priserne er også her SU-venlige.

S-bygningen

på Fuglesangs Allé

har desuden gode studenterfaciliteter

og kantine,

som kan benyttes af alle

studerende ved BSS.


Juridisk Bogformidling

ønsker dig velkommen på jurastudiet!

Juridisk Bogformidling ejes af Jurrådets Fond, der er en

selvejende institution. Fonden udlodder en del af sit

eventuelle overskud til diverse arrangementer på jura.

Juridisk Bogformidling er med andre ord til for

de studerende på jura.

I Juridisk Bogformidling kan du købe alle dine studiebøger,

vi tilstræber også altid at have et stort sortiment af billige

papirvarer.

Og skulle du have brug for ro kan vi også tilbyde

ørepropper og et lille slik-udvalg til de lange eftermiddage

på læsesalen.

Du kan i Juridisk Bogformidling betale med kontanter,

Dankort, Mastercard, VisaElectron og Maestro.

Vi glæder os til at se dig i Bogformidlingen.

Venlig hilsen

Juridisk Bogformidling


Pensum 1. semester (efterår 2012)

Familieret 2. udg.

af Irene Nørgaard og Ingrid Lund-Andersen

Studiepris 427,50

DJØF-medlemspris 380,00

Arveret 5. udg.

af Irene Nørgaard

Studiepris 585,00

DJØF-medlemspris 520,00

Dansk Statsret

af Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen

og Michael Hansen Jensen

Studiepris 540,00

DJØF-medlemspris 480,00

Supplerende 1. semester (efterår 2012)

Domssamling, Familie- og arveret 8. udg.

Af Irene Nørgaard

Studiepris 243,00

DJØF-medlems pris 216,00

Studielovsamling 2012/13

Familie- og arveret, Forfatningsret

og Formueret

Studiepris 99,00

Studieonline inkl, DVD

med online adgang – OBS! Kræver cd-rom drev og virker ikke til MAC

Studiepris 348,00

Familie- og arveret – 1. årsprøve

Kompendium 5. udg.

Af Andersen, Hørby og Madsen

Studiepris 166,50

Derudover vil der være materialesamlinger til

Familie- og arveret, disse udkommer først til semesterstart.

Med forbehold for prisændringer


Pensum 2. semester (forår 2013)

Samfundsfilosofi, 6. udg.

Af Hans Fink

Studiepris 160,20

Retshistorie 2. udg.

af Ditlev Tamm

Studiepris 558,00

DJØF-medlemspris 496,00

Aftaler og mellemmænd 7. udg.

Af Lennert Lynge Andersen

og Palle Bo Madsen

Studiepris 783,00

Lærebog i erstatningsret 7. udg.

Af Bo von Eyben og Helle Isager,

Studiepris 576,00

DJØF-medlemspris 512,00

Supplerende 2. semester (forår 2013)

Studielovsamling 2012/13

Familie- og arveret, Forfatningsret

og Formueret

Studiepris 99,00

Studieonline inkl, DVD

med online adgang - OBS! virker ikke til MAC

Studiepris 349,00

Derudover vil der være en materialesamling til

Retten i samfundet, denne vil først udkomme til

semesterstart februar 2013.

Med forbehold for prisændringer


Juridisk Bogformidling yder studierabat på bøger mod forevisning af studiekort. Rabatten er stort set

10% på alle titler.

Man kan som studerende melde sig ind i DJØF og dermed opnå yderligere 10% rabat på alle bøger,

der er udgivet af DJØF.

Ønsker man et sådant medlemskab, så skal disse DJØF-bøger købes i den særlige DJØF-butik, som

vil være beliggende på jura de første 14 dage i semesterstarten om efteråeret. Der kan også hele

året købes via www.djoef.dk.

Nedenstående er en oversigt over hvad PENSUM vil koste hhv. købt hos Juridisk Bogformidling og

DJØF. Hvis der ingen pris er under DJØF-medlem er dette fordi bogen ikke er udgivet hos DJØF og

der derfor ikke kan opnås DJØF rabat.

Du skal være opmærksom på at der til nedenstående kan købes det supplerende litteratur som er

listet på de foregående sider. De supplerende titler vil jeres Tutor fortælle om og komme med anbefalinger

og egne erfaringer til.

Vi anbefaler generelt at I kun køber bøger til et semester af gangen!

Pensum 1. semester Juridisk Bogformidling

DJØF-medlem

Familieret 427,50 380,00

Arveret 585,00 520,00

Dansk Statsret 540,00 480,00

Total for 1. semester 1.552,50 1.380,00

Pensum 2. semester

Lærebog i erstatningsret 576,00 512,00

Retshistorie 558,00 496,00

Aftaler og mellemmænd 783,00

Samfundsfilosofi 160,20

Total for 2. semester 2.077,20 1.951,20

Total for 1. + 2. semester uden DJØF-medlemskab 3.629,70

Total for 1. + 2. semester med DJØF-medlemsskab 3.331,20

Med forbehold for trykfejl og prisændringer


RUSPJECE 2012

JURA 29

UDGIFTER VED STUDIESTART

I forbindelse med studiestart på Jura har du

brug for en række redskaber. Til forskel fra ungdomsuddannelserne,

skal du på universitetet

selv anskaffe undervisningsmateriale.

Ved hjælp af pensumlisten kan du danne dig et

overblik over, hvilke bøger der er nødvendige,

samt prisen på disse.

Arrangementerne i rus-ugen kræver ikke

medlemskab af Juridisk Selskab (JUS), men et

medlemskab er nødvendigt for at deltage i

JUS’ arrangementer i årets løb. JUS har lavet en

”start- pakke”, der inkluderer JUS-medlemskab,

billet til rus-revyen samt billet til rus-festen med

spisning. Alt dette kan du erhverve for 300 kr.

For at købe billigere bøger (20% rabat) – og

opnå andre fordele – kan du melde dig ind i

Danmarks Jurist- og Økonomforbund, DJØF. Det

koster 117 kr. i kvartalet for studerende på første

år, og herefter 152 kr. i kvartalet. Du kan endvidere

tegne en meget billig indbo- og

ulykkesforsikring gennem DJØF (Codan).

I rus-ugen er der indlagt forskellige sociale

arrangementer, hvor maden i de fleste tilfælde

er for egen regning. Desuden skal du selv

betale for dine drikkevarer. Der vil dog i

forbindelse med alle arrangementer være tale

om SU-venlige priser.

Nedenfor har vi opstillet et vejledende budget,

så du kan danne dig et indtryk af, hvad du

kan forvente af udgifter i introdagene. Mad og

drikke er ikke inkluderet i det vejledende budget.

BUDGET

Behov:

Pris:

Bøger 3600,-

JUS 300,-

DJØF (betales 1/10) 117,-

I alt ca. 4017,-

Studiestart er dyrt - ikke mindst bøgerne er en

stor post på budgettet. Der skal ofte aflægges

betaling i kontanter, og det er derfor en god idé

at have været forbi banken. Ved bogindkøb er

der dog mulighed for at betale med dankort.


30

RUSPJECE 2012

JURA

ARBEJDE UNDER STUDIET

TJEK

jobbank.au.dk

Nogle formår at få SU’en til at strække, men de

fleste må nok sande, at huslejen, bogindkøbene,

pastaen og alt det andet er mere

end, hvad SU’en kan klare. Selv om jura er et

tidskrævende studium, finder de fleste dog

plads til et fritidsjob til supplering af det månedlige

rådighedsbeløb.

Det kan indledningsvis fastslås, at er man ikke

alt for krævende med hensyn til jobbet, så er der

helt sikkert gode muligheder. Det gælder blot

om nogle gange at tænke kreativt. Mulighederne

er mange, hvis ikke ambitionsniveauet fra

starten sættes for højt.

Studierelevant arbejde

Størst interesse er der for de studierelevante

jobs - men den store interesse og det relativt beskedne

udbud gør, at det er meget vanskeligt at

få et sådant som 1. års jurastuderende. De

ledige stillinger slås op på jobbank.au.dk. Uopfordrede

ansøgninger er også altid en

mulighed, men som tommelfingerregel skal

man dog ikke regne med at komme i betragtning,

før man er mindst 2-3 år henne i sit uddannelsesforløb.

I ferieperioder er der mulighed for at søge

sommerfuldmægtigstillinger hos politiet og ved

domstolene rundt omkring i landet, ligesom

også advokatkontorer benytter sig af

sommerfuldmægtige. Disse stillinger er ligeledes

lønnede.

Der er bedre muligheder for at få et ulønnet

studiejob, men det hjælper naturligvis ikke på

bankbogen… Dog måske på ens CV! Et sådant

ulønnet studiejob vil typisk bestå af et par timers

arbejde om ugen og giver en god erfaring med

anvendelse af jura i praksis. De mest oplagte

muligheder er forskellige retshjælpe som f.eks.

KRIM, Gellerupparkens Retshjælp og De Jurastuderendes

Retshjælp bare for at nævne nogle.

Retshjælpe ansætter rådgivere, der er på første

del af bacheloruddannelsen.

Andet arbejde

Som nævnt i indledningen er mulighederne

mange, så det gælder bare om at søge bredt

og flittigt, hvis man overvejer et fritidsjob. Føtex,

den lokale grillbar, kiosk, Mc Donald’s eller tankstation,

forskellige phoner-jobs, bartender på

en café eller et diskotek, tjener, dele aviser ud,

osv. osv. Stillingerne slås ofte op i ”Århus Onsdag”

eller andre lokale aviser eller på opslagstavlerne

rundt omkring på jura, så det kunne

være et godt sted at starte med at kigge. Den

gamle banke-på-dørene-metode kan stadig

anbefales. Ydermere er der her i byen en del

vikarbureauer, som kan tilbyde småjobs. Adresserne

på disse kan bl.a. findes igennem deres

avis-annoncer og selvfølgelig i telefonbogen og

på nettet.

Du kan også altid indhente hjælp hos AU Career,

som tilbyder en række karriererelevante

services, som kan hjælpe dig i den rigtige

retning allerede under dit studie. Læs mere på

studerende.au.dk/career

Der er altså masser af jobs at komme efter, og

lidt ekstra kroner til at klare sig igennem måneden

luner jo nok hos de fleste. Et lille og lidt

”mor-agtigt” råd skal der dog lyde til sidst; vær

påpasselig med ikke at påtage jer for meget arbejde,

især i de travle eksamensperioder!

/Studievejlederne


RUSPJECE 2012

JURA 31

UNIVERSITETETS OPBYGNING

AU

Universitetsledelsen består af rektor, prorektor,

universitetsdirektøren og fire dekaner. De fire

dekaner er ansvarlige for hver deres hovedområde

samt en af universitetets fire kerneaktiviteter:

forskning, talentudvikling, videnudveksling

og uddannelse.

Universitetsledelsen udmønter universitetets

overordnede strategi og mål og involveres kun

i særlige situationer i den daglige drift, nemlig

ved at meget væsentlige og principielle spørgsmål

forelægges til afgørelse.

Business and Social Sciences

er et af de fire nye hovedområder og består af

institutterne fra det tidligere Samfundsvidenskabelige

Fakultet, Handelshøjskolen i Aarhus

(ASB) og AU Herning. Dekan Svend Hylleberg

varetager ledelsen af hovedområdet og herunder

ansættelsen af en institutleder for hvert

fagområde.

Jura

Studienævnet har det overordnede ansvar

for bachelor- og kandidatuddannelsen i jura

(cand.jur.), bachelor- og kandidatuddannelsen

i erhvervsjura (HA (jur.) og cand.merc.(jur.)). Desuden

har instituttet ansvaret for masteruddannelsen

i Moms & Afgifter, masteruddannelsen i

Miljø- og Energiret og den juridiske masteruddannelse

som fleksibelt forløb. Institutleder

for Juridisk Institut er Michael Steinicke. Han

varetager efter bemyndigelse fra rektor og

dekan instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige

ledelse, herunder planlægning

og fordeling af arbejdsopgaver. Studielederen

er udpeget af institutlederen til at varetage den

daglige ledelse af studiet, og for at sikre de studerendes

indflydelse på uddannelse og

undervisning nedsætter dekanen det nødvendige

antal studienævn.

Fagstudienævnet består af valgte repræsentanter

for undervisere og studerende. Fagstudienævnet

har til opgave at sikre tilrettelæggelse,

gennemførelse og udvikling af uddannelse og

undervisning.

Flere oplysninger kan findes på bss.au.dk

og law.au.dk.

FOTO: LARS KRUSE, AU FOTO


32

RUSPJECE 2012

JURA

NYT STUDIUM, NY BY, NYE

MENNESKER

Igennem de sociale arrangementer i løbet af

rus-ugen og den senere hyttetur vil der fra start

være rigtig gode muligheder for at lære dine

medstuderende at kende. Deltagelse i disse begivenheder

må varmt anbefales.

Med hensyn til læsningen har mange fornøjelse

af at benytte læsesalene på Jura, hvor du kan

møde andre jurastuderende på

tværs af årgange. Herudover er

det en god ide (og for de fleste

en faglig nødvendighed) allerede

fra start at engagere sig

i læsegrupper, hvor ”diskussionerne”

ofte bevæger sig langt ud

over det faglige.

Selvfølgelig er der også tid til

andet end bøgerne, og det

kunne måske være interessant

at engagere sig i en af Juras foreninger,

som du kan læse mere

om længere fremme i pjecen.

Arbejdet i disse foreninger er ofte

den hurtigste måde at møde nye mennesker

på, da man har et samlingspunkt, som man er

fælles om.

Sport og fritid

Aarhus er kendt som verdens mindste storby.

Størrelsen på byen gør, at der et væld af tilbud

og muligheder, samtidig med at byen er nem

at finde rundt i. På mange caféer kan du finde

folderen ”Det sker i Aarhus”, der giver dig en

oversigt over de kommende koncerter, udstillinger

mv. Du kan evt. læse mere om Aarhus

på www.aoa.dk. Det skal i øvrigt bemærkes, at

NYTTIGE LINKS

mangospot.dk

studenterhusaarhus.dk

aarhusfestuge.dk

aarhus.dk

aus.dk

aarhusteater.dk

train.dk

voxhall.dk

musikcafeen.dk

cinemaxx.dk

paradisbio.dk

aarhus-gf.dk

musikhusetaarhus.dk

kælenavnet ”Smilets By” ikke er tilfældigt, og du

vil således opleve en by fyldt med udadvendte

og kontaktsøgende mennesker.

Aarhus byder på et hav af muligheder, når du

trænger til at røre kroppen og ryste weekendens

fadøl af dig. Der findes et ukendt antal motionsog

aerobiccentre samt cykel-, tennis-, fodbold-,

selvforsvars- og mange andre klubber.

Mange steder gives studenterrabat.

Som et langt billigere alternativ kan

medlemskab af Aarhus Universitetssport

eller Århus Studenter Gymnastik

foreslås. Deres kontor findes i

Studenternes Hus. Her er der mulighed

for alt fra dans og aerobic til

tennis og volleyball for kr. 200-300,-

pr. semester.

Ydermere arrangeres turneringer, der

afholdes idrætsdag for hele universitetet

sidst i september, og der tilbydes

medlemskab af Universitetets

motionscenter.

Desuden har Jura sit eget fodboldhold – FC

Jura. Holdet træner en gang om ugen på Møllevangsskolen,

og er du interesseret, kan du finde

nærmere information længere fremme i pjecen

under foreningerne.

Der er naturligvis også mulighed for at tage

løbeskoene på og f.eks. nyde den skønne natur

ved Marselisborg Skov eller i Risskov, hvor

mange løbere holder til.


FORENINGERNE PÅ JURA

RUSPJECE 2012

JURA 33


RUSPJECE 2012

JURA 35

DE JURASTUDERENDES

RETSHJÆLP

De Jurastuderendes Retshjælp (DJSR) er en

organisation af jurastuderende ved Aarhus Universitet,

der tilbyder gratis retshjælp til private.

DJSR drives for midler fra fonde og puljer og

er således økonomisk uafhængig af advokatkontorer

og offentlige myndigheder. Vores

organisation bygger på frivilligt arbejde fra de

studerende.

Den daglige ledelse forestås af retshjælpslederen,

mens en bestyrelse med repræsentanter

fra retshjælperne og den juridiske profession

er ansvarlig for større beslutninger.

Vores tilbud er gratis, hvorved vi kan hjælpe i

sager, hvor det ville blive for dyrt at involvere en

advokat.

Det betyder, at vores ydelser er ganske

attraktive - og yderst velbenyttede - for private

personer, der ikke har økonomisk råderum - eller

tilstrækkeligt overblik over deres situation - til at

gå til en advokat.

Vi hjælper private med alle slags juridiske problemer,

for eksempel:

• Familieret

Forbrugerret

• Kontraktsret

• Socialret

• Lejere

• Andre retsområder

Da vi hjælper ganske gratis, er der ingen sager,

der er for små for os, ligesom vi både besvarer

såvel generelle spørgsmål og rådgiver i konkrete

situationer.

Vil du være retshjælper hos DJSR?

Retshjælpen er bemandet med frivillige jurastuderende

fra Aarhus Universitet. Vi søger løbende

nye retshjælpere, men vi stiller som minimumskrav,

at ansøgerne har bestået 2. år. Retshjælpere

tilknyttet DJSR får løbende tilbudt deltagelse

i kurser med relevans for deres arbejde

som retshjælpere, således at de er i stand til at

yde den bedst mulige rådgivning.

Rådgivningen hos DJSR er professionel, men

det skal være sjovt at hjælpe andre med deres

juridiske spørgsmål, så godt humør hos vores

retshjælpere vægtes højt.

Flere informationer?

Hvis du vil høre mere om retshjælpen, kan du

læse mere om os på vores hjemmeside

www.djsr.dk eller kontakte bestyrelsen på

bestyrelse@djsr.dk.


36

RUSPJECE 2012

JURA

ELSA - THE EUROPEAN LAW

STUDENT’S ASSOCIATION

Hvem?

ELSA Aarhus er den næststørste og den eneste

internationale forening på jura. Vi har godt 200

medlemmer og en valgt bestyrelse på 10 studerende,

som hver især bestyrer et område. Til

disse områder er der p.t. tilknyttet yderligere 25

aktive medlemmer, som hjælper til på de enkelte

områder – som directors – for at gøre ELSA

til den aktive, sociale og attraktive forening den

er.

ELSA Aarhus er en lille del af den internationale

organisation, ELSA, med omkring 32.000 medlemmer

og samarbejdspartnere verden rundt.

Hvorfor?

Du skal være medlem af ELSA, hvis du har lyst

til at være en del af et stort netværk og vore

årlige arrangementer såsom; ELSA’s vinsmagning,

besøg hos Bruun & Hjejle og en offentlig

institution i København, den store julefrokost,

procedurekonkurrencen i Retten i Aarhus, ELSA’s

ølsmagning og ikke mindst ELSA’s årlige tur til

Berlin, samt masser af faglige foredrag!

Du kan ligeledes gennem ELSA blive en af de

aflønnede mentorer, som tager sig af de mange

udvekslingsstuderende, som ankommer til Aarhus

hvert semester.

ELSA skaber nogle uvurderlige broer mellem

jurastuderende både nationalt og internationalt,

for dem som tør springe ud i det!

Hvor?

Du finder os på foreningsgangen (bygning 1328,

lokale 228), hvor dørene i hvert fald er åbne

mandag-torsdag kl. 12.15-13.00.

Vi kan desuden kontaktes på contact@elsaaarhus.dk.

Kig op eller vi finder dig :-) – vi afholder Introarrangement

i september!

ELSA – Velkommen til!

Endnu en fordel som medlem af ELSA, er at du

har mulighed for at komme til udlandet i en

korterevarende praktik i løbet af din uddannelse

gennem vores STEP-program.


RUSPJECE 2012

JURA 37

FC-JURA

FC Jura er studiets helt egen fodboldklub med

både et herre- og damehold.

Klubben har siden sin stiftelse stået for studiets

sportslige side samt nogle helt legendariske fester

for spillerne.

Fodboldmæssigt er herrernes 11-mandshold efter

flere år rykket op i serie 3, hvor vi har holdt os

i to sæsoner. Pga. den gode tilslutning startede

vi som noget nyt et 7-mandshold i foråret. Målet

er, at det på sigt bliver et 11-mandshold. Dameholdet

spiller 11-mandsfodbold i serie 2. Ambitionerne

er absolut til stede, og klubbens mål

er at få kvalitet i træning og kamp hver gang.

Såvel herre- som damehold træner to gange

ugentligt og spiller kamp i weekenden.

FC Jura er dog ikke kun fodbold. Sammenholdet

blandt spillerne finder næppe sin sammenligning

andetsteds på studiet. Alle årgangene

er repræsenteret på holdet, og der er altid

mulighed for at få gode råd til det faglige - og

fremragende noter går flittigt i arv! Folk møder

altid talstærkt op til træning, og stemningen er

helt kanon.

Som medlem af FC Jura er man garanteret en

masse gode oplevelser. I løbet af det sidste år,

har vi bl.a. holdt fælles forfest før JUS-festerne,

ligesom der også i marts blev introduceret

en JUS feat. FC Jura-fest, hvor holdets spillere

var at finde bag baren iklædt FC Juras flotte

karnov-gule spillersæt. Desuden afholder vi flere

traditionsrige arrangementer, bl.a. den årlige

sommerfest og vores julefrokost, hvor alle spillere

skal medbringe min. én date. Finten er, at

man ikke må medbringe sin kæreste, hvilket er

almindeligt kendt på studiet. Spillerne på FC

Jura er derfor ekstra omsværmet af piger, når

de første rygter om julefrokostens snarlige afholdelse

begynder at sprede sig.

Derudover tager vi hvert år på træningslejr i

forbindelse med optakten til forårssæsonen. I år

var vi på træningslejr i Viborg, og over 40 spillere

deltog – både herre- og damespillere. Vi

var bl.a. inde i Vestre Landsret, hvorefter vi spillede

en træningskamp mod et lokalt hold. Efter

kampen fulgte fællesspisning og en våd nat på

Crazy Daisy Viborg.

En anden fordel ved at spille i FC Jura er, at vi

alle er jurastuderende og derfor har stor forståelse

for, at der vil være travle eksamensperioder.

Kontingentet er meget SU-venligt, 300 kr. pr.

halvår. Derfor giver FC Jura de bedste forudsætninger

for at kombinere læsning og motion.

Vi håber, dette har pirret din interesse for

klubben. Du kan finde flere informationer på

klubbens hjemmeside, fcjura.dk, og ellers er

du meget velkommen til at kontakte os.

Herreholdet:

Mikkel Saugmann: Tlf. 2896 6225

Dameholdet:

Louise Grunnet: Tlf. 2685 7453


38

RUSPJECE 2012

JURA

JURRÅDET

– hvad er det for noget?!?

Jurrådet er et vigtigt organ på Jura, derfor vil vi

med denne korte artikel give de nye jura

studerende et indblik i, hvad vi er for en størrelse.

Rådet består af 11 medlemmer, der vælges for

1 år ad gangen af de jurastuderende på AU,

som alle har stemmeret. Rent faktisk er alle

jurastuderende valgbare, men det er kutyme,

at mandaterne fordeles mellem de fire juridiske

studenterforeninger (Moderate Jurister, Alternative

Jurister, Konservative Jurister og Seriøse

Jurister), der opstiller kandidater til Jurrådet ved

valget i november. Fordelingen af mandater i

det nuværende Jurråd er 5 til MJ, 4 til AJ, 1 til KJ

og 1 til SJ.

instituttet. Dimissionen er et tilbud til de færdiguddannede

jurister om at fejre den store dag

med champagne, kransekage og godt selskab i

AUs trygge rammer.

Jurrådet er derudover et fagråd under Studenterrådet

og er repræsenteret med to mandater.

Her varetages overordnet arbejde på

universitetsplan.

Med denne artikel håber jeg, at jeg har formået

at skabe lidt interesse og viden omkring Jurrådet.

(af Louise Vedell Elborg)

Men hvad er det så for nogle fede arrangementer,

Jurrådet står for at afholde?

Indledningsvis kan nævnes, at Jurrådet udgiver

det juridiske blad Paragraf.

Jurrådet står derudover bl.a. for at kåre årets

underviser. Kåringen sker på baggrund af de

studerendes indstillinger og antal stemmer.

Herudover afholdes der hvert år i oktober

måned Faglig Dag. Emnet skal skabe debat,

og derfor bliver det nøje valgt ud fra et kritisk

juridisk synspunkt af dagligdagens problemstillinger.

Kursus i køb og salg af fast ejendom er et

nyt tiltag, som havde stor succes sidste år. Kurset

er bygget op som en appetitvækker til faget,

som tilbydes på kandidatuddannelsen.

Fra venstre: Sandra Strand (MJ), Emilie Poser (kasserer, AJ),

Louise Vedel Ellborg (MJ), Thea Jensen (næstformand, AJ),

Andreas Vehus Sørensen (AJ), Ann-Kristin Rasmussen (MJ),

Emilie Andrea Busk (MJ), Anders Staunsbjerg Brogner (KJ),

Mads Ladefoged Lundorff (SJ) samt Mikkel Fuglsang Larsen

(formand, MJ).

Ikke med på billedet: Tina Landbo Olsen (AJ).

Til sidst er det vigtigt at nævne, at Jurrådet står

for at afholde dimissionerne i samarbejde med


RUSPJECE 2012

JURA 39

Jurrådets Fond er en selvejende institution beliggende på Aarhus Universitet. Fonden blev dannet i

1977 af Jurrådet, hvor Fondens formål på politisk neutralt grundlag er at drive servicevirksomhed til

gavn for de jurastuderende.

Fonden ejer og driver Juridisk Bogformidling, hvor dennes formål er at fremskaffe de forskellige varer,

så de kan sælges billigst muligt til jurastuderende ved Aarhus Universitet.

Fondens overskud fra driften af Juridisk Bogformidling går til at støtte de sociale, faglige og politiske

arrangementer på Juridisk Institut.

Fonden er drevet af en bestyrelse, som består af repræsentanter fra tre politiske foreninger på

Juridisk Institut tildelt plads i bestyrelsen efter deres repræsentation i Jurrådet, en repræsentant fra

Juridisk Institut, en medarbejderrepræsentant fra Juridisk Bogformidling, boghandleren fra Juridisk

Bogformidling.

Til at udlodde overskuddet er der nedsat et Udlodningsudvalg, som består af de politiske repræsentanter

fra Fondens bestyrelse og Fondens administrator. Alle med tilknytning til Juridisk Institut er

velkomne til at indsende en ansøgning om støtte af et arrangement. Der lægges vægt på antallet af

jurastuderende, der direkte eller indirekte har gavn af det, der ydes støtte til. Såfremt der er aspekter i

arrangementet, der fremmer det sociale liv på jurastudiet, vil dette blive vurderet positivt. Der lægges

yderligere vægt på det faglige indhold, andel og niveau. De øvrige betingelser for at kunne modtage

støtte kan ses på Juridisk Bogformidlings hjemmeside: www.juridisk-bogformidling.dk. Så hvis

du eller din forening ligger inde med en god ide til et arrangement, der vil have interesse for alle

jurastuderende, skal du/I være velkomne til at sende den ind.


40

RUSPJECE 2012

JURA

JURIDISK SELSKAB - JUS

- din nye yndlingsforening!

JUS er Juras sociale forening. Det er den første

forening, du lærer at kende, og den første forening,

du lærer at elske! JUS står for det sociale

under rus-ugen og de bedste fester året igennem

med vilde temaer og live musik.

Derudover har JUS også en hel række af udbud

til den mere fagligt orienterede jurastuderende.

Gennem det sidste par år har vi blandt andet

udbudt besøg ved Horsens Statsfængsel og fået

Juridisk Jobmesse på benene. Sidst, men ikke

mindst, tilbyder vi også en bred vifte af fornøjelses-

og studieture, nære som fjerne. Det seneste

par år har vi blandt andet besøgt Beijing,

Shanghai, New York og Wagrain – og vi glæder

os til at give jer meget mere af den slags.

Det eneste, du skal gøre for at få del i herlighederne,

er at anskaffe dig et medlemskab, som

du blandt andet kan købe gennem rus-pakken

til 300 kr., der også giver dig billet til JUS-revy

torsdag samt spisning og ikke mindst RUS-festen

fredag, hvor vi giver jer en forsmag på elitens

fester.

Bestyrelsen i JUS vælges hvert år på generalforsamlingen

i februar, hvor du som medlem har

mulighed for at komme med nye forslag eller

stille op til bestyrelsen. Men der er mange andre

muligheder for at engagere sig. JUS har altid

brug for en hjælpende hånd, for eksempel til

festerne og JUS-revyen.

Vi ses til det, der forhåbentlig bliver en fantastisk

rusuge.

Velkommen til eliten!


RUSPJECE 2012

JURA 41

KONSERVATIVE JURISTER

Kære RUS’er!

Velkommen til Danmarks bedste studium! Du

står foran et nyt studium, nye kammerater og

måske en ny by. Under alle omstændigheder

skal du nok komme til at stå over for nogle

spændende udfordringer. Hvad du lige præcist

vælger at gøre er helt op til dig selv; men hvis

du gerne vil have et netværk på studiet, har vi

måske et tilbud, du kan bruge.

Hvad laver ”KJ”?

KJ laver mange ting: I efteråret ´10 havde vi bl.a.

et førstehjælpskursus og et virksomhedsbesøg

på programmet. Derudover har vi en lang

række faglige og sociale arrangementer som

eksempelvis faglige kurser og den legendariske

Årsfest og julefrokost for tidligere og nuværende

medlemmer. Det, som skiller os ud fra mængden,

er, at vi er åbne omkring, hvilket ideologisk

ståsted der er mest fornuftigt. Politisk, men også

på det helt personlige plan.

også få muligheder for aktivt at engagere dig

i din hverdag og dit studium. En hverdag, hvor

det er muligt at udøve indflydelse.

Hvorfor skulle du være medlem?

KJ er en indgangsvinkel til nogle mere aktive

studieår. Hvor meget eller hvor lidt arbejde du

ønsker at lægge i foreningslivet, er selvfølgelig

helt op til dig. Med andre ord er vi en forening,

hvor det er dig selv, der sætter tempoet.

Du kan være med til at lave events, formulere

studiepolitik, blive valgt til forskellige poster på

Universitetet og meget mere. Pointen er, at

mulighederne er mange og udfordringerne

spændende. Et af foreningens kernepunkter ligger

i det sociale netværk, der skabes på tværs

af hold og årgange. Ikke blot internt i foreningen,

men også til de andre foreninger på Foreningsgangen

hvor vi holder til.

Men betyder det så, at KJ er en del af et parti?

Nej. Vi fører studenterpolitik, ikke partipolitik.

Gennem et medlemskab i KJ vil du ikke alene

blive en del af et godt socialt fællesskab; du vil


Velkommen til studiet

Lad os starte med at fortrøste dig med, at du har valgt rigtigt!

Jurastudiet er mere end blot det faglige. RUS-ugen er startskuddet til fem

fantastiske år, hvor det sociale også vil få en vigtig betydning. Den er fyldt

med nye indtryk og bekendtskaber, der alle vil være en vigtig del af dig i

det videre forløb.

Vi håber selv, at kunne bidrage til et positivt indtryk og se mange af jer til

vores introarrangement d. 11. september 2012.

Vi håber, at du får en god RUS-uge

Hvad er MJ

Moderate Jurister er en studenterpolitisk forening ved Juridisk Institut. Vi forsøger at gøre vores stemme hørt så

mange steder som muligt. Derfor er vi også stærkt repræsenteret ved de forskellige politiske organer.

Vi er den største af de fire studenterpolitiske foreninger - både med hensyn til medlemsantal og antal

repræsentanter i Jurrådet.

Vi afholder ugentlige møder med masser af kage og kaffe, hvor både det faglige og sociale er i højsædet. Vi

arrangerer flere gange årligt eksterne som interne ture.

Hos Moderate Jurister er der plads til en faglig diskussion samt en kold øl blandt venner.

Hos os kan du få:

Kaffe og kage

Socialt samvær

Indflydelse på studiet

Gode venskaber

Øl og vand på køl

Mulighed for udprint

Arrangementer:

Introarrangement: 11. september 2012

Københavntur: Uge 41

Byretstur: 9. november 2012

Fast ugentlig mødedag: mandage kl. 15.15

Første mandag i hver måned mødes vi til Stand-up på Bar SMIL

Find os på Facebook – Moderate Jurister

www.moderatejurister.dk

moderatejurister@hotmail.com


RUSPJECE 2012

JURA 43

PARAGRAF

andre studerende på tværs af årgangene.

Redaktionen har altid plads til nye engagerede

medlemmer, der gerne vil bidrage til godt socialt

samvær, og som har lyst til at skrive, tage

billeder, tegne, være med på layout-teamet

eller som gerne vil lære det. Alle er velkomne.

- Festskrift til de jurastuderende

Først og fremmest vil vi på Paragraf gerne byde

jer alle sammen hjerteligt velkommen som

jurastuderende på Aarhus Universitet. I går en

fantastisk tid i møde!

Når det så er sagt, vil vi selvfølgelig benytte

spaltepladsen til at fortælle lidt om os selv:

Paragraf er bladet for de jurastuderende ved

AU, og vi beskæftiger os derfor naturligvis primært

med alle facetterne af at stykke et

studieblad sammen: Redaktionsmøde, korrektur,

layout og distribution.

Vi har kontor på Foreningsgangen i bygning

1328, og man er altid velkommen til at kigge

forbi for at få et uforpligtende indtryk af de

forskellige redaktionsmedlemmer og hele stemningen

Foreningsgangen. Hvis ikke kontoret

er bemandet, er det også muligt at sende en

mail til redaktionen på:

deadline@paragrafblad.dk

Vi håber på at se jer i forbindelse med RUSintroduktionen,

men ønsker jer under alle

omstændigheder en fantastisk intro-uge med

alt, hvad dertil hører. Velkommen på Jura!

Redaktionen på Paragraf

Vi skriver om store og små begivenheder på

studiet, om forholdene på Instituttet, om jurarelevante

– og irrelevante emner – kort sagt: om

alt, hvad vi finder spændende og har lyst til at

skrive om.

Udover i fællesskab at producere et studieblad

ses vi også socialt ved diverse arrangementer

i løbet af året som fx sommerhustur, julefrokost,

fastelavnsfest og Tour de Foreningsgang. Paragraf

er derfor en oplagt mulighed for at møde


44

RUSPJECE 2012

JURA

RETSKRITISK FORUM

Fordi der er en verden uden for pensum

På Jura lærer du, hvordan reglerne er, du hører

om retssystemet og om, hvad jurister går rundt

og laver.

I Retskritisk Forum får du mulighed for at relatere

den megen teori til verden uden for pensum. Vi

diskuterer retlige problemstillinger, hvordan retssystemet

kan blive bedre og juristens rolle i det

hele taget. Vi laver typisk tre arrangementer på

et semester, og de foregår i Juridisk Auditorium.

Alt sammen for din skyld og ganske gratis.

Vi veksler især mellem to typer arrangementer:

1) Paneldebatter. Blandt andet har vi debatteret

regeringens antiterror-lovgivning, ytringsfrihedens

grænser, og hvor den der ligestilling

egentlig bliver af i advokatbranchen.

2) Solo-oplæg. Vi inviterer ofte prominente

personer til oplæg og debat. For eksempel har

tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen,

tidligere justitsminister Lene Espersen og ombudsmand

Hans Gammeltoft-Hansen lagt vejen

forbi og stillet sig til rådighed for spørgsmål.

Du kan få besked om alle vores arrangementer

ved at tilmelde dig vore nyhedsbrev på vores

hjemmeside: www.retskritisk.dk Du kan også

banke på vores kontor på Foreningsgangen i

bygning 1328.

vi beskæftiger os med, og aktuelle juridiske

problemer i medierne, som ikke altid tages op i

undervisningen. Derfor laver vi arrangementer.

Men der er også tid til fest, hygge og socialt

samvær i Studenterbaren, når vi grill-hygger,

deltager i den årlige fastelavn på Jura, ’tour de

foreninger’, holder julefrokost og mere til.

Vi spiser som regel sammen efter hvert

arrangement, i øvrigt sammen med de inviterede

oplægsholdere.

Modsat mange andre foreninger forpligter du

dig ikke til at deltage i møder en fast ugedag,

men har du brug for en kop kaffe og en snak

med en ældre studerende, er kontoret en oplagt

mulighed.

Bliv medlem af bestyrelsen, jo før desto bedre

Du er velkommen til at være med i bestyrelsen

i det omfang, du selv synes. Faktisk mangler vi

meget nye kræfter, både med en praktisk hånd,

og nogen, som følger med i de politiske diskussioner,

og ja, rare mennesker til at sprede god

stemning.

Hvem er vi?

Vi er cirka 10-15 jurastuderende i bestyrelsen,

som kommer fra alle årgange. Vi har det til fælles,

at vi synes, livet på Jura er mere end pensum

og undervisning.

Der skal også være tid til at forholde sig til

verden uden for læsesalen og debattere det,


RUSPJECE 2012

JURA 45

SERIØSE JURISTER

Seriøse Jurister byder dig hjertelig velkommen

på jurastudiet – og ønsker dig tillykke med, at du

er trådt ind i et studiemiljø af en særlig klasse. Et

miljø, der pga. flere årtiers engageret foreningsvirke

byder på en rig studenterpolitisk vifte af

holdninger og idéer – repræsenteret igennem

Juras hele 4 foreninger.

Men denne demokratiske rigdom kom ikke af

sig selv, og den forbliver her ikke af sig selv. Den

kræver arbejde. Engageret arbejde. Et arbejde,

der heldigvis også er sjovt – og som er med til at

styrke den enkeltes relationer på tværs af

studiets årgange og aldre. Det er i foreningsarbejdet,

der er rig mulighed for at ”networke”.

De studenterpolitiske foreninger på Jura er en

god base at have som studerende. De forhindrer

ensomhed – og gør, at dét at læse jura

er mere og andet, end at møde op på universitetet

til undervisningen. Foreningerne gør, at

man ”opholder” sig på universitetet, og at man

kan opleve og blive en del af den særlige ånd,

der hersker i Aarhus Universitets enestående

campusmiljø.

Foreningerne på Jura – og deres indbyrdes

forhold - er den eneste danske ækvivalent til

de amerikansk/engelske ”fraternities” - som

”Kappa, Delta, Tau” og lign. Det gør jurastudiet

unikt – snyd ikke dig selv for den oplevelse! Og

har man ikke lyst til at deltage og engagere sig,

kan man i det mindste gøre miljøet den tjeneste

at stemme på foreningerne ved det årlige

universitetsvalg – og helst på Seriøse Jurister. Og

hvorfor så det?

Fordi Seriøse Jurister ikke blot og bart bedriver

moderat populisme som visse andre. Det holder

vi os for gode til. Seriøse Jurister blev grundlagt i

2001, fik indført en lempet dispensationspraksis

vedr. aflevering af eksamensopgaver, stiftede

De Jurastuderendes Retshjælp – og har arrangeret

praktikophold for de studerende. Det

synes vi, i Seriøse Jurister, er godt studenterpolitisk

arbejde – synes du ikke også det?

Endnu en gang velkommen på jura!

De bedste hilsner Seriøse Jurister


RUSPJECE 2012

JURA 47

RSC OG STUDENTERPRÆSTEN

Rådgivnings- og støttecentret

Rådgivnings- og støttecentret (RSC) tilbyder

rådgivning og støtte til studerende, som har en

funktionsnedsættelse eller et særligt behov for

støtte. RSC er for alle studerende på Aarhus

Universitet. Du kan få støtte, hvis du har:

• Læse/skrivevanskeligheder (ordblind)

• En psykisk lidelse

• En neurologisk lidelse

• En fysisk lidelse

• Anden sproglig baggrund end dansk

Støtteformerne er tilpasset den enkelte studerende

og vedkommendes specifikke studievanskelighed.

Der skal være tale om varige

lidelser, og man skal have formel dokumentation

for sin funktionsnedsættelse fra speciallæge

eller psykiater. Ved læse/skrivevanskeligheder

foretager RSC test for ordblindhed.

RSC yder støtte og rådgivning gennem hele

studieforløbet og telefonisk rådgivning til alle,

som ønsker oplysninger om Specialpædagogisk

støtte.

For nærmere information besøg RSCs

hjemmeside studerende.au.dk/rsc eller ring på

tlf. 8716 2720.

Studenterpræsten

Hvis du har brug for en fortrolig at tale med,

så er studenterpræsten (måske) en mulighed.

Studenterpræsten er ansat af Kirkeministeriet og

har tavshedspligt. Al henvendelse er anonym

og gratis.

Samtalerne behøver ikke handle om religion,

men kan handle om alt mellem himmel og jord,

det er, hvad du kommer med, der er afgørende

og i centrum. Det kan være præstations- og

eksamensangst, sorg og modløshed, lavt selvværd,

ensomhed, kærestesorg, usikkerhed - alle

de ting, der kan gøre, at du ikke er rigtig glad.

Jens Munk

Jeg hedder Jens Munk og er

uddannet teolog og psykoterapeut.

Jeg har i mange år

arbejdet som højskolelærer

og før det som medarbejder i

en samtaletjeneste om natten.

Jeg er en del af universitetet

og står til rådighed for dig som studerende. Så

kig forbi mit kontor i Studenternes Hus eller ring

på tlf. 6020 2640, så kan vi aftale tid og mødes.

Kontor:

Studenternes Hus, Nordre Ringgade 3, lok. 122,

8000 Aarhus C

Tlf: 6020 2640

Email: studenterpraest@au.dk

Træffetid:

tirsdag-torsdag, kl.10-12, samt fredag, kl. 11-13

Privat adresse:

Blåmejsevej 14, 8210 Aarhus V.


48

RUSPJECE 2012

JURA

OPSUMMERING

FOTO: JESPER RAIS, AU FOTO

Rusarrangementet starter onsdag d. 29. august

2012 kl. 10.00 i Aulaen, bygning 1412 (Nordre

Ringgade, 8000 Aarhus C).

Mad og drikkevarer er for egen regning i rusugen.

Husk også at medbringe penge til

Juridisk Selskabs rus-pakke, der i år koster 300

kr. For pengene får du medlemskab af JUS, billet

til JUS-revyen torsdag, samt spisning og ikke

mindst billet til rus-fest fredag.

Hytteturene vil være i perioden fra den

7. september 2012 til den 30. september 2012 -

du kan tjekke, hvor du skal hen, og hvornår du

skal afsted på side 10.

For yderligere spørgsmål kontakt russekretærerne

på russek@jura.au.dk, eller spørg

dine tutorer i eller efter rusugen.

Vi ses onsdag d. 29. august 2012.

Rus-festen runder ugen af og har tradition for

at være en af de vildeste fester på Jura overhovedet.


NOTER

RUSPJECE 2012

JURA 49


u s-

p j ece

2 0 12

Tak for at du læste Juras ruspjece 2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!