Download folder om ældrevejledningen. - Center for døve

cfd.dk

Download folder om ældrevejledningen. - Center for døve

ÆLDREVEJLEDNING FOR DØVE

‐ Aktivitet

‐ Kommunikation

‐ Kontakt

‐ Omsorg


ÆLDREVEJLEDNING FOR DØVE

Ældrevejledningsordningen er baseret på indtægtsdækket virksomhed.

Der oprettes kontrakt mellem den enkelte kommune og Center for Døve om

ældrevejledning til alle døve borgere over 65 år i kommunen.

Kommuner, der ikke har indgået generel kontrakt om ældrevejledning, kan

købe individuel bistand fra ældrevejlederen til en døv borger over 65 år, hvis

borgeren har et betydeligt behov for støtte. I denne situation kan der rettes

henvendelse til døvekonsulenterne i København på tlf. 44 39 13 50.

Yderligere information og aktuelle takster kan ses på Center for Døves

hjemmeside: www.cfd.dk

HVAD KAN ÆLDREVEJLEDEREN HJÆLPE MED?

Ældrevejlederen har tid til at
fortælle om pensionisters muligheder og rettigheder.

lytte til ønsker og behov og hjælpe med kontakt til døvekonsulenten,

kommunen osv.

forklare indholdet i breve fx fra kommunen, banken og forsikringsselskabet

‐ hvis der er brug for det.

følge med til læge, tandlæge, hospital, advokat eller sagsbehandler ‐

hvis det ønskes.
hjælpe med tilbud om besøgsven – eller med kontakt til aktiviteter for

ældre.

tale med dig om dit liv og dine tanker for fremtiden

fortælle om muligheden for at bestille social tolk.


KOMMUNIKATION PÅ TEGNSPROG

Ældrevejlederen taler tegnsprog og hun har tid til at tale om de ting, som du

ønsker at drøfte.

Ældrevejlederen forstår, hvad du fortæller – og prøver at hjælpe, hvis du har

brug for det.

BESØG AF ÆLDREVEJLEDEREN ER ET TILBUD

Det er frivilligt, om du vil have besøg af ældrevejlederen.

Nogle ældre har behov for at tale om deres problemer i hverdagen og er glade

for den hjælp ældrevejlederen kan give.

Andre ønsker ikke besøg af ældrevejlederen lige nu, men du kan altid ændre

mening og aftale besøg, hvis der er brug for det.

Du kan få besøg af ældrevejlederen, hvis din kommune har indgået aftale med

Center for Døve.

ÆLDREVEJLEDEREN HAR TAVSHEDSPLIGT

Du kan trygt tale med ældrevejlederen om alt, du man har brug for at drøfte.

Ældrevejlederen har tavshedspligt om alt, hvad der tales om.

Ældrevejlederen samarbejder med døvekonsulenten om at hjælpe ældre døve

med mange forskellige problemer.


ÆLDRE DØVE HAR RET TIL ET GODT LIV

LIGESOM ALLE ANDRE ÆLDRE

‐ BRUG ÆLDREVEJLEDEREN!

Kontaktoplysninger

Ældrevejleder

Anne Margrethe Philipsen

Center for Døve

Jagtvej 223, 2.

2100 København Ø

Teksttelefon: 3927 6732

SMS: 2026 4586

Fax: 4439 1369

E‐mail:

amp@cfd.dk

Døvekonsulenterne i København

Center for Døve

Jagtvej 223, 1.

2100 København Ø

Telefon: 4439 1350

Teksttelefon: 3927 6732

SMS: 2012 1919

Fax: 4439 1369

E‐mail:

kobenhavn@cfd.dk

More magazines by this user
Similar magazines