Handlingsplan 2012-2015 - Fjell kommune

fjell.kommune.no

Handlingsplan 2012-2015 - Fjell kommune

9. Fattige eldre Skaffe oversikt over fattige eldre i kommunen, for at

eldrerådet kan vere med og gje tilbod til denne

målgruppa. Dette er snakk om livskvalitet.

10. Samarbeid med UKS Berit Anita Larsen og John Kjell Fjeld representerar

eldrerådet i felles arbeidsgruppe med representantar

frå ungdommens kommunestyre (UKS).

Oppgåver:

• Kollektivtilbodet i regionen for ungdomane –

har jobba med konkrete innspel kring utviding

av servicebussen til ungdom, og for dei eldre

var det viktig at tur/retur tilbodet vart utvida.

• Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-

2020 – felles arbeidsgruppe.

• Skaterampe for ungdom.

• Kurs i IT for eldre med hjelp frå ungdom.

• Fortelje til ungdom korleis det er å vere

pensjonist.

• Eldre kan hjelpe ungdom med lekser –

”leksehjelp / lyttevenn”.

11. Den kulturelle

Planlegge/utvikle gode prosjekter i samarbeid med

spaserstokken

kulturskulen.

12. Seniorsymjing Alle deltakarane betalar pengar for å ”sponse”

deltakarar som tek livreddarkurset og fungerer som

badevakter

• Søkje om treningstid i terapibassenget 1.mai

13. 17.mai feiring Fjell frivilligsentral organiserer, eldrerådet vere med i

planleggingskomité

14. Eldredagen 1.oktober Fjell frivilligsentral organiserer, elderådet vere med i

15. Kommedelplan for

bustadutvikling 2013-20

planleggingskomité

Uttale til planprogram, med oppmoding om å få være

med i det vidare arbeidet med planprogrammet og

sjølve planen.

x

x x x x

x x x x

Mai/2012 x x x

Mai/2012 x x x

Okt/2012 x x x

x x

More magazines by this user
Similar magazines