Handlingsplan 2012-2015 - Fjell kommune

fjell.kommune.no

Handlingsplan 2012-2015 - Fjell kommune

• Førebu arbeid for samfunnsplan knytt til

bustadutviklingsplanen

• Vidare arbeid med planen

16. Aktivitetar for eldre Arbeide for meiningsfulle aktivitetar for eldre med

x x x x

demens.

Friske seniorar / eldre bør være en ressurs til

oppgåver som å vere frivillig hjelp i barnehagar etc.

17. Kontakt med komité for Ansvarlege: Ole Konrad Ekerhovd, og Knut Miland x x x x

plan og utvikling (KPU)

18. Kontakt med komité for Ansvarlege: Else Marie Kind Hevrøy og Berit Anita

x x x x

drift (KD)

19. Kontakt med komité for

finans og forvaltning

(KFF)

Larsen

Ansvarlege: Olav Aag og John Kjell Fjeld x x x x

More magazines by this user
Similar magazines