29. ÅRGANG - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

sortkrudt.dk

29. ÅRGANG - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

September 2007

3

Medlemsbladet for

Danske Sortkrudtsskytter

29. Årgang


Redaktørens

Dette nummer af Krudtslam er udvidet med 10 sider grundet mange

resultatlister. Bladet byder også på lidt små justeringer.

Indslag er skrevet i 14 pkt. i stedet for 12 pkt. og bagsiden er ændret til

maskinel aflæsning i mål forhold opgivet af Post Danmark.

Læg venligst mærke til Terræn- og Westernskydning på Kbh. Skyttecenter,

Kalveboden den 8. - 9. September. Sidste frist for tilmelding var den 27.

August, men kan stadig nås!

Vi skal også byde velkommen til vores nye formand Jørgen Andersen, som

med dette nummer af Krudtslam skriver for første gang i krudtkassen.

Oversigten over bestyrelsen er blevet opdateret med nyt best. medlem og

ændrede email adresser.

Det er også nu, at man kan tilmelde sig til Uberti Cup 2007/8. Se den

flotte præmie sponsoreret af Leo Nielsen.

Redaktion

Redaktør: Bo Herbst

Alle indlæg kan mailes eller sendes til:

Bo Herbst Stamvej 9, 3660 Stenløse Tlf.: 47107722 eft. kl.18:00.

mail: fam.herbst@tdcadsl.dk

Medlemsindlæg og annoncer skal være redaktøren i hænde senest:

1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/11.

Artikler, læserbreve, fotos og andet, der ønskes trykt i bladet sendes til

redaktionen. Annoncepris oplyses af formanden.

Abonnement på Krudtslam koster 80,- kr. pr. årgang = 4 numre.

Blade i løssalg kan købes hos redaktøren for 25,- kr. pr. stk.

Bladet udkommer:

1. marts - 1. maj - 1. september - 1. december


Bestyrelsen

Formand: Jørgen E. Andersen

Hundige Strandvej 114 - 2670 Greve

tlf.43904465 - jeandersen@webspeed.dk

NÆSTFORMAND: Kurt Kjær

Egeskoven 178 - 2600 Glostrup

tlf. 48412366 - west-sortkrudt@webspeed.dk

Kasserer: Palle Mallinger

Sortland 4, Sø. Svenstrup - 4130 Viby, Sjælland

tlf. 46195401 - pallem@ruc.dk

Sekretær: Kenneth Astrup

Birkemose 4 - 2640 Hedehusene

tlf. 46592280 - kenneth.astrup@mail.dk

Best.medlem: Jens Westermann

Stavnsbjerg allé 82 - 2730 Herlev

tlf. 44846353 - jwgts@tiscali.dk

Best.medlem: Jan Birkemose

Karl Andersens vej 21, Sædding-6710 Esbjerg V.

tlf. 75153344 - Birkemos@post8tele.dk

Krudtslam

Medlemsblad for Danske

Sortkrudtsskytter

Danske sortkrudtsskytter er Forbundet af

Danske Sortkrudtsskytteforeninger. Foreningernes

formål er: Gennem træningsskydninger

og ved deltagelse i inden- og

udenlandske arrangemenger, hvor der skydes

med gamle våbentyper - at fremme interessen

for disse våben, samt færdigheden

i at betjene sådanne våben. Forbundet vil

ved selv at arrangere konkurrencer og

ved direkte informationsformidling,

medvirke til at interessen for

konkurrencer - den militære-

og kulturhistoriske

side af dette område

vinder udbredelse

i ind- og udland.

TRYK

Toptryk Grafisk ApS

Buskmosevej 4, 6300 Gråsten

Besøg også

Foreningens hjemmeside

www.sortkrudt.dk

Girokonto: 162-6388

Forside:

Signal kanoner ved fyret Lange Jan på

Øland. I 1800 tallet blev de brugt til at

advare skibstrafikken, hvis de kom for tæt

på revet. Kanonerne er fra 1700 tallet.

foto:

BO HERBST


Hvem sa’ æbleskud?

Indhold

Redaktørens side 2

Redaktionelle oplysninger 3

Krudtkassen 5

Stævnekalender 7

Indlæg, Western skydning Ribe 8

Resultatliste, Western skydn. Ribe 10

Indlæg, Tak til Ribe 12

Indlæg, Region Nord - MS 2007 14

Resultatliste, Region Nord 16

Resultatliste, DM Struer 18

Indbydelse, Western skydning 26

Danskr Rekorder 2007 28

Tilmelding, Uberti Cup 2007/8 29

Set og Sket 32

Køb & Salg 36


Krudtkassen

Dette er så min første krudtkasse. Jeg vil

starte med at takke for valget og håber at

jeg kan gøre det lige så godt som Henrik

Elmer. Samtidig vil jeg benytte lejlighed

til, på vegne af Danske Sortkrudtskytter,

at takke Henrik for det store arbejde han

har gjort for forbundet gennem mange

år. Jeg er glad for at Henrik har påtaget

sig arbejdet med at vedligeholde vores

hjemmeside, som forbundets Webmaster.

Jeg har fra MLAIC fået den kedelige meddelelse at 2 markante

personligheder i sortkrudtsverden er døde. Thomas Trutt, USA,

tidligere verdensmester (1997) døde den 28. maj, og MLAIC

Secretary General Donald Malson døde 9. maj. Han kone, Nancy,

har indtil videre påtaget sig rollen indtil der kan vælges en ny til

næste år.

Jeg har haft en del kommunikation med Post Danmark omkring

forsendelse af Krudtslam. Jeg håber dette resulterer i at alle

medlemmer i fremtiden får deres Krudtslam til tiden.

Vi har fået en ny medlemsforening. Nordfyns Sortkrudtskytter. Jeg

byder velkommen.

DM i år blev afholdt af Hardsyssel Sortkrudtskytter. Jeg var desværre

selv forhindret i at deltage, men har, fra pålidelig kilde, hørt at der

gik godt, på trods af vejret. Tak til Hardsyssel Sortkrudtskytter. Til

næste år vil Sjællandske Sortkrudtskytter afholde DM og jeg har

hørt at det kommer til at foregå i Korsør.

Weekenden før DM afholdt Ribe Stifts Sortkrudtskytter DM i

westernskydning. Jeg havde fornøjelsen at se hvordan det forgår,

og må sige, at denne form for sortkrudtskydning er en spændende


og interessant sportsgren. Skydningerne blev afviklet gnidningsløst

og sikkerheden var i top. Kurt Kjær har oplyst at Vestegnens

Sortkrudtskytter, for nyligt, har fået godkendt deres bane på Amager

til westernskydning.

Bestyrelsen bringer en efterlysning: Vi søger aktive medlemmer til

sportsudvalget. Interesserede kan kontakte Kurt Kjær (29 69 76 69)

eller undertegnede (60 95 77 55).

Til slut vil jeg ønske alle et godt efterår.

Jørgen Andersen


Stævnekalender

2. september westernskydning i Esbjerg kl.13:00.

1.- 8. september. VM langdistance. Cape Town, Sydafrika.

Se mere på: www.mlaic.org/calendar.htm

8.- 9. september. Terræn- og Westernskydning på Kbh.Skyttecenter,

kalvebod.

30. september westernskydning i Esbjerg kl.13:00.

28. oktober westernskydning i Esbjerg kl.13:00.

1. november Sidste frist for tilmelding til Uberti Cup.

25. november westernskydning i Esbjerg kl.13:00.

Aflysning:

„Pladderballe Skyttecenter”

Det er ikke muligt for Falsterske, at afholde Musse Træf i år,

fordi vores baner nærmest er blevet omdannet til en ”Put and

Take” sø. Vi har omdøbt Musse Skyttecenter til Pladderballe

Skyttecenter

Mvh. Henrik Elmer


3. DM i Westernskydning


Dm i westernskydning afholdt i Esbjerg d. 9 juni 2007

Ribestiftssortkrudtskytter har for 3 gang afholdt dm i westernskydning.

Dette engagement har indtil været det største hvor der i år var 29

skydende deltager, samt en del tilskuer, mod 12 sidste år. I år var

det ikke kun lokale deltager, men mange skytter fordelt på klubber

i hele Danmark. Det er dejligt for os, at denne skyde disciplin

begynder, at finde udbredelse i div. klubber rundt omkring i landet.

Vi var enormt heldige med vejret, vi havde 28-30 grader,

(næsten lige som i Arizona), i den forbindelse havde

vi et rigtigt godt fungerede køkken, hvor der var kolde

drikke. Og god forplejning til dem der havde brug herfor.

I vores store klub lokale var der meget, at kigge på, der var

bl.a. flere borde med læderarbejde, samt borde med antikke

våben og andre effekter fra den gamle western tid. Guns &

power havde stillet en stand op hvor han viste mange af hans

forskellige effekter. I den forbindelse skal der herfra siges tak

for de gaver han donerede til vinderne af div. Skyde discipliner.

Engagementet forløb uden de store problemer, men har ved

evaluering af stævnet, fundet flere ting der skal ændres til næste år.

Bl.a. havde vi skåret stævnet ned til en dag, hvilket var for presset.

Så derfor bliver den største ændring, at stævnet vil bliver

afholdt over 2 dage. Hvor der om lørdagen kun vil blive afholdt

mainstages / westernskydning. Om søndagen vil der blive

skudt med sideevens, som er med riffel på de lange afstande.

Mainsstages vil blive udvidet fra 4 til flere stages.

I den forbindelse er vi åbne for forslag til nye stages. Samt i

det hele taget til vores engagement, så vi kan få udvikling i

denne skyde disciplin, som helt afgjort kommer for, at blive.


Vi vil på Ribestifs vegne sige tak for denne gang og komme med

resultaterne fra dette stævne..

Vinderne af mainstages i kronologisk orden.

1. Kaj Bloody Dane tid: 200,33 sek.

2. Michael Bartelsen tid: 221,13 sek.

3. Allan Olsen tid: 252,52 sek.

4. Ib Mr Thunder tid: 265,38 sek.

5. Henning Pedersen tid. 273,91 sek.

6. Mr Pres tid: 277,33 sek.

7. Morten Høgsbro tid: 282,17 sek.

8. Kurt Kjær tid: 307,36 sek.

9. K.B.. Svendsen tid: 315,04 sek.

10. Kalli tid: 321,25 sek.

11. William John Wayne tid: 346,81 sek.

12. Palle Stausholm tid: 375,89 sek.

13. Anders Gregersen tid: 413,37 sek.

14. Dan Kejtov tid: 414,26 sek.

15. Claus Andersen tid: 454,61 sek

Sideevents 1: Buffalo Run.

Baglader rifler

1. K.B.Svendsen 09 point.

2. Ib Mr Thunder 7 point.

3. Jens Muhli 38 point.

4. Duemand 40 point.

5. Kalli 43 point.

6. Jan Birkemose 52 point.

7. William John Wayne 56 point.

8. Ib Farcinsen 65 point.

9. Palle Stausholm 93 point.

10. Jens Lund 09 point.

10


Forlader rifler:

Conny Panduro

Ib Farcinsen

Side events2:

70 point.

70 point.

Long Range Buffalo shooting:

1. Duemand træffer cal. 38-55

1. Ib Mr Thunder træffer cal. 45-70

2. Kalli træffer 8 cal. 38-55

3. Jan Birkemose træffer 4

3. William John Wayne træffer 4

4. Sv. Åge træffer 3

4. Conny Panduro træffer 3

5. Sten træffer 2

6. Jens Muhli træffer 1

7. Sitting Cowboy træffer 1

Herfra skal der lyde et tak til køkkenet for det store stykke arbejde, og den

dejlige mad, der var nok af.

Med krudt hilsen, og på gensyn til næste år.

Bloody dane

&

Sitting Cowboy

Ps.

Håber på en invitation hos en af de andre klubber til en gang

westernskydning.

11


Tak til folkene i Ribe

Westernskydning og DM 2007

I Amerika skyder de mus med

cal. 45 long Colt!

Dette var den overraskende oplysning

jeg fik af en af jyderne i

efteråret 2006, hvor jeg besøgte

Ribe Stift Sortkrudtsskytter, på

deres bane i Esbjerg.

Det var en artikel i Krudtslam

om westernskydning som havde

gjort mig interesseret i sporten,

så jeg havde taget kontakt og

blev inviteret over til øvelses

skydning på actionbanen. Det

er foreløbig blevet til fire besøg

og jeg takker for den venlighed

og imødekommenhed jeg blev

modtaget med. Jeg kunne låne

våben, og fik eller købte ammunitionen

til skydningen. Der

blev svaret på spørgsmål og

snakket om kaliber, våbentyper,

udklædning og meget andet.

Jeg har sjældent mødt så hyggelige

mennesker og godt sammenhold,

og det gjorde ingen

forskel at jeg kom ovre fra

Djævleøen (Sjælland).

Nu har jeg fået våben selv. To

Cattleman, en Yellowboy (Uberti)

og en cal. 12 hanebøsse.

I Vestegnens sortkrudtskytter

har vi netop fået godkendt vores

bane til western action skydning

og hvis du har lyst, kan du komme

og se eller prøve skydningen

på Kalveboderne i weekenden

den 8. og 9. september, hvor vi

også skyder terrænskydning.

I øvrigt fik vi opklaret amerikanernes

”overkill” på mus, og fik

grinet lidt af det sammen.

Jeg må have stillet et forbavset

ansigtsudtryk op, og bad ham

gentage det. Jo, i Amerika skyder

de mus med kaliber 45, gentog

han gravalvorligt, og forklarede:

Det er sådan en slags elg!

(moose).

Til Dm. i westernskydning den

9. juni var vi seks deltagende

sjællændere, som alle skyder i

Vestegnens. Da vi mødte frem

var vejret var strålende og humøret

højt hos de i alt ca. 30

tilmeldte, og forventningsfulde

skytter.

Der var også side-events, men

vi deltog kun i main stage.

Der var rigget til med i alt fire

skydninger på to 25 m. baner. En

wild West historie/ et scenarium

blev præsenteret og skydningen

gennemført med nedkæmpning

12


af mål i bestemt rækkefølge.

Banen i Esbjerg er godkendt til

skydning på metal mål, som enten

vælter, eller siger pling når

man rammer.

Morsomt var det at opleve ellers

rolige og granvoksne mænd

som fik adrenalinen helt op at

køre og efter endt skydning

havde fået mandolinfingre og

pibestemmer. Slemt blev det jo

hvis noget drillede under skydningen.

Det kunne være en klikker,

en klemmer, forkert ammunition

eller lignende, men så

blev man tildelt en omskydning.

Vores egen brave formand Kurt

blev ramt af en hel serie uheld

og måtte starte forfra en tredje

gang på samme bane!

godt udført arrangement, som

krævede en kæmpe arbejdsindsats

af folkene fra Ribe. Vi der

skulle skyde kunne bare komme

og nyde en velsmurt maskine og

en dag der bare kørte på skinner.

Der er kun ros tilovers for

det store og vellykkede arrangement,

og vi håber at arrangørerne

vil gentage succesen igen

til næste år.

Michael Bartelsen, Vestegnens

sortkrudtsskytter.

Dagen gik alt for hurtigt, som

den gør i godt selskab. Vi fik

snakket med kendte og nye ansigter.

Den store grill blev hevet

frem og en hær af flittige frivillige

sørgede for dejlig mad til os

alle. Efter uddeling af medaljer,

diplomer og donerede præmier,

blev der holdt en takketale, og

så var det ud på motorvejen

igen, med hovedet fuld af gode

og sjove oplevelser.

Det var et dygtigt planlagt, og

13


Region Nord

14


Region Nord Sortkrudts Mesterskab 2007.

De Broderlige Danske Forladerskytters Selskab og Himmerlandske

Sortkrudtsskytter har i samarbejde afholdt Regions Mesterskab i

sortkrudtsskydning for Region Nord 2007.

Der var blevet sendt en invitation rundt til de forskellige

Sortkrudtsforeninger i Region Nord, dette var sket igennem

Krudtslam. Vi fik tilmelding fra 3 foreninger, vi kan kun håbe på at

vi bliver lidt flere foreninger til næste år. For i år havde vi præmier

for over 10.000 kr. hvor Aalborg Våbenhandel var hovedsponsor for

dette års stævne, så det er lidt trist at der ikke deltog flere skytter.

Det var lørdag d. 12/5 – 06 på banen i Vodskov, lidt nord for

Aalborg stævnet blev afholdt og her deltog der 3 foreninger (De

Broderlige Danske Forladerskytters Selskab, Himmerlandske

Sortkrudtsskytter, og Frederikshavn) med i alt 17 skytter og der

blev afholdt 34 skydninger i 10 forskellige klasser. Her blev der

affyret omkring 450 skud og der var store brag og masser af røg, så

det var en god dag i sortkrudtens tegn.

Dagen og aftenen sluttede af med mad fra Vodskov Kro. Der er

allerede blevet snakket sammen om hvor og hvem der kunne tænkes

at skulle afholde skydningen for Region Nord i 2008. Så der er

noget at glæde sig til.

Der skal lyde en stor tak til alle der deltog i Region Nord Sortkrudts

Mesterskab 2007 og en særlig tak til Leo Nielsen fra Aalborg

Våbenhandel for hans store støtte til dette stævne.

Billeder fra Regions Mesterskabet kan ses på www.hlss.dk under

15


foto album – Regions stævne 2007.

Med mange hilsner

Per Jacobsen

De Broderlige Danske Forladerskytters Selskab

Region Nord Sortkrudts Mesterskab 2007

Resultatliste 12/05-2007

KRONBORG 25 M.

ERLAN JENSEN FR. HAVn 8-7-5-4-4-4-4-3-2- 43

COLT 25 M.

SØREN KOGSBØLL FR. HAVn 0-9-9-8-8-8-8-7-7-6-4-4-3 80

COMINAZZO 25 M.

SØREN KOGSBØLL FR. HAVn 0-8-5-5-5-5-4-4-4-3-3-3 53

JENS PETER HASSING DBDFS 4- 6

KUCHENREUTER 25 M.

OLE DUEHOLM HIMMERLANDSKE 9-9-9-8-8-7-7-7-6-5-5-4 75

MAJKEN D. HANSEN HIMMERLANDSKE 9-8-7-7-7-7-7-7-6-4-3-3 6

LEO NIELSen dBDFS 9-8-7-7-6-6-5-5-5-5-4 63

PER JACOBSen dBDFS 7-4-4-4- 9

DANIEL YTTERDAL DBDFS 0 0

SMITH & WESSON 25 M.

OLE DUEHOLM HIMMERLANDSKE 9-9-8-8-8-8-8-7-6-5-5-4-3 76

LEO NIELSen dBDFS 9-9-9-8-8-7-7-6-6-5-4-4-3 74

CLAUS NECKELMANN HIMMERLANDSKE 9-7-6-5-4-4-3-2-1- 42

MARIETTE 25 M

SØREN KOGSBØLL FR: HAVn 0-9-8-7-7-7-7-7-7-7-5-4 76

LEO NIELSen dBDFS 0-10-8-8-8-8-8-6-5-4-3-3 75

PER JACOBSen dBDFS 6-5-4-3-3-2- 4

16


TORBEN M. PETERSEN DBDFS 7-5-3 5

HENRIK NECKELMANN HIMMERLANDSKE 8-3-1-1- 4

NIELS JØRGEN JENSEN DBDFS 8 8

VETTERLI 50 M.

TAGE CARLSen FR. HAVN 10-10-9-9-8-7-6-5-5-5-4-4 74

NIELS JØRGEN JENSEN DBDFS 9-9-8-8-7-7-6-6-5-5-3-3 70

LEO NIELSen dBDFS 0-10-10-9-8-6-6-4-3-3-2-2 69

PALLE HEINE JENSen dBDFS 0-8-8-8-7-6-6-4-4-3 61

JENS PETER HASSING dBDFS 0-7-6-6-6-5-5-5-3-3-3- 60

ANKER CHRISTENSEN DBDFS 8-7-6-6-6-5-4-4-4-3- 54

PER JACOBSen dBDFS 7-5-4-4-2- 3

STEPHANIE BYRGESEN DBDFS 5-2- 8

HANNE BYRGESen dBDFS 0 0

WINCHESTER 50 M.

TAGE CARLSen FR. HAVN 9-9-7-7-7-7-6-6-6-5-3-3 69

PALLE HEINE JENSen dBDFS 9-9-8-7-6-5-5-4-3-3-3 56

LEO NIELSen dBDFS 0-9-7-6-6-6-3-3-2-2- 54

KYHL 50 M.

TAGE CARLSen FR. HAVN 7-7-7-7-7-5-5-4-3- 54

ERLAND JENSen FR. HAVN 6-4-

MIQUELET 50 M.

SØREN KOGSBØLL FR. HAVN 8-8-7-7-7-6-6-6-5-5-4-4-0 55

TAGE CARLSen FR. HAVN 9-7-6-6-6-5-4-4-4-4-3-3-0 55

17


DM i Struer

klasse navn placering 1 2 3 4

1. Miquelet Søren Kogsbøll 1 9 8 8 8

Tage Carlsen 2 9 8 7 7

Gorm Rasmussen 3 9 8 7 7

Henrik Pedersen 4 8 7 7 7

Rene Pedersen 5 8 8 7 7

Ole Lenler-Eriksen 6 6 6 6 6

2. Maximillian Karin Flittner 1 10 8 7 5

Gorm Rasmussen 2 9 7 5 3

3. Minié Flemming Kolstrup 1 9 9 9 8

Ulrik Sørige 2 8 8 8 7

John Jensen 3 9 7 7 5

LeoNielsen 4 7 6 6 6

John Hansen 5 6 6 3 3

Jørgen Skov Jørgensen 6 9 4 3 1

4. Whitworth Flemming Kolstrup 1 10 10 9 9

Ulrik Sørige 2 10 10 9 8

Karin Flittner 3 9 9 8 8

LeoNielsen 4 10 10 9 8

Flemming Kronmose 5 10 8 7 7

John Hansen 6 6 5 4 3

Ib Forcinsen 7

5. Cominazzo Egon Rønne 1 8 8 8 8

Søren Kogsbøll 2 9 9 9 8

Steen Petersen 3 9 9 8 8

Just Petersen 4 7 7 7 5

6. Kuchenreuter Steen Petersen 1 10 10 10 10

Henrik Elmer 2 10 10 10 9

Egon Rønne 3 10 10 9 9

Niels Bo Windeleff 4 10 10 9 9

Jimmy Jensen 5 10 9 9 9

Kurt kjær 6 10 9 9 9

Bjarke Christensen 7 10 9 9 9

Leif Houbøl 8 10 10 8 8

Just Petersen 9 9 9 8 8

Bruno mikkelsen 10

18


5 6 7 8 9 10 11 12 13 total

7 6 6 5 5 5 1 1 0 67

7 7 6 6 5 4 3 1 0 66

5 5 5 4 3 2 2 1 0 55

6 6 5 3 3 3 1 0 0 55

5 4 4 4 3 2 2 0 0 52

1 0 0 0 0 0 0 0 0 25

5 4 4 0 0 0 0 0 0 43

3 0 0 0 0 0 0 0 0 27

7 7 7 6 6 4 4 3 3 72

7 7 6 6 6 6 5 4 3 69

5 5 4 3 2 1 0 0 0 48

2 2 1 0 0 0 0 0 0 30

3 2 0 0 0 0 0 0 0 23

1 0 0 0 0 0 0 0 0 18

9 9 9 7 6 6 6 4 0 84

8 8 7 7 7 7 6 6 5 81

8 8 7 7 7 6 6 4 3 77

8 7 6 6 6 5 5 5 5 75

7 6 6 6 6 6 5 5 5 69

2 2 2 1 0 0 0 0 0 25

0

8 7 7 7 7 7 6 6 5 75

7 7 7 6 6 5 5 4 3 73

7 7 7 7 5 5 5 4 0 72

5 4 4 3 2 1 1 0 0 45

9 9 9 9 9 9 9 7 7 94

9 9 9 8 8 8 7 7 6 90

9 9 9 8 8 7 7 7 7 88

9 9 8 8 8 8 8 8 6 88

9 9 8 8 8 8 7 7 6 87

9 8 8 8 7 7 7 7 2 84

8 7 7 7 6 6 5 5 5 78

8 7 7 7 6 6 5 5 5 77

8 7 7 7 7 6 6 6 5 76

0

19


7. Colt Niels Bo Windeleff 1 10 10 9 9

Just Petersen 2 10 9 9 9

Søren Kogsbøll 3 10 9 9 9

Jimmy Jensen 4 10 9 9 9

Egon Rønne 5 9 9 9 9

Klavs Flittner 6 9 9 8 7

Jan Juul Rasmussen 7 8 7 6 6

Karin Flittner 8

8. Walkyrie Karin Flittner 1 10 8 8 8

12. Mariette Steen Petersen 1 10 9 9 9

Egon Rønne 2 10 9 9 9

Jacob Haahr Larsen 3 10 10 9 9

Jan E. Sørensen 4 10 9 9 9

Kurt kjær 5 10 9 9 9

Jesper Haahr Larsen 6 10 10 9 8

Karin Flittner 7 10 9 9 8

Søren Kogsbøll 8 10 9 9 8

John Jensen 9 9 9 8 8

Henrik Pedersen 10 9 9 8 7

Bjarke Christensen 11 8 8 8 7

Lamarmora Leo Nielsen 1 10 10 9 9

Jørgen Skov Jørgensen 2 10 9 9 9

Flemming Kolstrup 3 9 9 8 8

Henrik Pedersen 4 9 9 9 7

Bjørn Andreasen 5 9 8 8 8

John Hansen 6 9 8 8 7

Tage Carlsen 7 8 6 6 5

Per Giessing 8

15. Vetterlie K B Svendsen 1 10 10 9 9

Ib Forcinsen 2 10 10 10 9

Steen Petersen 3 10 10 9 9

Egon Rønne 4 10 10 9 9

Flemming Kolstrup 5 10 9 9 8

LeoNielsen 7 10 9 9 9

Ulrik Sørige 6 9 9 8 8

John Jensen 8 9 9 9 8

Ole Lenler-Eriksen 9 9 9 8 8

Leif Houbøl 10 9 9 8 8

Jan Juul Rasmussen 11 9 8 8 7

Karin Flittner 12 9 7 7 7

Bjarke Christensen 13 8 8 7 6

20


9 9 8 8 8 8 8 8 7 88

8 8 8 8 8 8 6 5 4 85

8 8 8 8 7 6 5 4 3 82

8 8 8 7 7 6 5 4 4 81

8 8 7 7 6 6 5 4 4 78

6 6 6 5 4 4 3 3 2 64

6 6 6 4 4 4 3 3 3 57

0

8 8 8 8 7 6 5 5 3 79

9 8 8 8 8 7 7 7 6 85

9 9 8 7 7 7 7 7 4 84

9 8 7 7 6 6 5 5 2 81

8 8 8 8 6 6 5 4 4 81

8 8 8 7 7 6 6 6 5 81

8 8 7 7 7 6 6 5 3 80

8 8 8 8 6 6 6 6 3 80

8 8 7 7 7 6 6 4 1 79

8 8 8 7 7 7 7 6 5 79

7 7 7 7 7 7 7 6 3 75

6 6 6 5 3 3 3 2 1 60

9 9 8 7 7 7 6 6 6 85

8 8 8 8 7 7 6 5 5 83

8 7 7 7 7 5 4 1 0 75

7 7 7 7 5 4 0 0 0 71

7 7 6 6 5 4 4 2 0 68

6 6 4 3 3 3 2 0 0 57

4 4 4 3 1 0 0 0 0 41

0

9 9 9 9 9 8 8 8 7 91

9 9 8 8 7 7 7 6 6 87

8 8 8 8 7 7 7 6 4 84

8 8 8 8 7 7 7 3 2 84

8 8 8 8 7 7 7 6 4 82

8 8 8 7 7 6 5 4 3 81

8 8 8 8 8 7 7 7 7 81

8 7 7 7 7 7 6 6 5 78

7 6 6 6 5 5 1 0 0 69

7 7 6 6 5 3 2 0 0 68

7 6 6 6 6 5 5 2 0 68

7 7 6 6 6 6 5 5 0 68

6 6 6 6 6 5 5 4 4 64

21


Tage Carlsen 14 10 8 7 6

Ulf Andersen 15 8 8 7 7

Bjørn Andreasen 16 8 8 7 6

Just Petersen 17 9 8 8 7

Jacob Haahr Larsen 18 8 8 8 5

Jørgen Skov Jørgensen 19

Jesper Haahr Larsen 20

28. Tanzutsu Søren Kogsbøll 1 10 9 8 6

Erland Kent Jensen 2

50. De Meza Ulrik Sørige 1 10 8 8 8

Flemming Kolstrup 2 8 8 7 6

Jørgen Skov Jørgensen 3 7 6 5 5

Bjørn Andreasen 4 9 5 5 4

John Hansen 5 5 4 4 3

51. Kyhl Gorm Rasmussen 1 10 9 9 7

Tage Carlsen 2 8 7 7 7

Jimmy Jensen 3 9 8 7 7

Ulrik Sørige 4 9 9 9 8

Just Petersen 5 8 7 7 5

Niels Bo Windeleff 6 7 7 7 6

Per Giessing 7 6 4 3 1

Egon Rønne 8 5 4 1 0

Erland Kent Jensen 9 3 1 0 0

52. Pennsylvania Egon Rønne 1 10 9 9 9

Gorm Rasmussen 2 9 9 9 9

Henrik Elmer 3 9 9 8 8

Karin Flittner 4 10 7 6 5

Ole Lenler-Eriksen 5 7 6 5 4

53. Remington Niels Bo Windeleff 1 10 10 9 9

Steen Petersen 2 10 9 9 8

Ulrik Sørige 3 9 9 7 7

Just Petersen 4 9 9 8 8

K B Svendsen 5 5 5 4 4

John Hansen 6

54. Kronborg Jimmy Jensen 1 10 9 8 7

Egon Rønne 2 10 8 8 7

Steen Petersen 3 10 7 7 7

Jan E. Sørensen 4 4 3 1 1

Erland Kent Jensen 5 3 3 0 0

22


6 5 5 5 4 3 2 0 0 59

7 6 5 4 4 3 3 3 1 59

6 5 5 4 4 0 0 0 0 53

7 7 0 0 0 0 0 0 0 46

3 0 0 0 0 0 0 0 32

0

0

5 4 4 4 4 0 0 0 0 54

0

7 7 6 5 5 4 3 2 2 68

6 5 5 5 5 5 5 5 2 60

5 3 2 1 0 0 0 0 0 34

3 2 2 2 1 0 0 0 0 33

2 1 1 1 0 0 0 0 0 21

7 6 6 4 3 3 2 2 0 64

7 6 5 5 5 4 3 3 3 61

6 5 5 4 3 3 2 0 0 57

7 5 4 3 1 0 0 0 0 55

5 4 4 3 3 2 2 0 0 48

6 3 3 3 2 2 1 1 0 46

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

8 8 8 8 8 6 5 5 3 83

9 8 8 8 6 5 4 4 1 80

8 8 8 8 7 7 6 6 4 80

5 4 4 2 2 1 1 0 0 46

3 1 1 0 0 0 0 0 0 27

9 9 7 7 7 7 7 6 5 84

8 7 7 7 7 6 6 5 2 78

7 7 6 6 6 6 5 4 4 70

8 6 6 5 5 5 4 2 1 69

3 3 2 1 1 1 0 0 0 29

0

6 6 6 5 5 5 4 4 3 67

6 5 5 4 4 1 1 0 0 58

7 5 5 3 2 2 1 0 0 55

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 0 6

23


55. Bagladeriffel Ole Hessel 1 10 10 10 9

Bjarne Løwe 2 9 9 9 8

Ulrik Sørige 3 10 9 9 7

Flemming Kronmose 4 8 7 6 6

Jan Juul Rasmussen 5 8 8 7 3

Poul Rasmussen 6 4 2 2 2

John Hansen 7 3 3 2 0

Per Giessing 8 2 2 0 0

Egon Rønne 9 2 0 0 0

56.Smith & Wesson Jimmy Jensen 1 10 10 10 10

Henrik Elmer 2 10 10 10 9

Kurt kjær 3 10 9 9 9

Niels Bo Windeleff 4 10 9 9 9

Jan E. Sørensen 5 10 10 10 9

Egon Rønne 6 10 9 8 8

Dan kejlov 7 9 9 8 8

Ole Hessel 8 9 8 7 7

Henrik Pedersen 9 9 9 7 7

57. Winchester Steen Petersen 1 10 10 9 9

Bjarne Løwe 2 10 10 9 9

Leif Houbøl 3 10 9 9 9

Niels Bo Windeleff 4 9 9 9 9

Ole Hessel 5 10 8 8 8

Ib Forcinsen 6 9 9 8 8

Gorm Rasmussen 7 8 8 8 8

Henrik Pedersen 8 9 9 8 7

Jimmy Jensen 9 9 8 8 8

Per Giessing 10 9 8 8 6

Poul Rasmussen 11 9 9 8 5

Henrik Thorn 12 8 6 6 5

Jan Juul Rasmussen 13 8 5 4 4

24


9 8 8 8 7 7 6 6 5 86

8 8 7 7 6 6 6 4 4 77

7 6 6 5 5 4 4 4 3 68

6 5 5 5 5 3 3 3 1 56

2 2 0 0 0 0 0 0 0 30

1 1 0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

10 10 9 9 9 9 7 6 5 96

9 8 8 8 7 7 7 7 7 86

9 9 8 8 8 7 7 7 7 86

9 9 8 8 7 7 7 6 5 85

8 8 8 7 7 6 6 5 4 83

8 7 7 7 7 6 6 5 4 77

8 7 7 6 6 5 3 2 0 73

6 6 6 6 5 5 4 3 3 65

6 6 5 5 5 4 4 4 3 63

9 9 9 8 8 8 7 7 6 89

9 8 8 8 8 8 8 7 6 87

8 8 8 8 7 7 6 4 3 83

8 8 7 7 7 6 5 5 4 79

8 8 8 7 6 6 6 6 0 77

8 8 8 6 6 5 5 5 4 75

8 7 7 6 6 6 6 3 0 72

7 7 6 6 6 6 4 3 3 71

6 6 6 6 5 5 4 4 3 67

6 5 3 0 0 0 0 0 0 45

3 3 2 2 1 1 1 0 0 43

5 4 3 3 2 0 0 0 0 42

3 3 1 1 0 0 0 0 0 29

25


Indbydelse til

Terrænskydning- og westernskydning

med sortkrudt

lørdag og søndag

den 8. - 9. September 2007

På Københavns Skyttecenter, Kalvebod

Selinevej nr. 5, fra lørdag kl. 9.00

Terrænskydning i følgende klasser:

• Forlader Gevær

• Patronladet riffel

• Forlader pistol/Revolver

• Patronladet Pistol/revolver

Der skydes på 7 stationer med 3 skud pr. station.

Pris pr. skydning: kr. 80,00

Westernskydning

Har du lyst til også at skyde westernskydning er der også mulighed

for dette efter en grundig instruktion som gives til alle skytter på

banen.

Der skydes 5 skud med repetérriffel, 2 skud med en haglbøsse, samt

5 skud med revolver. Så medbring rigeligt med ammunition. Bedst

opnåede resultat er gældende. Der kan skydes ubegrænset antal

skydninger, efter tur.

Pris pr skydning: kr. 25,00

26


I begrænset omfang vil våben og ammunition også kunne stilles til

rådighed

Regler og beskrivelse for terræn- og westernskydning kan ses på

forbundets hjemmeside.

Lørdag kl. 19.00 serveres helstegt pattegris m.m.

Pris pr. deltager er kr. 120,- excl. drikkevarer som kan købes til

billige priser.

Morgenmad, frokost og drikkevarer kan købes på stedet.

Det er muligt at campere på centeret allerede fra fredag, hvor der

også vil kunne købes mad og drikke

Af hensyn til planlægning og indkøb skal vi have din tilmelding

senest mandag den 27. august

NB. Banekommandører og andre hjælpere kan skyde om fredagen

indtil kl. 20.00

For nærmere information og tilmelding:

Kontakt: Kurt Kjær på tlf. 29 69 76 69

eller på mail: west-sortkrudt@webspeed.dk

Kjøbenhavnske- og Vestegnens Sortkrudtskytter

27


Danske Rekorder 2007

Geværklasser:

Miquelet Peter Stephansen VM England 1996 94 point

Maximillian Ulf Giese dM Korsør 1991 90 point

Minie’ Lars Neumann LK S-DK 1984 90 point

Whitworth a Bent Christensen DM Bullerup 1995 90 point

Whitworth B Peter Stephansen NM Sverige 1991 96 point

Walkyrie karin Flittner dM Ulfborg 1992 90 point

Vetterli a Jørgen S. Jørgensen DM Musse 2000 93 point

Vetterli B Peter Stephansen NM Ulfborg 1990 96 point

Tanegashima Peter Stephansen NM Norge 1997 89 point

Hazidai Peter Stephansen NM Sverige 1999 94 point

Pennsylvania Peter Stephansen DM Struer 1999 92 point

Lamarmora Leo Z. Nielsen dM Struer 2007 85 point

Pistolklasser:

Cominazzo a egon Rønne dM Ulfborg 2004 62 point

Cominazzo B kim Svendsen dM Esbjerg 2002 92 point

Kuchenreuter A Morten Pedersen DM Musse 2000 90 point

Kuchenreuter B Kim Svendsen dM Kbh. 2005 96 point

Colt Marc Carlsson nM Odense 1986 95 point

Mariette Henrik L. Sørensen NM Ulfborg 1998 95 point

Tanzutsu Søren Kogsbøll DM Ulfborg 2006 71 point

Lerduer:

Manton Gorm Rasmussen DM Ulfborg 2006 11

Lorenzoni kim Svendsen dM Ulfborg 2006 15

Danske klasser:

De Meza Rolf Anholm dM Bornholm 1997 81 point

Remington Bent Christensen NM Ulfborg 1994 95 point

Kyhl Ulrik Sørige dM Ulfborg 1996 80 point

Kronborg Sten Pedersen dM Ulfborg 2004 85 point

Bagladeriffel Jens K. Kiilerich DM Esbjerg 2002 87 point

S & W Jimmy Jensen dM Struer 2007 96 point

Opdateret Juli 2007. Henrik Elmer

28


Uberti Cup 2007/8

Så er det igen tid at tænke på tilmelding til årets præmieskydning,

som skydes på egen hjemmebane.

Der skydes på egne skiver, som inden skydningen påbegyndes

skal være tydelig markeret med navn og disciplin. Musket skytter

kan evt. kontakte Henrik Elmer som så vidt vides stadig ligger

inde med nogle af disse skiver?

Præmieskydningen arrangeres af Sportsudvalget og alt overskud

går ubeskåret til skytterne. Fordeling af tilskud sker efter

ansøgning fra den enkelte skytte og efter retningslinier afstukket

af bestyrelsen.

Ansøgning om tilskud sendes i god tid til Sportsudvalgets

formand Kurt Kjær.

Igen i år er det med stor taknemlighed, vi har modtaget endnu

et flot tilbud fra Aalborg Våbenhandel v/Leo Nielsen om en

sponsorgave. Vinderen findes ved lodtrækning blandt alle

deltagende skytter.

Du kan læse mere om sponsorgaven andetsteds i bladet.

Tilmelding kan foregå på den trykte tilmeldingsblanket, men du

kan også sende en E-mail, eller et almindeligt brev. Når tilmelding

og betaling er modtaget indskrives skytten/erne på deltagerlisten

som med mellemrum vil blive opdateret og udlagt på forbundets

hjemmeside.

Hver skydning koster kr. 60,-. Du kan deltage i alle de klasser

du har lyst til, men kun en skydning pr. klasse. Og husk jo flere

klasser jo større chance ved lodtrækningen, som finder sted på

forbundets årlige repræsentantskabsmøde i maj.

Som sædvanlig vil der også blive uddelt sølvplader til de 3 bedste

skytter i hver klasse, ligesom der også udstedes diplom til alle

deltagere.

29


Tilmelding og betaling senest d. 1. november 2007 til:

Kurt Kjær

Stenager 37

2600 Glostrup

west-sortkrudt@webspeed.dk

48 41 23 66 / 29 69 76 69

Du kan betale på giro: 10043379, eller på check.

Aflevering af resultater (alle 13 skud): Senest d. 21. marts 2008

Hilsen

Sportsudvalget

30


Tilmeldingsblanket til Uberti Cup 2007/8

Navn:________________________________________________

Adresse:______________________________________________

Postnr. og by:__________________________________________

Telefon:___________________________

Email:____________

Forening: _____________________________________________

Jeg ønsker at tilmelde mig i følgende klasser ( sæt x )

Pistolklasser:

00m riffelklasser:

Cominazzo Maximilian

Colt Withworth

Tanzutsu de Meza

Smith & Wesson Bagladerriffel

Kuchenreuter Minié

Mariette Valkyrie

Kronborg Remington

50m riffelklasser:

Miquelet

Kyhl

Winchester

Vetterli

Pensylvania


Betaling på giro: 10043379 Eller på vedlagte chek

Tilmelding sendes til:

Kurt Kjær

Stenager 37

2600 Glostrup

Tlf. 29 69 76 69 el. 48 41 23 66

Email: west-sortkrudt@webspeed.dk

31


Set og Sket

Højby Skytte forbund tæt ved

Nykøbing Sjælland afholdte

den 11. August 140 års jubilæums-skydning.

Dette har ikke en dyt med

sortkrudtsskytter at gøre. Men

foreningens formand Arne

Jensen ville gerne give sine

medlemmer en overraskelse.

Her kom sortkrudterne så ind

i billedet. Hillerød Sortkrudtsskytter

blev inviteret til Højby

for at vise lidt historisk skydeglæde

fra „The Wild West

Period”.

En tæt grå/blå røgsky lagde

sig hurtigt tungt over skydebanen.

Da den lettede igen

kunne vi på medlemmernes

brede smil med tilfredshed

konstatere, at de var blevet en

oplevelse rigere.

På vores formands (Tony

Redmond) vegne vil vi i

Hillerøds Sortkrudtsskytter

gerne sige tak for invitationen

til dette jubilæum og den gode

behandling.

Bo Herbst

Fire mand: Erwin Jensen,

Tonny Lau, Henrik Lynge

og Bo Herbst repræsenterede

Hillerød sortkrudtsskytter. Vi

demonstrerede Remington

perc. revolver, Sharps 1859

perc. rifle garneret med patronvåbnet

Henry carbine.

32


Foto: Anette Jensen

33


Køb og Salg

Uberti - 1873 Cattleman cal. 38/40

7½” pibe i god stand.

Sælges incl :

2 stk. to-huls støbeblok Lyman #2660043 (175gr) og RCBS 40/180-FN

et LEE Diessæt samt 300 stk. patroner.

Samlet pris: kr. 2900

Henvendelse: 28727759

Ardesa forladerpistol.

Model: Patriot, Perc. Cal.45

Pæn og velholdt

Sælges for kr. 800,00.

NB. Våbenpåtegning.

Ardesa forladerpistol.

Model: W. Parker Match Pistol, Perc.

Cal. 45

Meget lidt brugt. Fuldstændig som

ny.

Listepris kr. 2600,00

Sælges for kr. 1300,00 (evt.bud).

NB. Våbenpåtegning.

34

Interesserede kan henvende sig til:

E. Rasmussen

Tlf.: 75647237


Broderet stofmærke

ca. Ø 85 mm

Kr.

40

Klistermærke

ca. Ø 90 mm

Kr.

12

Emaljemærke

Brochenål Ø 28 mm

Kr.

50

Knaphuls Ø 19 mm

Kr.

20

Klistermærke til krudtskabet

15x21 cm ell. 21x30 cm.

Kr.

50

Kr.

75

Mærkerne kan bestilles hos:

Palle Mallinger - pallem@ruc.dk

Girokort til betaling medsendes

Maskinel magasinpost

ID nr. 47709

Afsender:

Jørgen Andersen

Hundige Strandvej 114

2670 Greve

More magazines by this user
Similar magazines