Blad #4 - Gråsten Sejlklub

graasten.sejlklub.dk

Blad #4 - Gråsten Sejlklub

REFERAT AF

BESTYRELSESMØDE

5. oktober 2009

Fraværende: Ole Rieck, Bjørn og Bernhard

1. Siden sidst og indgået post – Stig

Brev om ny database: stolen boats.

Kræver entydig identifikation af båden.

Opslag hænges op i klubhuset.

2. Regnskab – Bent

Intet nyt. Budgetterne følges.

3. Ændringer i medlemskartotek og

tildeling af udvalg – Helle

Ingen ændringer siden sidst.

4. Ændringer i reglement for hal og

plads – Hans Jørgen/Peter

Jfr. separat information i Fanglinen.

5. Forslag til indretning af pladsen

Jfr. kort og beskrivelser på andetsteds i

Fanglinen. Planerne har bestyrelsens fulde

opbakning.

6. Kort orientering fra udvalgene –

udvalgsformændene

Juniorudvalg: I færd med oprydning.

Vinterprogrammet starter i uge 43. Håber

at kunne bruge det bagerste klublokale.

Kapsejladsudvalget: Sæsonen afsluttet

med pæn deltagelse til klubmesterskabet.

Pladsudvalget: Problemer omkring arbejdspligten

med den p.t. store arbejdsbyrde.

Fliselægningen af pladsen har også

voldt store problemer. Er i færd med at

fælde træer for enden af hallen.

Haludvalg: Der er kommet en ny ind i

hallen og ventelisten er på 2 medlemmer.

Der kan alene ligge afriggede master og

for stag med navne mærkning i hallen.

Bom og spiler stager kan ikke opbevares.

Klubhus: Husets gavlende skal renoveres.

Materialer m.v. undersøges. Bagerste

lokale i klubhuset skal færdiggøres

i løbet af denne vinter.

WEB-siden. Er udvidet – nye underpunkter:

Faciliteter, der indeholder

oplysninger om mastekran m.v. Se www.

graasten-sejlklub.dk

Fanglinen: Sidste dato for indlevering

af indlæg m.v. til fanglinen er den 1.

november 2009.

7. Håndtering af arbejdspligt – Stig

Behandlet emnet. Arbejder på at have et

konkret ændringsforslag klar til generalforsamlingen.

8. Planlægning af arbejdsmøde for

fremadrettet indsats - Stig

Der holdes et ekstra bestyrelsesmøde den

26. oktober 2009 med alene dette punkt

på dagsordnen.

9. Opdateringer til kalender, WEBside,

Fanglinen m.m. - alle

Intet.

10. Eventuelt – Stig

Hans Jørgen: Vi skal alle huske at være

opmærksomme på sikkerheden omkring

de ting vi går og laver i klubben.

11. Godkendelse af protokol – Stig

Godkendt.

5

More magazines by this user
Similar magazines