Medlemsliste 2012-14 for Det Sociale Forbrugerråd (pdf ... - Aarhus.dk

aarhus.dk

Medlemsliste 2012-14 for Det Sociale Forbrugerråd (pdf ... - Aarhus.dk

Det Sociale Forbrugerråd

Aarhus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Ledelsessekretariat og Kommunikation

Marts 2012 – Version 5

Sagsbehandler: Fuldmægtig Steffen Klemmensen

Tlf.nr.: 8713 2644

E-post: stkl@aarhus.dk

Adresse: Rådhuset, vær. 420, 8000 Århus C

J.nr. M1/2008/01391-024

Det Sociale Forbrugerråd

Valget 2012 - 2014

MEDLEMSLISTE

I alt: 29

Medlemmer

SUPPLEANTER

1 ADHD Foreningen, Midt-Østjylland

v/Anna Ottendahl

Abildhaven 68

8520 Lystrup

Mobil: 2711-6276

annaottendahl@hotmail.com

2 Blå Kors, Værested ”Det Blå Sted”

v/Erik Morten Jensen

Januarvej 17

8210 Århus V

Tlf.nr. 2324-6681

thomsen@jensen.tdcadsl.dk

4 DE9 – Foreninger for pårørende til

Psykisk Syge og Handicappede i Region

Midtjylland

v/Morten Lind Pedersen, 7847 0455

mlp@de9.dk

5 Frivilligcenter Århus

v/Louise Morell Holm

Frederiksgade 79

8000 Århus C

Tlf.nr. 6024-5266

post@frivilligcenteraarhus.dk

6 Gallo Aktiviteterne

v/Anne Marie Bosley

Gallo Huset, Nørregade 6

8000 Århus C

Tlf.nr. 8618-8160

gallohuset@mail.tele.dk

Janni Jensen

Gallo Aktiviteterne

Gallo Huset, Nørregade 6

8000 Århus C

Tlf.nr. 8618-8160

gallohuset@mail.tele.dk


Aarhus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Ledelsessekretariat og Kommunikation

7 Hjerneskadeforeningen

Aarhus Østjylland

v/Jette Sloth

Jegstrupvænget 143

Lars Spliid Nielsen

Hjerneskadeforeningen

Hasselhaven 2

8520 Lystrup

8310 Tranbjerg J

Tlf.nr. 8672-0835 / 2046-0835

js@hjerneskadeforeningen.dk

8 Høreforeningen

v/Frode Larsen

Emil Aarestrupsvej 6

8000 Århus C

Tlf.nr. 8619-0376

fhf@larsen.mail.dk

Anne-Birthe Merrald

Høreforeningen

Nyløkkevej 29

8340 Malling

Tlf.nr. 8693-3002

a.merrald@webspeed.dk

9 Indvandrerrådgivningen

v/Leif Randeris

Vesterbrogade 14 – butikken

8000 Århus C

Tlf.nr. 8870-9898

postmaster@Indvandrerraadgivningen.

Ivan Guzmann

Indvandrerrådgivningen

Vesterbrogade 14 – butikken

8000 Århus C

Tlf.nr. 8870-9898

ivan.guzman@mail.tele.dk

dk

10 Kulturgyngen

v/Erik Løve Hansen

Mejlgade 53

8000 Århus C

Tlf.nr. 8619-2255

Mobil: 2585-4479

erik@kulturgyngen.dk

Peder Bækhøj Zeuthen

Kulturgyngen

Mejlgade 53

8000 Århus C

Tlf.nr. 8619-2255

Mobil: 3029-3185

peder@kulturgyngen.dk

11 Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI

- pårørende til sindslidende

v/Linda Callesen

Skt. Pauls Kirkeplads 12, st.

8000 Århus C

Tlf.nr. 2812-8054

lindacallesen@gmail.com

12 Landsforeningen Evnesvages Vel - LEV

v/Helen Conway-Blake

Espedalen 22

8240 Risskov

Jan Kristensen

Landsforeningen Evnesvages Vel -

LEV

Koltvej 35

Side 2 af 5


Aarhus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Ledelsessekretariat og Kommunikation

Tlf.nr. 2371-0945

justus@post.tele.dk

8361 Hasselager

Tlf.nr. 8628-0925 / 4010-4492

jankr@dadlnet.dk

13 Landsforeningen Ligeværd

Århus kredsen

v/Lars Christensen

Skt. Anna Gade 35

8000 Århus C

Tlf.nr. 8613-7607

Inge Margrete Jensen

Landsforeningen Ligeværd

Syrenvej 1

8240 Risskov

Tlf.nr. 8617-8659

Mail:

lars-gerda@privat.dk

14 LO ÅRHUS

v/ Mogens Pedersen

Socialpædagogerne Østjylland

Søren Frichs Vej 42 C, stuen

8230 Åbyhøj

Tlf.nr. 8730-8590

Nina Østergaard

FOA Fag og Arbejde Århus Afdeling

Christian X’s Vej 56-58

8260 Viby J

Tlf.nr.

nios@foa.dk

mp@sl.dk

15 Mødrehjælpen i Århus/Projekt i Gang

v/Ulla Krogaer

Søndergade 53, 4.

8000 Århus C

Tlf.nr. 8693-4300

ukr@moedrehjaelpen.dk

Camilla G. Hermansen

Mødrehjælpen i Århus

Søndergade 53, 4.

8000 Århus C

Tlf.nr. 8693-4300

cgh@moedrehjaelpen.dk

16 Selvhjælpsgrupper i Århus

v/Anita Torlyn

Ole Rømers Gade 38, 2. tv.

8000 Århus C

Tlf.nr. 3035-9546

kontor@selvhjaelpsgrupperiaarhus.dk

Tove Riemer

Selvhjælpsgrupper i Århus

Hedemannsgade 20, st. tv.

8000 Århus C

Tlf.nr. 4126-9840

kontor@selvhjaelpsgrupperiaarhus.

dk

17 Dansk Landsforening for

Laryngectomerede

Lokalforening aarhus

v/Inger Marie Nielsen

Lundgårdsvej 27

8270 Højbjerg

18 SIND – Århus kredsforening

v/Marianne van den Pol

Kim Rattenborg

kr@sind-aarhus.dk

Steinmannsgade 1, st. tv.

Side 3 af 5


Aarhus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Ledelsessekretariat og Kommunikation

8000 Århus C

Tlf.nr. 3089-8053

majofie@stofanet.dk

19 SIND’s Pårørenderådgivning

v/Anne Margr. Gad Jørgensen

Skovagervej 2, indg. 65

8240 Risskov

Tlf.nr. 8612-4822

paa@sind.dk

Susanne Bøgh

SIND’s Pårørenderådgivning

Skovagervej 2, indg. 65

8240 Risskov

Tlf.nr. 8612-4822

paa@sind.dk

20 Socialpolitisk Forening

for Århus og Omegn

v/Viggo Jonasen (formand)

Hørgårdsvej 18

8240 Risskov

Tlf.nr. 6171-2219

viggojonasen@gmail.com

Elisabeth Aagaard Pedersen

Socialpolitisk Forening

for Århus og Omegn

Fenrisvej 65

8210 Århus V

Tlf.nr. 8615-1216

Mail:

21 Ældrerådet

v/Lea Grubbe

Ingrid Jensen

Ingrid-j@live.dk

Nyvangsvej 11

8462 Harlev

Tlf.nr. 8694-2684 / 6168-8728

lea.grubbe@stofanet.dk

22 Pårørendeforeningen for Seksuelt

krænkede

v/ Jeanne W. Bruun

Carsten Borup

carsten.borup@gmail.com

23 Den venlige psykiatribrugerforening

v/ Tom Jul Pedersen

tomjulp@gmail.com

24 Cirkus Tværs

v/ Trille Lucassen

Gudruns vej 78

cirkus@mail.dk

25 Foreningen Voksenmobning – nej, tak

Lilia Masters

v/Gitte Strandgaard

gs@voksenmobningnejtak.dk

26 Det multikulturelle værested - Muhabet

Aarhus

Möhsen Amini

Skolebakken 11, kld. tv

Side 4 af 5


Aarhus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Ledelsessekretariat og Kommunikation

V/Mette Jensby Mortensen

Skolebakken 11. kld. tv

8000 Aarhus C

86181812/29173257

8000 Aarhus C

86181812

27 TUBA

v/ Mette Bladt Clausen

+45 30 85 81 77

mbc@tuba.dk

28 Baglandet

Monica H. Hansen

Baglandet i Århus

Silkeborgvej 259

8230 Åbyhøj

Tlf. 8612 5033

monica@baglandet.com

29 Gigtforeningen

v/ Else Holmaa

Gigtforeningens AarhusKreds

P. P. Ørumsgade 11, bygn, 11, kld.,

8000 Århus C

86 11 71 77

aarhuskredsen@mail.dk

Side 5 af 5

More magazines by this user
Similar magazines