midtVask fokuserer på psykisk arbejdsmiljø - Aarhus.dk

aarhus.dk

midtVask fokuserer på psykisk arbejdsmiljø - Aarhus.dk

midtVask fokusererpsykisk arbejdsmiljø

midtVask er en af Danmarks mest innovative virksomheder,

når det kommer til medarbejderintegration,

mangfoldighed og lige muligheder for alle

ansatte. Danmarks største vaskeri har allerede succes

med klassisk sundhedsfremme såsom kost og

motion. Næste udfordring er det psykiske arbejdsmiljø.

midtVask har et erklæret mål, der hedder, at man skal

blive sundere af at arbejde på virksomheden. Vaskeriet

definerer sundhedsfremme som alle de ting, der

er med til at sikre langtidsfriskheden hos medarbejderne.

Sidste år havde virksomhedens 180 ansatte i alt 10

langtidssygemeldinger, hvoraf otte bundede i en eller

anden form for psykisk problematik. Tidligere år har

denne kategori udgjort tre til fire langtidssygemeldinger.

Det er ikke direkte arbejdsrelateret stress, der

fylder i statistikken. Kun én af de 10 sygemeldinger

gik på stress.

Det er derimod ofte problemstillinger i privatlivet

såsom skilsmisse og dødsfald, som presser medarbejderne.

Stigningen i antallet får uddannelsesvejleder

og mentor på midtVask Michael Maagaard til

at reagere. Han arbejder nu på en kulturændring i

forhold til det psykiske arbejdsmiljø og den måde,

hvorpå man omgås hinanden på virksomheden.

”Vi skal have skabt en kultur, hvor vi spørger meget

mere til hinanden. Hvor det er okay at sige, at jeg

er på vej til ikke at kunne overskue det, eller jeg har

nogle problemer derhjemme. At jeg måske kunne

tænke mig at komme til en psykolog eller gå lidt ned

i tid. Vi vil gerne have, at det bliver legalt at snakke

om, inden det går galt, for det er synd for folk, at de

skal gå ned med det,” siger Michael Maagaard.

Han håber på, at samme fokus på psykisk arbejdsmiljø

som på kost, rygning, alkohol, motion bevirker,

at langtidssygemeldinger som følge af stress,

depression og psykisk slid er historie om to til tre år.

Målet på midtVask er dels at holdningsændre tilgangen

til hinanden i forhold til psykisk slid, dels at

skabe en struktur, der systematiserer tre ting:

”For det første, at det er i orden at tale om det. For

det andet, at der er mulighed for det. Der er en person

man kan snakke med, og der er nogle strukturer,

som bliver sat i værk. For det tredje, at der også

bliver fulgt op på det, så vi siger: Okay, nu er der fire,

der har det svært og arbejder i det samme område.

Skal vi lige prøve at kigge på, hvad det betyder, så det

ikke bare bliver brandslukning. Det er sådan nogle

ting, vi vil prøve at arbejde på,” siger han.

Michael Maagard sammenligner psykiske problemstillinger

med vaskeriets succesfulde arbejde med

næruheld. Medarbejdere og ledelse skal være opmærksomme,

før det går galt.

”Hvis folk har fokus på de små næruheld, så beskrives

de, og vi tager dem op og finder ud af, hvad vi

1


kan gøre for at forhindre dem. Det er det samme

med de psykosociale faktorer,” siger Michael Maagaard.

Han erkender, at psykisk slid kan være et svært felt

at arbejde i. Både som leder og kollega. Grænsen

mellem privatliv og arbejdsplads kan nemt blive

flydende. Det er måske nødvendigt at gøre grænsen

mellem privatliv og arbejdsplads mindre tydelig.

”Vores ståsted er jo arbejdspladsen, og den klassiske

tilgang ville jo være at stå her og sige: Når du

kommer på arbejde, gider vi ikke høre om dit privatliv.

Men vi vil gerne skabe et rum mellem dit arbejde

og dit privatliv, hvor midtVask gerne vil hjælpe dig. Vi

håber på, at det kan blive lige så naturligt at komme

og sige, at ens psyke ikke lige fungerer, som det er at

sige, at ens arm ikke fungerer,” siger Michael Maagaard.

Fakta:

midtVask vasker fem millioner kilo tøj årligt. Vaskeriet

har 180 ansatte, 27 nationaliteter og en aldersspredning

på 18-67 år. midtVask har blandt andet

vundet Netværksprisen 2007 og MIA-prisen 2007 for

sit innovative arbejde med medarbejderudvikling.

2

More magazines by this user
Similar magazines