14.04.2014 Views

csaudk - For Studerende - Aarhus Universitet

csaudk - For Studerende - Aarhus Universitet

csaudk - For Studerende - Aarhus Universitet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

2 NOVEMBER, 2012

Bachelororientering IT

SPECIALISERINGSVALG

csaudk


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

Bachelororientering – hvorfor ?

Bachelor

Specialisering

Kandidat

….Alle skal træffe valg i løbet af

bachelorudannelsen, som kan have

indflydelse på kandidatuddannelsen

Specialisering !

Om valgfrie kurser: april 2011


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

Bachelororientering – hvorfor ?

180 ECTS bestået

Obligatorisk program 100 ECTS

Store-IT, WebTek, Org.Business(“forretningsforståelse”),FysDes, dIntDes,

dIntprog, dProg2, udv.metoder, innovationsprocesser….…

Støttefag 15 ECTS

Calculus 1+2, statistik og databehandling

Bachelorprojekt 10 ECTS

Eksperimentiel systemudvikling 1+2 eller bachelorprojekt

Valgfrie kurser

5 – 25 ECTS

CS-kurser, kandidatkurser (hvis min. 2 år bestået, + faglige forudsætninger), forskellige kurser fra tilvalgspakken i f.eks.

Multimedier: http://science.au.dk/uddannelse/undervisning/tilvalg/multimedier/

Specialisering

Forretningsforståelse 15%, Softwareudvikling 10%, Produktdesign 75%

30 – 45 ECTS


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

Bachelororientering – hvorfor ?

180 ECTS bestået

Obligatorisk program 100 ECTS

Store-IT, WebTek, Org.Business(“forretningsforståelse”),FysDes, dIntDes,

dIntprog, dProg2, udv.metoder, innovationsprocesser….…

Støttefag 15 ECTS

Calculus 1+2, statistik og databehandling

Bachelorprojekt 10 ECTS

Eksperimentiel systemudvikling 1+2 eller bachelorprojekt

Valgfrie kurser

5 – 25 ECTS

CS-kurser, kandidatkurser (hvis min. 2 år bestået, + faglige forudsætninger), forskellige kurser fra tilvalgspakken i f.eks.

Multimedier: http://science.au.dk/uddannelse/undervisning/tilvalg/multimedier/

Specialisering

Forretningsforståelse 15%, Softwareudvikling 10%, Produktdesign 75%

30 – 45 ECTS


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

3 Specialiseringer -> kandidat

Produktdesign -> Cand.scient IT-produktudvikling

30 ECTS

Softwareudvikling -> Cand.scient Datalogi

45 ECTS

Forretningsforståelse -> Cand IT. ITKO (+ CBS, ASB)

30 ECTS


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

Kassogram 2: Specialisering i softwareudvikling -> kandidat i datalogi

q4 Datalogiens videnskabsteori Sikkerhed Programmeringssprog

q3 Valgfri Distrbuerede systemer Valgfri

q2

Softwarearkitektur

Operativsystemer

Bachelorprojekt

q1 Concurrency (it) Beregnelighed og logik

q4 Algoritmer og datastrukturer 2 Regularitet og automater

q3 Algoritmer og datastrukturer Statistik og databehandling

Praksisprojekt

q2 Computere og netværk Informationssystemer Innovationsprocesser

q1 Pervasive computing Interaktive medier Udviklingsmetoder

q4

Produktdesignprojekt

q3 Interaktionsdesign Fysisk design Webteknologi

q2 Calculus 2

Organisering og forretningsmodeller for

it-innovationer

Programmering 2

q1 Calculus 1 Store it-innovationer Introduktion til programmering


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

Kassogram 3: Specialisering i forretningsforståelse -> ASB kandidat (ITKO + ny cand.it)

q4 Datalogiens videnskabsteori

Informationssystemer og

Valgfri

q3 Valgfri

forretningsprocesser

Valgfri

q2

q1

Bachelorprojekt

Marketing

Valgfri

Valgfri

q4

q3

Statistik og databehandling

Algoritmer og datastrukturer

Organisational Communication

Praksisprojekt

q2 Computere og netværk Informationssystemer Innovationsprocesser

q1 Pervasive computing Interaktive medier Udviklingsmetoder

q4

Produktdesignprojekt

q3 Interaktionsdesign Fysisk Design Webteknologi

q2 Calculus 2

Organisering og forretningsmodeller for

it-innovationer

Programmering 2

q1 Calculus 1 Store it-innovationer Introduktion til programmering


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

Kassogram 1: Specialisering i produktdesign -> kandidat i it-produktudvikling

q4 Datalogiens videnskabsteori

Valgfri

Social og Æstetisk Interaktion

q3 Valgfri Valgfri

q2

Oplevelsesdesign

Valgfri

Bachelorprojekt

q1 Advanced physical computing Valgfri

q4 Visualisering og proj. Komm. Designteori og -historie

q3 Algoritmer og datastrukturer Statistik og databehandling

Praksisprojekt

q2 Computere og netværk Informationssystemer Innovationsprocesser

q1 Pervasive computing Interaktive medier Udviklingsmetoder

q4

Produktdesignprojekt

q3 Interaktionsdesign Fysisk design Webteknologi

q2 Calculus 2

Organisering og forretningsmodeller for

it-innovationer

Programmering 2

q1 Calculus 1 Store it-innovationer Introduktion til programmering


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

Kassogram: Specialisering i softwareudvikling -> kandidat i datalogi

q4 Datalogiens videnskabsteori Sikkerhed Programmeringssprog

q3 Valgfri Distribuerede systemer Valgfri

q2

Softwarearkitektur

Operativsystemer

Bachelorprojekt

q1 Concurrency (it) Beregnelighed og logik

q4 Algoritmer og datastrukturer 2 Regularitet og automater

q3 Algoritmer og datastrukturer Statistik og databehandling

Praksisprojekt

q2 Computere og netværk Informationssystemer Innovationsprocesser

q1 Pervasive computing Interaktive medier Udviklingsmetoder

q4

Produktdesignprojekt

q3 Interaktionsdesign Fysisk design Webteknologi

q2 Calculus 2

Organisering og forretningsmodeller for

it-innovationer

Programmering 2

q1 Calculus 1 Store it-innovationer Introduktion til programmering


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

Kassogram: Specialisering i forretningsforståelse -> ASB kandidat (ITKO + ny cand.it)

q4 Datalogiens videnskabsteori

Informationssystemer og

Valgfri

q3 Valgfri

forretningsprocesser

Valgfri

q2

q1

Bachelorprojekt

Marketing

Valgfri

Valgfri

q4

q3

Statistik og databehandling

Algoritmer og datastrukturer

Organisational Communication

Praksisprojekt

q2 Computere og netværk Informationssystemer Innovationsprocesser

q1 Pervasive computing Interaktive medier Udviklingsmetoder

q4

Produktdesignprojekt

q3 Interaktionsdesign Fysisk design Webteknologi

q2 Calculus 2

Organisering og forretningsmodeller for

it-innovationer

Programmering 2

q1 Calculus 1 Store it-innovationer Introduktion til programmering


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

Kassogram: Specialisering i forretningsforståelse -> ASB kandidat (ITKO + ny cand.it)

q4

q3

Datalogiens videnskabsteori

Distribuerede systemer

Informationssystemer og

forretningsprocesser

Social og Æstetisk Interaktion

q2

q1

Bachelorprojekt

Marketing

Oplevelsesdesign

Advanced physical computing

q4

q3

Statistik og databehandling

Algoritmer og datastrukturer

Organisational Communication

Praksisprojekt

q2 Computere og netværk Informationssystemer Innovationsprocesser

q1 Pervasive computing Interaktive medier Udviklingsmetoder

q4

Produktdesignprojekt

q3 Interaktionsdesign Fysisk design Webteknologi

q2 Calculus 2

Organisering og forretningsmodeller for

it-innovationer

Programmering 2

q1 Calculus 1 Store it-innovationer Introduktion til programmering


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

Kassogram: Specialisering i produktdesign -> kandidat i it-produktudvikling EKSEMPEL 1

q4

Datalogiens videnskabsteori

Social og Æstetisk Interaktion

Trådløse Sensor Netværk og

Elektronik (IHA)

q3 Distribuerede Systemer Augmented Reality

q2

Oplevelsesdesign

Pervasive positioning

Bachelorprojekt

q1 Advanced physical computing Context-awareness

q4 Visualisering og proj. Komm. Designteori og -historie

q3 Algoritmer og datastrukturer Statistik og databehandling

Praksisprojekt

q2 Computere og netværk Informationssystemer Innovationsprocesser

q1 Pervasive computing Interaktive medier Udviklingsmetoder

q4

Produktdesignprojekt

q3 Interaktionsdesign Fysisk design Webteknologi

q2 Calculus 2

Organisering og forretningsmodeller for

it-innovationer

Programmering 2

q1 Calculus 1 Store it-innovationer Introduktion til programmering


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

Kassogram: Specialisering i produktdesign -> kandidat i it-produktudvikling - EKSEMPEL 2

q4 Datalogiens videnskabsteori

Sikkerhed

Social og Æstetisk Interaktion

q3 Specifikation af IT-systemer Distrbuerede systemer

q2

Oplevelsesdesign

Softwarearkitektur

Bachelorprojekt

q1 Advanced physical computing Concurrency (it)

q4 Visualisering og proj. Komm. Designteori og -historie

q3 Algoritmer og datastrukturer Statistik og databehandling

Praksisprojekt

q2 Computere og netværk Informationssystemer Innovationsprocesser

q1 Pervasive computing Interaktive medier Udviklingsmetoder

q4

Produktdesignprojekt

q3 Interaktionsdesign Fysisk design Webteknologi

q2 Calculus 2

Organisering og forretningsmodeller for

it-innovationer

Programmering 2

q1 Calculus 1 Store it-innovationer Introduktion til programmering


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

Kassogram: Specialisering i produktdesign -> kandidat i it-produktudvikling – EKSEMPEL 3

q4

q3

Datalogiens videnskabsteori

Distribuerede Systemer

Social og Æstetisk Interaktion

Informationssystemer og

forretningsprocesser

q2

q1

Bachelorprojekt

Oplevelsesdesign

Advanced physical computing

Marketing

q4 Visualisering og proj. Komm. Designteori og -historie

q3 Algoritmer og datastrukturer Statistik og databehandling

Praksisprojekt

q2 Computere og netværk Informationssystemer Innovationsprocesser

q1 Pervasive computing Interaktive medier Udviklingsmetoder

q4

Produktdesignprojekt

q3 Interaktionsdesign Fysisk design Webteknologi

q2 Calculus 2

Organisering og forretningsmodeller for

it-innovationer

Programmering 2

q1 Calculus 1 Store it-innovationer Introduktion til programmering


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

Kassogram: Eks. Sys. som bachelorprojekt

q4

q3

Datalogiens videnskabsteori

Valgfri

Social og Æstetisk Interaktion

Eksperimentiel Systemudvikling

q2 Valgfri Oplevelsesdesign Valgfri

q1 Valgfri Advanced physical computing Valgfri

q4 Visualisering og proj. Komm. Designteori og -historie

q3 Algoritmer og datastrukturer Statistik og databehandling

Praksisprojekt

q2 Computere og netværk Informationssystemer Innovationsprocesser

q1 Pervasive computing Interaktive medier Udviklingsmetoder

q4

Produktdesignprojekt

q3 Interaktionsdesign Fysisk design Webteknologi

q2 Calculus 2

Organisering og forretningsmodeller for

it-innovationer

Programmering 2

q1 Calculus 1 Store it-innovationer Introduktion til programmering


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

Quick Guide til specialiseringsvalg

1. Udfyld kontrakt på cs.au.dk/contract

2. Angiv 25ECTS som ”valgfri”

3. Print og underskriv og aflever i mit dueslag

4. Tilmeld dig kurserne via selvbetjening *

*(forretningsforståelse: kontakt Majbritt Nielsen: majn@asb.dk for tilmelding til

kurserne

Afleveres senest:

15. November

(i mit dueslag på ada-1 gangen)


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

Husk Studievejlederen!

• Donni Fabila Nørgaard

• Studievejleder for Datalogi og It

• 1. års studerende på IT-Produktudvikling

Kan hjælpe med vejledning omkring studieprogram,

meritansøgninger, dispensationer, studieskift o.s.v.


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

Kandidat i it-produktudvikling

Cand.scient i it-produktudvikling

Start 2010

Bachelorer i it

Senere Dataloger (og andet godtfolk) med tilvalg I IT.


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

Profil Cand.scient. it-produktudvikling

"De studerende modtager forskningsbaseret undervisning på det

højeste niveau omkring webteknologi, pervasive computing,

interaktionsteknologi samt metoder til industriel design og

interaktionsdesign. Denne undervisning bibringer dem såvel

de teoretiske som praktiske kompetencer til at analysere,

designe og implementere et bredt spektrum af it-produkter.

Endvidere har de fået et solidt fundament i design og

udviklingsmetoder, således at de kan planlægge

udviklingsprocesser og indga i teams, der laver avanceret itproduktudvikling

som f.eks. involverer kombination af

avanceret interaktion, fysisk design og net-baserede tjenester.

Dimittender vil være særligt egnede til at udvikle it-produkter

og applikationer, der består af nye former for digitale og

fysiske grænseflader suppleret med web- baserede tjenester.

Eksempler på kategorier af jobs vil være nyt medie og

navigationsudstyr til biler, nye mobilanvendelser, nye typer af

energi og mediestyringsudstyr til hjemmet, oplevelses og

Kaj Grønbæk, Godfather of IT, Aarhus Universitet

læringsinstallationer til museer og attraktioner. “ 20


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

IT-PRODUKTUDVIKLING 2012

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

q4

q3

Speciale

q2

Valgfri

Valgfri

Valgfri

q1

Valgfri Valgfri Valgfri

q4

Innovationsprojekt

q3 Søjle Urban Intervention Søjle

q2 Søjle Interaktive Rum Søjle

q1 Søjle Shape Changing Interfaces Søjle

Avanceret Pervasive Computing

Q3 Augmented Reality

Q2 Pervasive Positioning

Q1 Context Awareness

Avanceret webteknologi

Q3 P2P Netværk

Q2 Klient baseret webteknologi

Q1 Server baseret webteknologi

Strategisk service og design

Q3 Strategisk Design

Q1 + Q2 Service design

Computer grafik

Q3 Renderings algoritmer

Q2 Realtidsbaserede grafikeffekter

Q1 Introduktion til computer grafik

Teoretisk HCI

Q3 Social and Collaborative Computing

Q2 User Experience

Q1 Teorier og kvalitative metoder I HCI


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

Udland

Otagu

Zurich

Carnegie

-Mellon

Edinburgh

UCSD

TUe

Fudan

NYU

22


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

Context Awareness


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

BACHELOR

Fysisk Design

produktdesignprojekt

Social og Æstetisk Interaktion

Advanced Physical Computing

KANDIDAT

3D-prototyping

Shape Changing Interfaces

Interaktive rum

Urban Interaktion

24


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

Kandidat nr. 1 og 2 - JUNI 2012

25


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

A A R H U S U N I V E R S I T E T

Datalogisk Institut


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

2 NOVEMBER, 2012

Diverse info…

csaudk


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

ChomskyLab

lab@cs.au.dk

Labtools@cs.au.dk

Adgang: henvendelse til Drift Hopper-0


DATALOGISK INSTITUT

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

AARHUS UNIVERSITET

Bachelororientering It 2 NOVEMBER, 2012

1.plads Samsung app challenge

1.plads StartUp weekend London 2012

1.plads VentureCup MedTech kategorien 2012

VentureCup idea competition "peoples choice" 2010

1.plads best pitch Startup weekend Aarhus 2011

1.plads Velfærdsudfordringen 2010

Datalogi Guldspeciale 2009

29/22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!