Generalforsamling i DMF - Århus afdeling - Basunen

basunen.dk

Generalforsamling i DMF - Århus afdeling - Basunen

mf

Den 26. marts 2007 kl. 19.00 inviterer DMF til en

festlig aften med musikalsk underholdning

Generalforsamling i

DMF - Århus afdeling

Kom og hør Nils Adrian som vil optræde med sit One Man Band

Vi slutter generalforsamlingen med lidt god mad og vin/øl eller vand

SÆRNUMMER

2006 2007

Mandag den 26. marts

kl. 19.00 i

Århussalen

Skt. Knuds Torv 3, 1. sal

8000 Århus C

Dansk Musiker Forbund • Århus Afdeling • Grønnegade 93, 2 • Århus C

Generalforsamling DMF-Århus afdeling 2007 | 1


Layout - Bjarne Gren

Dansk Musiker Forbund - Århus afdeling

www.dmf.dk/aarhus

www.basunen.dk

INDHOLD

02

03

04

05

11

12

12

13

14

15

Indholdsfortegnelse

Dagsorden

Bestyrelsen

Bestyrelsens beretning

Afdelingens vedtægter

Musikalsk underholdning

Basunen

Regnskab resultat

Regnskab balance

Budget 2007

DMF - Århus er en lokalafdeling af Dansk Musiker Forbund.

Afdelingen blev stiftet i 1884 og har i dag godt 1.070 medlemmer i Århusområdet.

Afdelingen har kontortid

mandag: 10 - 18 og

tirsdag - fredag: 10 - 14

Afdelingen udgiver sit eget fagblad i samarbejde med afdelingerne i Midtjylland.

BASUNEN udkommer 4 gange om året og trykkes i 1500 eksemplarer.

Dansk Musiker Forbund - Århus afdeling

Har du brug for at kontakte afdelingen vedr. faglige spørgsmål, A-kasseproblemer,

overenskomstsspørgsmål m.v., er du altid velkommen på kontoret.

Afdelingskontoret - aarhus@dmf.dk

Tlf: 86 18 45 99 Fax: 86 13 07 78

Adresse: Grønnegade 93, 2, 8000 Århus C

www.dmf.dk/aarhus

Musikformidlingen DMF

bookdmf@danskmusik.com

Tlf: 86 13 00 63

www.danskmusik.com

Afdelingens bestyrelse samt øvrige DMF-ansatte kan du kontakte pr. email på > > > > > >

Lars Kiehn - lk@dmf.dk

Bjarne Gren - bjarne@grens.dk

Thorkild Dalsgaard - thorkilddalsgaard@yahoo.dk

Erik Sletting - erik@sletting.dk

Svend Kjeldsen - office@rootsmusicagency.com

Mads Bærentzen - madsbaerentzen@bigfoot.com

Benjamin Graneberg - graneberg@gmail.com

Axel Boel - musiker@axel-boel.dk

Christian Dietrichsen - cdietrichsen@hotmail.com

Esben Laursen - el@dmf.dk

Kjartan Rud Møller - km@dmf.dk

Lars Knudsen - lak@dmf.dk

2 | Generalforsamling DMF-Århus afdeling 2007


Generalforsamling i Århus afdelingen

DAGSORDEN • PROGRAM

Dagsorden og program

Mandag, den 26. marts 2007 kl. 19:00

i ”Aarhussalen”

Skt. Knuds Torv 3, 1 - 8000 Aarhus C.

Dørene åbnes for musikalsk underholdning

fra kl. 18:30.

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Beretning om afdelingens virksomhed det forløbne år

4. Fremlæggelse af regnskaber og beslutning om decharge

5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af kasserer. På valg Thorkild Dalsgaard

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Mads Bærentzen,

Svend Kjeldsen og Bjarne Gren

9. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er Kristian Dietrichsen

10. Valg af kritisk revisor. På valg Jens Klüver.

11. Valg af kritisk revisorsuppleant. På valg Bjarne Mikkelsen

12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

afdelingen i hænde senest onsdag den 21. marts 2007.

Efter endt generalforsamling fortsættes der med musikalsk

underholdning og lækker buffet.

Mvh. - Lars Kiehn - formand

www.dmf.dk/aarhus

Generalforsamling DMF-Århus afdeling 2007 | 3


Bestyrelsen i DMF - Århus afdeling

pÅ valg

pÅ valg

Lars Kiehn Bjarne Gren Thorkild Dalsgaard

pÅ valg

pÅ valg

Benjamin Graneberg Mads Bærentzen Svend Kjeldsen

Erik Sletting

pÅ valg

Christian Dietrichsen

Axel Boel

ONE MORE TIME

KEEP ON KNOCKIN’

TAKE MY ”PULS”

HAVE A SMOKE

Medarbejdere på Århuskontoret

Lars Knudsen Kjartan Møller Esben Laursen

Preben Eriksen

4 | Generalforsamling DMF-Århus afdeling 2007


Bestyrelsens beretning for året 2006

ÅRET DER GIK

2006 blev igen et år hvor afdelingen

kunne aflæse fremgang. Vi er nu 1084

medlemmer i afdelingen mod 1051

sidste år ved samme tid. Det til trods for

at der er en lind strøm af århusianske

medlemmer, der søger til København for

at prøve lykken der. Vi har ikke nogen

registrerede værktøjer, som kan give os

en 100 % sikker forklaring på den positive

medlemsudvikling. Derfor formår vi

også kun at gisne over årsagerne til den

positive medlemsudvikling.

2006 var året hvor Aarhus kommune

skulle spare 300 – 400 millioner på

budgetterne. Flere af kommunens

kulturinstitutioner var med i sparekataloget,

så man kunne have frygtet det

værste. Kulturen er i mange borgeres

øjne et luksusområde, hvor der sagtens

kan spares. Især når valget står mellem

yderligere forringelser på pleje/pasningsområdet

frem for besparelser på

kulturen. Men politikerne i kommunen

ville noget andet, og det er vi selvfølgelig

ikke utilfreds med. Sparekatalogets

endelige facit endte med administrative

besparelser for Aarhus Symfoniorkester

på 240.000 kroner, og Århus Musikskole

der måtte spare 165.000 kroner

på voksenundervisningsområdet. Set i

lyset af hvad det kunne være endt med,

så må vi tillade os at være tilfredse med

det resultat. Det var dejligt at opleve,

at musik-kulturen blev prioriteret for en

gang skyld.

Nu var det ikke kun nedskæringer, der

var på programmet. For sparekataloget

indeholdt også en ide om, at gøre Huset

i Vester Alle til et produktionscenter

for det rytmiske musikmiljø, foruden

planerne om etablering af et spillested,

der skal huse jazz-, verdens- og

folkemusikken hovedsagelig. Yderligere

skal Klüvers Big Band etablere

øvelokale, nodearkiv og administration

på stedet. Alt i alt nogle vældig interessante

initiativer, dog er der bare den

hale ved planerne, at det skal ske på

bekostning af en anden af kommunens

gamle institutioner ”Husets værksteder”.

Igennem hele den sidste del af 2006 og

begyndelsen af 2007, har protesterne

i pressen og ved demonstrationer over

værkstedernes lukning, været meget

markante og vedholdende. Dette har

dog ikke fået politikerne til at ændre på

planerne. Men desværre har de mange

negative indlæg omkring ”Huset” betydet,

at der nu hænger en masse badwill

og dårlig stemning omkring stedet, og

det er ikke et sundt fundament at bygge

de nye institutioner op på. Det kan desværre

betyde, at det bliver mere end op

ad bakke for de nye, der flytter ind.

Samråd i Kulturelt udvalg

Her i sommeren 2006 blev DMF inviteret

til samråd med Aarhus Kommunes

Kulturudvalg. DMF blev sammen med

nogle af byens spillestedsledere bedt

om en kommentar og om vores holdning

til en udvidelse af det regionale

spillested Voxhall. Kommunens byrådspolitikere

var i tvivl, om det var en

udvidelse af Voxhall, der var behov for.

Train havde ytret sig negativt omkring

Voxhalls udvidelsesplaner i pressen,

så høringen i Kulturelt udvalg skulle

klarlægge situationen.

Ovennævnte høring udmøntede sig i

endnu en høring for en stor del af det

rytmiske miljøs mange aktører m.fl.

og igen med politikerne som lyttende

deltagere.

DMF er og var som udgangspunkt ikke

voldsom begejstret for de udvidelsesplaner.

Det er der mange grunde til:

Det essentielle i problemet er, at vi er

bange for, at det bliver endnu sværere

for vores mange talenter at få spillejob

på stedet, end det indtil nu har vist sig

at være. I det konkurrencen skærpes

yderligere. Vel og mærket en konkurrence

der køres for byens skattekroner

og de offentlige kulturkroner. Sådan

noget har det med at sprede sig til de

andre aktører og spillesteder. Det er der,

vi ser de største problemer på spillestedssiden

i dag. Betalte spillejobs og

udfoldelsesmuligheder for vores lokale

navne og vores mange lokale unge

talentfulde bands på spillestederne og i

sær på de regionale, er efterhånden en

gammel grammofonplade. Men DMF

syntes stadig, at det er alt for ringe og

mangelfuldt. En anden frygt vi har, er

at udvidelsen vil betyde, at kampen om

de større navne intensiveres. Spillestederne

vil blive spillet ud mod hinanden

i booking bureauernes kamp for

optimering af stjernernes hyre. Det vil

koste kulturkroner, og er ikke til gavn for

miljøet. I det ræs vil de lokale navne og

upcoming navnene ikke være interessante

– tværtimod vil de for nogle spillesteder

være en blokering til ”succesen”

og publikum – har vi set.

Med en udvidelse af Voxhall forrykker

man samtidig den balance, der p.t. er på

de støttede spillesteder, når vi snakker

publikumskapacitet. Hvad betydning får

Århus Symfoniorkester

Generalforsamling DMF-Århus afdeling 2007 | 5


VOXHALL, AARHUS SYMFONIORKESTER, SEKRETARIATET

den forrykkelse? Og hvad betydning får

de nye sale i Musikhuset for miljøet og

for de privatdrevne spillesteder? Musikhusets

nybyggede sal, der står klar her

i 2007, skal også konkurrere med både

Train og Voxhall om musiknavne og et

fælles publikum? Hvad betydning får det

for balancen?

En anden vigtig faktor er, at det er

yderst få koncerter på Voxhall – 10

– 15 koncerter årligt. Derfor må stedets

nuværende kapacitet på 550 mennesker

være et fornuftigt grundlag at drive et

spillested med knap 3 millioner offentlige

tilskudskroner. Ledelsen har langt

fra formået at udnytte Voxhalls kapacitet,

og det kunne kommunen passende

forlange. Det ville være et rimeligt krav

og en udmærket parameter for Voxhalls

ledelse at styre forretningen efter.

Voxhall er ubetinget det spillested i

byen, som DMF har kritiseret mest. Det

har vi af den væsentlige grund, at deres

musikprogram indeholder en meget

begrænset mængde lokal musik. Set i

lyset af deres knap 3 millioner kroners

offentlige tilskud, mener vi, at der skal

sættes helt anderledes håndfaste krav

til det sted, og derfor er det relevant

at spørge: Er det relevant at udvide

kapaciteten til 750 publikummer? Nej

siger DMF.

Desværre endte virkeligheden med at

Voxhall fik deres udvidelse.

DMF må så følge udviklingen i tiden

fremefter. Op vi håber selvfølgelig, at vi

har taget så grueligt fejl i vores standpunkt

og holdning. Men kun tiden kan

vise det.

Sekretariatet:

I det daglige arbejder de ansatte meget

selvstændigt med at hjælpe medlemmerne

i det omfang, at de anmoder om

vores hjælp. Vores serviceniveau og

servicetilbud er mangfoldigt og professionelt.

Medlemstilgangen har været

stigende i nogen år, og afdelingen nærmer

sig 1.100 medlemmer. Der er ingen

tvivl om, at de nye medlemmer melder

sig ind, fordi de mener at vores service

tilbud matcher kontingentmidlerne. De

meget bevidste unge nye medlemmer

kræver noget for deres penge. Hvilket

tydeligvis kan mærkes på arbejdsopgaverne

i det daglige. Der er masse at

rive i i dagligdagen og opgaverne og

omfanget bliver flere og mere.

Mads Mazanti forlod jobbet som faglig

medarbejder i afdelingen for at forfølge

sin musikkarriere, der er inde i en rivende

udvikling med forskellige attraktive

muligheder. Tak til Mads for indsatsen

for medlemmerne og afdelingen. En

pligtopfyldende og seriøs indsats vi har

været meget tilfreds med.

Som erstatning for Mads har vi ansat

Lars Knudsen, der bl.a. har en Music

managment uddannelse fra konservatoriet,

foruden han har spillet i forskellige

heavy rock sammenhænge. Endvidere

komponerer Lars Knudsen musik på sin

computer. Yderlig har Lars en masse

erfaring og netværk fra kommunens

rådgivende rytmiske udvalg, hvor han

har siddet i 3 – 4 år. Lars er allerede

arbejdsmæssigt faldet godt til og har

fået sine faglige områder at varetage.

Blandt andet tager han det store slæb

med at skrive til Basunen. Koordinere

og arrangere alt omkring Citronhuset.

etc. etc. Så fremtiden lover godt for det

videre samarbejde mellem Lars Knudsen

og DMF.

Samarbejdet mellem afdeling og forbund

og forbundets ansatte fungerer

forbilledligt. Samarbejdet er så integreret,

at vi ikke tror at medlemmerne bemærker

nogle skæl mellem forbund og

afdeling, bortset fra at kontorets medarbejdere

sidder med hver deres arbejdsopgaver

og områder som de varetager.

Det må være positivt for medlemmerne

at opleve den situation.

Aarhus Symfoniorkester:

I det forløbne år måtte Århus Symfoniorkester

endnu engang lægge ryg til en

sparerunde. I 2006 skulle Århus Kommune

spare på budgetterne, og byens

symfoniorkester var et af de mulige

steder på kulturområdet, hvor byrådet

mente, der kunne spares nogle penge.

Helt præcis 240.000 kroner endte det

med at blive, og de skulle hentes som

administrative besparelser. Ikke særlig

tilfredsstillende, men set i lyset af kommunens

økonomiske situation, var det

dog forventeligt og vel også i en eller

anden grad nænsomt. Bestyrelsesmedlem

og forhenværende musiker i Aarhus

Symfoniorkester Thorkild Dalsgaard

og formand Lars Kiehn var i tæt dialog

med orkesteret omkring situationen, og

prøvede at påvirke beslutningen ved at

formulere et par indlæg til den lokale

presse, ligesom de snakkede med og

lavede indlæg til kommunen og dens

politikere. Vi kan dog efterfølgende

konstatere, at det er endog meget

vanskeligt at manøvrere sig uden om en

kommunal besparelse på 410 millioner

kroner.

Her i begyndelsen af marts måned

meldte orkesteret ud, at man nu havde

fundet afløseren for musikchefen Leif V.

S. Balthzersen, der har valgt at forlade

orkesteret pr. 1. juni efter 6 – 7 gode år

i chefstolen. Ny mand på posten bliver

Palle Kjeldgaard, der har en fortid som

musikchef i Ålborg Symfoniorkester. Tak

til Leif for den fine indsats og tillykke

til Palle og hans fremtid med Aarhus

Symfoniorkester.

Sammen med Palle går orkesteret en

spændende tid i møde. Den nye koncertsal

i Musikhuset indvies i festugen.

Det er første gang i Aarhus Symfoniorkesters

72-årige historie, at orkesteret

råder over egen koncertsal.

Økonomien:

Afdelingens økonomi er afgørende for

vores formåen og prioriteter. Hvert år

prøver vi at balancere indtægterne med

udgifterne. De seneste år har det stort

set været minimalt, hvad afdelingen har

hentet af indtægter via vores formue,

idet bankernes indlånsrente og pantebrevsrenten

har været i bund. Yderligere

har vi haft svært ved at få placeret

midlerne og ventet på nogle fornuftige

muligheder. Men desværre eksisterer

rimelige muligheder ikke, når der samtidig

ikke må være nogen risiko forbundet

6 | Generalforsamling DMF-Århus afdeling 2007


GATEWAY ,TEATER OG MUSICALOMRÅDET, CITRONHUSET, SELSKABSMUSIKKEN

med at investere midlerne. Derfor taber

afdelingen p.t. hvert år en del penge på

manglende indtægter herfra.

I år må vi præsentere et underskud på

32.538 kroner. Det er ikke tilfredsstillende.

Idet underskuddet ikke skyldes

ekstraordinære udgifter eller større og

nævneværdige afvigelser af budgetterne

2006, må vi derfor delvis give

prisstigningerne i samfundet en del af

skylden for det dårlige resultat.

Teater og musicalområdet:

Flere og flere teatre og musikensembler/foreninger

i Øst- og Midtjylland vælger

musicals og teaterkoncerter som en

væsentlig del af repertoiret og for nogle

er det musicalgenren, der er grund til at

de eksisterer og udbyder forestillinger.

Afdelingen er i højere og højere grad

med - sammen med Steen Jørgensen i

forbundet - til at lave overenskomster på

området. Hele tiden dukker der nye aktører

op, og senest har Silkeborg Musik

& Teaterensemble valgt at udbyde musicalforestillinger

til det Øst- og Midtjyske

publikum.

Fredericia Teater vil gerne have justeret

sin overenskomst med os, da der er

områder af overenskomsten, der ikke

passer til forestillingerne og teaterets

arbejdsprocesser for og med disse forestillinger.

Det skyldes at overenskomsten

er fra dengang Fredericia Teater

bl.a. brugte amatører i deres mange

forestillinger. Nu har teateret for længst

fået status som egnsteater, og derfor er

præmisserne og udviklingen ændret siden

den første overenskomst blev lavet.

Århus Teater vil i fremtiden helt sikkert

koncentrere sig om at opsætte

teaterkoncerter frem for de traditionelle

musicalforestillinger. Dette betyder, at

de også har ønsket nogle justeringer i

teaterets kontraktaftaler med musikerne.

Samtidig lavede vi en lokalaftale på den

seneste opførelse ”Nick Cave”, som helt

sikkert kommer til at danne grundlag for

de fremtidige aftaler.

Desværre måtte Pygmalion a/s som

opførte musicalforestillingen ”My

Fair Lady” dreje nøglen rundt ved en

konkurserklæring her tidligere på året.

Forbundsansatte Kjartan Møller klarede

alt det praktiske ved situationen, og sørgede

for at alle vores mange musikere

på forestillingen fik deres løn tilgodehavende

igennem Lønmodtagernes

Garantifond.

Citronhuset - feriehus i Sydspanien

Alt i alt er der grøde og jobs i området.

Det betyder også at arbejdet med at

forbedre og lave overenskomsterne og

tilse at musikernes kontrakter overholdes

med videre fylder mere og mere i

det daglige.

Gateway:

Forbundets seneste tiltag Gateway,

der tilbyder medlemmerne udgivelse af

deres musik på såvel Cd-mediet som

på nettet, er nu også at finde i Aarhus.

Gateway er en ikke uvæsentlig medlemssucces.

Langt over 100 udgivelser

har selskabet nu nået at udgive.

Gateway er et tiltag, som mange af

vores medlemmer benytter sig af og er

voldsomt interesseret i.

Derfor har afdelingen lavet en aftale

med direktør Mette Ellbye Larsen om, at

hun p.t. en gang månedligt kommer til

Aarhus, for at mødes med interesserede

medlemmer fra vores område. Disse besøg

er blevet overordentligt godt modtaget,

og interessen fra medlemmernes

side er optimal. Det betyder at medlemmerne

nu ikke behøves at tage en tur til

København for at lave aftaler eller lave

dem telefonisk: Nu kan medlemmerne

personligt deale i Aarhus, hvilket er en

kæmpe fordel for medlemmerne. Derfor

håber afdelingen, at det er en service

og en ordning, som vi kan få lov til at

fortsætte med at tilbyde afdelingens

medlemmer.

Citronhuset:

Afdelingen har nu igennem flere sæsoner

kunnet tilbyde afdelingens medlemmer

et ophold i Citronhuset. Dette

typiske og traditionelle spanske byhus

ligger i den lille bjergby Monda, 10 kilometer

oppe i bjergene regnet fra kysten

og Marabella i det sydlige Spanien. Et

utroligt dejligt sted, som roses af vores

mange medlemmer der har været der,

hvilket de mange skrevne tilkendegivelser

i gæstebogen er et tydeligt vidnesbyrd

om. Her i 2006 lavede afdelingen

en ordning med DMF København,

hvilket betød at de to afdelinger nu hver

står for halvdelen af huset og dermed

også årets udlejning. Delingen fungerer

godt og København afdelingens 2.700

medlemmer står i kø for at få råderet

over Citronhuset.

Vi har her i februar lavet en ny etårs aftale,

og bliver efterspørgslen på Citronhuset

ved med at være på nuværende

niveau, så ser vi os nok nødsaget til at

fortsætte og forny aftalerne.

Selskabsmusikken:

Afdelingen har prøvet at iværksætte

forskellige tiltag for selskabsmusikerne.

Det er især de to bestyrelsesmedlemmer

Erik Sletting og Axel Boel, der er

tov-holdere og igangsættere på de

initiativer. Der er efterhånden skabt

en flot succes med ”anlægsaftenerne”

på Sabro Kro, som i alt sin enkelthed

går ud på, at tre musikere kommer og

præsentere deres anlæg. Fortæller om

styrkerne og svaghederne ved deres

personlige anlæg, foruden de fortæller

Generalforsamling DMF-Århus afdeling 2007 | 7


SENIORKLUBBEN, KLUB ROTES SOFA, PULSFESTIVALEN

om deres måde at udnytte egen styrker.

Samtidig leverer de smagsprøver på

deres repertoire og deres kunnen - krydret

med fifs og små fiduser om stort og

småt i musikerens verden. Der er vist

ingen tvivl om, at de aftener er kommet

for at blive et stykke tid endnu. Vi

modtager stor ros mange steder fra med

disse initiativer.

I årets løb har vi også afviklet to meget

kvalitative sangkurser – målrettet til

selskabsmusikerne – med sangpædagogen,

musikeren og sangeren Jesper

Daus. Igen tiltag med fin søgning og

stor tilfredshed.

Juletræsfest:

Traditionen tro blev der igen i 2006

Afviklet en juletræsfest til glæde for

medlemmernes og deres børn. En

juletræsfest er en traditionernes fest, og

derfor bliver den også afviklet meget i

samme ånd år for år. Vi har et nisseorkester,

julemanden og hans hjælpere

og en tryllekunstner eller en taskenspiller.

Børnene får en kæmpe godtepose,

foruden afdelingen har sørget for at

der kan købes mad og drikke til yderst

favorable priser. De voksne spiller amerikansk

lotteri sponsoreret af mange af

afdelingens mange samarbejdspartnere.

4 – 5 timer med fuldt program og ikke

et sekund at kede sig i. Dog var der en

mindre nedgang i tilmeldingen her i år.

Vi må som afdeling nok erkende, at vi

ikke har været dygtige nok til at få de

yngre medlemmer og deres familier til

at deltage i juletræsfesten. Det må vi

som bestyrelse og afdeling bruge nogle

ressourcer på. Vi må give de unge

medlemmer med familier en chance for

at opdage kvaliteten i juletræsfesten,

for ellers ender vi med at juletræsfesten

stopper, da vores børn vokser sig fra

den. Det ville være synd og skammeligt

for vores mange børn, men så sandelig

også for vores medlemmer, der bestemt

også har meget ud af at deltage.

Samarbejdet med Klub Rotes

Sofa:

Vi har i 2006 og 2005 afviklet et samarbejdsprojekt

med musikforeningen Klub

Rotes Sofa, hvor vi med 50.000 kro-

8 | Generalforsamling DMF-Århus afdeling 2007

ner, prøvede at sparke liv i den gamle

århusianske biograf ”Øst for Paradis”,

med koncerter af de unge talenter og

upcoming navne på den lokale og danske

scene. Intimkoncerter hvor publikum

sad på rad og rækker i de velpolstrede

biografstole, og hvor musikerne spillede

med et publikum lige i ansigtet. Med

andre ord blev der med koncertrækken

skabt nogle ordentlige forhold såvel

ved afviklingen og med kvalitetsudstyr

og professionel lydmand, samt en

tarifmæssig hyre til de medvirkende

musikere.

I alt støttede DMF 16 koncerter over

2005/2006. Samarbejdet betød, at vi

med fælles hjælp formåede at arrangere

en række godt besøgte og velspillede

koncerter. Koncerter der stort set var

udsolgte eller tæt på. Samtidig havde vi

den glæde, at koncerterne fik rosende

omtale og anmeldelser i pressen.

Samarbejdet mellem Klub Rotes Sofa

og DMF var en konsekvens af det

manglende arbejde for talentmassen

hos nogen af byens spillesteder. Et

miljø der ikke formår at glæde sig, et

miljø der ikke har rum og aktivt arbejder

for talenterne, det er et usundt og

sygt miljø. Sådanne spillestedsmiljøer

har vi her i Aarhus. Det må og vil DMF

arbejde på at få ændret. Derfor er det

vigtigt, at DMF sammen med sin kritik

går ind og definere talentarbejdet – og

det er samarbejdet med Klub Rotes

Sofa et flot eksempel på. Samarbejdet

rummede koncerter med Antophones,

Pernille Grunval, Mofus, Larsen & the

Furious Jane, Mads Langer, Ehler/Thaysen,

I Got You On Tape, Kim Munk,

Lampshades Diffenbach, Thomas Dybdal,

Singvogel m. Peter Laugesen, Mary

Bell Katastrophy, Henrik Hall, & Olesen

– Olesen. www.klubrotessofa.dk

PULS-festvalen:

Her den 12. maj 2007 afvikles PULS-festivalen.

Festivalen er et initiativ, der er

startet af bestyrelsesmedlem Christian

Dietrichsen og musiker og spillestedsejer

Ejner Dam. Ideen blev luftet og

voksede ud af ”Fokusgruppemøderne”

i kommunen tilbage i 2005. Festivalen

vil præsentere århusianske bands på

spillesteder, pladser og stræder m.v.,

der skal vise århusianerne og gæsterne

i byen hvad århusiansk musik kan. Der

er kommet 260 ansøgninger fra forskellige

århusianske bands m.v., der alle

har lagt billet ind for at deltage i denne

særegne festival. Festivalen har foruden

at præsentere de mange bands også

det formål, at den vil prøve at skabe nye

rammer og netværk i miljøet, som gerne

skulle fremme mulighederne for den

lokale musik.

Festivalen er støttet med mange midler

fra kommune, diverse sponsorer m.v..

DMF har støttet projektet med 50.000

kroner, foruden vi har lagt kontorfaciliteter

til festivalen og dens mange aktører.

Festivalen er tænkt som et eksperiment

og et initiativ fra en masse velmenende

og dygtige unge mennesker, der alle

gerne vil bidrage positivt til det lokale og

talentfulde rytmiske miljø. Om der kommer

noget positivt ud af indsatsen - om

festivalen bliver en engangsforetagende

eller om PULS-festivalen bliver en

tilbagevendende aktivitet, det må tiden

vise? En evaluering af festivalen vil senere

klarlægge og afdække de mange

spørgsmål. Men alle sejl er sat ind på,

at festivalen skal blive en succes, så

man kan forvente, at man kommer tørskoet

igennem processen.

Seniorerne:

Traditionen tro afholdte vi også i 2006

to store arrangementer for seniormedlemmerne.

En sommerudflugt i august

og en julefrokost i starten af december

måned.

Sommerudflugten gik i år til Ebeltoft

skudehavn og fregatten Jylland, og

videre over Mols Bjerge og frokosten på

Skødshoved Badehotel.

Julefrokosten foregik som sædvanligt i

DMF´s lokaler i Grønnegade.

Til begge arrangementer var det stor

tilmelding og interesse. Det er tydeligvis

arrangementer de ældre ser frem til

med forventning, så mon ikke succesen

gentages i 2007?

Til gengæld er fremmødet beskedent på

seniormedlemmernes klubdag, som er

den første mandag i måneden. Desværre.

Det har været svært for de aktive

seniorer i klubben, at puste liv i den

faste klubdag. Alligevel møder der hver


KLÜVERS BIG BAND, GRAMEXMIDLER, KURSER & WORKSHOPS

gang en 6 - 8 seniorer til kaffe og kage

samt en snak med kollegerne. Hyggeligt

og uforpligtende samvær.

Ejerforeningen Grønnegade:

Med DMF´s adresse i Grønnegade

fulgte der også nogen opgaver i ejendommens

ejerforening med i købet. Der

har de sidste år været utroligt meget

turbulens i ejerforeningen. Nye har købt

sig ind i ejendommen og nogle udelukkende

med gevinst for øje. Det har resulteret

i at man har forsøgt at omdanne

erhvervslejemålene til private boliger.

Hvilket nogle af medlemmerne i ejerforeningen

har været modstander af. Det

har skabt nogen konflikter, som efterfølgende

har krævet juridisk assistance

og rådgivning. Samtidig er bygningerne

lidt misligholdt og ikke passet ordentlig

igennem en årrække. Derfor har man

måttet udbedre og iværksætte noget

vedligeholdelse, som har krævet en del

håndværkeropsyn m.v..

Amtets kunstråd:

Amtets Kunstråd stoppede med udgangen

af 2006, idet man nedlagde

amterne, der efterfølgende overgik til

- og blev en del af de nye regioner.

Sammen med amtets nedlæggelse

stoppede også formand Lars Kiehn sit

medlemskab af amtets kunstråd. Opgaverne

med at fordele de mange amtslige

kulturkroner, var periodisk tidskrævende

og omfattende, da det var en af regionens

få og største kulturpulje. Men

arbejdet er stoppet, og kulturkronerne

deles nu ud i staten og i kommunerne,

idet forpligtigelserne er overtaget af de

to instanser.

Basunen:

Afdelingens lokale medlemsblad udkommer

fire gange årligt. Vi har fortsat

bladets linie og layout, da vi finder

indhold og form er et godt supplement

til forbundets store fagblad Musikeren.

Nyansatte i afdelingen Lars Knudsen

er manden, der leverer en stor del af

artiklerne til bladet. Men også medlem

Jørgen Nielsen er storleverandør af

velskrevne og vedkomne artikler. Stor

ros til begge to for den indsats.

City Management Gruppen:

Her i begyndelsen af året 2006 blev

Formand Lars Kiehn spurgt om han

havde lyst til at indgå i samarbejdet med

repræsentantskabet til City Management

Foreningen, som repræsentant

for musiklivet i Aarhus. Arbejdet består

i at levere input og give sparing til Visit

Aarhus og dens arbejde for at tiltrække

turister til byen. Der er fire store møder

årligt, hvor man vender og diskutere

forskellige oplæg og tiltag på turistområdet.

Ideen eller formålet med pladsen i

repræsentantskabet er, at DMF er med

til at få musikken ind som drivkraft og

trækplaster for Visit Aarhus’ tiltag og

annoncering.

Klüvers Big Band:

Afdelingen har nu ved en del overenskomstforhandlinger

med Klüvers Big

Band været bisidder sammen med

forbundet. Ved den seneste overenskomstforhandling

overgav forbundet det

fulde ansvar og opgaven til afdelingen

alene. Ledelsen i big bandet, musikernes

tillidsmand og bestyrelsesmedlemmet

i afdelingen Mads Bærentzen, samt

afdelingsformand Lars Kiehn har nu

igennem en tid været ved at finkæmme

big bandets overenskomst og prøvet

at få den forbedret og rettet for alle de

mangler, som man efterhånden syntes,

at overenskomsten indeholdt.

Arbejdet har vi nu færdiggjort, og resultatet

er p.t. til gennemsyn og godkendelse

hos musikerne i orkesteret.

Gramexstøtte:

Hvert år får afdelingen en pose penge

fra forbundets gramexmidler, som vi

kan bruge lokalt til musikfremmende

foranstaltninger. Hver år støtter vi en del

lokale initiativer og iværksættelser med

forskellige beløb. Pengene gives til de

arrangementer, vi mener og forventer på

lang sigt vil resulterer i flere spille jobs. I

år har vi med 67.000 kroner bl.a. støttet

MONO, Kammerkoncerterne i Årslev,

Jamsessions på Fatter Eskil og Bent J.,

Klub Good Vibes, Præ SPOT, Jazzselskabet,

Sommerfestivalen, spillestedet

”Fabriken”, Talentkonkurrence Århus

Musikskole og Art on Stage.

HB og FU:

Med fire årlige HB-møder og ca. 10 FUmøder,

foruden diverse udvalgsmøder,

tillidsmandsmøder og forberedelser,

så er der en del arbejde for bestyrelsesmedlemmerne

Bjarne Gren, Mads

Bærentzen og Lars Kiehn at gøre i disse

Generalforsamling DMF-Århus afdeling 2007 | 9


AARHUS INTERNATIONAL JAZZFESTIVAL, BESTYRELSEN

forbundsorganer. Arbejdet er spændende

og som medlem af en af de større

afdelinger i forbundet, er det en nødvendighed,

at vi som afdeling også bidrager

til dette bestemt ikke uvæsentlige stykke

arbejde.

Kurser:

Forbundets kurser har været en central

del og et kerneområde af den medlemsservice,

som forbund og afdeling yder

medlemmerne. Igennem året har der

været afholdt et hav af meget kvalitative

kurser og workshops m.v.. Forbundet

udsender to gange om året deres kursusudbud,

og en pæn del af de udbudte

kurser afvikles i Aarhus - hovedsagelig

i DMFs lokaler i Grønnegade. Finansiering

af kurserne er et forbundsanliggende.

Afdelingen assisterer med afvikling,

klargøring og oprydning efter kurserne. I

2006 og siden sidste generalforsamling

har vi bl.a. afviklet følgende kurser: Logic

Pro 7, Pro Tools, Sælg din musik på

nettet, Grovhakket inspiration til sangskrivere,

Ableton Live 5, Distribution &

promotion, branchekursus for nyuddannede,

Alexander-teknik.

SkateMusicPark:

SkateMusicPark er et projekt, der skal

fremme mulighederne for byens skatere

og musikere. Projektet er udtænkt af

Hanne Staahlnacke og indeholder bl.a.

planer om at etablere et stort hus med

skater-ramper og udenoms faciliteter

der muliggør, at der også kan afvikles

koncerter i sådan et hus. Indtil videre er

den store gymnastikorganisation DGI,

byggematador Olaf de Linde og DMF

m.fl. interessenter i projektet sammen

med unge folk fra skatermiljøet.

Afdelingsformand Lars Kiehn sidder i

bestyrelsen for projektet sammen med

repræsentanter fra ovennævnte grupperinger

og organisationer. Det er vores

håb, at kunne trække projektet i den

rigtige retning. Og den rigtige retning

betyder, at projektet gerne skulle realiseres

og etableres inden for en overskuelig

tidshorisont. Der er masse af

potentiale i skater-miljøet, der på mange

måder korresponderer med hiphop

kulturen og nyrock miljøerne. Skate

og musik hænger fint sammen, så det

kunne være spændende, om der kunne

etableres nogen nye scener i byen og

rundt i det ganske land, som foruden at

fungere som skater-ramper også kunne

huse musikscener.

Aarhus Internationale

Jazzfestival:

DMF har en fast plads i Jazz Festivalens

bestyrelse. P.t. er det Mads

Bærentzen der prøver at gøre en forskel

i festivalen. Mads er samtidig Jazzfestivalens

kasserer, og er den der sidder

med det store økonomiske overblik.

Arbejdet i festvalen går planmæssigt

og uden de store udsving eller udslag

om man vil. Festivalen har lånt sig ind

i DMFs lokale i Grønnegade og holder

kontortid en gang ugentlig. Det er DMFs

bidrag til festivalen, der i forhold til

jazzmiljøet og byen er en vigtig faktor og

institution.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder

siden sidste generalforsamling i

2006. Afdelingen arbejder for at løse de

problemer som vores medlemmer slås

med i forbindelse med at udføre deres

hverv i musikbranchen. Samtidig prøver

afdelingen at være bindeled og katalysator

for de positive kulturpolitiske tiltag,

som til stadighed foregår i byen. Vi

åbner ofte vores døre for andre aktører

i miljøet, og tilbyder vores lokaler og

kvaliteter som en hjælp til mange. Det er

ikke få penge vi har støttet musikmiljøet

med siden sidste generalforsamling,

foruden vi har givet følgende husly:

Aarhus Internationale Jazzfestival,

PULS Festivalen,

De Konservatoriestuderendes Landsråd,

Jazzforbundet,

Århus Sangskriverværksted,

KODA kurser,

tillidsmandsmøder for tillidsmændene

på musikskolerne (TR) m.fl..

Bestyrelsen håber at I som medlemmer

har lyst til at deltage i generalforsamlingen,

som i år afholdes i Aarhussalen,

Skt. Knuds Torv 3, 8000 Aarhus C. Lige

i hjertet af Aarhus. Det er bl.a. nu, I har

muligheden for at dele roser og ris ud til

bestyrelsen, foruden I selvfølgelig også

bare kan komme og deltage i en ualmindelig

hyggelig aften i samvær med en

masse dejlige kolleger.

10 | Generalforsamling DMF-Århus afdeling 2007


Vedtægter for DMF Århus Afdeling

Aarhus Orkesterforening

§ 1

Afdelingens navn er Dansk Musiker Forbunds Århus Afdeling (Aarhus Orkesterforening). Afdelingen,

der omfatter musikere, solister, sangere, musikundervisere m.fl., har til formål at virke til fremme af de

særlige interesser, der knytter sig til udøvelse af medlemmernes hverv inden for området.

§ 2

Afdelingen er beføjet til at fastsætte tariffer gældende for arbejde på afdelingens område, for såvidt

sådant arbejde ikke forud er tarifbestemt med hjemmel i Dansk Musiker Forbunds love.

De under afdelingen arbejdende medlemmer skal overholde sådanne tariffer.

§ 3

Ethvert på afdelingens område arbejdende medlem er efter skriftlig tilsigelse pligtig at give møde for

afdelingens formand eller bestyrelse og afgive forklaring om tvister, konflikter, lovovertrædelser eller

andre afdelingen vedrørende interesser og anliggender.

§ 4

Afdelingens medlemmer betaler til denne et månedligt lokalkontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemmer, der er fyldt 65 år kan fritages for kontingentpligt til afdelingen, såfremt indtægten ved

musik går væsentligt ned.

I øvrigt finder D.M.F.s love § 3 stk. 4 anvendelse.

§ 5

Ethvert medlem af afdelingen er automatisk stemmeberettiget og valgbart medlem af AARHUS ORKE-

STERFORENINGS STIFTELSE, jvf. denne stiftelses love.

§ 6

Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Afdelingens midler indsættes i et pengeinstitut, anbringes i obligationer noteret på den danske fondsbørs

eller i fast ejendom. Anden anbringelse kræver samtykke af en generalforsamling.

Afdelingen forpligtiges over for tredjemand ved underskrift af formanden eller næstformanden i forbindelse

med to bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan give fuldmagt vedrørende den daglige drift.

§ 7

Afdelingens bestyrelse består af en formand og en kasserer samt fem bestyrelsesmedlemmer, der

vælges blandt afdelingens medlemmer på den ordinære generalforsamling. Formanden og kassereren

vælges direkte, og formand og kasserer kan ikke afgå samtidig.

Alle valg er for to år, således at der skiftevis afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer

og formanden. Endvidere vælges på samme måde 2 suppleanter, der indkaldes i

tilfælde af forfald. Bestyrelsesmedlemmer der har forfald til et bestyrelsesmøde, skal melde afbud til

formanden med dags varsel.

Næstformanden, der i formandens forfald varetager dennes hverv, vælges af bestyrelsen af dens midte.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter hans nærmere bestemmelse eller på begæring af

mindst to bestyrelsesmedlemmer.

Formanden leder møderne, i hans forfald næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst

4 medlemmer er mødt. Alle beslutninger vedtages ved afstemning med simpel stemmeflerhed. I tilfælde

af stemmelighed gør formandens - i hans forfald næstformandens -. stemme udslaget.

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, som skal fremlægges på den ordinære generalforsamling.

Til at udføre det daglige administrative og faglige arbejde kan bestyrelsen ansætte det nødvendige

personale.

Såvel formanden som kassereren kan ansættes til at udføre de pågældende funktioner.

Afdelingens formand og kasserer kan ikke være samme person.

Formanden og kassereren oppebærer et honorar, som fastsættes af generalforsamlingen.

§ 8

Til at udføre tilsyn med afdelingens kasse og bogføring samt forvaltning af dens formue og revision af

dens årsregnskab vælges blandt medlemmerne 2 kritiske revisorer og 2 suppleanter for 2 år af gangen,

således at der hvert år skiftevis afgår én revisor og en suppleant.

De kan til en hver tid forlange sig bøgerne og kassen forevist.

Ved revision af årsregnskabet med tilhørende bøger og bilag overtyder revisorerne sig om tilstedeværelsen

af afdelingens kapital og værdipapirer, gør deres kritiske bemærkninger til den stedfundne

administration og indstiller til generalforsamlingen om der er decharge for regnskabet. Regnskabet skal

være tilendebragt senest den 28. februar.

Afdelingens regnskab skal desuden revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Der skal forefindes og underskrives en revisionsprotokol.

§ 9

Afdelingen holder generalforsamling i januar kvartal hvert år.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25 medlemmer

skriftligt forlanger det - med angivelse af dagsorden og formulerede forslag til behandling. Bestyrelsen

er da forpligtet til at indkalde generalforsamlingen til afholdelse senest 3 uger efter begæringens

modtagelse.

Varsel til ekstraordinær generalforsamling er det samme som til en ordinær generalforsamling.

§ 11

Indkaldelse til generalforsamling sker pr. post eller gennem forbundets medlemsblad. Indkaldelsen skal

være medlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, og skal indeholde

dagsordenen for generalforsamlingen.

Når indkaldelse sker pr. post, er poststemplets dato gældende som første dag af varslingsperioden.

§ 12

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen.

§ 13

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle afdelingens anliggender. Afgørelse sker i almindelighed

ved håndsoprækning med simpel stemmeflerhed. Skriftlig afstemning skal ske, når bestyrelsen,

dirigenten eller ét tilstedeværende medlem - med navns underskrift - begærer det.

Skriftlig afstemning foregår ved omdelte stemmesedler, der ikke må underskrives med navn.

Til vedtagelse af love og lovændringer (herunder ikke tarifændringer) kræves en majoritet på 2/3 af de

afgivne stemmer samt efterfølgende godkendelse i henhold til D.M.F.s love § 8 litra c.

§ 14

Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen inden 5

dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, årsregnskabet og forhandlingsbogen skal

ligge til gennemsyn på afdelingens kontor fra dette tidspunkt.

§ 15

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3 Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.

4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse

(og beslutning om decharge)

5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand eller kasserer.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

9. Valg af kritiske revisorer og suppleanter.

10. Evt. forslag til kongressen.

11. Evt. valg af delegerede til kongressen.

12. Eventuelt.

§ 16

Det påhviler afdelingen med 4 ugers varsel at give Dansk Musiker Forbund meddelelse om afholdelse

af generalforsamling og inden 14 dage efter dennes afholdelse at indsende punktreferat heraf til offentliggørelse

i forbundets medlemsblad, samt revideret, godkendt årsregnskab.

§ 17

På forslag af bestyrelsen kan såvel medlemmer som ikke-medlemmer, der har ydet afdelingen værdifuld

bistand, ved generalforsamlingsbeslutning optages som æresmedlem af afdelingen.

§ 18

Vederlagsfri arbejdsydelser. Det er medlemmerne tilladt:

a. Lejlighedsvis at spille for personer, som de pågældende står i slægts-, venskabs- eller kollegialitetsforhold

til

b. At foranstalte præstationsfremførelse for ledere af musikforbrugende etablissementer, foreninger og

lignende, efter forud indhentet tilladelse fra foreningen.

§ 19

Udmeldelse af afdelingen kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Der henvises til forbundslovenes

§ 5 stk. 4 og 5.

Vedr. evt. udelukkelse af afdeling og forbund henvises til D.M.F.s love.

§ 20

I år hvor der afholdes kongres i D.M.F. vælges på en generalforsamling de medlemmer, der skal

repræsentere afdelingen på denne.

§ 21

Som begravelseshjælp kan der ved et medlems død udbetales 2000 kr. af afdelingens midler til arvingerne,

forudsat at den afdøde har været medlem i mindst fem år umiddelbart forud for sin død.

§ 22

Ved afholdelse af fester til fordel for afdelingen eller for “Aarhus Orkesterforenings Stiftelse” kan

medlemmerne yde vederlagsfri assistance.

§ 23

Afdelingen kan opløses efter forskrifterne i Dansk Musiker Forbunds love § 6 stk. 4.

Afdelingen kan opløses, hvis der er fremsat forslag herom på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Beslutning om opløsning kræver, at mindst 5/6 af de på generalforsamlingen repræsenterede

stemmer afgives for forslaget.

I tilfælde af opløsning tilfalder afdelingens formue - efter at al gæld er berigtiget - ubeskåret O.A.

Røders Mindefond, jf. Dansk Musiker Forbunds love § 29.

Afdelingens øvrige effekter samt dens arkiver tilfalder D.M. F.

Disse vedtægter for Dansk Musiker Forbunds Århus Afdeling er forelagt og vedtaget på afdelingens

ordinære generalforsamling den 21. marts 2005 - og erstatter tidligere vedtægter.

Generalforsamling DMF-Århus afdeling 2007 | 11


Musikalsk underholdning

LEVENDE MUSIK, BASUNEN

I år har vi fornøjelsen af at kunne præsentere

Nils Adrian

- en vaskeægte musikalsk blæksprutte -

som denne aften vil optræde med sit One Man Band.

Nils Adrian er uddannet på musikkonservatoriet i 1986, som klassisk

guitarist. Sideløbende har han beskæftiget sig med de fleste rytmiske

genrer: rock, pop, evergreens, blues, jazz og latin. I en periode han

har dyrket den brasilianske musik, bossa nova, som han synger på

portugisisk. Nils Adrian er fulltime musiker med 130-170 optrædener

årligt. Han tager ud som festmusiker, spiller koncerter og laver børneteater.

Nils Adrian vil på denne aften lægge ud med at levere en omgang

musikalsk opvarmning til generalforsamlingen. Herefter vil han

også underholde til den efterfølgende buffet.

På aftenens optræden vil Nils Adrian gradvis opbygge et 100 live One

Man Band. Ved hvert stykke musik tilføjer han et instrument. Han

ender med at synge, fløjte, spille mundharpe, guitar, bas og to rytmeinstrumenter

i samme nummer. De forskellige instrumenter bliver

præsenteret.

BASUNEN udkommer 4 gange om året

i 1500 eksemplarer og bringer nyt om

musiklivet i Midtjylland. Det udsendes

til medlemmer og en lang række

musikbrugere og organisationer i det

midtjyske område.

Hvis du har udgivet en CD eller kender til

andre interessante musikbegivenheder,

så sæt BASUNEN på din presseliste.

Som medlem af DMF kan du gratis

bringe annoncer under køb og salg.

Har du ideer til artikler eller kunne du

selv tænke dig at levere stof til bladet,

er du også meget velkommen til at

kontakte os.

Email kan sendes til:

aarhus@dmf.dk

Brug Basunen som

annoncemedie.

Musikforretninger eller andre med behov

for at skabe kontakt til det professionelle

musikliv kan med fordel annoncere

i Basunen. Vores annoncepriser er

meget rimelige, og vi når ud til musikere

i hele Midtjylland.

Du kan få flere oplysninger på

tlf: 86 18 45 99

12 | Generalforsamling DMF-Århus afdeling 2007


Regnskab for DMF Århus afdeling

Generalforsamling DMF-Århus afdeling 2007 | 13


14 | Generalforsamling DMF-Århus afdeling 2007


Budget for DMF Århus afdeling

Generalforsamling DMF-Århus afdeling 2007 | 15


mf

Generalforsamling i DMF

Århus afdeling

006 007

16 | Generalforsamling Dansk Musiker DMF-Århus Forbund afdeling 2007 • Århus Afdeling • Grønnegade 93, 2 • Århus C • tlf 86 18 45 99

More magazines by this user
Similar magazines