Basunen som pdf

basunen.dk

Basunen som pdf

asunen • okt. 2010

1


2 basunen • okt. 2010


Grønnegade 93 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

Forside

Vestergade 19

Foto: Bjarne Gren

Check stregkoder

i Basunen med din

smartphone

Iphone App Store

Scanlife

www.basunen.dk

INDHOLD

DMF flytter til Vestergade

Et skab fuld af musik

Interview med kulturrådmanden

Coffeehouse Folk i Århus

Gearkassen

Gateway i Århus

DMF på Popkomm

Siden Sidst

Gearkassen

CD-udgivelser

Temaaften Djursland

Bendix-legat til ung guitarist

Liv i baghuset

Det er et nødråb

Livet som musiker i Berlin

Den gamle er på banen igen

Øjeåbneren - kursus

Coaching for musikere

Den gode historie

Songwriter Fight Night

Jazzen på nye eventyr

Mindeord over Lis Mørkeberg

Berlin og Citronhuset

Promus er startet

Seniorudflugten 2010

04

05

06

08

09

10

11

12

13

14

17

17

18

20

22

24

26

27

28

30

31

32

33

34

35

05

11

24

www.dmf-aarhus.dk

UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2.sal • 8000 Århus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn

(ansv.) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 20. nov. 2010.

Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden • FORSIDE DMF Vestergade 19 • FOTO Bjarne Gren

basunen • okt. 2010

3


DMF - MIDTJYLLAND

DMF-Århus

Lars Kiehn

Vestergade 19, 2 - 8000 Århus C

Tlf: 86 18 45 99 - Fax: 86 13 07 78

aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Kasper Schou Pedersen

Hospitalsgade 7, kld - 8900 Randers

Tlf: 8642 3856 - Fax: 8642 3856

dmf-randers@mail.dk

DMF-Silkeborg

Ole Kock Sørensen

Asklevvej 2 - 8653 Them

Tlf: 86 86 93 00 - Mobil: 20 28 77 20

Fax: 86 86 93 60

ole.koch@dmf-silkeborg.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen

Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå

Tlf: 8638 7515 - Fax: 8638 7887

nytliv@norddjursnet.dk

DMF-Herning

Palle Persson

Solvænget 20

7400 Herning

pallepersson@jubii.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen

Gammel Struervej 36

7500 Holstebro

Tlf: 9740 3355 - Mobiltlf: 4019 3355

henrik@radioholstebro.dk

DMF - Viborg

Kent Jungslund

Vestervangsvej 16 B, 1.6

8800 Viborg - Tlf: 86 64 51 54

kentjungslund@mail.dk

Har du brug for at kontakte

DMF vedr. faglige spørgsmål !

Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster,

kontraktsforhold m.v. er du altid

velkommen på DMF-regionskontoret i

Grønnegade.

Du kan også kontakte os pr. telefon, fax

eller email.

DMF Århus kontor har åbent:

Mandag: 10 - 18

Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Århus C

Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

DMF i Århus

flytter igen

Af Lars Kiehn

Efter at DMF i cirka otte år har haft

domicil i Grønnegade, forlader vi nu

de dejlige og venlige lokaler for denne

gang. Vi opsagde vores lejemål for et

år siden, og vi rykker nu ned i Aarhus

midtby, nærmere bestemt i Vestergade

19 med virkning fra den 1. oktober.

Vi håber, at vores nye lokaler fortsat vil

kunne danne en venlig og positiv ramme

i arbejdet med at servicere vore mange

medlemmer. Tiden er hård for medlemmerne

og os. Alt er under pres, og der

nedskæres over hele linjen. Derfor er det

også vigtigt, at signalerne og stemningen

fra afdeling og forbund er imødekommende.

Det håber vi, vores nye lokaler

kan bidrage med.

Vi vil fortsat udbyde vores kurser, workshops

og foredrag i afdelingens og forbundets

nye lokaler, i det omfang at aktiviteterne

ikke lægges oven i hinanden. For

ellers skulle der gerne være plads til det.

Men kommer det til at knibe, har vi aftaler

med folk og lokaliteter uden for huset.

Igennem de sidste mange år har DMF

dannet ramme eller været hjemsted for

nogle af de mange aktører i miljøet. Vi

vil fortsat beholde et par arbejdsstationer

til interesserede, bl.a. til medlemmer og

andre der har gang i musikrelaterede projekter

og aktiviteter. Vi har igennem tiden

lagt hjerterum til et hav af nonprofit projekter

og tiltag. Og det vil vi fortsat gerne

være åbne overfor. Dog ved vi, at med det

nye produktionssted i Vester Alle, Promus,

tilbydes de unge århusianere den samme

mulighed. Men vi har alligevel troen på, at

der er plads til og behov for begge parter.

Med de nye lokaler, som er på 200 kvm,

kommer afdelingen til at spare en del

penge på årsbasis. Men der er så også en

trediedel mindre plads i Vestergade end i

Grønnegade, og det giver naturligvis ikke

helt de samme muligheder. Men besparelsen

kommer som en kærkommen gevinst

for afdelingens økonomi. Afdelingens

økonomi bevæger sig desværre i en lidt

forkert retning p.t. Derfor er det også fint at

justere driften. Det giver denne flytning os

mulighed for, hvis man absolut skal prøve

at finde et positivt aspekt ved flytningen.

Vi glæder os til at se jer hos DMF i Vestergade

19, 2. sal. Vi håber, alle I medlemmer

gider komme forbi og hilse på jeres

fagforening i de nye lokaler. Vi beholder

telefonnumre og mailadresser – der er

ingen ændringer der.

Desværre vil flere af medlemmerne, når

dette blad udsendes, have erfaret, at

kontoret, telefoner og mail-system har

været lukket ned i en periode på en uges

tid. Det skyldes, at vi lavede kontraktaftalen

på Vestergade meget tæt på flyttedatoen,

foruden forskellige andre grunde og

forhindringer. Men forbundet har kørt helt

normalt i København, så vi håber, at de

af jer, der har været ude i problemer og

derfor har haft behov for hjælp, har fået

det fra forbundet.

Coaching i afdelingen

Som et helt nyt tiltag i afdelingen har vi

lavet en aftale med den konservatorieuddannede

musiker og coach Jørgen Klok.

Læs mere om tilbuddet på side 27.

Århus afdelingens hjemmeside

www.dmf-aarhus.dk

Ny adresse eller e-mail

Hermed en venlig opfordring til alle vores medlemmer om at huske at oplyse og opdatere os om

evt. adresseændring, ændring af telefonnummer, samt at registrere din e-mail adresse hos os. På

den måde finder for eksempel både Basunen, Musikeren, brevpost, e-nyt og beskeder om alle de

spændende tiltag fra din lokalafdeling nemmere vej frem til dig.

4 basunen • okt. 2010


Et skab fuld af musik

Af Jørn Gade - Foto: Poul Nyholm

Den 20. september kunne Jazzselskabet

i Århus fejre sin 40 års fødselsdag.

Det skete med en koncert med den

legendariske, amerikanske saxofonist

Benny Golson på spillestedet Vestergade

58. Golson har gennem årene været

en hyppig og elsket gæst i jazzselskabets

regi, og det blev en forrygende

aften, hvor der også blev udvekslet

historier, bl.a. om, hvordan det hele

startede.

En håndfuld gale jazznørder, der kendte

hinanden fra Århus Studenter Jazz, faldt

en sen aften i 1970 i snak om deres fælles

interesse og skabte, hvad, de troede,

skulle være en selskabelig forening. Mellem

de første medlemmer var bl.a. den

kendte værtshusholder Bent J. Jensen. Et

par år senere i 1973 etablerede han Jazzbar

Bent J. i Nørre Allé, og dermed var der

skabt rum til, at Jazzselskabet ikke bare

spillede plader, morede sig, spiste mad og

drak en øl eller to, men også arrangerede

egentlige jazzkoncerter. Nogle gange var

det jazzbaren, der var arrangør, andre

gange var det selskabet, der hyrede

orkestre.

Jazzselskabet og Bent J. blev hurtigt en

fast faktor i byens jazzliv med en 20-25

professionelle koncerter årligt. I 1989 tog

Jazzselskabet for første gang del i Århus

Jazzfestival. Og i 1992 lanceredes ”Monday

Nights” på Bent J. Ideen om disse

faste jazzkoncerter stort set hver mandag

kom fra saxofonisten Jens Søndergaard.

Han var derfor naturlig nok med ved

selskabets store fødselsdagskoncert med

Benny Golson.

Benny Golson og Jens Søndergaard

Hvert år siden 1973 har Jazzselskabet

uddelt en særlig Gaffelpris til en lokal person

eller gruppe, der har gjort en særlig

indsats for jazzlivet i Århus.

Ønsket er at understøtte og

udvikle det lokale jazzliv. Det

samme er baggrunden for, at

man i de sidste år har gjort

en del for at præsentere unge

lokale talenter ved særlige

koncerter.

Da Jazzbar Bent J. lukkede

i 2008, måtte Jazzselskabet

finde en ny base for sin aktivitet.

Igennem mange år havde

selskabet allerede haft et

fortrinligt samarbejde med bl.a.

Århus Kunstbygning i Mørksgade, hvor

koncerterne er holdt i de lyse udstillingslokaler.

Dette samarbejde er fortsat en vigtig

del af selskabets aktivitet.

I en periode holdt man også koncerter på

blandt andet Glazzhuset, Fatter Eskild

og i Studenterhuset på havnen. Aktuelt

afholder jazzselskabet i dag koncerter

med danske - og når muligt internationale

navne – på AROS, på Bymuseet – og på

det genopståede spillested Vestergade 58.

Nyeste spillested er ATLAS i Vester Allé.

I de senere år er der blevet afholdt et halvt

hundrede koncerter årligt.

”Der har været en kæmpe musikalsk

udvikling, som vi har været en del af. Vi

præsenterer i dag en bred vifte af jazz

fra swing og mainstream til avantgarde.

Den største udfordring for os har været

på en gang at frigøre Jazzselskabet fra

Bent J.-tiden og samtidig holde fast i det

bedste fra dengang. Vi har fået en række

nye kontakter – og ikke mindst mange nye

interesserede medlemmer”, siger Jes Halding,

Jazzselskabets formand siden 2009.

Jes Halding - formand for Jazzselskabet

basunen • okt. 2010

5


Musikmiljøet i Århus

er stærkere end nogensinde

Af Thorkild Dalsgaard

Rådmanden for kultur- og borgerservice

Marc Perera Christensen har beklædt

rådmandposten siden 1. januar i år.

Basunens redaktion fandt, at tiden

efterhånden måtte være inde til at kigge

forbi for at stifte nærmere bekendtskab

med rådmandens holdninger til og

meninger om det århusianske musikliv

– hans vurdering af situationen lige

nu – og af fremtidsperspektiverne for

musikken i Århus.

Vi besøgte Marc Perera Christensen

midt i september efter en vel overstået

festuge, hvor de forestående budgetforhandlinger

spredte grå efterårsskyer

over det politiske landskab.

”Marc Perera Christensen, hvordan

synes du selv det går – med musikken i

Århus?”

Jeg synes da, at det går rigtig godt!

Musikken opruster på alle fronter: Vi har

en stærk symfonisk sal, som fuldendes til

december, når det nye orgel indvies og

bliver klart til brug – vi har et fuldt udbygget

musikhus – med rytmisk sal og kammermusiksal.

Senest er produktionscentret

for rytmisk musik, PROMUS, kommet i

gang, ATLAS (Voxhall) skal være rammen

om verdensmusik, folk og jazz. Så har

vi produktionslokalerne på Tomsagervej

med øvelokaler til vækstlaget. Vender vi

tilbage til de store etablerede institutioner,

skal vi jo heller ikke glemme Den Jyske

Opera, landsopera med hjemsted i Århus,

som med Giordano Bellincampi som chef

har oplevet et markant kvalitetsløft! Alt i

alt mener jeg, at musikmiljøet er stærkere

end nogensinde – stærkere end i 80’erne,

hvor navnlig den rytmiske scene i Århus

var kendt landet over for sin frodighed.

Naturligvis er det ikke helt let at sammenligne,

for dengang målte man jo succes på

bl.a. plade- og cd-salg. I dag taler vi om

streaming og om at downloade, musikken

spiller på mange forskellige scener og kanaler.

Men helt fra undergrundsmusikken til

de ”stærke navne” markerer musikmiljøet

i Århus sig med en større andel nationalt i

Danmark end i 80’erne.

Alt er såre godt?

Der kan stadig udvides og udvikles –

kulturlivet vil gerne have flere midler til

rådighed – for eksempel

ønsker Aarhus Symfoniorkester

en udvidelse navnlig af

strygergruppen til fuld symfonisk

størrelse, lige som også

andre områder og institutioner

har deres ønsker. Men det

er et spørgsmål om politisk

prioritering, om disse ønsker

kan imødekommes. Efter min

mening er investering i kunst

og kultur en meget væsentlig

faktor i byens udvikling,

vækst – og indtjeningsmuligheder,

en fremtidsinvestering

i Århus som et vækstcenter.

En profilering af kulturen er

en profilering af byen og det

skaber vækst!

Det er mit håb at arbejdet

med ansøgningen om at gøre

Århus til Europæisk Kulturby i

2017 vil føre til en højere prioritering

af kulturlivet på alle

områder. Kultur- og erhvervsudvikling

hænger sammen –

en by, som har meget at byde

på kulturelt vil have meget

nemmere ved at tiltrække

og fastholde højt kvalificeret

arbejdskraft til århusianske

virksomheder.

Hvordan ser du på forudsætningen

for at opretholde

et musikliv på højt niveau,

musikuddannelserne,

vækstlaget?

Vi har en rigtig god spændvidde:

Det Jyske Musikkonservatorium

er en integreret

del af Musikhuset – Århus Musikskole

tilbyder undervisning på alle niveauer op

til MGK (musikalsk grundkursus). Mange

af vore gymnasier giver mulighed for at

have musik som speciale. Det allernyeste

initiativ, profilskoler, hvor musikundervisning

kan udgøre en skoles særlige profil,

fuldender den musikalske fødekæde.

Generelt har det århusianske musikmiljø

et meget højt kvalitetsniveau – også takket

være vækstlagsinitiativer som Spot-festivalen,

mulighederne for upcoming bands på

”Train” og – i særlig grad – Studenterhus

Århus. Der er tale om vigtigere spillere for

musikkæden.

Rådmanden for kultur- og borgerservice Marc Perera

Christensen

Men nu står vi overfor en sparerunde –

det kommunale budget skal beskæres,

hvem vil det gå ud over?

Der er bestemt ikke behov for at vælge

noget fra. Jeg regner med, at byrådet

vil være samlet om at opretholde byens

kulturelle ”infrastruktur” – også på musikområdet.

Frygter du ikke statslige nedskæringer?

Staten har ikke meldt ud med nedskæringer,

men med ”nulvækst”. Det vil sige, at

6 basunen • okt. 2010


Interview med

kulturrådmand

Marc Perera Christensen

vi har de samme midler til rådighed som

sidste år. Hele verden har været ude i en

økonomisk og finansiel krise. Alle må være

med til at ”rette skuden op”, også kulturlivet.

Er du tilfreds med den andel, som

staten bidrager med til det århusianske

kulturliv, opgavefordelingen?

Jeg har ikke ondt af, at staten støtter store

nationale institutioner i København – men

selvfølgelig skal staten løfte kulturen bredt

i Danmark – vi skal koncentrere os om

at skabe de bedste betingelser og forudsætninger

for det lokale kulturliv, i vores

region, på et nationalt og internationalt

niveau.

I europæisk kulturby 2017 indgår også

et regionalt samarbejde, hvordan fungerer

det?

Der er bred opbakning hos Region Midtjylland

og blandt kommunerne i regionen om

dette arbejde.

– der er en rigtig god forståelse for, at vi

kan skabe noget sammen – der er et godt

nabosamarbejde – i bedste festugetemastil!

Hvad er dine forventninger til musiklivet

til kunstnerne?

I skal gøre det, I er gode til, spille, producere

kunst og oplevelser – det er kommunen,

som skaber rammerne – for eksempel,

som tidligere nævnt, Atlas, Promus

med mere – så er det op til kunstnerne at

udfolde sig med initiativ og talent, både

hvad angår upcoming bands og etablerede

ensembler. Men kunstnerne er også meget

velkomne til at deltage i arbejdet med at

forme og udvikle fremtidens kulturpolitik.

For eksempel afholdes der visionsseminarer

i forbindelse med planlægningen af

europæisk kulturby 2017, her håber jeg på

at også mange kunstnere vil deltage!

I Århus Kommunes planlægning af

kulturpolitikken beskrives områder som

f.eks.film, teater, dans, jeg har undret

mig over, at musikken ikke nævnes i

den sammenhæng, som filmmusik, musik

til dans, musical m.v. – kunne man

ikke tænke sig et mere intenst samarbejde

mellem kunstarterne?

Det kan du måske godt have ret i. Vi er

i øjeblikket ved at overveje hvordan vi

udarbejder den kommende kulturpolitik,

således at der bliver en tættere sammenhæng

mellem Kulturhovedstadssatsningen

og kulturpolitikken. Der skal bygges videre

på den eksisterende kulturpolitik, men

måske skal satsningerne formuleres på en

anden måde…

Hvordan udvikles den nye kulturplan –

hvem ”bestemmer”, arbejder du mod

at få indføjet bestemte ”konservative”

fingeraftryk?

Det er vigtigt for mig, at kulturpolitikken

bliver et Århus-projekt, ikke et Marc-projekt

eller et specifikt konservativt projekt. Der

foregår løbende en bred politisk debat i

offentligheden om kulturen – som rådmand

skal jeg sørge for at skabe resultater, som

kan samle bred opbakning i Århus Byråd,

ligesom det forlig vi bygger på i dag.

Er det alle partier, som står bag, eller er

der nogle ”rindalistiske” modstandere,

nogen som har den mening, at kunst og

kultur ikke skal støttes af det offentlige?

Det er kun Dansk Folkeparti, som står

udenfor forliget. Jeg er ikke enig med

rindalisterne, men finder faktisk deres

indsats konstruktiv: det blev legalt at stille

spørgsmål om kulturstøtte, og dermed

skabtes netop den brede offentlige debat

om sagen. Debatten blev ikke forbeholdt

en mere eller mindre indforstået kulturelite.

Men borgmesteren har foreslået at nedlægge

magistraten for kultur og borgerservice?

Netop hvor byen skal samles

om kulturby 2017-projektet?

Han har vist taget forslaget af bordet! Og

det kan heller ikke gennemføres midt i en

byrådsperiode.

På den anden side er det vigtigt at foretage

en analyse af, hvordan opgaverne varetage

bedst muligt i hele Århus kommune.

Da vi her i ”Basunen” præsenterede dig

i forbindelse med din tiltræden som kulturrådmand

var det under overskriften

” Den nye kulturrådmand kommer fra et

hjem med klaver” – spiller du stadig?

Mit klaver trænger gevaldigt til en stemning

– men, ja – jeg spiller stadig – og går til

koncerter.

Er der nogle genrer, du foretrækker?

Egentlig ikke, jeg deltager meget bredt – i

festugen nåede jeg desværre ikke koncerten

med Ricky Lee Jones – men jeg nød at

høre koncerten med House of Songs med

bl.a. Poul Krebs.

Marc Perera Christensen tripper – vi

er midt i budgetforhandlingerne, og

mange møder og forhandlinger venter.

Så jeg takker for samtalen og når lige at

hilse på rådmandens næste gæst, som

allerede er klar i forkontoret. Spekulerer

på, om kulturlivet kommer helskindet

igennem budgetforhandlingerne.

Rådmanden synes i alt fald at være ved

godt mod…

Sidste nyt om

budgetforliget:

Efter interviewet indgik partierne i Århus

Byråd (minus Enhedslisten) forlig om de

kommende års kommunale budgetter.

For musikken indebærer forliget, at Århus

kommer til at huse det fremtidige østjyske

Musikalske Grundkursus. Til pressen

udtalte Marc Perera Christensen: ”Vi får

nu etableret et musikalsk kraftcenter midt

i Århus. Musikskolen, konservatoriet og

MGK bliver naboer i et af landets stærkeste

talentudviklingsmiljøer”.

Desuden giver salget af Århus Bymuseum

mulighed for at afsætte midler (4 mill.

kr.) til fortsat arbejde henimod projektet

”Europæisk kulturby 2017”.

Endelig er Kultur og Borgerservices situation

med budgetforliget ”normaliseret” idet

Århus Kommune senere i denne valgperiode

generelt vil se på kommunens

opbygning.

basunen • okt. 2010

7


Coffeehouse Folk i Århus

Af Dietmar Berker Fotos: Bjørn Giesenbauer

Den 17. og 18. juli 2010 slog Tir Na

Nog dørene op for Melodica Århus,

arrangeret af de lokale sangskrivere

Jakob Alsbjerg og Bjørn Giesenbauer.

Festivalen blev i 2007 grundlagt af den

australske sangskriver Pete Uhlenbruch.

I mellemtiden er den afholdt hele fem

gange i Australien, og Melodica har siden

udviklet sig til et internationalt koncept,

der via en af grundlæggerens venner i

Tyskland først bredte sig til Hamburg, så

til Rejkjavik og Brighton for nu at være

kommet til Århus. I oktober afholdes der

for første gang en Melodica i Berlin.

Men hvis det står til Uhlenbruch, stopper

udviklingen ikke der. Ifølge festivalens

grundlægger handler det således blot om

at finde de rette ildsjæle, der er rede til at

støtte op om Melodicas grundlæggende

værdier, og som har lyst til at arrangere en

festival i og med kunstnere fra deres egen

by. For festivalen skabes af byens egne

sangskrivere, og dens primære formål

er netop at fejre den lokale scene samt

at skabe synergier mellem sangskrivere

lokalt og internationalt.

”Det er en simpel idé, ikke noget

revolutionært; det at få kunstnere til at

Programmet for festivalens første dag.

På scenen Matilda Tjellden.

Melodicas grundlægger Pete Uhlenbruch, aka Owls of the Swamp, supported by Kid

Decker, Myrra Rós & Shisha PM.

netværke og til at optræde sammen. Men

det er en idé, der kommer fra hjertet, og

folk har taget den op lidenskabeligt.”

På en weekend midt i sommerferien,

nærmere den 17. - 18. juli fra kl. 14-22,

var turen på initiativ af de

to herboende sangskrivere

Jakob Alsbjerg og Bjørn

Giesenbauer så kommet

til Århus. Festivalen var

som altid gratis, ikke

mindst da et af Melodicas

koncepter er at stille

musikken i centrum og

at få lokket det publikum

til, der ellers ville vælge

folk- og sangskrivergenren

fra. Måske var det derfor,

der kom forbløffende

mange på Tir Na Nog for

at lytte til musikere fra

både Australien, England,

Holland, Island, Sverige,

Tyskland – og Århus. Backstage for sangskrivere

Mere info se:

www.melodicafestival.org

8 basunen • okt. 2010


Interview med

Jacob Alsbjerg, medarrangør

Melodica Århus

Hvordan fik du idéen til at arrangere en

sangskriverfestival?

JA: Jeg har i lang tid gerne villet præsentere

de mange utroligt gode sangskrivere,

vi har i Århus, for et bredere publikum. Der

er et ufatteligt højt niveau blandt sangskriverne,

og det er ærgerligt, at der ikke er

flere århusianere, der oplever den fantastiske

musik, der bliver skrevet i deres egen

by.

Jeg er med i bestyrelsen af ÅSV (Århus

Sangskriverværksted, red.) og har derigennem

kendskab til langt over hundrede

sangskrivere her fra byen. Så da jeg i

foråret var vært for nogle ÅSV-koncerter

på Katapult, og Bjørn Giesenbauer i

den forbindelse henvendte sig til mig og

spurgte, om jeg ville være interesseret i

at arrangere en sangskriverfestival her

i Århus sammen med ham, var der intet

at betænke sig om. Bjørn havde været

med til en Melodica i Hamborg og havde

taget konceptet til sig. Faktisk havde han

allerede i længere tid leget med tanken

om at bringe festivalen til Århus, så det var

bare med at komme i gang med at finde et

sted, søge nogle penge, finde ud af hvem

der skulle spille etc.

Hvordan gjorde I så det? Hvilke kriterier

havde I til spillested, de optrædende,

rammerne i det hele taget?

JA: Spillestedet skulle helt klart ligge i

Århus midtby og gerne i strøgmiljø. Det

skulle være hyggeligt, gerne en café eller

lignende, og det ville være rigtig godt, hvis

der ikke normalt var originalmusik på stedet.

Det ville gøre det muligt at slå dørene

op for et nyt publikum, der ikke er vant til

at høre sangskrivere optræde. Så efter at

have spurgt nogle forskellige steder fandt

vi ret hurtigt frem til Tir Na Nog. De ville

gerne være med og var faktisk ret begejstrede

for konceptet.

Jeg er som sagt med i ÅSV, så det var

ikke noget problem for mig at finde nogle

lokale sangskrivere, det var tværtimod et

problem at skulle begrænse sig. Så for at

have noget at gå ud fra fastlagde vi nogle

kriterier, blandt andet at sangene skulle

være på engelsk, og at der skulle være

forskellige stilarter inden for sangskrivningen

repræsenteret. Desuden ville vi også

gerne have et par sangskrivere fra København

med for også at skabe netværksmuligheder

den vej.

Den tyske udgave af Rolling Stone beskrev atmosfæren og musikken

omkring den første Melodica i Hamborg som Kaffeehaus-Folk. Den

betegnelse har Melodicafolket siden taget til sig som rammende for hele

deres koncept.

Bjørn havde

derimod

kontakt til

en masse

sangskrivere

fra Melodicanetværket.

Det er ikke

nødvendigvis

de samme,

der spiller til

alle Melodica-festivaler,

men der er

en tre – fire

gengangere,

der

har været

med mange

gange, heriblandt

selvfølgelig

grundlæggeren Pete Uhlenburg.

Men der er ingen fast fordelingsnøgle, og

at det her i Århus blev ca. halvdelen, der

kom udefra, var mere eller mindre tilfældigt.

Hvordan gik det så – hvad er dit helhedsindtryk

efter at festivalen er

overstået?

Det har været nogle sindssygt fede

koncerter, der har bekræftet mig i, hvor

mange, fantastiske sangskrivere, der er

i Århus - og i andre byer rundt omkring i

verden. Derfor ville jeg også have ønsket,

at der havde været flere mennesker om

lørdagen, men vi kæmpede nok lidt med

Grøn Koncert. Til gengæld var søndagen

rigtig godt besøgt, måske også fordi flere

havde fået nys om festivalen. For selvom

vi havde hængt plakater op og delt en

del flyers rundt på blandt andet SPOT, så

kunne vi godt have gjort mere eller bedre

reklame for festivalen.

Men jeg tror, at dem, der var der, var lige

så begejstrede for musikken og stemningen

som jeg. Det viser sig også i, at de

optrædende fik solgt en del CD’er. Og

sangskriverne var glade for, at de for en

gangs skyld fik noget for at spille, hvilket jo

desværre ikke er en selvfølge. I de andre

byer, hvor Melodica har fundet sted, har

de optrædende kun fået det, som publikum

har været villig til at donere efter

koncerten. Så selvom der i udlandet er

en langt større accept af, at man lader hatten

gå rundt efter en koncert for at støtte

kunstnerne, så var det her den første Melodica,

hvor sangskriverne fik et decideret

honorar. Så jeg vil benytte lejligheden til at

takke DJBFA, kommunen og ikke mindst

DMF for at have støttet projektet. Og så

var det selvfølgeligt fedt at møde de andre

sangskrivere.

Kommer der så en ny Melodica i Århus

– og hvis ja, hvornår?

Ja, det gør der helt sikkert til næste år. Om

konceptet bliver helt det samme, og om

det vil være på Tir Na Nog eller et andet

sted, ved vi ikke endnu. Men der er ingen

tvivl om, at der kommer en ny Melodica

Århus.

basunen • okt. 2010

9


GATEWAY

I ÅRHUS

Mette Ellebye-Larsen fra

DMF’s egen musikdistribution

Gateway Music vil i 2010

være at træffe en dag om

måneden i Aarhus afdelingen.

Går du/I med planer om at udgive på

eget label, eller ønsker du / I blot

at afdække udgivelsesmulighederne

i det hele taget, så kom og få en snak

med Mette Ellebye-Larsen.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18

for en aftale.

www.gateway.dmf.dk

FINK REVISION & RÅDGIVNING

www.finkrevision.dk

Gør det du er bedst til og lad mig

gøre resten. Jeg har specialiseret

mig i skatteregler og regnskab for

musikere.

Fink Revision

Ny Munkegade 8

8000 Århus C

tlf.: 61 60 62 67

info@finkrevision.dk

Skal du have hjælp til selvangivelsen

så ring for en uforpligtende samtale.

Mvh

Uffe Fink Isaksen

10 basunen • okt. 2010


Rapport fra Berlin

DMF på POPKOMM 2010

Af Lars Kiehn Fotos Michael Justesen

DMF’s to afdelinger København og Aarhus

har her de sidste to – tre år lavet

en række fællesarrangementer, hvor

vi med udgangspunkt i København

afdelingens lejlighed i Rykestrasse,

som ligger i den nyrestaurerede og

hotte gamle arbejderbydel Prenzlauer

Berg, har prøvet at indtage Berlin med

forskellige initiativer og tiltag. Vi har

bl.a. lavet Berlin Songwriter Summit, og

showcases dernede.

Manhattan - Berlin

First We Take Manhattan and Then We

Take Berlin, synger den canadiske rockpoet

Leonard Cohen på et af sine mest

kendte numre. Den sang kunne Aarhus

afdelingen gøre til sin egen. For syv år

siden var afdelingen i voldsomme overvejelser

om New York som en mulig DMFbase.

Vi havde et ønske om at anskaffe os

en lejlighed i New York, og det ønske delte

vi med DMF København. Dette måtte vi af

forskellige årsager skrinlægge. Men et par

år efter New York lykkedes det at blive en

del af lejligheden i Berlin. Det gav samtidig

nogen muligheder for os og vores medlemmer.

Chance for medlemmerne

Baggrunden for vores initiativer er den,

at vi gerne vil give medlemmerne denne

mulighed. Berlin ligger lige om hjørnet og

så lidt til venstre. Tyskland er et kæmpe

musikmarked, og det er forholdsvis nemt

for dansk musik at komme til Tyskland at

spille bl.a. på grund af afstanden, men

også fordi dansk musik står stærkt i Tyskland

i disse år.

Muligheder

For anden gang lavede vi i år showcase

i forbindelse med POPKOMM, som er en

branchemesse, der formår at tiltrække musikfolk

fra hele verden. Derfor har vi også

set det som et sted og en mulighed, hvor

DMF kunne hjælpe nogen af vores unge

og dygtige bands på vej og videre i deres

vej til stjernerne. For os alle sammen var

der samtidig mulighed for at dyrke netværket

dernede, foruden musikerne principielt

får chancen for at spille for branchefolk fra

hele verden.

Et kogende spillested

I år havde vi taget 6 Acts med til Berlin og

POPKOMM. Ginger Ninja, Lucky Bird, My

Evil Twin, Hobbymor, Thorbjørn Risager

og Heidi Mortenson var på programmet.

Vidt forskellige bands og solister, men

som alle havde masser af kvalitet. Hver

især lavede de et brag af en koncert. Det

var derfor med stor stolthed, at jeg som en

del af hele dette projekt kunne konstatere,

at vi faktisk hen ad 22 – 23 tiden formåede

at fylde det pænt store spillested Lovelite

med en hel masse meget interesserede

og tilfredse mennesker. Især var der stor

interesse for Ginger Ninja. De havde selv

gjort meget for at tiltrække sig pladeselskabsfolk

og lavet aftaler op til denne

showcase. Det virkede efter hensigten.

Udbyttet ved turen

Det kunstneriske og musikalske udbytte

var meget tilfredsstillende. I skrivende

stund er der sendt spørgeskemaer ud til

de deltagende musikere, for at få noget

feedback og en evaluering på projektet.

Fra Aarhus afdelingens synsvinkel er der

stor tilfredshed med deltagelsen. Vi formåede

trods den meget store konkurrence,

der er under POPKOMM, at tiltrække en

masse branchefolk. Hvad der i sidste

ende kommer ud af det, er et mellemværende

mellem de deltagende musikere og

branchefolkene. Tiden må dog vise, hvad

der kommer ud af turen. Men der er klart

muligheder, hvis du har produktet. Derfor

håber jeg, at vi kan drage af sted igen til

næste års POPKOMM med et nyt hold

talentfulde bands og musikere.

Heidi Mortenson

DMF på den danske messestand

Ginger Ninja

Ginger Ninja

basunen • okt. 2010

11


SIDEN SIDST

UDGIVELSER • NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER

Emir Bosnjak

Danmarks repræsentant ved den

Nordiske V-accordion konkurrence

For anden gang blev Emir kåret til vinderen

af en danske V-accordion konkurrence,

afholdt af Roland

Danmark. Som

den danske

repræsentant

deltog han i den

Nordiske konkurrence,

som blev

afholdt i Finland,

i samarbejde

med en stor Accordion

Festival,

som har ca.

10.000 besøgende

hvert år.

Emir Bosnjak

Emir tog af sted

med 2 egne nyskrevne

stykker

musik, specielt skrevet til lejligheden.

Der var udtaget i alt 7 harmonikaspillere fra

alle de nordiske lande til konkurrencen.

Selve konkurrencen blev afholdt i en koncertsal

hvor ca. 400 personer var mødt op

for at overvære konkurrencen som samtidig

blev optaget af finsk TV og blev sendt

direkte over internettet!

Roland skrev: ”Den danske V-Accordion

ekvilibrist, Emir Bosnjak, vandt en flot 2.

plads ved den Nordiske V-Accordion Festival

i Finland! Emir havde lavet et fantastisk

program, hvor Emir udnyttede det store

potentiale i FR-7X. En fornem demonstration

på de mange muligheder instrumentet har

i moderne popmusik også som soloinstrument.

Kun marginaler forhindrede Emir i at

blive nummer 1!!”

Mere live musik til KulturNat Århus

Der bliver masser af toner, smukke røster

og taktfaste beats, når KulturNat Århus i år

løber af stablen den 15. oktober.

Det er nemlig i år en prioritet fra sekretariatets

side at fylde så meget live musik som

muligt ind på de århusianske cafeer, spillesteder

og i selve byrummet.

Det er blandt andet Musikcafeen, Vestergade

58, Train, Musikhuset og Huset, der

er med til at gøre Kulturnatten til en musisk

oplevelse i særklasse.

Udover musikken byder Kulturnatten også

på et væld af kulturelle oplevelser i Århus

midtby. Alle kulturinstitutioner spænder

musklerne på samme tid. Og medlemsskaren

dækker kulturlivet bredt fra de største

museer over fritidsforeninger til de helt små

teatergrupper og den selvstændige kunsthåndværker.

For 100 kroner får man adgang

til alle arrangementer hele dagen – og

natten.

Men Århus – og hele Region Midtjylland – er

nu engang især kendt for det blomstrende

musikmiljø, og det vil KulturNat Århus gerne

sætte en tyk guitarstre(n)g under.

Faktaboks:

Musiske medlemmer af KulturNat Århus:

Dansk Musikerforbund, Det Jyske Musikkonservatorium,

Gaffa, Global City Singers,

Huset, Vestergade 58, Piano Piano Værkstedet

Mattson&McGehee, Music@lliance,

Musikcafeen, Musikforeningen MONO,

Musikhuset, Musikskolen Laura, Off Beat,

Promus, Århus Sangskriver Værksted,

Århus Took It.

Læs mere på www.kulturnataarhus.dk

Pakistan møder Mali møder Mongoliet

møder Finland i Århus

En helt ny masteruddannelse i global musik

er startet op på

Det Jyske Musikkonservatorium

i Århus. De

studerende på

den nye 2-årige

masteruddannelse

Global

Music Master

Doussou et Oumar

(GLOMAS) skal

forberedes til et

liv efterfølgende som udøvende musikere,

instruktører med speciale i musik fra flere

forskellige kulturer, eller som projektledere

eller kulturformidlere med et bredt interkulturelt

udsyn.

Uddannelsen er et samarbejde mellem

konservatorierne i Helsinki, Malmö og Århus

og trækker yderligere på partnerskaber med

musikkonservatorier i bl.a. Ghana, Mali og

Syrien. Tre danskere, en svensker, to tyskere

og en slovener er begyndt på uddannelsen

i Århus; fire finner og en studerende

fra Tanzania begynder på uddannelsen i

Helsinki. De nye studerende har meget

forskellig musikbaggrund, fra klassisk over

jazz til flamenco og balkan-musik.

Glidecreme kan trækkes fra, men ikke

scenekostumer

Argumentationen imod at kunstnere og

musikere ikke skal kunne trække deres kostumer

og scenetøj fra i skat, jvf. den verse-

rende Lina Rafn sag, fik en lidt anden smag

i munden, da man i starten af september i

dagspressen kunne læse chefkonsulent i

Skatteministeriet Benjamin Bødtker udtale:

”Hvis det er et nødvendigt arbejdsredskab

i dit erhverv, er det fradragsberettiget. Så

det gælder naturligvis også glidecreme,

kondomer og lign.”. Sagen han hentyder til,

er rufferisagen mod Anni Brinch, hvor det

kom frem at en repræsentant fra Skattecenter

København har forklaret pigerne hvad

de kan trække fra af deres arbejdsredskaber.

Det vil sige glidecreme, kondomer og

håndjern, skrev nyhedsbureauet Newspaq.

Silikonebryster betragtes dog ikke som

nødvendige for at være prostitueret. Så de

kan ikke trækkes fra, oplyser SKAT. Der er

åbenbart forskel på hvad der kan gives lov

til, fra den ene ”underholdningsbranche” til

den anden.

Lena Kildahl modtog Sydbanks

regionale musikpris.

En musikpris gik ikke fløjten, men den gik til

fløjten, og det er noget helt andet. Sydbanks

regionale musikpris 2010 og 50.000 kroner

blev før Aarhus

Symfoniorkesters

koncert i Symfonisk

Sal torsdag

aften overrakt

orkestrets solofløjtenist,

Lena

Kildahl.

Prisen blev overrakt

af direktør i

Sydbanks Region

Århus Torben

R. Rasmussen,

Lena Kildahl

og musikchef i

Aarhus Symfoniorkester,

Palle Kjeldgaard, som sagde:

”Lena er en fremragende musiker, som i en

årrække har haft afgørende betydning for

orkestrets kunstneriske udvikling. Med sit

solospil, kendetegnet ved stor klangskønhed

og ægte musikalsk indlevelse, skaber Lena

stjernestunder i Symfonisk Sal, både når

Lena spiller de store fløjtesoli i det symfoniske

repertoire og som solist med orkestret i

koncerter af Mozart eller Nielsen. Samtidig

er Lena en perfekt gruppespiller.”

12 basunen • okt. 2010


Gearkassen

Af Lars Knudsen

Siden 2004 har han været sanger og

frontfigur i rockbandet Veto. Derudover

er han kendt som producer, remixer

og solist under aliaserne SuperTroels,

Mockin Bird og I Know That You Know.

Den produktive musiker Troels

Abrahamsen, søn af musiker Peter

Abrahamsen, har fra 2007-2010 sluppet

fem soloudgivelser ud, hvor af de

seneste to - WHT og BLCK fra 2009 og

2010 - er i eget navn.

Genremæssigt bevæger han sig i

grænseovergangene imellem electro,

rock og clubbing. Og har også

komponeret filmmusik til spillefilmen

Min Bedste Fjende, som åbnede i

landets biografer i juni måned.

Med Veto har han i år arbejdet på

bandets fjerde udgivelse, som

forventes at udkomme i 2011.

1. Hvad er dit yndlingsinstrument/gear for

tiden?

Min nye APC40 controller til Live. Det

lyder kedeligt, men den åbner en helt ny

verden af muligheder ifht. Ableton Live

som et liveinstrument.

2. Hvad skulle du aldrig have solgt/skilt dig

af med?

Min Roland 808 trommemaskine. Men

jeg solgte den til Spleen United, så jeg

ved, den er i gode hænder.

3. Hvad har du købt for nylig?

En TC Helicon Voicelive2. Den er sjov,

men det er også svært ikke at lyde som

Imogen Heap, lige meget hvad man

gør.

4. Hvilket instrument/gear henter du ud af

det brændende øvelokale?

Min computer.

5. Hvad er næste instrument/gear på

listen?

Moog Little Phatty.

6. Den dårligste investering?

Den slags gør jeg mig ikke i. I

hvert fald ikke når det kommer til

musikinstrumenter.

7. Den bedste handel?

Mine Adam S2A monitors.

8. Har du et tip til et godt køb?

Det er jo så afhængigt af, hvad man

skal lave.

Troels Abrahamsen

9. Seneste musik gadget?

En eller anden app til min iPad.

10. Det urealistiske ønske?

Dem har jeg ingen af.

DEN UNGE ELITE

I marts 2011 offentliggøres navnene på

de håbefulde danske bands, ensembler

eller solister, der vil få mulighed for at

give deres karriere et løft med Statens

Kunstråds Musikudvalgs pulje til Den unge

elite.

Målet med indsatsen, er at give den

unge elite med et internationalt potentiale

mulighed for at få professionel hjælp til

at lægge en karriereplan og økonomiske

midler til at realisere den. Turboweekend

modtog i 2009 400.000 kr. fra puljen, og

her kan du møde dem om høre hvad de

har brugt pengene til, og hvordan de har

arbejdet med deres karriereplan.

Ansøgningsfristen for Den unge elite i

2011 er den 3. november 2010.

LÆS MERE OG SE VIDEOEN PÅ:

http://www.kunst.dk/statenskunstraad

Nyt til Apple og iPod fans

Apple har siden sidst frigivet iTunes 10

med Ping til download. Apple nye iTunes

10 leveres med Ping, en ny social netværkstjeneste,

hvor du kan følge dine

venner og musikalske favoritter.

Ping minder på flere områder om en sammenblanding

af MySpace, Facebook og

iTunes, hvor man kan følge andre og se

hvad de kan lide, ligesom du også selv

kan vise hvad du kan lide. Og iPod-fans

er der angiveligt mange af. Apple oplyser

at der er solgt over 275 millioner iPods, og

der kommer 273.000 til hver dag. Endvidere

er der nu 12 millioner tracks til salg

via iTunes, og indtil nu er der solgt 11,7

milliarder tracks.

basunen • okt. 2010

13


CD UDGIVELSER

NYT • OMTALE • UDGIVELSER

Blood Sweat Drum ’n Bass Big Band:

Asa Nisi Masa

Med fjerde albumudgivelse med titlen

Asa Nisi Masa, som kommer fra Fellini

filmen “8½”, fortsætter

BSDnB den progressive,

futuristiske lyd

fra den forrige CD

optaget på Roskilde

Festivalen 2007. Igen

er der en håndfuld rå

og energiske numre

skrevet af gæsten

Jørgen Munkeby, der er grundlægger af

Jagga jazzist og nu i front for den norske

jazz-metal gruppe Shining. Derforuden har

BSDnB’s to faste vokalister bidraget med

to numre samt to numre fra gruppens nye

medlem, den elektroniske musiker Sofus

Forsberg. Bandet består af i alt 27 musikere

og komponister fra den danske musikscene,

der tilsammen og under ledelse af arrangør

Jens Chr. Chappe Jensen må siges at besidde

en overvældende energi og smag for,

radikalt at udvide big band-konceptet.

Mere info: www.bsdnb.com

Dahlen Bærentzen Project: Lifelines

”Fra starten lagde jeg op til, at jeg gerne

ville lave en plade, som nok var en jazzplade,

for det er trods alt det, folk forbinder

mig med, men den

måtte godt have tråde

andre steder hen”, siger

Mads Bærentzen.

Lifelines er resultatet

af den transatlantiske

kontakt imellem Bærentzen

og den canadiske

sangerinde Sienna

Dahlen. Tværs over en halv klode skabte de

gennem korrespondance og diverse hjemmeindspilninger

i løbet af efteråret 2008 den

musik, der nu er blevet til CD´en Lifelines.

”Vi indspillede grundmaterialet med trio og

vokal i Nilento-studiet i Göteborg, og der er

så blevet lagt andre lag på i Århus, sammen

med produceren Morten Eriksen”.

CDen er blevet udgivet her i sommer og er

blevet bakket op af optrædener på jazzfestivalerne

i København og Århus.

Medvirkende: Sienna Dahlen, Mads Bærentzen,

Jakob Buchanan, Morten Ramsbøl,

Lars Daugaard, Per Chr. Frost, Thomas

Ousager, Birgitte Bærentzen Pihl, Morten

Møller, Jon Anderskou.

Mere info: www.madsbaerentzen.dk

Marie Frank: Pop Your Wheeze

Førstesinglen ”Smile and Lie” er i øjeblikket

i radiorotation. Pop Your Wheeze er Marie

Franks femte album i eget navn, og som

altid er der tale om en

samling iørefaldende

melodier med tekster,

der vil mere end bare

at rime. Det er sange

om at turde tage en

chance og om de

små ting, der gør den

store forskel. Og lyden

er umiskendeligt Marie Franks: Sprød og

charmerende med højt til loftet, men ikke

uden tyngde. ”Albummet er blevet til i en

kollektiv proces med folk, som jeg har spillet

med på turnéer i Europa og USA, både i

mit navn og som opvarmning og gæst hos

Giant Sand og Desoto Caucus. Vi er også

gode venner privat og har arbejdet på en

måde, der nærmest minder om børn, der

sniger sig ind i køkkenet og snupper karry,

peber og sulfo for så at liste ud i legehuset

og blande ”gift”. Vi spiller alle sammen alle

mulige forskellige instrumenter og har lavet

masser af eksperimenter: Mandolin blandet

med 80er synths og maracas f.eks. Jeg

vil nærmest kalde musikken indie-countrysynthesizer-pop,

men stadig organisk og

håndspillet”, siger Marie Frank. Anmelder

Klaus Lynggaard siger: ”..uden tøven hendes

bedste til dato”.

Musikere: Marie Frank, Peter Dombernowsky,

Nikolaj Heyman, Anders Pedersen.

Mere info:www.mariefrank.dk

Nordens Tone: Nordens Tone

Lifligt, let melankolsk og lyrisk – således lyder

dette orkesters bud på den særlige nordiske

lyd eller “tone”. Orkestret præsenterer

nogle af de velkendte

og populære nordiske

sange sammen med

andre, som er kendte i

det ene land, ukendte

i de andre. Tilsammen

viser de en tekstlig

og musikalsk enhed

på tværs af forskelle i sprog og tradition.

Viserne er sat ind i en nutidig ramme, som

bevarer det melodiøse og fortællende. En

folkemelodisk tone med et strejf af blid jazz.

De er fra alle de nordiske lande, Grønland,

Færøerne, Island, Finland, Norge, Sverige

og Danmark, sunget af Jullie Hjetland på

originalsprogene.

Medvirkende: Jullie Hjetland, Pojken Flensborg,

Hans Mydtskov, Torben Bjørnskov.

Mere info: www.nordenstone.dk.

Bærentzen/Esbjerg/Flensborg: Piano

Piano Piano

Kan tre pianister overhovedet spille sammen

på én gang? Svaret er ja, hvis man gør

det i en klaverbutik,

og det er netop, hvad

de tre pianister, Mads

Bærentzen, Hans

Esbjerg og Pojken

Flensborg i en årrække

har gjort i forbindelse

med Aarhus Jazz Festival.

Det er foregået

i Pianoværkstedet i Grønnegade, Århus C,

på tre flygler. På utallige opfordringer har de

nu til dette års festival indspillet en CD med

konceptet. Titlen er meget passende ”Piano

piano piano”.

Medvirkende: Mads Bærentzen, Pojken

Flensborg, Hans Esbjerg.

Mere info: www.pojken.dk, www.madsbaerentzen.dk,

www.mmpiano.dk.

Skjult: De sy7 Dødssynder

Dette koncept-album indeholder kvaliteter

i stemning og udtryk som et soundtrack til

en imaginær film om de syv dødssynder.

Tracklisten består af syv sange adskilt af

seks korte interludes

samt afsluttende

postludium. Foruden

åbenlyse referencer til

filmen Se7en kommer

inspirationen til musikken

og konceptet fra

bands som Fantomas,

Tool, Radiohead, danske

Efterklang og Under Byen. Pladen er

en kombination af hård rock, filmmusik og

inspiration fra den klassiske genre. Musikken

er tilsat et abstrakt tekstunivers med

udgangspunkt i det danske sprog og en

smule galskab og teatralskhed.

Musikere: Sophie Kronsted, Jonas Kappel,

Lars Fiil, Simon Mohr, Andreas Brixen,

Louise Drengsgaard, Cecilie Schmidt.

Coco Moon: Coco Moon

Det tidligere guitarbaserede rockband,

Magnum 44, har skiftet

ham - de hedder nu

Coco Moon og har

netop sluppet deres

debutalbum ud. Coco

Moon laver intelligent

og ambitiøs pop, der er

elegant, eksperimenterende

og umiskendeligt

skandinavisk. Bandet kombinerer en

kølig og synth-baseret minimalisme med

14 basunen • okt. 2010


et taktfast og disciplineret rockfundament,

der ikke umiddelbart lader sig klassificere,

men leder tankerne hen på artister som

Peter Gabriel, Elastica og The Cardigans i

deres “Gran Turismo” periode. Coco Moon

var i sin tid med på Gaffas “De bliver store

i 2010”-liste, de høstede roser på dette års

SPOT Festival, og pladen har ligeledes fået

anmelderne op af stolene. Fem stjerner i

Gaffa og i Århus Stiftstidende, fire stjerner i

Fyns stiftstidende og fire hjerter i Politiken.

Pladen er produceret af Mikkel Bolding, også

kendt under aliasset Messy Shelters.

Musikere: Nana Odderskær, Jens Hyldgaard,

Daniel Skjødt, Niels Hyldgaard, Jens

Nowack.

Mewre info: www.myspace.com/cocomoonspace.

Telestjernen: Roxy Grill

Rasmus Johansen aka Telestjernen er med

Roxy Grill, den 1. november 2010, ude med

kapitel to, i den planlagte rocktrilogi som

han for halvandet år

siden kastede sig ud

i med debut CD’en

Ungt Blod. Hvor det

på forgængeren var

backing bandet The

Highway Riders der

langede surf inspirerede

guitar toner

ud, er disse på Roxy

Grill skiftet ud med 12-strengede guitarere

og støvede 70’er violiner. Telestjernen hylder

stadig udkants Danmark – derude hvor udvikling

betyder affolkning, og infrastrukturen

indbyder til knallertfræs på borede Kreidlere.

Her synges om drengerøve fra oplandet

og teenage tøser i forblæste fiskerbyer på

nordvestkysten. Indbyggerne i de skrantende

danske landsbysamfund udgør inspirationen

for Telestjernen.

Medvirkende: Rasmus Johansen, Roxy jules,

Anne Sofie Mørup Johansen, Sara Tusindfryd

Krogager, Eva Star, Jeppe Lindgren,

Kasper Vegeberg, Tim Alvin Boström, Mads

Tønder, Anders B. Pedersen, Kristian Vad,

Jonas Tranberg.

Mere info: www.telestjernen.dk.

Marvel Hill: There’s a Lighthouse at the

End of the World

Marvel Hill er gået fra at være støjende og

elektronisk fokuserede, til at være mere

enkle og organiske i udtryk og instrumenteringen

på deres nye

plade. Samtidig er

et mere organisk og

drømmende udtryk

blevet mere ekstremt

i den forstand, at det

poppede er blevet

mere poppet, det

storladne er blevet

mere storladent, det

voldsomme er blevet voldsommere og de

rolige passager mere rolige.

Debuten fra 2007 ”Heartless Is More” kom til

i producersamarbejde med Troels Abrahamsen,

men på de nye sange har Marvel Hill

selv skrevet, indspillet, produceret og mixet

- med andre ord har bandet haft lov til at

kunne gøre lige præcis, hvad de synes føles

mest rigtigt. Dermed har Marvel Hill ifølge

dem selv fået de betingelser, der skulle til for

at videreudvikle deres i forvejen personlige

udtryk til noget helt specielt, og som naturlig

følge af at ville finde frem til et mere ærligt

udtryk, har bandet sagt farvel til forestillingerne

om den perfekte lyd og ideen om at

ramme den rigtige bølge eller trend.

Musikere: Michel Svane, Tom Nielsen, Mads

Katholm, Rasmus Lindgren.

Mere info: www.marvelhill.dk.

Michael Bladt: Kirkland

I år 2000 udkom debut CD’en Rough Edges,

som høstede mange

anmelderroser. Nu

præcis 10 år efter

kommer så Michael

Bladts anden cd i

eget navn: Kirkland,

med 10 nye originale

kompositioner. Stilen

er jazz-fusion med

stor vægt på komposition

og form. Musikken er bygget op om

Michael Bladt Kvartet (Michael Bladt, Hans

Esbjerg, Torben Bjørnskov og Lars Wagner).

Jesper Riis har lavet blæserarrangementer

til otte af numrene. Siden 1997 har Michael

Bladt været ansat som 1. tenor i Klüvers Big

Band og har derudover spillet i et væld af

forskellige andre sammenhænge.

Mere info: www.michaelbladt.dk

Herregaardstrioen fra nær og fjern -

”Spillemandsmusik i kjole og hvidt”

Herregaardstrioen debuterede på Clausholm

Slot 2004. Efter en omfattende koncertvirksomhed

har trioen ønsket at udgive sit

kernerepertoire på en

cd, som blev indspillet

i Århus Musikhus

i november 2009. Og

hvad er så kernerepertoiret?

En rød tråd er

musik fra den fynske

spillemand Rasmus

Storms (1730-1806)

nodebog, som stammer fra ca. 1760, og som

er noget af et klenodie indenfor folkemusikken.

Desuden spiller Herregaardstrioen et

stort repertoire med nordisk folkemusik. To

af gruppens medlemmer, Jan Edlund og Bo

Swahn, er uddannet i Sverige som klassiske

musikere, men har tillige rødder i svensk

folkemusiktradition. Jan Edlund mestrer det

specielle svenske folkemusikinstrument,

”nyckelharpe”, men spiller også bratsch og

viola d’amore på cd’en. Kontrabassisten Poul

Erik Jørgensen fra Aarhus Symfoniorkester

leverer basfundamentet. Herregaardstrioens

arbejdstitel er: ”Spillemandsmusik i kjole og

hvidt”. Udover den nordiske folkemusik og

Rasmus Storm er også Astor Piazolla repræsenteret

på cd-udgivelsen.

Medvirkende: Jan Edlund, nyckelharpa,

viola d’amore, bratsch, Bo Swahn, guitar,

12-strenget guitar, barokguitar, Poul Erik

Jørgensen, kontrabas.

basunen • okt. 2010

15


16 basunen • okt. 2010


Onsdag, den 3. november 2010

Gæstgivergården, Banevej 3, 8543 Hornslet

Tidspunkt: kl. 19,00 – 22,00

DMF Djursland

Program:

Axel Boel

Vi har inviteret Axel Boel

til at fortælle om arbejdet i

Dansk Musiker Forbund´s

selskabsmusiker udvalg (SEMU)

Anlægsaften og musikalske indslag:

Erik Sletting

Tangenter

Udstyr: Clavia North Stage, Yamaha

Motif, Allen Heath Mixer, Miditemp,

Logic, Band in a box, Itunes, KV2

anlæg

Erik vil specielt vise eksempler på

hvordan man burger software til at

separere kor fra originalindspilninger

og bruge den i forbindelse med en

indspilning i logic som man kan

bruge live. Han vil også demonstrere en liveindspilning

kombineret med logic audio instrumenter.

Kristian Danielsen

www.kristiandanielsen.dk

Tangenter og guitar

Udstyr: Bla. Korg PA2XPRO,

Ketron SD1,

Ovation, Fender,

Line6, Carl Martin,

Nexo PS8

Torben Meldgaard

www.torbenmeldgaard.dk

Tangenter og guitar

Udstyr: Bl.a. Tyros2,

Clavia Nordstage compact,

Motif ES6,

Nexo PS10

Alle er velkommen, ingen

tilmelding nødvendig.

Vi glæder os til at se dig.

DMF Djursland

Kristian og Torben

Bendix-legat til ung guitarist

Af Knud Jakobsen

DMF Holstebro

Det tilfaldt Esben Inglev, som kom ind på

musikkonservatoriet med topkarakter.

Under opholdet på MGK har Esben Inglev

blandt andet været med til at spille for

de hjemvendte soldater. En af dem var

storebror Rune, som han her ses sammen

med.

Årets Bendix-legat på 10.000 kroner til en

ung og talentfuld musikelev blev uddelt

søndag.Det skete ved MGK-elevernes

afgangskoncert på Knudsens, og legatet

gik til Esben Inglev. Efter tre år på MGK

er han nu optaget på musikkonservatoriet

i Århus med topkarakter. Guitarlærer ved

Holstebro Musikskole, Søren Addemos,

betegner Esben som en meget seriøs

elev. »Han er altid velforberedt og altid

i gang med sit næste projekt. I sammenspil

er han sikkerheden selv,« siger

han. Under opholdet på MGK har Esben

Inglev startet fredagsjams på Kielgasten.

Han fik 12 ved den netop afsluttede MGK

årsprøve.

Legatmodtager Esben Inglev og storebror

Rune, Holstebro, arkivfoto: Tommy

Kofoed

basunen • okt. 2010

17


Liv i baghuset

Tekst og foto: Lars Knudsen.

Hvis man kobler ordene ”lyd” og ”Ny

Munkegade”, vil de fleste mennesker i

dette nabolag få associationer om røde

stigekøretøjer, der på alle tidspunkter

i døgnet kan opleves i høj fart og fulde

sirener på vej ud af det gamle garageanlæg,

når det brænder et sted i Århus.

Siden februar måned i år har der på en

lidt anden vis været ild i gaden. Skråt

over for brandstationen, inde i baghuset

i Ny Munkegade 8 arbejder en flok

ildsjæle med at sætte fut i musikken.

Mek Pek Falk, Direktor i Alive

”Vi har faktisk her i huset en række tiltag,

som DMF medlemmer også kan bruge til

noget”, fortæller Mek ”Pek” Falk. Vi kender

ham, som den altid oplagte musiker og

performer. Og denne fredag formiddag, da

Basunen besøger ham, tager han storsmilende

og afslappet imod - trods det er

tydelig, at der er rigtig godt gang i kontormiljøet

bag ham i den hyggelige treetagers

ejendom. Foruden sit musikervirke er han

til dagligt direktør i booking og management

bureauet Alive Music. De, tiltag han

hentyder til ovenfor, er de folk og forskellige

små musikfirmaer, som Alive Music

deler hverdagen i baghuset med.

Ny - men allerede etableret

Alive Music er et relativt nyt foretagne. Det

blev stiftet i efteråret 2008 af Mek Pek, Jakob

Lund, Lasse Nyrup og Stefan Facius

- hvor Mek nu er den eneste medstifter

tilbage i det daglige. Før de rykkede ind i

Ny Munkegade, havde de ét kontorlokale

i Frederiks Allé. Men de ønskede sig mere

plads til at skabe det spirende og vækstorienterede

musikmiljø, som nu er rigtig

godt undervejs i Ny Munkegade.

I dag består Alive-holdet foruden Mek af

trommeslager Frank Thøgersen, der netop

har skiftet booker stolen hos MN Music

ud med denne funktion hos Alive, Jeppe

Nyrup som tager sig af PR, kommunikation

og markedsføring og bassist Allan

Nagel, der er produktionsansvarlig og

webmaster. Jakob Lund er ikke med i det

daglige længere, men er stadig partner og

bestyrelsesformand og desuden direktør

for billetnet.dk.

Sammen med DiGiDi – et andelsselskab

der varetager musik distribution på nettet

og opretning af netshops – sidder Alive

Music på husets anden og mellemste

etage og kan kigge ud af de buede vinduer

og ned i den grønne gårdhave, der

størrelsesmæssigt omtrent gør det ud for

en badmintonbane.

Den frække lillebror

nedenunder

Men andensalen

når man ikke til, før

man har hilst på

og måske sludret

lidt på den hvidmalede

trætrappe,

som denne dag er

oplyst af sensommersolstrålers

lave

indfald. Det lader

til, at man i huset

bruger ikke kun

kontorpladserne,

men også køkkenet,

den tilbyggede

havestue og gården

foran, når der skal

snakkes, arbejdes

og netværkes.

Når hoveddøren i stueplan lukkes op ind

til Alive-huset, er de første, man møder,

Marie Weiergang og Steffen Rasmussen –

de tidligere folk fra upcoming booking/management/label

firmaet Strange Ears, som

i år er blevet en integreret underafdeling til

Alive Music virksomheden, under navnet

Uffe Fink Isaksen

Alive Underground. Hvor Alive Music

arbejder med etablerede kunstnere som

for eksempel Anders Blichfeldt, Elisabeth,

Søs Fenger, Åh Abe og Viggo Sommer,

tager Alive Underground sig af vækstlagsmiljøet

og alt ynglingepleje omkring

upcoming scenen og de nye og nogle

gange lidt skævere ting.

Foruden Alive’s booking og managementaktiviteterne

er også elementet Alive Media

koblet på. Et tilbud om at lave medie

pakker til ikke kun musikere, men også

relaterede virksomheder, spillesteder,

arrangører eller spillesteder. Fra flyers,

plakater og pressetekster til den fulde PR

pakke alt efter behov.

Sanger Mark Dixon sidder placeret ved siden

af Alive Underground. Herfra arbejder

han som grafiker med at lave stilrene og

nutidige udtryk til hjemmesider, tryksager

og andre grafiske produkter.

Tre mand på tredje

Øverst oppe på anden sal har musiker

og revisor Uffe Fink Isaksen indrettet et

veritabelt indendørs fort af sorte ringbind,

hvori han selv sidder ved skrivebordet i

midten og holder tøjler i regnskaber og

sager for omkring 200 musikere.

18 basunen • okt. 2010


DiGiDi, online musikdistribution

Kontorer

Etagen deler han med baggearsmand

Peder Flarup, der herfra administrerer

sit enkeltmandsfirma. Og tekniker og

lydmand Thomas Vestergaard der har PAudlejningsfirmaet

Lydkraft PA.

Fremadskuende firma

Der findes ikke så mange lignende steder

i byen, hvor man som her i Alive huset

rykker sammen i et arbejdsfællesskab omkring

at drive musik business. Det nyåbnede

PROMUS – Produktionscenteret for

Rytmisk Musik i Vester Allé er lidt hen ad

den samme form for kreative musikkontor

fællesskab. Mek og kollegerne overvejede

også i sin tid at rykke ind her, men valgte

i sidste ende nuværende lejemål: ”Vi har

alt for mange plakater og alle mulige ting

der fylder”. Men tanken er den samme:

et dynamisk sted hvor man kan bruge og

hjælpe hinanden. ”Vi er slet ikke rige, men

vi har en arbejdsånd og en entusiasme,

som gør, at det kan lade sig gøre”, storgriner

Mek.

Han bemærker, at Alive Music er åben

og interesseret i at følge med i, hvad der

sker i musikmiljøet. Både i forhold til acts

der mener, de selv har noget at byde på.

Men også generelt omkring gode ideer

og projekter. Alive Music bestræber sig

internt på at holde en udviklingsdag om

måneden, hvor medarbejderne sammen

både skaber nye ideer og samler op på og

videreudvikler tiltag, som kan ende med at

blive realiseret og ført ud i livet.

Alive Music kontorerne begynder som

regel at summe af liv ved nitiden om

morgenen. Når computere lukkes ned, og

skrivebordene forlades om eftermiddagen,

knapper en del af husets medarbejdere

ofte instrumenter og gear på og betræder

scenerne og spillestederne rundt om i landet.

For livet skal nu engang også leves

(A)live.

Frank Thøgersen

basunen • okt. 2010

19


Det er et nødråb

Et ægte nødråb. S.O.S. Nødråb!

Af Kim Schulz Jensen - TR på ”Den Kreative Skole” i Silkeborg

DMF og DMpF (Dansk Musikpædagogisk

Forening) har et fællesudvalg ved

navn FMM (Fællesudvalget for Musikundervisere

inden for Musikskoleområdet).

FMM beskæftiger sig med ”Overenskomst

om løn- og ansættelsesvilkår

for musikskolelærere”.

Én af de paragraffer i overenskomsten,

som vi på musikskolerne skal forholde os

til, lyder bl.a.:

§ 14. Arbejdstid

Stk. 1

Som fuldtidsbeskæftiget betragtes en

musikskolelærer med et pligtigt årligt

undervisningstimetal på 1000 undervisningstimer

(25 undervisningstimer pr. uge

i 40 uger).

Stk. 4

Det i stk. 1 nævnte undervisningstimetal

er fastsat under hensyntagen til, at det

påhviler musikskolelærere - ud over at tilrettelægge

og forberede undervisning - at

varetage en række opgaver uden direkte

forbindelse med undervisningen, herunder

blandt andet:

a) kontakten mellem musikskolen og

elevens hjem,

b) deltagelse i lærermøder og kollegiale

konferencer,

c) medvirke ved indkøb af instrumenter

og andet undervisningsmateriale,

d) medvirke til gennemførelse af koncerter,

e) medvirke ved løsning af forskellige

sociale opgaver vedrørende eleverne,

f) medvirke ved gennemførelsen af eventuelle

koncertturneer,

g) tid til den enkelte lærers øvetid.

Denne paragrafs stk. 4 har for de fleste

været svær at udmønte, idet der i overenskomsten

ikke er mål for, hvor meget

tid/arbejde punkterne a-g skal indeholde.

De fleste musikskoler har naturligvis den

opfattelse, at arbejdsmængden under stk.

4 må forholde sig den enkelte ansattes

ansættelsesgrad.

Drejømodellen

På min arbejdsplads, Den Kreative Skole,

DKS (musik- og kulturskole) i Silkeborg,

har vi gennem årene diskuteret denne

paragraf meget og forsøgt at finde mål

for, hvor meget det er rimeligt, at man skal

arbejde for sin løn. Vi har været ind over

den berømte ”Drejømodel”, som går ud

på, at man giver sig i kast med at definere

alle underpunkterne a-g minutiøst og sætter

tider på, hvor meget af den enkeltes

arbejdstid (opgjort i arbejdsmarkedstimer)

der forventes at blive forbrugt på de forskellige

aktiviteter. Denne øvelse blev for

os en ørkenvandring, og vi blev enige om,

at udgangspunktet var forkert.

Udgangspunkt i eleverne

Vi valgte at tage udgangspunkt i brugerne

af musikskolen/kulturskolen i stedet for.

”Hvad skal en musikskoleelev tilbydes i

løbet af et skoleår på musikskolen”. Dette

nye udgangspunkt har været særdeles

gavnligt for diskussionen af indholdet i

”paragraf 14, stk. 4”.

Musikskolelærere er ikke overraskende

forskellige; nogle vil gerne lave mange

koncerter med deres elever, andre vil

gerne iværksætte nye pædagogiske

tiltag. Nogle vil gerne have, at der er stor

koncertaktivitet på skolen med orkestre

udefra, andre har fokus på nye teknologiske

undervisningsmetoder. Nogle vægter

samarbejde på tværs af instrumentgrupper

og kunstarter. Nogle vil gerne have deres

elever ud af huset og opleve koncerter

uden for musikskolen. Nogle af disse

aktiviteter kræver meget koordinering og

planlægning, mens andre kræver mere tid

sammen med eleverne.

Brug af Brikker

For at kunne udveksle disse forskellige

aktiviteter med hinanden er det praktisk at

have en enhed. Det kunne være tid, penge,

point eller noget helt fjerde. På Den

Kreative Skole har vi valgt at enheden

hedder ”Brikker”. Når puslespillet er lagt,

har man et billede af, hvad man skal lave

for sin løn det pågældende musikskoleår.

Vi har sat én brik = 1/25 ansættelsesgrad,

og værdien af én brik er to lektioner.

Det vil sige, at en fuldtidsansat lærer

(ansættelsesgrad = 25/25-dele) ud over

den tid, vedkommende underviser, skal

arbejde 50 lektioner på et skoleår – tid der

skal forbruges på møder, planlægning,

koncerter, skemalægning, særlige undervisningstilbud,

kollegiale konferencer og

lignende. Se fig. 1. 50 lektioner fordelt på

36 uger, som er sæsonlængden på DKS,

giver en times arbejde pr. uge til andre

aktiviteter end primær undervisning. Det

er konkret og forholdsvist nemt at forholde

sig til.

Se figur 1

Det lykkedes på DKS efter mange forhandlingsmøder

at vægte de forskellige

aktiviteter. Vi fik besvaret spørgsmål, som:

20 basunen • okt. 2010


”alt det arbejde og så holdt

aftalen i tre måneder”

”Hvor mange brikker forbruges der, når en

musikskolelærer møder op ved en musikaften

på DKS”, og ”hvor mange brikker forbruges,

når der afholdes et faggruppemøde”.

Det var ikke nogen nem øvelse, men

vi kom i land med en aftale, som vi kunne

underskrive. Jeg blev vejledt og supporteret

af faglig sekretær i DMF Århus, Kjartan

Møller. Vores samarbejde fungerede

godt. Forløbet var meget anstrengende

og krævende, og der blev afholdt mange

møder, og der blev snakket meget i telefon

– hver en detalje blev aftalt på plads efter

det forventelige tovtrækkeri, som hører til

en forhandlingsproces, hvor man i sagens

natur har modstridende interesser.

Aftalen opsagt af FMM

Alt dette foregik i efteråret 2007 og vinteren

2008. Aftalen blev underskrevet ultimo

februar 2008. I maj måned 2008 fik jeg en

opringning på min mobiltelefon, mens jeg

stod nede i den lokale sportsforretning; det

var Kjartan Møller, som kunne meddele

mig, at FMM måtte opsige ”arbejdstidsaftalen

på DKS”.

Fuck mand – alt det arbejde og så holdt

aftalen i tre måneder. Det var fuldstændig

uacceptabelt. Årsagen til, at FMM opsagde

aftalen, lå i at man internt i FMM ikke

var enige om, hvordan en sådan aftale

kunne udformes. Kjartan Møller blev, så

at sige, overtrumfet af en anden ”FMMansat”

med en større kasket. Jeg tog

selvfølgelig kontakt til FMM og fortalte om

det meget uheldige forløb. Jeg var meget

utilfreds/vred, og jeg blev komplimenteret

for det gode engagement, og at jeg talte

”lige ud af posen” og ikke pakkede tingene

ind i cellofan og røde sløjfer. For en stund

faldt der lidt ro over tingene, og jeg troede,

vi var tilbage på forhandlingssporet kun for

at finde ud af, at jeg blev holdt hen af folk

med gode talegaver, men ingen ambitioner

om at løse arbejdsmarkedsmæssige

problemstillinger.

Forhandlingsforløbet var uskønt og

endte med, at man fra FMM’s side kunne

fortælle mig, at man havde besluttet slet

ikke at indgå aftaler af den karakter, som

vi havde indgået på DKS i Silkeborg. Med

andre ord var der tale om forhandlingssammenbrud.

DKS var plumpet direkte

ned i kløften mellem de to fagforeninger,

hvor én del af FMM har én holdning, og en

anden del af FMM har en anden holdning.

FMM, et meget lille udvalg, der pga. sin

organisation ikke er enig og i samklang

med sig selv.

Det er totalt uholdbart, de underliggende

strukturer i jeres organisation er utidssvarende

og til stor ugunst for medlemmerne

af både DMF og DMpF. Det er en gammel

diskussion, men det bliver den ikke mindre

aktuel af. I må fusionere. Hvis I ser de

faglige organisationer i Danmark i helikopterperspektiv,

er det fuldstændig latterligt,

at to så små fagforeninger som DMpF og

DMF ikke kan finde ud af at fusionere, når

man ser de kæmpe store faglige fællesskaber,

der findes i andre fagforeninger.

DMpF og DMF er endda begunstiget af at

have en forholdsvis homogen medlemsskare.

Mange professionelle musikere

underviser, og mange musikpædagoger

er musikere og arbejder professionelt som

sådan.

Uden arbejdstidsaftale siden 2008

På DKS har vi siden miseren i 2008 ikke

haft nogen underskrevet arbejdstidsaftale,

hvilket pisser mig af. Vi fungerer efter

noget, der kaldes ”førstefortolkningsretten”.

Musikskolelederen fortolker overenskomsten

og aftaler med hver enkelt lærer

og TR (tillidsrepræsentant), hvad vedkommende

skal lave for sin løn det pågældende

år. Vi er i en slags limbo.

Jeg føler mig skidt tilpas over det, jeg vil

jo netop gerne arbejde med disse spørgsmål,

men føler mig ”bakket op” af et dårligt

funderet fællesudvalg (FMM), der slet

ikke magter opgaven på behørig vis, og

det er synd – medlemmerne er vigtigere

end organisationen. Jeg synes, FMM er et

nærmest klassisk eksempel på, hvordan

systemtænkning er sat over opgaveløsning.

Man efterlades med et indtryk af,

at de ansatte er mere interesseret i at

bevare deres egne jobs end at arbejde for

medlemmerne.

DMpF og DMF, I må tage ansvaret på jer. I

ved jo også, at der ikke er styr på sagerne

Kim Schultz Jensen

og I ved også, at der er en del eksempler

rundt omkring i landet, hvor man ligesom

på DKS ikke har noget særlig konkret at

forholde sig til, når det gælder arbejdstid.

Det er ikke holdbart, og vi er jo mange,

der har glædet os længe til at den rigtige

organisatoriske løsning ser dagens lys,

og nogen af os husker det historiske kram

mellem de to formænd (Anders Laursen

og Ole Helby) ved en TR-samling i

totusindogspørgsmålstegn. Jeg troede,

jeg var gået forkert, eller at de to herrer på

scenen havde fået storhedsvanvid, indtil

jeg forstod, at de med deres kram ville

illustrere, at ”nu sker det”. Bifaldet fra de

måbende tilhørere var da heller ikke til at

tage fejl af. Medlemmerne var klar. Det er

de stadig.

Frustrationerne blev luftet i pauserne

Den sidste TR-samling i januar 2010 var

noget af det mest tandløse fis, jeg har været

med til. Rammerne og formen var helt

på plads og i orden: dygtige oplægsholdere,

4-stjernet hotel, dejlig mad, fantastisk

orkester, øl og vin. Man kan vel nærmest

indvende, at det var her, man fra arrangørernes

side havde lagt sit fokus, idet man

godt vidste, at lortet ville eksplodere, hvis

man skulle tale om noget af indholdsmæssig

betydning. Det var i pauserne mellem

de mange underholdende oplæg, der blev

talt om de ting, der rører sig på musikskolerne

og de ting, som betyder noget i

musikskolelærernes arbejdsliv. Det var i

pauserne, de mange frustrationer fik frit

løb, frustrationer som for en dels vedkommende

handlede om, at man med FMM i

ryggen føler sig på gyngende grund.

Kom op på hesten igen, vi skal videre.

Det er et nødråb. Et ægte nødråb. S.O.S.

Nødråb!

basunen • okt. 2010

21


Livet som dansk

Af Lars Knudsen

I hvad der en gang er blevet kaldt

”The Mother of all Airports” – Tempelhof-

lufthavnen i Berlin – har Basunen

taget en snak med den danske musiker

Jonas Dahl. I 2008 deltog han i et

DMF projekt, som gjorde, at han blev

og bosatte sig i den pulserende, tyske

metropol. I artiklen her findes lidt tips

og nyttige råd til dig, der overvejer at

prøve en musiktilværelse af i Berlin.

I 2007 udgav Jonas Dahl via

Gateway Music albummet

Waterfall With Deer. Han var

da 25 år, bosat i Århus og i

følge anmelderne rigtig godt

i vej med denne velskrevne

singer/songwriter debut-udgivelse.

Men der manglede

timer i døgnet. For ved siden

af at spille og selv udgive

pladen, skaffe økonomi

samt lave den fornødne PR

og markedsføring skulle et

fuldtidsjob også passes.

Arbejdsbyrden sugede det

mentale overskud ud af

ham, så det ikke længere

hverken var muligt at være

udadvendt eller at finde den

indadvendte ro til fordybelse

og kreativitet. Resultat:

skriveblokering.

Jonas Dahl

Workshop var dråben

Den første udgave af DMF workshoppen

Songwriters Summit, afholdt af DMF

Aarhus og Københavns afdelingerne i

Berlin i 2008, havde i alt ti deltagende

musikere fra Århus, Købehavn og Berlin.

Her oplevede Jonas Dahl, som en af de

medvirkende sangskrivere, en intens uge

som bød på co-writes, showcases, nye

bekendskaber og netværk i byen. Han

havde ganske vist spillet i Berlin før, men

inputtet fra Songwriters Summit overbeviste

ham om, at hans musikalske fremtid

skulle afprøves og skriveblokeringen

afvæbnes her.

Skabsmusiker miljø

Efter den intense sangskriveruge i DMF

lejligheden i Rykestrasse tog Jonas hjem

til Århus og opsagde sine freelancejobs.

Op med teltpælene og så tilbage til Berlin

for i første omgang at bo hos en af de

tyske sangskrivere fra workshoppen.

”Jeg flyttede til Berlin den 1. april 2009.

Jeg kendte en masse fede steder, som jeg

tog rundt til og fortalte om min ide med at

lave et sangskriverværksted. Man kendte

ikke til denne måske lidt typisk danske foreningstankegang

– så de syntes, det var

genialt hernede. 14 dage efter afholdt jeg

det første sangskriverværksted. Der kom

22 mennesker til noget, som de overhovedet

ikke anede, hvad gik ud på. På denne

måde kom netværket hurtigt op at stå”.

Inden Jonas drog af sted, var han en

del af Århus sangskriver værksted. Han

var med til at starte sangskriverklubben

Stamtone i København og også paraplyorganisationen

for sangskriverklubberne i

Danmark – DSK.

Stedet, hvor hans ide om en berlinsk

sangskriver klub opstod og stadig afholdes,

er en typisk østberlinsk indrettet cafe

ved navn Hubertus Lounge. Ovre i det

ene hjørne står et gammelt klædeskab.

Åbner man det og træder indenfor, viser

der sig en vindeltrappe, som fører ned i en

smugkælder, hvor sangskriverscenen med

det oplagte Narnia inspirerede navn ”The

Closet” holder til. ”Der sker et eller andet

på det psykologiske plan, når folk går ind

igennem skabet”, smiler Jonas.

DIY - Do-It-Yourself i Berlin

Jonas gik også fra start i gang med at spille

til diverse ”open

mics” arrangementer

– barer, cafeer

og steder, hvor man

kommer lige ind fra

gaden og optræder.

Man spiller et par

sange, og falder de

i god jord, kan man

blive booket til at

spille hele sæt. En

del sangskrivere

kontakter ham efterhånden

omkring det

at ”få hul på” Berlin.

”Planlæg at tage til

Berlin i én uge. Find

frem til adresser

og åbningstider på

nogle af de mange

open mics arrangementer,

som kører

hen over hele ugen.

Tag ned og spil så

mange som overhovedet muligt. Få nogle

kontakter, og begynd så at booke din tour

hernede. Det er umuligt at sidde i Danmark

foran computeren og gøre det, man

er nødt til at komme hertil og tjekke det

ud”, råder han til.

Fremleje

Er man f.eks. ikke sangskriver, er det om

at finde nogle jam-scener og på den måde

spille netværket i gang. Beslutter man sig

under alle omstændigheder for at flytte til

Berlin og prøve det af:”Tag herned og prøv

at bo her i en måned. Tjek markedet for

fremleje. f.eks. i Kreuzberg området er der

ikke nogen der bare giver slip på deres lejlighed.

Men det er almindeligt, at man lejer

sit værelse eller lejlighed ud virkelig billigt,

hvis man skal udenbys i en periode”.

22 basunen • okt. 2010


musiker i Berlin

Tjek eksempelvis:

www.wg-gesucht.de

www.studenten-wg.de

www.immobilienscout24.de

www.kleinanzeigen.zitty.de

www.berlinerdin.dk .

Dagpenge i udlandet en mulighed

Jonas fortæller, at han i øjeblikket er ved

at hjælpe en dansk musikerkollega i gang,

som kom til Berlin for fjorten dage siden.

Vedkommende har valgt i første omgang

at blive i tre måneder, hvor han fuldt lovligt

tager sin ret til at få udbetalt dagpenge

med. ”Det må du gøre i op til tre måneder,

hvis de udenlandske myndigheder

godkender dig. Men det er ikke så svært

hernede. Naturligvis skal man stadigvæk

søge jobs i perioden, men held og lykke

med det! Det er meget svært at få arbejde,

da arbejdsløsheden er høj”. Så er man

dagpengeberettiget er dette – om ikke

decideret et råd, men så i hvert fald også

en mulighed man kan overveje.

Giv med den ene hånd og få med den

anden

”Har man ikke på forhånd så meget viden

om og netværk i Berlin, er det oplagt at

henvende sig til nogen, som kan hjælpe

dig i gang”. Jonas praktiserede det selv.

Og er med den erfaring, han selv efterhånden

har som musiker i Berlin, åben

for, at man kan kontakte ham for hjælp,

know-how og andre musikalske aspekter

vedrørende musikmiljøet i Berlin. På www.

jonasdahl.com kan han findes. Men som

den ildsjæl han er der foruden også på

www.songwriterworkshop.com - en sangskriverportal

han står bag. Eller igennem

European Acoustic Strings Workshop som

afholder arrangementer med deltagere fra

mange lande.

Kistebunden

Har man mulighed for at starte med en opsparing

fra Danmark, så rækker pengene

ret meget længere i Berlin, hvor det er

meget billigere at bo og leve. Til i sin tid at

starte den nye tilværelse op havde Jonas

selv en fin KODA check, som kunne holde

tingene kørende økonomisk det første

halve år. Så på den måde havde han lidt

at tære på. En del danske kunstnere, både

forfattere og musikere, starter i Berlin på

denne måde.

Professionel gademusiker

Da KODA pengene slap op for Jonas, supplerede

han lidt med freelance opgaver og

danske jobs. Men det var for svært på distancen.

I januar måned i år begyndte det

at se sort ud med økonomien. Han kunne

heller ikke finde et 8-16 job. ”Jeg har altid

haft en slags fobi omkring at stille mig op

og spille på gaden. Men man vænner sig

faktisk hurtigt til det”. Jonas fortæller, at

han gennemsnitligt spiller på gaden tre

timer om dagen. ”Trods min lidt melankolske

plade fra 2007 spiller jeg nu mere up

tempo folk musik. Det gør sig lidt bedre.

Inde i centrum -”Mitte” - er det saxofoner

og violiner, der huserer, så der bliver jeg

simpelthen smidt væk”.

”Så er man singer/songwriter, er mit råd

for eksempel at tage ud i Mauerpark i

Prenzlauer Berg. Det er en stor ”gøglerpark”,

der er en masse musikere, der

spiller, og der er plads til alle. Der er et

stort marked med boder og alt muligt om

søndagen, hvor der også kommer en del

turister. De smider tit to euro i hatten, når

man spiller. Så man kommer sagtens

hjem med 50 euro. Der er også mange

steder, hvor man kan stille sig op uden for

beværtninger og spille om aftenen, uden

at man bliver smidt væk. Om sommeren

når vejret er godt, aftaler jeg eksempelvis

med en café, at jeg gerne må stå og spille

udenfor. De er glade, fordi musikken ofte

tiltrækker en del mennesker, som jo så

giver omsætning i baren. Så kan jeg stå

og spille for et par hundrede mennesker

fra 22.00-23.00 tiden og så en gang ud

på natten gå hjem med 150 euro”. Jonas

kender en del gode steder: ”Man kan bare

skrive til mig, hvis man vil vide hvor”.

Brækket arm

Sidste år var Jonas uheldig at vælte på

cyklen og brække armen. Han troede, at

det internationale blå sygesikringskort

kunne dække dette. Men det, fandt han ud

af, ikke var tilfældet. Hele sagen, omkring

hvem der skal betale hospitalsregningen,

er trukket ud og er gået hen og blev lidt

kompliceret. Men han fortæller, at man i

Tyskland ikke automatisk er dækket af en

sygesikring, men at dette er en forsikring,

som man selv skal tegne. Så dækning i

forbindelse med uheld eller sygdom er

også et aspekt, man skal overveje.

Mange jern i ilden

Om fremtiden svarer han: ”Jeg ville lyve,

hvis jeg sagde at jeg har en overordnet

plan med det hele. Jeg er nok utrolig

retningsløs lige for tiden”. Man mærker

tydeligt på Jonas, at han befinder sig

godt med den tilbagelænede og kreative

østberlinske livsstil og tilværelse. Foruden

sit musikvirke har han dog løbende gang i

forskellige opgaver og projekter. I forbindelse

med ”Denmark meets Berlin” - den

netop afviklede DMF Showcase i forbindelse

med POPKOMM, var Jonas involveret

som koordinator. Han koordinerer

også Songwriter Summit. Han roder med

DJBFA om støtte til et indspilningsprojekt

på Island. Han er en del af den internationale

Melodica festival, der blev afholdt i

Århus i år, og som var i Berlin den 10.-11.

oktober. Der er stadig af og til lidt små jobs

inden for det grafiske. Så alt i alt er der

mange jern i ilden.

Til de af bladets læsere som kunne være

blevet inspireret til at høre mere om mulighederne

i Berlin, kan vi hilse at sige, at

man er velkommen til at kontakte Jonas.

”Hvis der er noget jeg har, så’ det links!”,

slutter han.

basunen • okt. 2010

23


Den gamle

er på banen igen

Tekst og foto af: Lars Knudsen

Auditions er typisk ikke noget, man som

rytmisk musiker er særlig vant til og

trænet i. Ikke mange har været igennem

intense auditions og prøveforløb og i det

hele taget hele mediemøllen, som vi i

tiden kan opleve på TV i forbindelse med

de forskellige, populære underholdningsog

musik-programmer og konkurrencer.

Sanger Claus Mosberg Kjær har prøvet

det. Det sidste halve år har han været 100

procent fokuseret på at forberede sig til

X-factor, igen.

Den gamle er tilbage!

I skrivende stund er der en uge til, at

forprøverne til næste ombæring af X-

factor afholdes i Musikhuset i Århus. Claus

Mosberg Kjær gjorde med sin deltagelse i

de første TV-udsendelser lige op til liveshowsene

sidste år en både musikalsk og

underholdningsmæssigt rigtig god figur. Han

blev landskendt som ”Den gamle er tilbage”

- sangeren der gjorde comeback, ved

at havde tilmeldt sig for at gøre sine børn

stolte. Dette var ganske rigtigt én af Claus’

årsager til at medvirke. Og det endte han

med at gøre på baggrund af en i virkeligheden

meget spontan beslutning om at melde

sig til.

X-factor har givet erfaring

”Når jeg siger, jeg kan vinde det her, så er

det fordi, jeg ved, at jeg kan. Næste år kommer

jeg tilbage og gør det!”. Den besked

gav Claus til dommer Pernille Rosendahl

bag kameraerne, da hans tid var omme i

X-factor 2009 programmerne. Og at dømme

efter hans overbevisende både mentale, fysiske

og psykiske forberedelser siden sidste

runde synes intet umuligt for den viljestærke

48-årige soul og rock sanger, der stiller op

igen i år. ”Det tog mig den gang fem minutter

at finde ud af, hvad det her handler om”,

starter Claus samtalen med Basunen ud

Claus Mosberg Kjær - ved X-factor finaleshowet

med. En samtale som ikke har til formål at

vælge side blandt de, der afskyer X-factor

som musik- og mediekoncept, og de som

elsker det. Claus har den største respekt

for hele professionalismen omkring X-factor

konceptet. Og de mange erfaringer, han har

gjort sig ved at træde ind midt i dette hæsblæsende

medie-race, vil han meget gerne

give videre.

Personlige vinkler

”Get your story right!” siger Claus. Han fandt

hurtigt ud af, at det handler om at have

tre-fire indfaldsvinkler til sin person parat,

som tilrettelæggerne og folkene, der laver

programmerne, kan bygge en karakter op

med. Se tingene fra deres side og hjælp

på den måde med til, at de har noget at

arbejde. ”Det med vinklerne er jo ikke noget,

som interviewerne og programfolkene lugter

af sig selv, med mindre du lukker lidt op for

det. Der er flere måder at lukke op for dig

selv på. ”Anna fra Færøerne røg måske ud,

efter at hun gik ud med, at hun er Jehovas

Vidne?”. Al respekt for at stå ved sin tro.

Men politisk overbevisning og religion vil

nok altid skære fra i et publikumssegment,

mener Claus.

Forberedelserne

Da Claus for cirka 17 år siden havde spillet

det samme sted på Fanø for 42. gang, røg

hans hjerte ud af musikken. Han valgte

at parkere den og i stedet i en årrække at

arbejde som håndværker. X-factor var derfor

som at gå fra 0 til100 km/t på to sekunder.

Pludselig var han inde i ræset igen. Hans

sangstemme, som før i tiden havde ry for

også at mestre en stabil falset, var ikke i

træning sidste år, indrømmet. Men siden

da har han været i skarp allround genoptræning.

Coaching, en omfattende kostomlægning

og motionsboksetræning fire-fem

gange om ugen. Claus har i 2010 dedikeret

sig til en hård forberedelse,

som gerne skulle bringe den

nu 27 kilo lettere århusianer

langt frem i rækkerne af de

mange X-factor kombetanter.

Tænk over udseende

Sidste år stillede Claus sig

op i køen til den allerførste

pre-audition i Musikhuset.

Da det blev hans tur, blev

han kaldt ind i et af mange

små opstillede ”omklædningsrum”.

I denne første

sluse sad to personer, som vurderede, om

man var god nok til at komme videre og altså

ind foran dommerne næste dag. ”Da jeg

fik at vide, at jeg gik videre herfra, skulle jeg

ind i Musikhusets lille sal, udfylde skemaer,

have taget foto og igen vente-vente-vente.

Man taler med en journalist, som vurderer,

om de vil bruge dig til interview med kamera

på. Allerede her er det hele startet. Jeg

ventede tre-fire timer og fik at vide, at det

først blev dagen efter. Jeg havde en blå frysetaske

med proviant med, da var jeg jo på

kur, og de sagde: ”Du skal lige tage den dér

med igen i morgen, ikke”. Jeg skulle også

tage præcis det samme tøj på”. Selv havde

han ikke overvejet tøjstilen, og det ”forfulgte”

ham så langt som til, da han til finaleshowet

i Parken skulle komme ind og synge med

mange af de andre, der løbende var gået

ud, - her skulle han også tage tøjet på fra

første pre-audition tre måneder forinden.

Professionelt koncept

”Det er skide søde og professionelle folk

,der laver X-factor programmerne. Meget

dejlige mennesker”, vil Claus gerne slå fast.

I det løbende samarbejde imellem programholdet

og deltagerne skriver man under på

kontrakter i et væk. Claus fortæller, at der

overhovedet ikke er noget hemmeligt eller

fordækt i det. Men at der jo i produktionsselskabets

måde at arbejde med deres

produktioner på, er arbejdsprocesser, som

holdes lidt ind til kroppen. Intet er overladt til

tilfældighederne. ”Jeg er for eksempel aldrig

blevet interviewet af en mand. Det er altid en

sød og smuk pige, der interviewer mandlige

deltagere, og på den måde måske kan få lidt

mere hul igennem til deres personligheder.

Og vice versa i forhold til de kvindelige deltagere,

der interviewes af mænd”. Masser

af interviewsituationer med kamera på skal

man være beredt på. Øv det hjemmefra på

forhånd. Stil et kamera oppe derhjemme,

og leg med at svare og at være afslappet

omkring det.

Styr på nerverne

De, der gik videre, troppede dagen efter op i

Musikhuset igen. Inden man her kommer ind

til dommerne, sidder man i et stort forum,

hvor der også er pårørende tilstede, og folk

sidder og synger osv. rundt omkring. ”Der

var en rystende nervøs fyr, som forsøgte at

øve sin sang. Jeg sad der med mit åbne,

klare og koncentrerede sind. Hans nerver

gik simpelthen direkte ind og flåede de omkringværende

nervøse folk op. Så jeg måtte

bede ham om at holde inde med det. Man

24 basunen • okt. 2010


skal være beredt på, at det emmer af nervøsitet.

Så man skal virkelig samle sig selv og

være nærmest meditativ fokuseret for ikke at

tage alle andres emotioner ind”.

Ind foran dommerne

I anden sidste sluse inden man første gang

kommer ind foran dommerne med kameraer

på, sidder man ti personer og venter.

”Her er der nerver på højkant. En fyr sad

og plaprede op om, at han havde været

med året forinden, og om hvordan det hele

bare ryster og går på en af nervøsitet. Efter

at han havde fået skræmt de fleste godt

og grundigt, med de samme historier, som

jeg havde hørt ham fortælle vidt og bredt i

forrige sluse, måtte jeg sige til ham, at han

skulle holde sin kæft med alle sine Tyttebær-

Maja historier!”.

I den sidste sluse inden foretræde

for dommerne sad Claus kun

sammen med én anden. En sød

ung pige der skulle tisse. ”Jeg gik

rundt som en løve i et bur – det er

sådan, jeg varmer op. Jeg sang

min sang og kunne mærke – hold

kæft nu er jeg bare klar! Så var det

min tur. Men så kommer Remee

og Pernille gående ud: ”Vi holder

lige en lille pause”. Nå, men efter

jeg så havde gået og opretholdt

alt det, jeg havde bygget op i et

kvarter, så sagde det swush, og

det hele forsvandt bare lige ud af

mig! Pigen der skulle tisse turde

ikke forlade slusen, og måtte sidde

25 minutter mere, indtil hun skulle

ind. Da jeg endelig kom ind, kunne

jeg bogstaveligt ikke mærke min

krop fra næsen og nedefter”.

I feel good

Det, der skete i denne pause, var,

at dommerne, som man også så

i TV, var ude at give deltagerne en opsang.

De ville se noget mere hjerte og sjæl. ”Det

ka’ godt være, at stemmen ikke var, hvad

den havde været, men er der noget, den

gamle hér kan præstere, så er det dæleme

hjerte og sjæl!”. Falsetten knækkede i verset.

Men da Claus lukkede op i omkvædet

og skød det hele af, sendte dommerne ham

videre i konkurrencen.

”Det var i det hele taget slet ikke gået, som

jeg havde planlagt på forhånd. Men jeg gik

videre. Så i ren spontan glæde brød jeg ud

i James Brown’s I feel good! Døren gik op,

Claus Mosberg Kjær

og der var kamera lige i snotten på mig, da

jeg kom ud. Jeg var så glad og jublende,

og det der med ”Den gamle er tilbage! Kom

bare helt naturligt”. Man ser på TV ,hvordan

Claus står og siger YES! YES! ”Men på det

tidspunkt, da havde jeg allerede flippet helt

ud i lang tid, ha ha!! Giv dem showet. Hvis

du er glad eller ked af det – vis dem det”.

Stemmen forsvandt

Da gik det op for Claus, at han jo nu skulle

være klar igen om en uge. Der er kort tid til

at indøve tingene. Claus ville i bakspejlet

gerne have haft et udvalg af egnede sange

opøvet på forhånd, men det havde han

ikke. Så han fandt sangen ”Many rivers to

cross” og øvede så meget, at han mistede

stemmen. ”Man kan på forhånd eliminere

de situationer, hvor man kan stå midt i det

hele og føle sig magtesløs. Det skete for

mig, da stemmen ikke var i form. Så jeg sad

nok 60 gange, fra om tirsdag til lørdagen, og

indåndede kamillete og japansk mynte med

et håndklæde over hovedet og lavede nogle

vanvittige smoothies med gulerodssaft, rå

hvidløg og ingefær i dobbelt doser. Jeg var

ude og kaste op af det - men what ever

helps you”, skraldgriner han.

Næste runde

Nu var de 30 tilbage i hver kategori: de

15-24 årige, dem over 25 og grupperne.

Scenen var sat i Radioens Koncertsal i

København. Claus kom som en af de første

ind foran dommerne for at synge igen.

Pernille Rosendahl sagde: ”Claus, vi må

desværre sige til dig...at du skal tage noget

mere tid ud af kalenderen, for du er videre!”.

”Så tænkte jeg: Nu skal de sateme få den

teatralske udgave, så jeg knaldede helt ud

og fløj ned på knæ og jublede”.

Fravalgt lige inden live shows

Dagen efter skulle Claus og de andre ni,

der nu var tilbage i hans kategori 25+, foran

snurrende kameraer have at vide, at det

blev Pernille Rosendahl, som skulle være

deres mentor og med dem i boot-camp på

en fynsk herregård. Fem skulle sorteres fra

den første dag. To fra igen den næste dag.

Tre gik videre til X-factor liveshows. På dette

tidspunkt var Claus godt klar over, at han

ikke kunne nå at synge sig op på optimalt

præstationsniveau. ”Vi kunne

nu vælge imellem seks numre

som Pernille og Nikolaj Steen

havde udvalgt. Jeg valgte den

sværeste, ”Apologize”, som

ham fra One Republic ikke

engang selv live kan synge

falsetten rent på. Det lærte

mig, at man hellere skal sigte

lavt og gøre det godt end at

sigte for højt og ikke kunne nå

derop Det var den eneste fejl,

jeg lavede i hele forløbet”.

Tro på det

Premisserne for de mange

håbefulde amatører og

profesionelle musikere, der

stiller op, er der i forhold til

sidste år ændret på i dette års

udgave af X-factor. Nu møder

man f.eks. først dommerne,

når man står foran dem og et

live-publikum, og skal optræde

til et sing-back bånd.

Men Claus kaster sig ud i det igen. For ham

handler det om, at man i livet har en drøm.

Et talent. En mission. Så kan der ske noget,

som gør, at man falder fra den. Man lægger

noget ovenpå den. Man fortrænger den. Og

drømmen ligger i dvale. Det, han gerne vil

være med til at stå mål til og forhåbentlig

kunne hjælpe og inspirere andre musikere

og almindelige dødelige til, er at tro på, at

tingene kan lade sig gøre. Aldrig at opgive.

At turde kaste sig ud i at blive barn eller ung

igen. Det er det, der ligger ham på sinde.

”Selvom man er blevet ældre er det sgu da

aldrig for sent”.

basunen • okt. 2010

25


Øjeåbneren

af Lars Borup

Den gode historie

om dig og din

musik

En kursusdag om profilering,

pressekontakt og

udarbejdelse af materialer

om dig og din musik.

Hvor? Hvad? Hvordan?

Dato: Tirs. d. 9. november

2010

Varighed: kl. 10.00-17.00

Sted: DMF Århus,

Vestergade 19, 2. sal,

8000 Århus C.

Max 12 deltagere.

Deltagerbetaling: kr. 300,-

Tilmelding kan ske på

lak@dmf.dk eller på

tlf. 86184599,

senest den 1. november.

Deltagerne skal medbringe

en bærbar computer.

STRATEGY

Alle deltagere skal før

arrangementet sende materiale

til underviseren. Materialet skal

indeholde en kort introduktion

om deltageren, eksempler på

materiale (hvis det findes). Link

til nettet hvor der allerede ligger

musik og materialer.

Underviser: Lars Borup,

lektor, journalist, musiker

www.lars-borup.dk

Materialer sendes til

info@lars-borup.dk

Program

Hvad er en god historie om dig

og din musik?

Hvem skal få øje på den – og

hvor?

Pressekontakt

• Hvordan gør jeg?

• Mediebevidsthed

• Pressemeddelelsen

• Mødet med pressen

@

Øvelse 1: Skriv en kort, enkel

og klar historie om dig og din

musik

Opsamling på øvelse

Hjemmeside og andre

netmedier.

Hvilke materialer skal jeg

producere og hvordan.

Strategi

Øvelse 2: Skriv en

pressemeddelelse om et aktuelt

projekt. Læg en strategi og

fortæl hvor og hvordan du vil

formidle din historie.

Erfaringsopsamling

Hvordan kommer du videre på

egen hånd?

Arrangementet rundes af

STORY

NET

PRESS

CONTACT

VIDEO

LINKS

PROFILE

26 basunen • okt. 2010


Coaching for musikere

Af Jørgen Høstrup Klok

DMF Århus har indledt et samarbejde

med klokcoaching v/ Jørgen

Høstrup Klok.

Der tages udgangspunkt i dit virke

som musiker eller underviser. Du får

her en mulighed for at sætte spot

på områder, du har lyst til at forandre

eller blive klogere på i dit virke.

Du får chancen for bl.a. at drømme

stort, sætte nye mål og gå efter dem.

Hvad får du ud af lifecoaching?

Lifecoaching giver dig redskaber til

at agere og leve mere kreativt – som

menneske og musiker. Forstået på

den måde, at du bliver leder af dit eget

liv og virke i stedet for at blive ledt at

omstændighederne.

Det du konkret kan få ud af lifecoa-

ching er mere bevidsthed, mere glæde og

mere fokus på dit fulde potentiale. Og ikke

mindst mere energi på at handle på de

ting, du virkeligt brænder for som musiker

og/eller underviser.

Coachingen kan tage sit afsæt mange

steder, f.eks:

- Din profil som musiker – hvordan gør

du dig selv mere synlig?

- Vision – hvor er du om 1, 3 eller 5 år?

- Værdier – hvad er det dybest set, der

driver dig?

- Målsætning – delmål og topmål

- Time management og prioriteringer

- Stresshåndtering

- Kropsbevidsthed og sundhed –

konkrete øvelser og fokus på søvn,

kost og motion

- Kreative processer – hvad virker for

dig, og hvor spænder du ben for dig

selv?

- Musikervirke og familieliv – find den

rette balance

- Selvtillid og selvværd – arbejde med

overbevisninger og selvbilleder.

En session varer 60 - 90 min. og foregår

på DMF Århus,

Vestergade 19, 2.

8000 Århus C

Pris: kr. 100,-

Booking af session kontakt: Lars

Knudsen 8618 4599 eller lak@dmf.dk

Spørgsmål kontakt: 5176 8096 eller

mail@klokcoaching.dk

Jørgen Høstrup Klok arbejder med ressourceorienteret

coaching og uddanner sig på ID Academy. Han er

oprindeligt uddannet på Jysk Musikkonservatoriums

RMB-linie med sang som hovedinstrument.

Læs hans blog om lifecoaching her:

www.klokcoaching.dk

Coaching i afdelingen

Som et helt nyt tiltag i afdelingen har

vi lavet en aftale med den konservatorieuddannede

musiker og coach

Jørgen Klok. Denne aftale betyder,

at medlemmer af afdelingen tilbydes

coachtimer hos Jørgen Klok. I første

omgang forsøger vi at gøre det sådan,

at medlemmer skal betale 100 kroner

for en session på 60 – 90 minutter. Der

er langt under markedspris, og derfor kan

vi heller ikke garantere, at vi ikke ændrer

prisen senere. Derfor kan vi også kun

anbefale, at de medlemmer, der har gået

med overvejelser om at søge en coach,

måske det er nu, man skal udnytte chancen

og gøre forsøget? Nu det kan gøres

for en overkommelig pris.

Herover og på afdelingens hjemmeside

kan du læse mere om dette coachingtiltag,

der fortæller, hvad det er præcist,

Jørgen Klok går ind og arbejder med i

forhold til sine klienter. Er man nysgerrig,

og vil man gerne have tydeliggjort

nogle uklarheder omkring sig selv eller

om annoncens indhold, så er man

velkommen til at kontakte coach Jørgen

Klok.

basunen • okt. 2010

27


Den gode historie

Af: Bo Johansen

Hvad har vikingeskibe, ingefær, Dronningens

fødselsdag og stewardesser i

lårkort med musik at gøre?

Ingenting måske, men så alligevel. Hvis

man vil have spalteplads og opmærksomhed

omkring sin musik, kan det

være en rigtig god idé at bruge lidt tid

på at finde ind til den gode historie,

som kan præsenteres for pressen

sammen med musikken. Og her er det

måske mindre vigtigt, at man har spillet

i så og så mange år med en række

mere eller mindre kendte musikere eller

bands. Det er langt sjovere for journalisten

og i sidste ende læseren, hvis der

også er en mere personlig historie, en

skæv vinkel og noget, der kan skabe

nogle billeder på nethinden. Hvis man

mener, at musikken skal tale for sig

selv, må man nok indstille sig på kun

at få opmærksomhed i de mest musikfaglige

og nørdede sammenhænge. Og

det kan jo være fint nok. Men hånden

på hjertet, så vil de fleste musikere nok

gerne se eller høre deres nye album

omtalt i medierne.

Gør det selv

Musikbranchen har ændret sig radikalt

de seneste år. Det er en gammel nyhed.

Flere og flere musikere finansierer selv

indspilning og udgivelse af deres musik,

opretter deres eget pladeselskab

og beholder derved alle rettighederne til

musikken. Først når bandet eller artisten

har skabt sig et navn eller har fået et hit,

er der interesse fra de store investorer

med muskler og markedsføringsbudgetter

til de landsdækkende

TV kampagner. Og selv

blandt de etablerede

kunstnere er der nu en

stigende tendens til,

at man gerne vil styre

tingene selv. Man kan

f.eks. alliere sig med

uafhængige rådgivere

og PR folk, frem for at

indgå samarbejde med

et traditionelt pladeselskab.

Tina Dickow

har stået på egne ben

i årevis, og senest har

f.eks. Michael Falch udgivet

et album selv med

hjælp fra DMF’s distributionstilbud

Gateway.

Hos Gateway lægger

man meget vægt på at

fortælle selvudgiverne,

hvor vigtigt det er, at der

bruges tid, kræfter og

evt. penge på PR. Salg

af CDer og downloads

kommer ikke af sig selv, blot fordi

musikken er tilgængelig på nettet. Det

kræver en målrettet indsats at få gjort

folk i den rigtige målgruppe interesseret i

musikken. Og i den forbindelse er det vigtigt

at få fortalt den gode historie, der kan

gøre medierne lidt ekstra opmærksomme.

Personlighed uden navlepilleri

Historien om, at man selv har finansieret

sin udgivelse og er gået uden om pladeselskaberne

af den

ene eller anden grund,

er blevet fortalt mange

gange i de senere år,

så den kan ikke rigtigt

bruges mere. Der skal

med andre ord noget

mere spektakulært til.

Hvis man nu ikke lige

er typen, der vil bruge

sin hårde barndom og

traumatiske opvækst

med mobning i skolen

Coverartwork af H.M. Dronning Margrethe II

som madding for journalisterne, er der heldigvis

mange andre muligheder. Her følger

nogle eksempler, hvor den gode historie

har haft afgørende betydning for mediedækningen

og synligheden af en musikudgivelse,

uden at kunstneren er blevet

kompromitteret eller hængt ud. Tværtimod

har historien åbnet nye øjne og ører op for

det vigtigste, nemlig musikken.

Med Odin ombord

Det vikingeinspirerede band Krauka fra

Århus har udover de nordiske lande også

spillet i Tyskland, Polen, Estland, Frankrig

og USA med stor succes. Historien om deres

erobringstogter ude i verden var derfor

oplagte at bruge i PR sammenhæng også

herhjemme. Det gav da også lidt omtale

rundt omkring, men det var først i forbindelse

med en release-event på træskibshavnen,

hvor deres fjerde album, ”Odinn”,

ankom med vikingeskib, at der for alvor

The Giant Jets i Aalborg Lufthavn

28 basunen • okt. 2010


gik hul på bylden. Den historie

skabte nærmest kø

på kajen og gav en hel del

lokal medieomtale, forsidebillede

i Stiften og indslag

på TV2-østjylland mm.

Rock’n’roll og Ingefær

Historien om, hvordan den

aldrende rock’n’roll pianist,

Stan Urban, holder gigten

væk med afkog af ingefær,

gik rent ind hos de

kulørte blade med Familie

Journalen i spidsen. Også

historien om hans møde

med The Beatles på Star

Club i Hamborg i starten af

60erne er jo rent guf for en

journalist. Især når hovedpersonen

så fortæller, at

han selvfølgelig, ligesom

fyrene fra Liverpool, var

mere interesserede i

pigerne end i at spille den

aften. Den gamle kendte

overskrift Sex, drugs and

rock’n’roll blev skiftet ud

med rock’n’roll og ingefær.

Krauka - Med Odin ombord

Royalt Coverdesign

Undertow er et århusiansk band, som

udgav et album med instrumentalmusik i

april i år. Musikken er oprindeligt kreeret

til et dukketeaterstykke på Svalegangen,

hvor Hendes Majestæt Dronning Margrethe

II har lavet scenografien. Bandet ansøgte

om lov til at bruge de pågældende

decoupager på albumcoveret. Dronningen

gav personligt tilladelse, og dermed havde

man jo en rigtig god historie at fortælle til

medierne i forbindelse med releasen, som

praktisk nok var lagt i perioden omkring

Dronningens 70 års fødselsdag. Albummet

”The Cabin Boy’s Story” er i øvrigt et

godt eksempel på, at musik, der ikke er

let tilgængeligt også kan få plads i mediebilledet.

I dette tilfælde i bl.a P1 og P2’s

kulturmagasiner.

Musikken holder pigerne varme

To stewardesser i lårkort var med til at

sikre, at pressen fik nogle gode billeder

med hjem fra en release event i Ålborg

Lufthavn. Jan Edvard & The Giant Jets

spillede i den anledning sange med titler

som ”Fly with me” og ”Giant Jets” fra

deres nye album. På en efterfølgende tur

gennem gågaden sørgede de to iøjnefaldende

piger i øvrigt for at dele flyers ud,

så aftenens koncert på Skråen i Ålborg

blev endnu mere velbesøgt. Et eksempel

på, at det godt kan betale sig at gøre lidt

ekstra ud af en CD release.

Historien længe leve

Den gode historie har overlevet længere i

folks bevidsthed end musikken på singlen

”Hold dig på måtten” med Kim Larsen,

Thomas Helmig, Johnny Madsen og Klaus

Kjellerup. Alle husker vel især Kim Larsens

sammenligning af rygeforbudet med

forholdene i Nazityskland for et par år siden.

Se det var noget af en mediebasker.

Ingen husker til gengæld længere sangen.

3 albums om dagen

Koda registrerer lidt over 1.000 dansk producerede

albumudgivelser om året. Det er

med andre ord ca. tre om dagen i gennemsnit

fordelt på hele året. Det er klart

nok kun en brøkdel af disse udgivelser,

som når ud til den brede offentlighed via

radio og den etablerede del af musikpressen.

Mange gode udgivelser forbliver en

parentes blandt vennerne på Facebook eller

drukner helt i det informations-inferno,

der efterhånden er vores dagligdag. Med

en målrettet PR indsats og en god historie

er det dog muligt at gøre en forskel. Kom

ind i kampen. Fortæl din historie. Gør

musikken synlig!

basunen • okt. 2010

29


Kamp til stre[n]gen

Af: Dietmar Berker

Der er stuvende fuldt, køen til ølhanerne

er provokerende lang, og er man lidt

for sent på den, kan man godt glemme

alt om en siddeplads. Det er den sidste

onsdag i juli og tid til det nyeste skud

på sangskriverscenen i Århus: Songwriter

Fight Night på Gyngen.

Lars Graulund, værten og idémanden bag

dysten, byder på slaget ni de mange fremmødte

velkommen og forklarer reglerne:

Der er otte deltagere i aftenens ’kamp’,

og de har nøjagtig otte minutter hver til at

fremføre en eller to selvskrevne sange.

Der må maksimalt være

et instrument og en

vokal på scenen, det

vil sige, at et band ikke

kan være med, mens

det er tilladt at dele

rollen som sanger og

instrumentalist mellem

to personer. Det har dog

kun en enkelt deltager

valgt at gøre; de syv

andre holder sig derimod

til den klassiske singer/

songwriter-model med

at gå på scenen alene.

Efter hver performance

er det op til publikum at

uddele point ved hjælp

af de uddelte stemmetavler,

og gennemsnittet

afgør, hvem der får æren

at være blandt de tre

finalister. Finalisterne får

lov til at spille yderligere

en sang for det lydhøre

publikum, og derefter

Kris Herman

kåres vinderen.

Efter at have gjort rede for aftenens forløb

trækker Lars navnet på den første deltager

op af hatten. Det bliver Helene Bak,

der er kommet hele vejen fra Esbjerg.

Rækkefølgen af de optrædende ligger

nemlig ikke fast, men findes via lodtrækning

aftenen igennem. Således ved hverken

publikum eller sangskriverne, hvem

der skal spille hvornår. Dernæst fatter Lars

selv guitaren og spiller to sange, hvilket

giver Helene en smule tid til at forberede

sig. Så trækker han navnet på deltager

nummer to, og dysten kan gå i gang.

Helene er den eneste, der spiller på

Gyngens lidt rustne klaver denne aften, og

selvom hun har den svære rolle at skulle

åbne ballet, klarer hun sig flot igennem.

Det afspejler sig klart i pointene, da publikum

stemmer for første gang. Mens der

trækkes lod om aftenens tredje deltager,

går nummer to på scenen, og herefter går

det slag i slag. Både stemningen i publikum

og kvaliteten blandt sangskriverne er

høj, og der bliver lyttet intenst, mens Lars

med højt humør

og hård hånd

styrer slagets

gang. Under hver

optræden sidder

han med en lille

gong ved siden af

scenen, som han

resolut benytter

sig af, når de aftalte

otte minutter

er gået. Der er

styr på tingene,

og vilkårene skal

være ens for alle!

Da klokken

nærmer sig halv

elleve, er de tre

finalister fundet.

Publikum har

aftenen igennem

været forbavsende

enige i

deres vurdering af

præstationerne,

og bortset fra

enkelte fan- og

familieborde, der naturligt nok favoriserer

’deres’ sangskriver, er de fleste tilfredse

med finalefeltets sammensætning. Kun

Jørgen Clausen formåede for alvor at dele

vandene med sine for nogle tilsyneladende

for provokerende tekster.

Til gengæld er alle enige om aftenens

favorit: Kris Herman har med sin formidable

vokal – den første sang opførte han a

capella, den anden akkompagneret af sin

guitarist – taget de fleste på Gyngen med

storm. Det er derfor ingen overraskelse, at

det samme billede gentager sig i finalen,

som Kris vinder suverænt.

Arrangementet slutter med præmieoverrækkelser

og et par ekstranumre af den

synligt glade vinder, der endnu en gang

tryllebinder publikum. Selvom det var

første gang, at Songwriter Fight Night

blev afholdt, har aftenen været en kæmpesucces,

og det er tydeligt, at de fleste

vil komme igen når der fremtidigt bliver

afholdt nye arrangementer.

FAKTABOKS

Songwriter Fightnight

- Fight Night afholdes den sidste onsdag i

ulige måneder på Gyngen

- Der er forhåndstilmelding fra den 1. i

måneden før konkurrencen

- Deltagerantallet er begrænset til 8, som

udvælges efter først til mølle princippet

- Nye deltagere har fortrinsret over for

dem, der allerede har deltaget

- Sangene skal fremføres og være skrevet

af deltageren selv

Læs mere om arrangementet, reglerne og

de enkelte aftener her:

www.songwriterfightnight.dk

30 basunen • okt. 2010


Jazzen på nye eventyr

Tekst: Lars Kiehn

Aarhus Festuge dannede igen i år

ramme om et spektakulært jazzarrangement.

For første gang i 2009 afviklede

festugen i samarbejde med en lang

række af landets brancheorganisationer

og lokale musikforeninger jazzkoncerter

24 timer i træk. Det arrangement har nu

udviklet sig og har bidt sig fast som et

arrangement der sikkert er kommet for

at blive. ”Jazzen på nye Eventyr” har

man benævnt disse arrangementer, som

klart bevæger sig i jazzens grænseområder

og med klare afstikkere til bl.a. den

elektroniske musik og andre genrer.

I 2009 startede festugen og deres samarbejdspartnere

med at afvikle en lang række

jazzkoncerter inden for 24 timer i den

rytmiske sal i Musikhuset. Ideen var sjov

og gav en del hype til selve arrangementet

det år. Dog viste det sig efterfølgende at

være lidt af en sejtrækker. For hvem har

overskud og tid til at lytte til eksempelvis en

gang grænsesøgende jazz klokken seks

om morgenen – eller for den sags skyld

klokken otte, ni, eller ti om formiddagen?

Der var for mange tidspunkter på dagen,

hvor publikumsinteressen var minimal.

Derfor har man arbejdet med konceptet i år.

Dette er nu blevet til, at man spreder koncerterne

til mange forskellige koncertsteder.

Man har nu pillet de dårlige tidspunkter ud

af arrangementet, så man undgår de døde

tidspunkter af døgnet. Dette har klart virket.

I år har der været stor søgning til de mange

koncerter og stemningen var yderst positiv

både blandt de deltagende musikere såvel

som hos det århusianske publikum.

Anders Søndergaard, der er producent hos

Aarhus Festuge, fortæller: ”Vi har i år valgt

to modeller for vores koncertrække. Den

Morten Avantgarde

ene er, at vi flyttede musikken ud på de steder

og torve, hvor der var mennesker. Den

anden var, at vi fik publikummet ind på de

etablerede steder til vores aftenskoncerter.

Og det har klart virket”.

DMF er glade for arrangementet ”Jazz

på nye Eventyr”, fordi det giver en række

lokale og unge navne chancen for at vise

deres kvaliteter. Med det nye koncept er

der virkelig blevet nogle muligheder og et

publikumsgrundlag, der gør koncerterne

interessante. Mixet mellem gode og kvalitative,

lokale navne og større navne hentet

udefra er klart fungerende.

Anders Søndergaard: ”Vi har i år arbejdet

med konceptet i forhold til sidste år. Og jeg

synes, vi har noget, der fungerer. Det kan

Laura Toxværd & Günter “Baby” Sommer

stadig justeres, men grundlaget og udgangspunktet

er rigtigt. Dog kunne jeg godt

tænke mig, at vi kunne præsentere et par

hovednavne, som kunne trække et publikum

i endnu højere grad end nu. Og det

måtte gerne være et band, der bevægede

sig i grænselandet og ikke nødvendigvis

100 procent jazzorienteret”.

Det vil sige, at vi kan regne med, at man fra

Festugens side vil fortsætte disse jazzarrangementer

igen næste år, og forhåbentlig

kan DMF bibeholde sin status som sponsor

sammen med alle de andre samarbejdspartnere

i foretagendet?

”Ja det vil jeg da umiddelbart tro. Det er vores

intention”, slutter Anders Søndergaard.

Og jeg kan så kun glæde mig over, at vi

her i DMF har været med til at sparke et

Thomas Agergaard

nyt festugearrangement i gang. Et arrangement

der har mulighed for at udvikle sig

de næste år til glæde for vores talentfulde

upcoming scene og det unge århusianske

publikum.

FAKTABOKS:

Koncertsteder:

Radisson Blu

Store Torv

Tagterrassen – Det Jyske

Musikkonservatorium

Mirazozo i Byparken

Bispetorvet

Kammermusiksalen - Det Jyske

Musikkonservatorium

Rytmisk sal - Musikhuset Aarhus

Café Lobby

Archauz

Bands:

Jacob Buchanan Kvartet Feat. Tone Åse

”Hansson & Karlsson” – kopier

Lille Morten og avantgarden

Skjødt/Myhr/Rasmussen

Thomas Agergaard

Trio trio trio

Det jyske Musikkonservatorium

Royal Bones

Elou Elan

Dodebum

Stork

Soma Allpass

Blood Sweat Drum’n Bass

Nomazz

Bravura In The Face Of Grief

Laura Toxværd & Günter “Baby” Sommer

Peter Skibsted & His Imaginary Friends

Art Ensemble Aarhus

Orchestra of Jenno feat. Peter A. G.

Andrax

Avantgarde DJ – Christian Skjødt

basunen • okt. 2010

31


Farvel til et Livsstykke

Gert Søgaard Foto: Axel Boel

Mindeord over Lis Mørkeberg

1/4 1933 - 29/6-2010

Lis blev født i Mårslet ved Århus og

voksede op med musikken og Århus i

blodet. Hun og hendes to søstre lærte

harmonikaspillet af deres mor, der

nu, i en alder af 102 år, stadig spiller

mundharmonika.

Derimod er de mandlige medlemmer

af familien, efter Lis’ søn, Henning

Larsens (bedre kendt som Henning

Sømand) udsagn, født tonedøve.

Repertoiret strakte sig fra ”Suppe,

Steg og Is” over franske Musettevalse

til tidens populærmusik.

Jeg mødte første gang Lis, da jeg var

16-17 år gammel, mens jeg var i lære

som kok.

Hun spillede en decemberaften på

Restaurant Dortmunder i Fiskergade,

og skønt jeg måske ikke var helt gammel

nok, sad jeg med en øl og lyttede

til hendes harmonikaspil.

Da det var op til jul, bad jeg hende

spille White Christmas, vi faldt i snak,

og et venskab var begyndt. Det er

over 35 år siden.

Sidenhen spillede vi sammen på

Bykroen i Århus, Damhuskroen i Tivoli

Friheden, og Lis lærte mig meget om

branchen.

Lis mødte sin mand gennem over 30

år, Jørgen Mørkeberg, på værtshuset

Toldbod Vinhus i Havnegade i Århus.

Hun nød oprigtigt at underholde.

Spillede gerne den

samme melodi trefire

gange i træk,

hvis det var dén,

publikum kunne

lide og havde en

imponerende evne

til at kunne tale med

og underholde alle

slags mennesker i

alle miljøer. Både på

sømandsknejperne

på havnen, cafeerne

i Latinerkvarteret,og

danserestauranterne

i midtbyen spredte

Lis’ sprudlende

humør og venlige

væsen det, hendes

profession handler

om – glæde, smil og

god stemning.

Med Lis Mørkebergs

bortgang har dansk

musik mistet et af

sine mest farverige

livsstykker.

Lis havde prøvet det hele. Efter hun

havde arbejdet på fabrik, hvilket ikke

faldt i hendes smag, fik hun som 20-

årig en kort karriere som gårdsanger i

indre København for på den måde at

tjene til billetten hjem til Jylland.

Efter en 14 dage havde hun tjent til

billetten, da hun havde fundet en strategi:

de gamle gårdsangere begyndte

først deres runder op ad formiddagen,

da de også havde deres tømmermænd

at pleje. Derfor stod Lis op ved

sekstiden og tog den tidlige morgenrunde.

Når de andre gårdsangere kom på

benene, havde Lis snuppet alle pengene.

Ved DMF’s sommerfester var Lis og

hendes harmonika et fast indslag, og

jeg tror de julefrokoster, fagforeningen

har holdt uden Lis’ deltagelse, kan

tælles på én hånd.

Efter længere tids sygdom døde Lis d.

29/6-2010. Hun blev 77 år.

Lis’ unikke væsen vil blive savnet af

alle os, hvis liv hun berørte.

32 basunen • okt. 2010


Bo i DMF’s dejlige lejlighed i Berlin

Så er der for DMF-Aarhus afdelingens

medlemmer igen mulighed for at lægge

billet ind på én uges ophold i vores fantastiske

lejlighed beliggende i Prenzlauer

Berg, Berlin.

I første halvår af 2011 er der nu mulighed

for at byde ind på følgende uger: Uge 2 –

6 – 10 – 15 – 19 – 23.

Lejligheden er på 109 kvadratmeter, der er

seks faste sengepladser og der er instrumenter

og gear til rådighed, så det til en

vis grad er muligt at øve i lejligheden. Tjek

www.dmf-aarhus.dk.

Har du lyst til at byde ind med ønsket om

at leje lejligheden, skal det ske senest

fredag den 12. november 2010. Umiddelbart

herefter vil vi trække lod imellem de

interesserede.

Vi oplever, at det er meget forskelligt, hvor

meget efterspørgsel der er på de uger, vi

lejer lejligheden ud i. Men man må gerne

byde ind på to forskellige uger, hvis man

vil.

Prisen for et ugeophold er 2000 kr. Ugen

går fra mandag kl. 17.00 til næste mandag

kl. 13.00. Betaling for leje skal ske kontant

på DMF-Aarhus afdelingens kontor, hvor

lejeaftale samtidig underskrives. Vær

opmærksom på, at der også lægges et depositum

på 1000 kr. Du har mulighed for at

søge om støtte til opholdet i Forbundet.

For tilmelding kontakt Aarhus afdelingen v/

Lars Knudsen enten på mail: lak@dmf.dk

eller ring på tlf. 86184599 mandage mellem

10-18 eller tirsdage til fredage mellem

10-14.

Læs mere om lejligheden, og se billeder

og videofilm dernede fra på afdelingens

hjemmeside www.dmf-aarhus.dk.

Velkommen til Berlin!

Feriehus i Spanien

Mere information på

www.citronhuset.dk

Forkæl dig selv og den/de nærmeste

med et skønt ophold i vores

sydspanske feriehus i bjergbyen

Monda. Er du medlem af Aarhus

afdelingen har du mulighed for at leje

huset, foreløbig frem til april 2012.

Huset er ikke så stort – men det er

hyggeligt! Og så ligger det i den lille

charmerende og autentiske spanske

bjerglandsby Monda, ikke langt fra

Marbella. Det kan lejes ud til 2 eller maks

3 personer. Der kan dog også være plads

til et par med 2 børn.

Prisen er 800 kr. pr. uge uafhængig af sæson.

Det er efter ”første til mølle” princippet muligt

at booke både én eller to sammenhængende

uger efter ønske.

Du kan læse mere om Citronhuset på

Basunens hjemmeside.

www.basunen.dk

Du kan også se, hvornår huset er ledigt og

finde mere information på

www.citronhuset.dk

Du kan ringe til DMF og tale med

Lars Knudsen på 86 18 45 99

Aftale med biludlejningsfirmaet

Helle Hollis

Som et ekstra plus er der indgået en

aftale med et af Costa del Sol’s førende

biludlejningsfirmaer Helle Hollis, som giver

DMF’s medlemmer 15% rabat på billeje.

Eneste betingelse er at reservationen sker

via DMF, som så formidler kontakten til

Helle Hollis i Malaga.

Følg Citronhuset på Facebook

basunen • okt. 2010

33


Promus er startet

Af Jesper Mardahl

Promus – Produktionscenteret for Rytmisk

Musik i Århus – har delvist været

i aktivitet siden april, men nu er hele

renoveringen og ombygningen af det

gamle ’Huset´ i Vester Allé 15 endelig

færdig, og Promus kan nu åbne dørene

for de tre såkaldte ”produktionslaboratorier”

– beliggende på toppen af det nye

spillested, Atlas.

Hele Promus-paletten omfatter jo i forvejen

fælleskontorerne for byens ”skrivebordsaktører”,

web-site på promus.dk, netværksinitiativer,

kursus- og seminarer, mentorordning

og nu også byens mest centralt beliggende

produktionsfaciliteter.

”Det har været en heftig, men spændende

opstartsperiode med lige fokus på både

de lavpraktiske samt de mere højtravende

ambitioner for Promus. Men vi er kommet

godt fra start, og der er allerede godt gang

i fælleskontorerne, hvor bl.a. en række

af byens nyere bookere har fundet deres

første tilholdssted. Endvidere har vi også

musikmagasinet Geiger og Musikparlamentet

som ”logerende”.

Web-sitet er i luften, og vi får nye profiler ind

hver dag og forsøger at holde miljøet opdateret

med relevant nyhedsstof. Endvidere

er vi gået i gang med at danne netværk, og

har således allerede en del netværksgrupper,

der bl.a. arbejder på fællestiltag på

musikfronten i forbindelse med Aarhus som

Europæisk Kulturby i 2017, et Austin-netværk

der arbejder på at skabe nye relationer

til vel USA’s musikby #1, og et netværk

der arbejder på at forberede vilkårene for

byens arrangører.

Mentor ordning

Vi skal heller ikke glemme vores mentorordning,

hvor man som Promus-bruger kan

få tilknyttet en mentor fra branchen som

sparringspartner for et konkret musikprojekt.

Bands som Mimas og solister som

Pernille Gunvad og Lise Dres er bare tre

eksempler på udøvere fra byen, der har fået

gode råd og indspark fra deres respektive

mentorer”, fortæller Jesper Mardahl, daglig

leder af Promus, og fortsætter: ”Nu er de tre

såkaldte produktionslaboratorier med nye

faciliteter, hvor udøvere og aktører kan leje

sig ind i forbindelse med turné-produktion,

indspilninger, undervisning og andre projektorienterede

aktiviteter, klar. De første

brugere - DeSoto Caucus – brugte det store

A-lab som arbejdsrum med stor tilfredshed

i forbindelse med deres festugekoncerter,

hvor de bl.a. gav koncerter med Mark

Lannigan og Agnes Obel,” slutter Jesper

Mardahl.

Visionen bag PROMUS er at samle viden

og innovation, netværks- og vækstlagsarbejde

inden for det århusianske musikmiljø

under ét tag. Målet er at styrke og ruste de

forskellige aktører til de store udfordringer,

musiklivet står overfor i fremtiden. Som

samlingssted for kompetence, netværk og

produktion bliver PROMUS således det

første af sin art herhjemme.

Vi har udmøntet denne vision i en række

såkaldte ”mission-statements”:

At blive samlingssted for byens musikliv

både virtuelt og fysisk.

At være med til at facilitere musikbranchen

i byen.

At være med til at professionalisere og

støtte vækstlaget i byen.

At være med til at styrke musiklivets

synlighed og relationer til musikbranchens

aktører nationalt og internationalt.

Kurser, seminarer og debataftener

I efteråret sætter vi gang i en række seminar-

og debataftener, og vi lagde ud med

en af de tunge spillere inden for kulturkommunikation,

Christian Have, der fortalte om

kulturmarkedsføring og fremtidens events.

Øvrige aftener, der er under planlægning,

vil bl.a. sætte fokus på de sociale netværk

og cross-branding – altså koblingen mellem

erhverv og musik.

Kurserne sætter fokus på de fire kerneområder

i musikbranchen: management, publishing,

recording/label og booking – under

fællestitlen ”Basic”.

En række førende branchefolk, bl.a. Brian

Nielsen fra Skandinavian, Ulrik Ørum-Petersen

fra Volcano Management og Jakob

Sørensen fra Copenhagen Records, vil

forestå kurserne sammen med Promus.

Bliv en del af netværk

Alle aktører i musikmiljøet i Århus kan altså

blive en del af PROMUS’ netværk. Man

skal blot oprette en profil på sit firma, band,

eller hvad man nu beskæftiger sig med på

promus.dk. Profilen gælder som et medlemskab

af PROMUS. Og man bliver så

til gengæld holdt orienteret om seminarer

og workshops samt løbende musikbrancherelaterede

nyheder både lokalt, nationalt

og internationalt. Ambitionen er dermed at

åbne en ny virtuel platform for byens aktører

til at få knyttet de nødvendige kontakter

og skabe nye netværk - både for interne og

eksterne brugere.

”Da promus.dk bliver krumtappen i vores

ambition om at samle miljøet i et virtuelt

netværk, opfordrer vi alle, hvad enten man

er solist, sangskriver, tekstforfatter, med i et

band, manager, arrangør, festival, promotor,

pladeselskab, booker, agent, arbejder

med publishing eller i et lyd- eller lysfirma,

producerer musikudstyr, instrumenter, kører

et spillested, er DJ eller VJ, at checke www.

promus.dk med det samme og få lagt sin

profil,” fortæller Jesper Mardahl.

Check mere info på

www.promus.dk

34 basunen • okt. 2010


Seniorudflugt

Af: Bjarne Brodtkorb foto: Axel Boel

Traditionen tro afholdt seniorklubben

sin årlige sommerudflugt den 2. mandag

i august i år.

Efter et godt morgenmåltid på kontoret i

Grønnegade, gik turen med bus til Hornstrup

Mølleby, en by tæt ved Hornstrup

Trafikcenter lige før Vejle.

I et nedlagt forsamlingshus har Anton

Stormlund opbygget et museum omkring

et kinoorgel fra en London-biograf. Foruden

kinoorglet findes på museet mange

forskellige Hammond-orgler, dampmaskiner,

telegrafmaskiner foruden en del

båndoptagere. Anton holdt et meget

entusiastisk foredrag om kinoorglet, og

demonstrerede hvad det kunne. Vi fik

også et 35 år gammelt Hammond-orgel

demonstreret, og kors hvor kan den mand

bruge sine instrumenter.

Vi kan kraftigt anbefale

et besøg hos Anton. Et

sådant varer 2-3 timer

og koster 800,00 kr.

Der kan max. være 30

deltagere.

Tlf. 7583 7883.

Efter denne dejlige

oplevelse kørte vi derefter

til Vejle, hvor vi på

restaurant Estakaden

på Vejle lystbådehavn

indtog en dejlig stor

frokost.

Sidst på eftermiddagen

vendte vi næsen hjem

til Grønnegade efter en

god og hyggelig dag.

Anton Stormlund fortæller om orgler

basunen • okt. 2010

35


36 basunen • okt. 2010

More magazines by this user
Similar magazines