undersøgelse

dignityinstitute.dk

undersøgelse

1. FREKVENSER

Er det vigtigt, at Danmark er i front, når det gælder overholdelse af menneskerettighederne?

Procentandel

Meget vigtigt

Vigtigt

Mindre vigtigt

Ikke vigtigt

Ved ikke

Total

49 %

(499)

40 %

(407)

9 %

(88)

2 %

(24)

1 %

(9)

100 %

(1027)

Hvad er din holdning til tortur - vælg mellem et af følgende tre udsagn:

Procentandel

Al tortur skal være forbudt

Tortur må godt bruges i enkelte tilfælde

Tortur bør generelt være tilladt

Ved ikke

Total

75 %

(769)

23 %

(233)

0 %

(3)

2 %

(23)

100 %

(1027)

1


Tror du, at tortur kan bruges til at fremskaffe korrekte oplysninger i forhørssituationer?

Procentandel

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

Total

10 %

(103)

36 %

(375)

26 %

(262)

20 %

(203)

8 %

(84)

100 %

(1027)

2


2. KRYDS MED KØN

Er det vigtigt, at Danmark er i front, når det gælder overholdelse af menneskerettighederne? /

Køn

Mand Kvinde Total

Meget vigtigt

41 %

(207)

56 %

(292)

49 %

(499)

Vigtigt

41 %

(205)

39 %

(202)

40 %

(407)

Mindre vigtigt

14 %

(70)

3 %

(18)

9 %

(88)

Ikke vigtigt

4 %

(21)

0 %

(2)

2 %

(23)

Ved ikke

0 %

(1)

2 %

(9)

1 %

(10)

Total

100 %

(504)

100 %

(523)

100 %

(1027)

Hvad er din holdning til tortur - vælg mellem et af følgende tre udsagn: / Køn

Mand Kvinde Total

Al tortur skal være forbudt

63 %

(320)

86 %

(449)

75 %

(769)

Tortur må godt bruges i enkelte

tilfælde

33 %

(166)

13 %

(67)

23 %

(233)

Tortur bør generelt være tilladt

0 %

(2)

0 %

(1)

0 %

(3)

Ved ikke

3 %

(17)

1 %

(6)

2 %

(23)

Total

100 %

(505)

100 %

(523)

100 %

(1028)

3


Tror du, at tortur kan bruges til at fremskaffe korrekte oplysninger i forhørssituationer? / Køn

Mand Kvinde Total

I høj grad

12 %

(63)

8 %

(40)

10 %

(103)

I nogen grad

41 %

(207)

32 %

(168)

37 %

(375)

I mindre grad

27 %

(138)

24 %

(124)

26 %

(262)

Slet ikke

14 %

(70)

25 %

(132)

20 %

(202)

Ved ikke

5 %

(26)

11 %

(59)

8 %

(85)

Total

100 %

(504)

100 %

(523)

100 %

(1027)

Er det okay at bruge tortur for at få folk til at tilstå eventuelle kriminelle handlinger? / Køn

Mand Kvinde Total

I høj grad

1 %

(4)

1 %

(6)

1 %

(10)

I nogen grad

12 %

(61)

6 %

(30)

9 %

(91)

I mindre grad

25 %

(128)

15 %

(80)

20 %

(208)

Slet ikke

59 %

(296)

74 %

(387)

67 %

(683)

Ved ikke

3 %

(15)

4 %

(20)

3 %

(35)

Total

100 %

(504)

100 %

(523)

100 %

(1027)

4


3. KRYDS MED ALDER

Er det vigtigt, at Danmark er i front, når det gælder overholdelse af menneskerettighederne? /

Alder

18-34 år 35-55 år 56+ år Total

Meget vigtigt

51 %

(137)

50 %

(195)

46 %

(168)

49 %

(500)

Vigtigt

32 %

(86)

42 %

(163)

43 %

(158)

40 %

(407)

Mindre vigtigt

10 %

(28)

7 %

(27)

9 %

(33)

9 %

(88)

Ikke vigtigt

6 %

(17)

1 %

(3)

1 %

(3)

2 %

(23)

Ved ikke

1 %

(2)

1 %

(2)

1 %

(5)

1 %

(9)

Total

100 %

(270)

100 %

(390)

100 %

(367)

100 %

(1027)

Hvad er din holdning til tortur - vælg mellem et af følgende tre udsagn: / Alder

18-34 år 35-55 år 56+ år Total

Al tortur skal være forbudt

67 %

(181)

76 %

(297)

79 %

(291)

75 %

(769)

Tortur må godt bruges i

enkelte tilfælde

30 %

(80)

21 %

(83)

19 %

(70)

23 %

(233)

Tortur bør generelt være tilladt

0 %

(1)

0 %

(1)

0 %

(1)

0 %

(3)

Ved ikke

3 %

(9)

2 %

(9)

1 %

(5)

2 %

(23)

Total

100 %

(271)

100 %

(390)

100 %

(367)

100 %

(1028)

5


Tror du, at tortur kan bruges til at fremskaffe korrekte oplysninger i forhørssituationer? / Alder

18-34 år 35-55 år 56+ år Total

I høj grad

9 %

(24)

10 %

(40)

11 %

(39)

10 %

(103)

I nogen grad

39 %

(105)

34 %

(134)

37 %

(136)

37 %

(375)

I mindre grad

31 %

(85)

25 %

(98)

22 %

(79)

26 %

(262)

Slet ikke

12 %

(32)

20 %

(79)

25 %

(91)

20 %

(202)

Ved ikke

9 %

(24)

10 %

(38)

6 %

(22)

8 %

(84)

Total

100 %

(270)

100 %

(389)

100 %

(367)

100 %

(1026)

Er det okay at bruge tortur for at få folk til at tilstå eventuelle kriminelle handlinger? / Alder

18-34 år 35-55 år 56+ år Total

I høj grad

1 %

(3)

1 %

(2)

1 %

(4)

1 %

(9)

I nogen grad

7 %

(19)

10 %

(38)

10 %

(35)

9 %

(92)

I mindre grad

34 %

(91)

14 %

(55)

17 %

(62)

20 %

(208)

Slet ikke

53 %

(143)

71 %

(278)

71 %

(262)

66 %

(683)

Ved ikke

5 %

(14)

4 %

(17)

1 %

(5)

4 %

(36)

Total

100 %

(270)

100 %

(390)

100 %

(368)

100 %

(1028)

6


4. KRYDS MED REGION

Er det vigtigt, at Danmark er i front, når det gælder overholdelse af menneskerettighederne? /

Region

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Total

Meget vigtigt

49 %

(54)

48 %

(111)

51 %

(113)

47 %

(147)

49 %

(74)

49 %

(499)

Vigtigt

41 %

(45)

34 %

(79)

39 %

(86)

41 %

(129)

45 %

(68)

40 %

(407)

Mindre vigtigt

8 %

(9)

7 %

(17)

9 %

(19)

11 %

(34)

5 %

(8)

8 %

(87)

Ikke vigtigt

1 %

(1)

8 %

(19)

0 %

(1)

1 %

(3)

1 %

(1)

2 %

(25)

Ved ikke

1 %

(1)

2 %

(4)

1 %

(2)

1 %

(2)

1 %

(1)

1 %

(10)

Total

100 %

(110)

100 %

(230)

100 %

(221)

100 %

(315)

100 %

(152)

100 %

(1028)

Hvad er din holdning til tortur - vælg mellem et af følgende tre udsagn: / Region

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Total

Al tortur skal være forbudt

67 %

(73)

77 %

(179)

79 %

(174)

70 %

(220)

81 %

(123)

75 %

(769)

Tortur må godt bruges i

enkelte tilfælde

28 %

(31)

22 %

(51)

17 %

(38)

28 %

(88)

16 %

(24)

23 %

(232)

Tortur bør generelt være tilladt

1 %

(1)

0 %

(0)

0 %

(0)

0 %

(0)

1 %

(2)

0 %

(3)

Ved ikke

4 %

(4)

0 %

(1)

4 %

(9)

2 %

(6)

2 %

(3)

2 %

(23)

Total

100 %

(109)

100 %

(231)

100 %

(221)

100 %

(314)

100 %

(152)

100 %

(1027)

7


Tror du, at tortur kan bruges til at fremskaffe korrekte oplysninger i forhørssituationer? / Region

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Total

I høj grad

8 %

(9)

15 %

(34)

10 %

(22)

7 %

(21)

11 %

(16)

10 %

(102)

I nogen grad

38 %

(42)

40 %

(91)

34 %

(75)

38 %

(120)

30 %

(46)

36 %

(374)

I mindre grad

25 %

(28)

20 %

(47)

22 %

(48)

29 %

(90)

32 %

(49)

26 %

(262)

Slet ikke

20 %

(22)

20 %

(45)

25 %

(55)

17 %

(53)

19 %

(29)

20 %

(204)

Ved ikke

8 %

(9)

6 %

(13)

10 %

(21)

10 %

(30)

8 %

(12)

8 %

(85)

Total

100 %

(110)

100 %

(230)

100 %

(221)

100 %

(314)

100 %

(152)

100 %

(1027)

Er det okay at bruge tortur for at få folk til at tilstå eventuelle kriminelle handlinger? / Region

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Total

I høj grad

0 %

(0)

2 %

(4)

0 %

(1)

1 %

(4)

1 %

(1)

1 %

(10)

I nogen grad

10 %

(11)

9 %

(20)

9 %

(21)

9 %

(28)

8 %

(12)

9 %

(92)

I mindre grad

24 %

(26)

18 %

(41)

18 %

(40)

23 %

(71)

20 %

(31)

20 %

(209)

Slet ikke

62 %

(68)

70 %

(161)

67 %

(149)

64 %

(201)

67 %

(102)

66 %

(681)

Ved ikke

4 %

(4)

2 %

(4)

5 %

(11)

3 %

(9)

4 %

(6)

3 %

(34)

Total

100 %

(109)

100 %

(230)

100 %

(222)

100 %

(313)

100 %

(152)

100 %

(1026)

Epinion for Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, www.rct.dk

8


EPINION COPENHAGEN

RYESGADE 3F

2200 COPENHAGEN

DENMARK

T: +45 70 23 14 23

E: INFO@EPINION.DK

W: WWW.EPINION.DK

9

More magazines by this user
Similar magazines