Kvalitetssikring af patientuddannelse, 2012 - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Kvalitetssikring af patientuddannelse, 2012 - Sundhedsstyrelsen

3.3 Fagligt indhold

3.3.1 Kvalitetssikring

Fagligt

indhold

Patientuddannelsens faglige indhold skal være evidensbaseret,

hvor det er muligt og herudover baseres på fagligt anerkendte

kriterier og principper samt brugerinddragelse

Fagligt

indhold

Indholdet i patientuddannelsen skal være relevant for

målgruppen, tilpasset dens behov og ressourcer samt indgå i

en samlet differentieret indsats

Den sundhedsfaglige undervisning og rådgivning om sygdommen(e), behandlingen

herunder også medicinsk behandling inkl. egenbehandling, forebyggelse og forholdsregler

mv. skal ske på dokumenteret grundlag. Tilsvarende gælder videst mulig for

anden rådgivning, fx i forhold til mestring, adfærdsændring og social inklusion. Det

faglige indhold i patientuddannelsen bør tillige afspejle de kliniske retningslinjer for

sygdommen, eller lignende anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, hvor sådanne

er til stede 27 .

Patientsikkerhed bør ligeledes være i fokus i uddannelserne.

Når også brugerorienterede succeskriterier er medbestemmende for uddannelsernes

indhold, er det vigtigt, at uddannelserne målrettes deltagernes behov og dermed medvirker

til at sikre en differentieret indsats, og at brugerne er inddraget i tilrettelæggelsen.

Når vigtige kontekster for livsforandringer, fx arbejdsliv, familieliv og fritidsliv har

stor betydning for livet med en eller flere kroniske sygdomme, er det vigtigt, at uddannelserne

aktivt inddrager også udfordringerne ved disse forhold.

3.3.2 Uddybning

Det er vigtigt at basere indholdet af nuværende og nye patientuddannelser på den eksisterende

evidens, i det omfang den foreligger systematisk dokumenteret, og ellers på

viden om god praksis. Dette er vigtigt uanset erkendelsen af, at der i de kommende år

er behov for, at der sker en videreudvikling af patientuddannelserne med henblik på at

27 Se fx Region Hovedstadens anbefalinger for patientuddannelse for KOL, type2 diabetes og hjerte-kar sygdom 2012.

Kvalitetssikring af patientuddannelse

18 / 34

More magazines by this user
Similar magazines