22.04.2014 Views

Citykirkernes arrangementskalender - Vor Frelsers Kirke

Citykirkernes arrangementskalender - Vor Frelsers Kirke

Citykirkernes arrangementskalender - Vor Frelsers Kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

w

ProgramFra 1. september til 31. november 2013

Koncerter,

gudstjenester,

foredrag

og meget mere

Citykirkerne i København


september

velkommen

Kirkerne i Københavns indre by byder på en

lang række forskellige gudstjenester, koncerter,

arrangementer, foredrag og studiekredse.

Denne folder indeholder en oversigt over det, der

finder sted i 12 af kirkerne i perioden 1. september

til 30. november 2013.

De enkelte arrangementer og særgudstjenester er

kort beskrevet og opstillet i datoorden. I folderen

findes desuden et antal farvede ”bokse”, som

giver en samlet oversigt og uddybende beskrivelse

af nogle af kirkernes tilbagevendende arrangementer.

Alle oplysninger i folderen er indhentet fra

de enkelte kirker, og eventuelle uddybende og

supplerende oplysninger fås derfor lettest ved

henvendelse til de respektive kirker eller på deres

hjemmesider.

Kirkerne fejrer gudstjeneste hver søndag – flere

både formiddag og eftermiddag – ligesom de fleste

Citykirkerne i København


september

af vore kirker har faste gudstjenester, morgen- og

musikandagter i ugens løb.

Citykirkerne er desuden åbne for besøgende i dagtimerne

– og de er altid et besøg værd! Træd ind i

stilheden i de smukke rum, hvor hver enkelt kirkes

arkitektur, udsmykning og særlige stemning fortæller

sin levende del af Københavns og københavnernes

historie.

Se nærmere om de enkelte kirkers faste gudstjenester

og åbningstider på næste side.

Det er muligt at orientere sig yderligere om kirkernes

arrangementer og gudstjenester via vores

hjemmeside www.citykirkerne.dk og via www.KultuNaut.dk

samt kirkernes egne hjemmesider (se

webadresser på næste side).

Velkommen i Københavns Citykirker!

Redaktion: Citykirkernes sekretariat ved Dida Grundtvig

Grafisk tilrettelægning og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Foto: Flemming Pless med mindre andet er angivet

Illustrationer: Vivi D. Christensen

Forsidefoto: Frederik Lillebæk

3


september

faste gudstjenester

Kirkerne fejrer gudstjeneste hver søndag – flere

både formiddag og eftermiddag – ligesom de

fleste af vore kirker har faste gudstjenester, morgenog

musikandagter i ugens løb. Særlige gudstjenester

er desuden annonceret i kalenderen.

CHRISTIANS KIRKE

HØJMESSE: Søn- og helligdage kl. 10

NADVERANDAGT: Torsdage kl. 12.30

MORGENANDAGT: Fredage kl. 8.20

Kirken er åben tirsdag til fredag kl. 10-16

www.christianskirke.dk

GARNISONS KIRKE

SKRIFTEMÅL: Søn- og helligdage kl. 9.45

HØJMESSE: Søn- og helligdage kl. 10

Kirken er åben tirsdag til fredag kl. 9-13

www.garnisonskirken.dk

HELLIGAANDSKIRKEN

HØJMESSE: Søn- og helligdage kl. 10 (sommertid)

HØJMESSE: Søn- og helligdage kl. 11 (vintertid)

KLOKKESPIL: Mandag til fredag kl. 11.45

MUSIKANDAGT: Mandag til fredag kl. 12

NATKIRKE: Fredage kl. 19-23.30 og lørdage kl. 20-22

Kirken er åben mandag til fredag kl. 12-16. Lørdag kl. 11-13

www.helligaandskirken.dk

HOLMENS KIRKE

HØJMESSE: Søn- og helligdage kl. 10

AFTENSANG: Søndage kl. 17

MORGENSANG: Onsdage kl. 10

Kirken er åben mandag til lørdag kl. 10-16.

Fra 1. oktober mandag til lørdag kl. 10-15.

Søndag kl. 12-16

www.holmenskirke.dk

KASTELSKIRKEN

HØJMESSE: Søn- og helligdage kl. 10

Kirken er åben alle dage kl. 9-18

www.kastelskirken.dk

MARMORKIRKEN / FREDERIKS KIRKE

HØJMESSE: Søn- og helligdage kl. 10.30

MUSIKANDAGT: Onsdage kl. 16.30 fra den 2. oktober

Kirken er åben mandag, tirsdag, torsdag og lørdag

kl. 10-17. Onsdag kl. 10-18.30. Fredag og søndag kl. 12-17

Tårnet er åbent for tårnture lørdage og søndage kl. 13 og

kl. 15.

Entré: kr. 25,- / børn kr. 10,-

Tårnturene aflyses i forbindelse med kirkelige handlinger.

www.marmorkirken.dk

Citykirkerne i København


september

og åbningstider

SANKT ANDREAS KIRKE

GUDSTJENESTER: Se hjemmesiden

Kirken er åben efter aftale (Kirkekontoret: 33 37 65 40)

www.sctandreas.dk

SANKT PAULS KIRKE

HØJMESSE: Søn- og helligdage kl. 10.30

AFTENKIRKE: Torsdage kl. 17.45

Morgensang: Fredage kl. 10

Kirken er normalt åben tirsdag til fredag kl. 9-11

www.sanktpauls.dk

SANKT PETRI KIRCHE

GUDSTJENESTE PÅ TYSK: Søn- og helligdage kl. 11

Kirken og gravkapellerne er åbne onsdag til lørdag

kl. 11-15.

Vinterlukket fra den 1. oktober 2013 til og med den

31. marts 2014.

Entré gravkapellerne: kr. 25,- / 20,-

www.sankt-petri.dk

TRINITATIS KIRKE

HØJMESSE: Søn- og helligdage kl. 10.30

NATKIRKE: Tirsdage kl. 20-22.30

ONSDAGSAFTENSANG: Onsdage kl. 16.30

STUDENTERGUDSTJENESTE: Fredage kl. 12.15

Kirken er åben mandag til lørdag kl. 9.30-16.30

www.trinitatiskirke.dk

VOR FRELSERS KIRKE

Højmesse: Søn- og helligdage kl. 10.30

Dåbsgudstjeneste: Den 2. og 3. lørdag i hver

måned kl. 12

Natkirke: Fredage kl. 20-23 i juni. Nadverandagt kl. 21.30

Kirken er åben alle dage kl. 11-15.30

Tårnet er åbent 1. til 15. september:

Mandag-lørdag kl. 10-19.30, søn-/ helligdage kl. 10.30-19.30

Entré: kr. 40,- / gr., stud., 65+ kr. 30,- / børn (8-14 år) kr. 10,-

16. september-15. december:

Mandag-lørdag kl. 10-16, søndage kl. 10.30-16

Entré: kr. 35,- / gr., stud., 65+ kr. 25,- / børn (8-14 år) kr. 5,-

www.vorfrelserskirke.dk

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

HØJMESSE: Søn- og helligdage kl. 10

GUDSTJENESTE: Søndage kl. 17

ALTERGANGSGUDSTJENESTE: Fredage kl. 11

MORGENANDAGT: Mandag til lørdag kl. 8.05

NATKIRKE: Torsdag og fredag kl. 20-24 samt søndag

kl. 19-23

Kirken er åben alle dage kl. 8-17

www.domkirken.dk

5


SEPTEMBER

1. Kastelskirkens Søndagskoncerter

Karsten Gyldendorf, Herlufsholms Kirke, spiller værker af

Mozart, Mendelssohn, Langgaard, Chr. Olsen, Vierne,

Bonnet, Alain og Gyldendorf.

Søndag den 1. september kl. 14

KASTELSKIRKEN

Fri entré

Faste arrangementer i Citykirkerne

Kastelskirkens Søndagskoncerter

Se detaljer om de enkelte koncerter i kalenderteksten.

Søndage i september og oktober

Alle gange kl. 14

KASTELSKIRKEN

Fri entré

2. Sangaften

Velkommen til den første af efterårets fire sangaftener,

hvor koncertsanger Inge Hein leder fællessangen og

kommenterer tekst og musik. Vi synger nyt og gammelt fra

salmebogen og højskolesangbogen, akkompagneret af

organist Lindy Rosborg. Alle er velkomne, og ingen

forudsætninger er nødvendige for at deltage. Mød op og

syng dig glad!

Mandag den 2. september kl. 19

Sankt Andreas Kirke

Fri entré

Faste arrangementer i Citykirkerne

Det snoede spir og byens bedste udsigt

Tag turen op i tårnet på Vor Frelsers Kirke og nyd

Københavns bedste udsigt.

1. september-15. september:

Mandag-lørdag kl. 10-19.30, søndag kl. 10.30-19.30

16. september-15. december:

Mandag-lørdag kl. 10-16, søndag kl. 10.30-16

VOR FRELSERS Kirke

Entré

3. Tirsdagsmøde

Dorthe Pedersen fortæller om diakoni og ensomhed.

Tirsdag den 3. september kl. 14

KASTELSKIRKEN

Fri entré

Faste arrangementer i Citykirkerne

Foto: Marianne Grøndahl

Onsdagsaftensang

Aftensang er en kort liturgisk gudstjeneste med læsninger,

salmer og musik. Der er orgelmusik på det store

orgel fra kl. ca. 16.15 og klokkeringning kl. 16.25.

Nogle onsdage er det studerende fra Det kgl. Danske

Musik konservatorium, der spiller før aftensangen.

Onsdage kl. 16.30

TRINITATIS KIRKE

Citykirkerne i København


Faste arrangementer i Citykirkerne

Klokkekoncerter fra det snoede spir

Klokkekoncerterne høres bedst fra Voldanlægget

eller fra Christianshavns Kanal.

Fredage kl. 15

VOR FRELSERS KIRKE

3. Musikgudstjeneste i Trinitatis

Natkirke

Live folk: Echo Fabrikken + Henry the Rabbit + Grævling.

Præst: Mia Rahr Jacobsen.

Tirsdag den 3. september kl. 20

TRINITATIS KIRKE

5. Kapelkoncert i Holmens Kirke

Kristin Mulders (mezzosopran), Jesenka Balic Zunic

(barokviolin) og Holmens Barokensemble. Kunstnerisk

ledelse: Jakob Lorentzen (begrænsede pladser).

Torsdag den 5. september kl. 21

HOLMENS KIRKE

Fri entré

Faste arrangementer i Citykirkerne

KirkeBio København 2013-2014

Velkommen til sæson 2013-2014 i KirkeBio København.

Nogle af den nye sæsons film kredser om

temaet undergang, men på vidt forskellige måder,

bl.a. ”Melancholia”, ”Offeret”, ”Den enfoldige morder”,

”Gran Torino” og ”Magnolia”, men der er også

planlagt en særlig kortfilmaften og en aften med

stumfilm til levende musik.

Alle film vises mandage i Sankt Jakobs Kirkes Sognegård,

og alle film får en kort introduktion før visningen;

bagefter er der mulighed for at deltage i

fælles spisning og i drøftelse af filmen.

KirkeBio København fungerer som en filmklub, dvs.

man skal være medlem for at se filmene. Det koster

kr. 300,- for hele sæsonen. Fra og med mandag den

19. august kan man indmelde sig og betale kontingent

ved bankoverførsel til reg.nr. 5013, kontonr. 1400603.

Husk at indberette navn, email-adresse og evt. bopælsadresse,

så vi kan se, hvem pengene kommer fra.

Kontakt gerne kordegn Anita Skov Jensen på aje@km.dk

eller telefon 24 26 20 32 (mandag-torsdag kl. 10-13).

Mandag den 9. september: Ved vejs ende (Ingmar

Bergman, 1957, 91 min., s/h). Filmen introduceres af

sognepræst Julie Ragn Jensen, Sundkirken (Metrokirkerne,

Amager).

Mandag den 7. oktober: Gran Torino (Clint Eastwood,

2008, 116 min., farver). Filmen introduceres af sognepræst

Rasmus Nøjgaard.

Mandag den 11. november: Magnolia (Paul Thomas Anderson,

1999, OBS 188 min., farver). Filmen introduceres af

pastor em. Jes Nysten, bestyrelsesmedlem i Kirke og Film

samt INTERFILM, filmanmelder ved Roskilde Stift.

Alle gange kl. 16

Sankt Jakobs Kirkes Sognegård, Østerbrogade 59, Kbh. Ø

Entré: Se ovenfor.

7Fra 1. september til 30. november 2013


september

-

6. Studentergudstjeneste

Semesteråbningsgudstjeneste. Prædikant: Professor,

dr.theol. Tine Reeh.

Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums kirkemusikerkor

deltager under ledelse af lærer i korledelse, Alice Granun.

Fredag den 6. september kl. 12.15

TRINITATIS KIRKE

6. 30 minutters fyraftensmusik

Medvirkende: Jonas Nørgaard (orgel).

Fredag den 6. september kl. 16.30

SANKT PAULS KIRKE

Fri entre

Faste arrangementer i Citykirkerne

Knæfald – til alters med Søren Kierkegaard

Udstilling i domkirkens museum

På Søren Kierkegaards tid var det at gå til alters og

modtage nadveren noget man gjorde sjældent, og som

krævede forberedelse, skrifte og syndsforladelse, så man

opløftet og fri kunne modtage nadveren. I Vor Frue kirke

hedder et af rummene stadig Skriftestolen, for sådan en

skulle hver kirke have. Her mødtes man med sin skriftepræst,

for at høre hans skriftetale og for at modtage

syndsforladelse. Først derefter kunne man gå til alters

og modtage nadverens vin og brød. Gennem de bøger,

der blev ført over altergæsterne, ved man en del om

Kierkegaards færden i Vor Frue kirke og det vil, blandt

andet sammen med hans egne taler i kirken, være

grund fortællingen i udstillingen på museet.

ALTER/GANG, der er et nyt værk, skabt i billeder og lyd af

Morten Søndergaard og Per Bak Jensen, vises sammen

med udstillingen.

Den 6. maj til den 11. november

Mandag-torsdag kl. 11-16

Fredag-søndag kl. 12-16

Lukket lørdage og under kirkelige handlinger

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

8. Kastelskirkens Søndagskoncerter

Birgitte Ewerlöf (sopran) og Lasse Ewerlöf (orgel) opfører

dansk og fransk musik for sang og orgel: N.W. Gade, C.

Nielsen, Langlais, Alain og Bent Lorentzen. Programmet

består af både enkle sange og større gennemkomponerede

værker for sang og orgel, bl.a. fire Kingo-mottetter,

der blev skrevet til Kastelskirkens 300-års jubilæum og er

tilegnet Birgitte og Lasse Ewerlöf. Desuden opføres

orgelmusik fra dansk guldalder af Gade og fransk musik af

Jehan Alain og Jean Langlais. Birgitte Ewerlöf er Kgl.

Operasanger og Lasse Ewerlöf er associate professor i

orgel på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium samt

organist ved Kastelskirken siden 1990.

Søndag den 8. september kl. 14

KASTELSKIRKEN

Fri entré

Citykirkerne i København


-

Faste arrangementer i Citykirkerne

Rundvisninger i kirken og

gravkapellerne

Rundvisningerne giver et spændende overblik over

kirkens og den tyske menigheds historie. I gravkapellerne

stifter man bekendtskab med nogle af

de mest betydningsfulde borgere i enevældens

Danmark.

Rundvisninger for grupper kan bestilles på kirkekontoret,

tlf.: 33 13 38 33 (mandag-torsdag kl. 9-12)

eller pr. mail på kirchenbuero@sankt-petri.dk

SANKT PETRI KIRCHE

Onsdag-lørdag kl. 11-15

Kirken: Fri entré

Gravkapellerne: Kr. 25,-/20,-

Kirken og gravkapellerne er vinterlukkede fra den

1. oktober 2013 til og med den 31. marts 2014.

8. Indvielse af spansk orgel

Professorerne Bine Bryndorf, Hans Davidsson og

Hans Hellsten samt organisterne Jens E. Christensen

og Lars Sømod spiller på et klassisk, spansk orgel,

der er udlånt af orgelbyggeren Joaquin Lois. Reception

i samarbejde med Den Spanske Ambassade.

Søndag den 8. september kl. 15

VOR FRELSERS KIRKE

Fri entré

Faste arrangementer i Citykirkerne

Morgensang

Fredage kl. 10-10.30

SANKT PAULS KIRKE

8. Koncert med ny og gammel musik

Klopstock i København

Ensemble Horizonte og Projektkor Sankt Petri synger

værker af Schubert, Bach, Graun, Redel, Holliger,

Keller, Trojahn og Mittmann under ledelse af Peter

Mittmann og Mark Baumann.

Søndag den 8. september kl. 17

SANKT PETRI KIRKE

Fri entré

Fra 1. september til 30. november 2013

9. In That Time

Ars Nova Copenhagen synger under ledelse af Paul Hillier

korværker af Gombert, Monteverdi, Henze og Bent Sørensen.

Mandag den 9. september kl. 19.30

GARNISONSKIRKEN

Entré: Kr. 120,- / stud. 50,- + gebyr. BilletNet 7015 6565/

www.billetnet.dk samt ved indgangen.

10. Musikgudstjeneste i Trinitatis Natkirke

Live dansksproget musik: Caspian + Bjergtaget + Melodio.

Præst: Mia Rahr Jacobsen.

Tirsdag den 10. september kl. 20

TRINITATIS KIRKE

9


Faste arrangementer i Citykirkerne

Foredragseftermiddage

Foredragene er en del af serien ”De store personligheder

i det 20. århundrede”, der arrangeres i et samarbejde

mellem Vor Frue Kirke og Trinitatis Kirke.

Der betales kr. 10,- for kaffe og kage.

Torsdag den 12. september: Theodor Jørgensen om

K.E. Skydsgaard

Torsdag den 10. oktober: Thorkild Grosbøll om Leif Grane

Torsdag den 14. november: Niels Grønkjær om P.G Lindhardt

Alle gange kl. 14.30-16.30

TRINITATIS SOGNEHUS

Fri entré

12. Foredrag om K.E. Skydsgaard

Theodor Jørgensen om K.E. Skydsgaard, der var dansk

teolog, præst og professor i dogmatik ved Københavns

Universitet (1942-72). Med udgangspunkt i dialektisk

teologi (Karl Barth m.fl.) og efter indgående studier i fransk

modernisme og nythomisme, der resulterede i den

banebrydende disputats Metafysik og Tro (1937), modnedes

hans overbevisning om læresamtalen som instrument

for tilnærmelsen mellem de adskilte kirker. Skydsgaard var

Det Lutherske Verdensforbunds observatør ved 2. Vatikankoncil

(1962-65) og bidrog siden væsentligt til dialogen

mellem lutherdom og katolicisme. Del af foredragsrækken

”De store personligheder i det 20. århundrede”, som

arran geres i samarbejde med Vor Frue Kirke.

Torsdag den 12. september kl. 14.30-16.30

TRINITATIS SOGNEHUS

Fri entré

12. Godnathistorier for børn og voksne

Vi begynder med fællesspisning. Maden er børnevenlig.

Kl. 18.45-19.30: Godnathistorie, sang og aftenbøn under

stjernehimlen i kirken. Hele familien er velkommen til at

være med, og tilmelding er ikke nødvendig.

Torsdag den 12. september kl. 18

SANKT PAULS KIRKE

Måltidet: Kr. 15,-. Børn under 6 år gratis.

13. Studentergudstjeneste

Prædikant: Louise H.M. Kristiansen.

Fredag den 13. september kl. 12.15

TRINITATIS KIRKE

Faste arrangementer i Citykirkerne

Børn i Sankt Petri Kirche

Én gang om måneden starter børnene sammen med de

voksne gudstjenesten i kirken. Efter den 1. lektie går

børnene til deres egen gudstjeneste, og efter gudstjenesten

mødes alle igen til kirkekaffe i Christian V. Sal,

hvor der er saft og småkager til børnene.

Søndag den 15. september (Kigo og 10plus)

Søndag den 6. september (Familiengudtjeneste)

Lørdag den 2. november (KinderKirchenTag)

Søndag den 3. november (Familiengudstjeneste)

Alle dage kl. 11

SANKT PETRI KIRCHE

Citykirkerne i København


september

13. 30 minutters fyraftensmusik

Medvirkende: Michaël Lind (tenor) og Michael Due

(orgel).

Fredag den 13. september kl. 16.30

SANKT PAULS KIRKE

Fri entre

Faste arrangementer i Citykirkerne

Orgelvespere

Ved orgelvesperne én gang om måneden spilles der

25 minutters orgelmusik i forbindelse med vesperliturgien.

Omdrejningspunktet for vesperne er at

lytte til Guds ord og musikken samt sang og bøn i et

fællesskab. Der uddeles ikke sakramenter (dåb og

nadver) under vespergudstjenesterne.

Onsdag den 18. september

Onsdag den 9. oktober

Onsdag den 20. november

Alle dage kl. 17

SANKT PETRI KIRCHE

15. Kastelskirkens Søndagskoncerter

Orgelkoncert med Gwyn Hodgson, Skt. Johannes

Kirke, Århus, der spiller engelsk og fransk orgelmusik

af César Franck (Grand Pièce Symphonique),

Basil Harwood, Alain, Vaughan Williams og Mathias.

Søndag den 15. september kl. 14

KASTELSKIRKEN

Fri entré

16. Kirkevandring

Underviser: Flemming Oluf Jerk. Vi starter ved Den Herre

Zebaots Kirke – Garnisons Kirkes officielle navn. Den

er opført som kirke for Københavns garnison omkring

1700 og blev senere også Amalienborgs sognekirke.

Vi fort sætter herfra til Holmens Kirke, der som den eneste

af Københavns kirker undgik de skæbnesvangre

ildsvåder 1728 og 1795 og derfor har bevaret sit pragtfulde

inventar i bruskbarok.

Tilmelding på www.kultunaut.dk

Mandag den 16. september kl. 10

GARNISONSKIRKEN

Entré: Kr. 145,-

Faste arrangementer i Citykirkerne

Sang- og musikeftermiddage

Sang- og musikeftermiddage ved organist Hans Westenholz.

Vi synger efter Højskolesangbogen, og alle er

velkomne!

Tirsdag den 17. september

Tirsdag den 15. oktober

Tirsdag den 19. november

Alle dage kl. 14-15.30

GARNISONS KIRKES MENIGHEDSHUS

Fri entré

11Fra 1. september til 30. november 2013


Faste arrangementer i Citykirkerne

Natkirken i VOR FRUE KIRKE

– KØBENHAVNS DOMKIRKE

For ro, andagt og eftertanke.

I Natkirken er der mulighed for at tænde et lys, skrive

en takkebøn, skælde ud på Gud i klagebøn.

Torsdag er Nadveraften:

Kl. 22.00 Nadverandagt og prædiken

Kl. 23.45 Midnatsbøn

Fredag er liturgisk laboratorium:

Musik fra kl. 21 til 23.30

Kl. 23.45 Midnatsbøn

Søndag er Sssshh-aften:

Kl. 20.00 Meditativ andagt

Kl. 22.30 Aftenbøn

1. søndag i måneden: Taizé-andagt

2. søndag i måneden: Meditative lydbade ved sanggruppen

In tune

3. søndag i måneden: Gospel/sang-andagt

4. søndag i måneden: Kl. 20-23 ChillOut Night med

elektronisk musik og kl. 21 og 22 gendigtet bibelhistorie

Evt. 5. søndag i måneden: Som 4. søndag + Relive

Læs mere om de enkelte dages program på Natkirkens

hjemmeside: www.natkirken.dk

Hver torsdag og fredag kl. 20-24. Hver søndag kl. 19-23

Natkirken i HELLIGAANDSKIRKEN

Fredag – andagt hver time!

Kl. 19.00: International Evensong

Kl. 20.00: Vesper

Kl. 21.00: Musikandagt

Kl. 22.00: Lysandagt

Kl. 23.00: Taizéinspireret andagt

Lørdag

Kl. 20.00: International Evensong

Kl. 21.00: Musikandagt

I kirken kan man lytte til musik, skrive en bøn, tænde et

lys eller have en fortrolig samtale med en præst.

Læs mere om de enkelte dages program på:

www.helligaandskirken.dk/natkirken/

www.facebook.com/natkirken

www.youtube.com/helligaandskirken

Hver fredag kl. 19-23.30

Citykirkerne i København


Natkirken i TRINITATIS KIRKE

I Trinitatis Natkirke kommer vi i løbet af aftenens

mange timer igennem alle gudstjenestens elementer

– fx tekstlæsning, prædiken og nadver –

men det foregår på en lidt anden måde, end man

kender fra højmessen.

Vi har som natkirke for unge en forpligtelse til at

åbne dørene for ungdomskultur i alle dens afskygninger

og udtryk. Vi mener, at alle udtryksformer

har deres egen skønhed og validitet, hvis de skabes

med et kunstnerisk sigte. Vi vil derfor skabe

et rum for mangfoldighed – det gælder både musikalsk,

billedligt og poetisk – hvor unge kan møde

kultur og kunst skabt af andre unge. Læs mere og

se programmet på www.trinitatisnatkirke.dk og

www.facebook.com/trinitatisnatkirke.

Kontakt gadepræst Mia Rahr Jacobsen på tlf.:

29 62 90 41, e-mail: mjr@rundetaarn.dk eller den

natkirkeansvarlige, Anna Møller, på tlf.: 61 20 90 98,

e-mail: am@rundetaarn.dk for yderligere information.

Hver tirsdag kl. 20-22.30.

Fra 1. september til 30. november 2013

Natkirken i VOR FRELSERS KIRKE

Hver fredag kan du komme indenfor i mørket i Vor

Frelsers Natkirke på Christianshavn. Aftenerne veksler

mellem musik, oplæsninger og stilhed. Natkirkegængerne

har bl.a. mulighed for at formulere egne

bønner samt for at tænde lys. Nadverandagten er for

alle, der har lyst til at være med. Der serveres udelukkende

alkoholfri vin.

Kl. 20.00: Musik i stilheden

Kl. 21.30: Nadverandagt

Kl. 22.45: Aftenbøn

Kl. 23.00: Natkirken lukker

Alle er velkomne i Natkirken, hvor der også er mulighed

for en samtale med Natkirkens præst.

Læs mere om de enkelte dages program på Natkirkens

hjemmeside: www.vorfrelserskirke.dk/natkirke

Hver fredag kl. 20-23

13


september

17. Musikgudstjeneste i Trinitatis Natkirke

Golden Days: Film med Judith Butler og musik fra Distortion

Girls + Parat Apparat Collective + Cæcilie Overgaard.

Præst: Mia Rahr Jacobsen.

Tirsdag den 17. september kl. 20

TRINITATIS KIRKE

17. Meditation over Det Onde

En reflektiv billedkoncert med Olivier Messiaens

L’Ascension for orgel.

Medvirkende: organist Lars Sømod, skuespiller Lisbeth

Sonne og 3-D videoprojektion af Steen&Hejlesen.

Tirsdag den 17. september kl. 20-20.35

VOR FRELSERS KIRKE

Fri entré

18. Orgelvesper Vlll

Mark Baumann (orgel) og Peter Krogull (liturg).

Onsdag den 18. september kl. 17

SANKT PETRI KIRKE

20. Studentergudstjeneste

Prædikant: Christian Erlandsen.

Fredag den 20. september kl. 12.15

TRINITATIS KIRKE

20. 30 minutters fyraftensmusik

Hundens dag

– En dag hvor hunde er velkomne i kirken sammen med

deres ejer til seriøs orgelmusik ved Michael Due.

Fredag den 20. september kl. 16.30

SANKT PAULS KIRKE

Fri entré

21. Koncert til afslutning af ”Oktoberfest”

Projektchor Sankt Petri, Børnekor Sankt Petri og Percussiongruppe

Sankt Petri Musikskole synger og spiller værker

af Althouse, Naplan og Rutter m.fl. under ledelse af

Christina Junghanns og Mark Baumann.

Lørdag den 21. september kl. 15

SANKT PETRI KIRKE

Fri entré

22. Høstgudstjeneste

Familiegudstjeneste v/Mette Basbøll Høst. Der er udvidet

kirkekaffe i sideskibet.

Søndag den 22. september kl. 10.30

SANKT PAULS KIRKE

Faste arrangementer i Citykirkerne

Musikandagt

Alle hverdage, mandag-fredag kl. 12

Med indledende klokkespil kl. 11.45

HELLIGAANDSKIRKEN

Citykirkerne i København


september

22. Kantategudstjeneste

J.S. Bach – kantate 47 til 17. søndag efter trinitatis

”Wer sich selbst erhöhet” samt uddrag af kantate 148

”Bringet dem Herrn Ehre seines Namens”.

Trinitatis Kirkekor, Barokensemble.

Solister: Camilla Toldi Bugge (sopran), Rikke Lender

(mezzosopran), Rasmus Gravers Knive (tenor), Rasmus

Kure Thomsen (bas) og Juliane Ilgner (orgelsolo).

Organist: Søren Christian Vestergaard. Prædikant:

Niels Henrik Gregersen.

Søndag den 22. september kl. 10.30

TRINITATIS KIRKE

22. Kastelskirkens Søndagskoncerter

Kammerkoncert med guitar i centrum. Ensembler og

solister fra Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums

guitarklasse under ledelse af Jesper Sivebæk spiller

ensembler og soli for og med guitar.

Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums afdeling for

guitar præsenterer sig her med guitaren i alle hånde

typer af ensembler, kammermusikgrupper og som

solister og akkompagnatører. Det er guitarafdelingens

leder, lektor Jesper Sivebæk, der har sammensat

og instrueret det afvekslende og spændende

program. Hvad enten man er guitarentusiast eller

ikke, er dette en enestående mulighed for at høre

klassisk og moderne guitarspil på et højt plan og

i alle mulige konstellationer.

Søndag den 22. september kl. 14

KASTELSKIRKEN

Fri entré

23. Kirkevandring

Underviser: Flemming Oluf Jerk.

Vor Frelsers Kirke er hovedkirken på Christianshavn,

der jo stort set er bygget på opfyldt grund, og som

først i slutningen af 1600-tallet kunne bære den kolossale

barokbygning, der nok er en hel epokes prægtigste

bygningsværk. Kirken, hvis spiralsnoede spir (fra

1747-52) kan ses over hele hovedstaden, er samtidig

et monument over enevældens statsopfattelse, med

betoning af Gud, konge og fædreland som en treenighed.

Herfra fortsætter vi gennem Strandgade med

de ældste Christianshavnerhuse fra Christian IV’s tid

til Christians Kirke, bygget efter hofbygmester Eigtveds

tegninger 1759, den eneste ægte rokokokirke i København.

Et fascinerende interiør med de omløbende,

perlegrå loger, der har bevaret det oprindelige glas i

vinduerne, som kunne lukkes, så man kunne drøfte

præstens prædiken uforstyrret.

Tilmelding på www.kultunaut.dk

Mandag den 23. september kl. 14

VOR FRELSERS KIRKE

Entré: Kr. 145,-

Fra 1. september til 30. november 2013

15


september

24. Barok på landsbykirkeorgler

ved Jacob Friis

Orgelsamlingens syv landsbykirkeorgler er bygget mellem

1890 og 1906. Efter koncerten kan orglernes beses, og der

serveres en forfriskning i festsalen.

Ved koncerten spiller Jacob Friis et program med hovedvægt

på den tidlige nordtyske og italienske barok:

Frescobaldi, Sweelinck, Schildt, Scheidemann, Tunder,

Weekmann, Pachelbel, Speth og afslutte den musikalske

rejse med Bach.

Tirsdag den 24. september kl. 19

SCT. ANDREAS KIRKE

Fri entré

24. K. Olesen Larsens tænkning

– i almindelighed og hans Kierkegaard-læsning i særdeleshed.

Foredrag ved sognepræst, dr.theol. Anders Kingo.

I alt, hvad K. Olesen Larsen beskæftigede sig med, befandt

han sig på hjertedybet. Og dér skrev han ikke om livet,

men dér hørte han et ord til livet, og det er det, han

fortæller videre. ”Teologi er udfoldelsen af det i åbenbaringen

hørte,” siger han et sted. Olesen Larsens beretning

om, hvad han hørte, er væsentlig, fordi han var en eminent

lytter – også når han lyttede til Kierkegaard.

Tirsdag den 24. september kl. 19.30

KASTELSKIRKEN

Fri entré

24. Musikgudstjeneste i Trinitatis Natkirke

Live singer/songwriter: Domestic Demon + Whinona +

Bells & Bones. Præst: Mia Rahr Jacobsen.

Tirsdag den 24. september kl. 20

TRINITATIS KIRKE

26. Sangeftermiddag

Professor i samtidsteologi og frivillig hjælpepræst i

Trinitatis Kirke, Niels Henrik Gregersen, vælger sangene.

Søren Christian Vestergaard akkompagnerer på flygel.

Sangeftermiddagene tilrettelægges i et samarbejde

mellem Vor Frue Kirke og Trinitatis Kirke. Der betales

kr. 10,- for kaffe og kage.

Torsdag den 26. september kl. 14.30-16.30

TRINITATIS SOGNEHUS

Fri entré

Faste arrangementer i Citykirkerne

Sangeftermiddage

En inviteret gæst vælger sangene og organist Søren

Christian Vestergaard akkompagnerer på flygel.

Sangeftermiddagene tilrettelægges i et samarbejde

mellem Vor Frue kirke og Trinitatis kirke.

Der betales kr. 10,- for kaffe og kage.

Torsdag den 26. september: Niels Henrik Gregersen

Torsdag den 24. oktober: Søren Christian Vestergaard

Torsdag den 28. november: Hanne Kuhlmann

Alle gange kl. 14.30-16.30

TRINITATIS SOGNEHUS

Fri entré

Citykirkerne i København


Faste arrangementer i Citykirkerne

september

Orgelmatineer

En halv times orgelmusik på Domkirkens store orgel.

Lørdage i oktober og november

Alle gange kl. 12

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

Fri entré

26. Fyraftenskoncert med Kantoriet

Vor Frelsers Kantori giver en kort koncert med værker

af bl.a. Britten, Verdi og la Cour.

Torsdag den 26. september kl. 17

VOR FRELSERS KIRKE

Fri entré

26. Verdens Undergang

Forfatter Lars Frost (f. 1973) læser og fortæller fra sin

roman ”Skønvirke” og inddrager den netop udkomne

”Kongskilde NS 5100”. Det handler om sygelige træk

i forestillingerne om lykke, i forhold til familie, børn,

karriere og klima m.m.

Torsdag den 26. september kl. 20

TRINITATIS SOGNEHUS

Fri entré

27. Studentergudstjeneste

Prædikant: Anne Christine Benner.

Fredag den 27. september kl. 12.15

TRINITATIS KIRKE

27. 30 minutters fyraftensmusik

– Hundens dag

Medvirkende: Nickie Johansson (sopran) og Michael

Due (orgel).

Fredag den 27. september kl. 16.30

SANKT PAULS KIRKE

Fri entre

28. Vinøs Matiné

Pianisten Mirta Herrera, Rom, professor i klaver

ved Musikkonservatoriet i Rom.

Lørdag den 28. september kl. 14

HELLIGAANDSHUSET, Valkendorfsgade 23, 1. sal

Entré: Kr. 50,- (inkluderer et glas vin)

29. Gudstjeneste ved Carina Wøhlk

Andagt for alle der er berørt af HIV og AIDS.

Søndag den 29. september kl. 13

HELLIGAANDSKIRKEN

29. Kastelskirkens Søndagskoncerter

Den Hollandske Accordeon-Duo TOEAC: Renée Bekkers

og Pieternel Berkers (begge uddannet på Det Kgl.

Danske Musikkonservatorium) fremfører originalværker

og transkriptioner af Gerard Beljon, J.S. Bach,

Chiel Meijering m.fl.

Søndag den 29. september kl. 14

KASTELSKIRKEN

Fri entré

Fra 1. september til 30. november 2013

17


sept-OKTOBER

30. Prædebutkoncert med

Sunniva Lien Olsen

Der fremføres værker af bl.a. Vivaldi, Monteverdi, Roussel,

Saariaho og Tedesco. Medvirkende: Jakob Lorentzen og

Holmens barok ensemble og Linnéa Villén (fløjte).

Mandag den 30. september kl. 19.30

SANKT PAULS KIRKE

Fri entre

1. Kulturvandring i Latinerkvarteret

Vi starter midt i Latinerkvarteret med en rundvisning i

Sankt Petri Kirke, som i mere end 400 år har været

tysksproget. Bagefter skal vi på vandring i latinerkvarteret

sammen med Poul Kragelund, der fortæller om personer,

bygninger og begivenheder. Sankt Petri Kirke nævnes

første gang i 1304, men er sikkert endnu ældre. I 1585 blev

kirken overdraget til den tysksprogede menighed, som der

var fire af i alt. Under Københavns brand 1728 gik meget af

inventaret til grunde, men murene holdt og kirken blev

genopført. Kirkgården og kapellerne rummer grave fra

både tyske og danske slægter, som vi hører om. Bagefter

vandrer vi gennem latinerkvarteret og hører om Kirsten Piil,

Guldhornene, Søren Kierkegaard m.m. og vi ender turen på

Gammel Strand.

Tilmelding nødvendig senest den 23. september via

kirkens hjemmeside eller på tlf.: 46 40 92 28.

Tirsdag den 1. oktober kl. 14-16

SANKT PETRI KIRKE

Entré: Kr. 125,-

1. Musikgudstjeneste i Trinitatis Natkirke

Mix festival: Film af Miriam Kidde + musik. TBA. Præst: Mia

Rahr Jacobsen.

Tirsdag den 1. oktober kl. 20

TRINITATIS KIRKE

Faste arrangementer i Citykirkerne

Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke

Orgelsamlingen blev oprettet i 1998, og rummer nu syv

landsbykirkeorgler på kirkens sidepulpitur. Orglerne blev

bygget og opstillet i de respektive landsbykirker mellem

1890 og 1906, og de har alle været de respektive landsbykirkers

første orgel.

Orgelsamlingen afholder 4-6 gratis arrangementer årligt.

Det kan være orgelkoncerter for et eller flere orgler, eller

samspil mellem orgler og andre instrumenter f.eks.

saxofon, skalmeje, klarinet, jazztrio. Der afholdes også

børnearrangementer, orgeldemonstrationer m.m.

Vi har i kirken fremlagt små informerende hæfter om

orglerne på dansk, tysk, engelsk og fransk. De udleveres

uden beregning. Desuden kan cd’er optaget ved koncerterne

købes billigt. Læs mere om orglerne og orgelsamlingen

på www.orgelsamling.dk

Formanden for orgelsamlingens bestyrelse, André

Palsgård, kan kontaktes på apalsgard@gmail.com eller

tlf.: 20 15 09 85.

SCT. ANDREAS KIRKE

Citykirkerne i København


OKTOBER

2. Debutkoncert

Sunniva Lien Olsen (sopran) fremfører værker af

Dowland, Vivaldi, Roussel, Mellnäs og Duarte.

Medvirkende: Holmens Barokensemble under ledelse

af Jakob Lorentzen.

Onsdag den 2. oktober kl. 17

CHRISTIANS KIRKE

Fri entré

2. Musikgudstjeneste

Ved denne stemningsfulde aftengudstjeneste vil der

i særlig grad være lagt vægt på musik og sang vekslende

med læsninger. Kirken vil være smukt oplyst af

levende lys.

Ungdomskoret ved Kastelskirken og organist Lasse

Ewerlöf medvirker. Liturg: Gyrite Madsen.

Onsdag den 2. oktober kl. 19

KASTELSKIRKEN

Fri entré

3. Maurice Duruflé: Requiem

Samt fire motetter for kor a cappella.

Helligaandskirkens Kantori og Ørjan Horn Johansen

(orgel). Dirigent: Torsten Mariegaard.

Torsdag den 3. oktober kl. 19.30

HELLIGAANDSKIRKEN

Fri entré

3. Kierkegaard og Cohen

Sognepræst dr. theol. Anders Kingo foredrager om

Kierkegaard og Cohen.

Torsdag den 3. oktober kl. 19.30

MARMORKIRKEN

Fri entré

4. Studentergudstjeneste

Prædikant: Jette Amorsen.

Fredag den 4. oktober kl. 12.15

TRINITATIS KIRKE

Fra 1. september til 30. november 2013

4. Koncert med Marinemusikkorps Ostsee

Velgørenhedskoncert med Marinemusikkorps Ostsee

(Tyskland) arrangeret i samarbejde med Den Kgl. Livgarde.

Fredag den 4. oktober kl. 19

HOLMENS KIRKE

Entré: Se kirkens hjemmeside

5. Orgelmatiné

Kristian Krogsøe og David Schmidt fra Århus Domkirke spiller

Stravinskijs ’Le Sacre du printemps’ for firehændigt orgel.

Lørdag den 5. oktober kl. 12

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

Fri entré

19


OKTOBER

5. Fire Fyrtårne i kormusikken

Dirigent: Marcus Creed. DR VokalEnsemblets herrer

fremfører Britten: AMDG, Brahms: Drei Gesänge, op. 42,

Nono: Sará dolce tacere og Poulenc: Messe en sol.

Lørdag den 5. oktober kl. 15

CHRISTIANS KIRKE

Entré: Kr. 85,-/137,-

5. Triumviratet

Program: G.Ph. Telemann: Koncert i F-dur, J.S. Bach:

Cembalokoncert i A-dur, G. Ph. Telemann: Koncert i a-mol

og C.Ph.E. Bach: Triosonate, ”Sanguinius og Melancholicus”.

G. Ph. Telemann: Koncert i B-dur. Concerto Copenhagen.

Lars Ulrik Mortensen – musikalsk ledelse og cembalo.

Lørdag den 5. oktober kl. 16

GARNISONSKIRKEN

Entré: 150

6. Højmesse

Værker af Anton Heiller. Medvirkende: Holmens Kantori

under ledelse af organist og kantor Jakob Lorentzen og

organistassistent Erik Kolind.

Prædikant: Ejgil Bank Olesen.

Søndag den 6. oktober kl. 10

HOLMENS KIRKE

6. Kastelskirkens Søndagskoncerter

Kammerkoncert: ”Horn Pages”, musikerportræt af den

engelske hornist Hugh Pages, der sammen med medlemmer

af Ensemble Midtvest opfører værker af Beethoven,

Brahms og Jean Francaix. Koncerten er bygget op som et

portræt omkring hornet og ensemblets engelske hornist,

Neil Pages.

Søndag den 6. oktober kl. 14

KASTELSKIRKEN

Fri entré

6. ARS NOVA Copenhagen

Ars Nova synger under ledelse af Paul Hillier tidlig musik

med værker, der var i Brahms eget bibliotek, og som vi

ved, han dirigerede samt Brahms egne værker.

Program: Johannes Brahms: Schaffe in mir Gott ein rein

Herz (Op 29, 2). Giovanni Gabrieli (from Brahms‘s library).

Sanctus & Benedictus à12. Palestrina. Improperia. Jo hannes

Brahms. Es ist das Heil uns kommen her (Op. 29, 1).

Johan Eccard. Two motets from Brahms‘s library: Uebers

Gebirg Maria geht. Maria wallt zum Heiligtum. Johannes

Brahms. Op. 62 (selections). Waldesnacht. All meine

Herzgedanken. Dein Herzlein mild. 3 Renaissance German

partsongs from Brahms‘s library: Ludwig Senfl. Ich stuend

an einem Morgen. Heinrich Isaac. Innsbruck ich muss dich

lassen. Ludwig Senfl. Ach Elslein liebes Elslein mein.

Johannes Brahms. Marienlieder Op. 22 (selections).

Søndag den 6. oktober kl. 16

GARNISONSKIRKEN

Entré: Kr. 120,- / Stud. kr. 50,- + gebyr. Billetter kan købes

via www.politikenbillet.dk og ved indgangen.

Citykirkerne i København


OKTOBER

6. Musikgudstjeneste med kantater

af J.S. Bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Widerstehe doch

der Sünde, BWV 54. Der Herr denket an uns, BWV 196.

Ach Gott vom Himmel, sieh darein, BWV 2.

Medvirkende: Alex Potter (contratenor), Jakob Bloch

Jespersen (bas), Peter Spissky (barokviolin), Mark

Baumann (orgel) m.fl. Koncerten bliver støttet af

Den Tyske Ambassade København, Augustinus

Fonden, Oticon Fonden.

Søndag den 6. oktober kl. 17

SANKT PETRI KIRKE

Fri entré

6. Værker af Ligeti og Heiller

Roman Summereder spiller værker af Ligeti og Heiller.

Søndag den 6. oktober kl. 19.30

HELLIGAANDSKIRKEN

Fri entré

7. Sangaften

Velkommen til den anden af efterårets fire sangaftener,

hvor koncertsanger Inge Hein leder fællessangen

og kommenterer tekst og musik. Vi synger nyt og

gammelt fra salmebogen og højskolesangbogen,

akkompagneret af organist Lindy Rosborg. Alle er

velkomne, og ingen forudsætninger er nødvendige

for at deltage. Mød op og syng dig glad!

Mandag den 7. oktober kl. 19

SANKT Andreas Kirke

Fri entré

7. Orgelkoncert

Orgelkoncert med professor Peter Planyavski (Wien).

Værker af bl.a. Anton Heiller og Paul Hindemith.

Mandag den 7. oktober kl. 20

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

Fri entré

8. Musikgudstjeneste i Trinitatis

Natkirke

Live soul: Lea Beck + Zacharias Celinder + Two

Fragments of Home. Præst: Mia Rahr Jacobsen.

Tirsdag den 8. oktober kl. 20

TRINITATIS KIRKE

9. Orgelvesper IX

Mark Baumann (orgel) og Peter Krogull (liturg).

Onsdag den 9. oktober kl. 17

SANKT PETRI KIRKE

9. Nye værker for orgel

Værker af Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums komponiststuderende

opført af organiststuderende.

Onsdag den 9. oktober kl. 17

VOR FRELSERS KIRKE

Fri entré

21Fra 1. september til 30. november 2013


oktober

9. Landemodegudstjeneste

ved biskop Peter Skov-Jakobsen.

Onsdag den 9. oktober kl. 17

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

10. Masterclass

Peter Planyavsky underviser Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums

studerende. Åben for tilhørere.

Torsdag den 10. oktober kl. 9-11.30

KASTELSKIRKEN

Fri entré

10. Middagskoncert

Professor William Porter, Canada, spiller værker af Bach,

Scheidemann og Hindemith på Garnisons Kirkes Carsten

Lund-orgel som led i Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums

Internationale Orgelfestival 2013.

Torsdag den 10. oktober kl. 13

GARNISONSKIRKEN

Fri entré

10. Foredrag om Leif Grane

Thorkild Grosbøll fortæller om Leif Grane. Leif Grane var

professor i Kirke- og Dogmehistorie på Københavns

Universitet (1964-1998) og internationalt anerkendt

Luther- og reformationsforsker. Han er især kendt for sin

kommentar til Den Augsburgske Bekendelse (Confessio

Augustana, 1958).

Foredraget er en del af serien ”De store personligheder i

det 20. århundrede”, der arrangeres i samarbejde med Vor

Frue Kirke.

Torsdag den 10. oktober kl. 14.30-16.30

TRINITATIS SOGNEHUS

Fri entré

10. Kor- og orgelkoncert

Anton Heiller: Vesper og Hugo Distler: Geistliche Konzerte,

op. 17. Medvirkende: Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums

Vokalensemble, Frederik Malmberg, Stockholm,

dirigent Philip Aggesen (orgelsolistklasse) og Berit Barfred

Jensen (sopransolistklasse).

Torsdag den 10. oktober kl. 17

SANKT PETRI KIRKE

Fri entré

10. Afslutningskoncert

Copenhagen International Organ Festival 2013

Organist Hans Fagius samt Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums

Brass under ledelse af Henrik Vagn Christensen

fremfører værker af Bach, Krebs, Vierne, Hindemith og

Planyavsky m.fl.

Torsdag den 10. oktober kl. 19.30

TRINITATIS KIRKE

Fri entré

11. Studentergudstjeneste

Prædikant: Louise Lysholm.

Fredag den 11. oktober kl. 12.15

TRINITATIS KIRKE

Citykirkerne i København


oktober

Kulturnatten i Garnisonskirken

Kirken er åben i tidsrummet 18-23

Kl. 19 og 20: En halv times kammermusik med en

klarinettrio bestående af Søren Birkelund (klarinet),

Merete Westergaard (klaver) og Ulrikke Høst-Madsen

(cello).

Kl. 21: En halv times orgelmusik med organist Angela

Wertenbach, der bl.a. fremfører værker af Rinck.

Kl. 22: En halv times koncert med sang og orgelmusik

fremført af mezzosopran Hanne Struck-

Madsen og organist Hans Westenholz.

Fredag den 11. oktober kl. 18-23

GARNISONSKIRKEN

Entré med Kulturpas

Kulturnat i Holmens Kirke

Igen i år åbner Holmens Kirke dørene på Kulturnatten.

Kl. 18-18.45: Koncert for de mindste med DR Spire-

Koret og DR BørneKoret under ledelse af Susanne

Wendt.

Kl. 18.45-20: Åben kirke.

Kl. 20-20.30: ”Kjærlighedens Gjerninger”. Koncert

med Holmens Vokalensemble. Nyt korværk af Jakob

Lorentzen til tekst af Søren Kierkegaard.

Kl. 20.45-21.30: Åben kirke.

Kl. 21.30-22: ”Kjærlighedens Gjerninger”. Koncert

med Holmens Vokalensemble.

Kl. 22.15-23: Åben kirke.

Kl. 23-23.45: Natgudstjeneste. Tema: Søren Kierkegaard.

Medvirkende: Holmens provst Ejgil Bank

Olesen og Holmens Vokalensemble under ledelse af

organist og kantor Jakob Lorentzen. Ved orglet:

organistassistent Erik Kolind.

Kl. 00-00.45: Natkoncert med Sofie Elkjær Jensen m.fl.

Kl. 00.45 kirken lukkes.

Fredag den 11. oktober kl. 18-00.45

HOLMENS KIRKE

Entré med Kulturpas

Fra 1. september til 30. november 2013

Kulturnatten i Trinitatis Kirke

Kl. 18-20.30: Familie- og børnearrangement i kirken. Kom

igennem kirkerummet og dets historie med leg, spil og

historie fra post til post.

Kl. 21.30, 22 og 22.30: Trinitatis Kantori dirigeret af Søren

Christian Vestergaard fremfører værker af Johann Ludwig

Bach, Johann Christoph Bach og Arvo Pärt.

Kl. 23.30: Midnatsandagt i natkirken ved Mia Rahr Jacobsen.

Live musik: ”Rest in Beats”.

Fredag den 11. oktober kl. 18-24

TRINITATIS KIRKE

Entré med Kulturpas

Kulturnatten i Vor Frelsers Kirke

Kirken og tårnet er åbent hele aftenen. Kirken vil være badet

i lys og lyd, og fra tårnets top er der udsigt over hele byen.

Fredag den 11. oktober kl. 18-24

VOR FRELSERS KIRKE

Entré med Kulturpas

23


oktober

Kulturnat i Kastelskirken

Kirken er åben hele aftenen og oplyst med levende lys.

Kl. 19: Aftensang: Læsninger til natten veksler med

aftensalmer, orgelmusik og solosang ved Jane Bertelsen

(alt). Musik af Antonín Dvořák. Lasse Ewerlöf (orgel) og

Gyrite Madsen (liturg).

Kl. 22: Natkoncert med trioen Anna Egholm (violin), Igor

Egholm (cello) og Dmitri Egholm (orgel). Musik af Bach,

Corelli og Rameau. De tre søskende har i deres unge alder

allerede gjort karriere på hver deres instrument. Anna har

vundet både guldmedalje og ærespriser i forskellige

konkurrencer, Igor det samme et par år senere, og han blev

desuden landskendt i sidste års TV-julekalender. Endelig

har storebroderen Dmitri netop afsluttet kandidatuddannelsen

på konservatoriet med højeste karakter og fortsætter

i solistklassen.

Fredag den 11. oktober kl. 19-24

KASTELSKIRKEN

Fri entré

Kulturnat i Sankt Andreas Kirke

Koncert med børn fra Det Danske Suzukiinstitut.

Ved koncerten vil man kunne høre Det Danske Suzukiinstituts

Kammerorkester fremføre bl.a. Elgars strygerserenade

i e-mol op. 20 med Erik Jakobsson som dirigent og børn

helt ned til tre år spille sammen i større og mindre

grupper, ligesom der vil være solistiske præstationer.

Fredag den 11. oktober kl. 19

SANKT ANDREAS KIRKE

Entré med Kulturpas

Kulturnat i Sankt Petri Kirke

Kl. 19: Kammerkor Fontana d’Israel fra Hamburg fremfører

motetter af Jan Pieterszoon Sweelinck, Johann Hermann

Schein og Heinrich Schütz. Ledelse Isolde Kittel-Zerer

Kl. 20 og 21: Hamlet’s Tears.

Theatre of Voices fremfører værker af Gudmundsen-Holmgreen,

William Bryd og John Dowland m. fl. Materiale fra

Shakespeare og Henry VIII’s Songbook.

Theatre of Voices: Else Torp, Signe Asmussen, Chris

Watson, Adam Riis, Jakob Bloch Jespersen.

Dirigent: Paul Hillier

Kl. 22: Exsultate Jubilate.

Theatre of Voices’ 3. koncert byder på Mozarts Exsultate

Jubilate.

Theatre of Voices: Else Torp (sopran), Sabine Bret -

s chneider (violin), Richard Krug (cello) og Mark Baumann

(organ).

Kl. 23.45: Økumenisk natandagt i stearinlysenes skær med

orgelimprovisationer og salmesang. Mark Baumann (orgel)

og Peter Krogull (liturg).

Fredag den 11. oktober kl. 19-24

SANKT PETRI KIRKE

Entré med Kulturpas

Citykirkerne i København


oktober

Kulturnatten i Trinitatis Kirke

Kl. 21.30, 22 og 22.30: Trinitatis Kantori dirigeret af

Søren Christian Vestergaard fremfører værker af

Johann Ludwig Bach, Johann Christoph Bach og

Arvo Pärt.

Fredag den 11. oktober kl. 19-24

TRINITATIS KIRKE

Entré med Kulturpas

Kulturnatten i Vor Frue Kirke

med bl.a. Københavns Drengekor

Kl. 19.30: Dørene åbnes.

Kl. 20 og 21: Liturgisk aftensang. Hymner i natten.

Årets kulturnatkoncerter byder på et fuldt besat Københavns

Drengekor med Maria Hymner og Davids

Salmer fra Frankrig og Italien: Giuseppe Verdi: Ave

Maria. Francis Poulenc: Salve Regina. César Franck:

Psalme 150 for kor og orgel.

Københavns Drengekor / Det Kgl. Kantori dirigeret

af Ebbe Munk, Hanne Kuhlmann (orgel) og Jesper

Stange (liturg).

Kl. 21.45-23.15: Knæklys og Kierkegaard

Med flere tusinde knæklys og et helt kirkegulv, skulle

der være rig mulighed for at frigøre den indre filosof

og den gemte poet.

Kl. 23.30: Kulturnatsgudstjeneste. Kantoriets kvinder

synger, Hanne Kuhlmann (orgel) og Jesper Stange

(prædikant).

Fredag den 11. oktober kl. 20-24

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

12. Orgelmatiné

Jørgen Ellegård Frederiksen, Bagsværd Kirke, spiller

værker af Gigout, Matthison-Hansen, Lindberg og

Nibelle.

Lørdag den 12. oktober kl. 12

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

Fri entré

13. Kastelskirkens Søndagskoncerter

Dania Brass Ensemble, Angelica Asp (sang) og Mogens

Andresen (ledelse) fremfører værker af Claudio Mondeverdi,

Victor Ewald, Antonín Dvořák, Dennis Andersen og Carla

Bley. Dania Brass Ensemble har en helt ny instrumentsammensætning,

der består af syv messingblæsere og to

percussionister.

Søndag den 13. oktober kl. 14

KASTELSKIRKEN

Fri entré

Faste arrangementer i Citykirkerne

Gudstjeneste på tysk

Der er som regel kirkekaffe efter gudstjenesten i Chri stian V.

Salen. Her er en ideel mulighed at møde og hygge med (nye)

venner og bekendte og samtidigt pleje det tyske sprog.

For yderligere information se www.sankt-petri.dk

Søn- og helligdage kl. 11

SANKT PETRI KIRCHE

25Fra 1. september til 30. november 2013


Foto: Peter Skov Friis

oktober

19. Orgelmatiné

Krisztina Vas Nørbæk, Messiaskirken, Charlottenlund,

spiller en halv times program på Vor Frue Kirkes store

orgel.

Lørdag den 19. oktober kl. 12

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

Fri entré

20. Orgelmusikgudstjeneste

Orgelmusik af J.S. Bach samt Franz Liszt’s ”Weinen,

Klagen, Sorgen, Zagen”. Trinitatis Kirkekor. Organist:

Søren Christian Vestergaard. Prædikant: Kirsten Sandholt.

Søndag den 20. oktober kl. 10.30

Trinitatis kirke

20. Kastelskirkens Søndagskoncerter

Tværfløjten i centrum

Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums Fløjteensemble

under ledelse af Henrik Svitzer fremfører værker af

Fresco baldi, J.S. Bach (Das Musikalisches Opfer) og

Kuhlau. Programmet belyser tværfløjten i forskellige

sammenhænge, solistisk, kammermusikalsk og som

ensembleinstrument.

Søndag den 20. oktober kl. 14

KASTELSKIRKEN

Fri entré

20. Cello og orgel musik

Der spilles værker af bl.a. Händel, Buxtehude og

C. Saint-Saëns. Medvirkende: Andreas Restorff (cello)

og Michael Due (orgel).

Søndag den 20. oktober kl. 16

SANKT PAULS KIRKE

Fri entré

22. Musikgudstjeneste i Trinitatis Natkirke

Live singer/songwriter: Anna Sne + Olivia Kvanner + Jonas

Ody. Præst: Mia Rahr Jacobsen.

Tirsdag den 22. oktober kl. 20

TRINITATIS KIRKE

Citykirkerne i København


oktober

23. Onsdagskoncert

Studerende fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

spiller Antonín Dvořák: Serenade op. 44 og

Brahms: Violinsonate i G-dur. Blæserensemble

under ledelse af Iain McLarty samt Peter Andreas

Nielsen (violin) og Simon Møller Jensen (klaver).

Onsdag den 23. oktober kl. 17-17.45

CHRISTIANS KIRKE

Fri entré

24. Sangeftermiddag med

Søren Christian Vestergaard

Dagens sange er valgt af Trinitatis Kirkes organist og

faste akkompagnatør ved sangeftermiddagene efter

indsendte ønsker fra deltagerne. Man er velkommen

til at indsende ønsker til Søren Christian Vestergaard

på scv@runde taarn.dk. Sangeftermiddagene tilrettelægges

i et samarbejde mellem Vor Frue kirke og

Trinitatis Kirke.

Der betales kr. 10,- for kaffe og kage.

Torsdag den 24. oktober kl. 14.30-16.30

TRINITATIS SOGNEHUS

Fri entré

Faste arrangementer i Citykirkerne

Morgenandagt

I Københavns Domkirke indledes dagen med en lille

halv times morgenandagt. Morgenandagten kan

høres på DR K, DAB-radio og via DR’s hjemmeside.

Mandag til lørdag kl. 8.05

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

24. Godnathistorier for børn og voksne

Vi begynder med fællesspisning. Maden er børnevenlig.

Kl. 18.45-19.30: Godnathistorie, sang og aftenbøn

under stjernehimlen i kirken. Hele familien er velkommen

til at være med, og tilmelding er ikke nødvendig.

Torsdag den 24. oktober kl. 18

SANKT PAULS KIRKE

Måltidet: Kr. 15,-. Børn under 6 år gratis.

Fra 1. september til 30. november 2013

25. Studentergudstjeneste

Prædikant: Thomas Samuelsen.

Fredag den 25. oktober kl. 12.15

TRINITATIS KIRKE

25. Trinitatis Kirkes Fredagskoncerter

Trinitatis Barokensemble og Bine Bryndorf (orgel) frem fører

orgelkoncerter af Händel og C.Ph.E. Bach.

Fredag den 25. oktober kl. 16.30

TRINITATIS KIRKE

Fri entré

27


Faste arrangementer i Citykirkerne

Trinitatis Kirkes Fredagskoncerter

Fredag den 25. oktober kl. 16.30

Fredag den 1., 8. og 22. november

Alle gange kl. 16.30

TRINITATIS KIRKE

Fri entré

26. Orgelmatiné

Steen Huttunen, (tenor) og Jens Rademacher, (tenor)

(begge fra Vor Frue Kirkes Kantori) opfører sammen med

organist Morten Bech værker af bl.a. Benjamin Britten.

Lørdag den 26. oktober kl. 12

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

Fri entré

27. Kastellets fødselsdag

Gudstjeneste.

Traditionen tro fejres Kastellets fødselsdag på festlig vis.

Der er koncerter både på Kirkepladsen og i Kastelskirken.

Se nærmere på Kastellets og Kastelskirkens hjemmeside.

Søndag den 27. oktober kl. 10

KASTELSKIRKEN

27. Musikgudstjeneste

Instrumentalmusik af Händel og C.Ph.E. Bach fremføres af

Trinitatis Kirkekor og Barokensemble samt organist Bine

Bryndorf. Prædikant: Kirsten Sandholt.

Søndag den 27. oktober kl. 10.30

TRINITATIS KIRKE

27. Familiegudstjeneste og græskarudskæring

Familiegudstjeneste v/Mette Basbøll Høst.

Søndag den 27. oktober kl. 10.30

SANKT PAULS KIRKE

27. Musikgudstjeneste VI

Med Schweriner Vokalensemble, der fremfører værker af

Mancinus, Messiaen og Domke under ledelse af Christian

Domke. Mark Baumann (orgel) og Peter Krogull (præst).

Søndag den 27. oktober kl. 11

SANKT PETRI KIRKE

27. Katrine Immerkjær Kristiansens

debutkoncert

Den unge organist spiller et program med værker

af Reger, Bach, Alain, Duruflé, Kee og Wammes.

Søndag den 27. oktober kl. 15

VOR FRELSERS KIRKE

Fri entré

29. Sneklokker

DR VokalEnsemblet fremfører Bach: Komm, Jesu,

komm, værker af Bent Sørensen samt Bach: Singet

dem Hernn. Dirigent: Grete Pedersen.

Tirsdag den 29. oktober kl. 19.30

CHRISTIANS KIRKE

Entré: Kr. 85,-/137,-

Citykirkerne i København


oktober

29. Musikgudstjeneste i Trinitatis

Natkirke

Live musik TBA. Præst: Mia Rahr Jacobsen.

Tirsdag den 29. oktober kl. 20

TRINITATIS KIRKE

30. Onsdagsaftensang

Ved Stefan Lamhauge Hansen.

En kort liturgisk gudstjeneste med læsninger, salmer

og musik. Der er orgelmusik på det store orgel fra

kl. ca. 16.15 ved orgelstuderende fra musikkonservatoriet

og klokke ringning kl. 16.25. Efter aftensangen

holder Stefan Lamhauge Hansen et kort oplæg om

Johannes Ewald og Brorson.

En sammenligning af digtene ”O, du min Immanuel”

og ”Følelser ved den hellige nadver”.

Onsdag den 30. oktober kl. 16.30

TRINITATIS KIRKE

30. Brahms’ Ein Deutsches Requiem

Københavns Kantatekor og -orkester fremfører Brahms’

Ein deutsches Requiem. Medvirkende solister: Sine

Bundgaard (sopran) og Daniel Hällström (baryton).

Dirigent: Torben H.S. Svendsen.

Onsdag den 30. oktober kl. 20

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

Entré: Kr. 190,-

30. Bach og Pärt til Allehelgen

Trinitatis Kantori og Barokensemble med solister:

Kristin Mulders (mezzosopran), Christian Damsgaard

(tenor) og Rasmus Kure Thomsen (bas). Bine

Bryndorf (orgel) og Søren Christian Vestergaard

(dirigent).

Program: Johann Sebastian Bach: Kantate 12

”Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen” og kantate 104

”Du Hirte Israel, höre”. Motetter af Johan Ludwig

Bach, Johann Christoph Bach. Kormusik af Arvo Pärt.

Denne koncert ligger i forlængelse af koncertserien

”Bach i Trinitatis”, hvor Bachs store værker og kantater

gennem flere år er blevet opført i Trinitatis kirke.

Onsdag den 30. oktober kl. 20-22

TRINITATIS KIRKE

Entré: Kr. 100,- i Rundetaarns Billetluge eller e-billetter via

kirkens hjemmeside (fra den 1. september)

Fra 1. september til 30. november 2013

31. En halv times musik på Lois-orglet

Studerende fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium spiller

på kirkens spanske barok-orgel.

Torsdag den 31. oktober kl. 17

VOR FRELSERS KIRKE

Fri entré

Faste arrangementer i Citykirkerne

Musikgudstjenester

Søndag den 27. oktober

Søndag den 24. november

Begge gange kl. 11

SANKT PETRI KIRKE

29


okt-november

31. ’Gammelt og nyt’

Michala Petri (blokfløjte) og Mahan Esfahani (cembalo) har

valgt at sætte den gamle musik op imod den nyskrevne

musik, og på programmet præsenteres værker fra barokken

af bl.a. Bach, Corelli og Telemann og nyere værker af

Vagn Holmboe og Axel Borup-Jørgensen.

Torsdag den 31. oktober kl. 20

GARNISONSKIRKEN

Entré: Kr. 100,- ved indgangen.

1. Studentergudstjeneste

Prædikant: Karen Giødesen.

Fredag den 1. november kl. 12.15

TRINITATIS KIRKE

1. Trinitatis Kirkes Fredagskoncerter

Nordtyske Barokkantater af Buxthude, Bruhns, Förster

m.fl. fremføres af Trinitatis-ensemblet samt Bine Bryndorf

og Søren Christian Vestergaard (orgel).

Fredag den 1. november kl. 16.30

TRINITATIS KIRKE

Fri entré

2. Orgelmatiné

Henrik Schrøder, Gurre og Tikøb Kirker, spiller en halv

times program på Vor Frue Kirkes store orgel.

Lørdag den 2. november kl. 12

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

Fri entré

2. Allehelgenskoncert

Kammerkoret Petri Sangare, Malmø, under ledelse

af dirigent Alexander Einarsson.

Lørdag den 2. november kl. 15

HOLMENS KIRKE

Fri entré

Faste arrangementer i Citykirkerne

Sang & kor i Natkirken

Der er Taizésang og -andagt den 1. søndag i måneden.

Kl. 19-20 omkring dåbsenglen i kirken kan man lære at

synge de særlige meditative sange, og kl. 20 holdes der

taizé-andagt. Sangene kan desuden indøves torsdagen

inden kl. 19.30-21 i Rotunden (kirkens bagende med indgang

fra Fiolstræde). Der er ikke tilmelding.

Sangleder: Elisabeth Ørsnes Gadegaard, tlf.: 22 95 19 70/

e-mail: e_orsnes@yahoo.dk

Der er Gospel/sang og andagt den 3. søndag i måneden.

Kl. 19-20 omkring dåbsenglen i kirken indøves en gospel,

en salme og en popsang, som derefter indgår i andagten

kl. 20. Sangene indøves desuden torsdagen inden kl.

20-21 i Rotunden (kirkens bagende, indgang fra

Fiolstræde). Der er ikke tilmelding.

Sangleder: Iben Vestergård, tlf.: 22 46 42 83 /

e-mail: ibenvestergaard@pbhome.dk

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

Citykirkerne i København


november

2. Alle Helgens Vesper

Københavns Drengekor / Det Kgl. Kantori dirigeret af

Ebbe Munk. Liturg: Jesper Stange.

Lørdag den 2. november kl. 19

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

Faste arrangementer i Citykirkerne

Den Sorte Gryde

Vor Frue Sogns værested i en høj kælder i Nansensgade

20 henvender sig primært til storbyens hjemløse

og øvrige socialt ringest stillede. På alle hverdage

serveres her et varmt, ernæringsrigtigt måltid

i hygge lige omgivelser. Maden er gratis, og alle,

der har behov for et styrkende måltid og det sociale

samvær i ”Gryden”, er meget velkomne. Den Sorte

Gryde holder åbent alle hverdage året rundt kl. 11-14,

med undtagelse af juli måned, og bespiser i øjeblikket

gennemsnitligt 60 til 70 personer hver dag.

3. Kantategudstjeneste

Kantater til Allehelgens Dag af nordtyske barokkomponister

fremføres af Trinitatis Kirkekor og

Barokensemble samt Bine Bryndorf og Søren Christian

Vestergaard (orgel). Prædikant: Kirsten Sandholt.

Søndag den 3. november kl. 10.30

TRINITATIS KIRKE

3. Fødselsdagskoncert med professor

Grethe Krogh

Elefantorglet og en stor kunstner diverterer med værker

af bl.a. Buxtehude, Mendelssohn og Fuzzy.

Søndag den 3. november kl. 15

VOR FRELSERS KIRKE

Fri entré

3. Allehelgens gudstjeneste

På Allehelgens dag er det en tradition, at vi mindes vore

døde. Vi mindes særligt dem, vi har mistet i det forgangne år.

Det sker ved at læse navnene op på dem, der er blevet

begravet eller bisat fra kirken eller ved én af kirkens præster.

I gudstjenesten vil der også blive lagt særlig vægt på

musikken, som en del af det at mindes. Og kirken vil være

smukt oplyst af levende lys.

Søndag den 3. november kl. 16.30 (Bemærk tidspunktet)

KASTELSKIRKEN

31Fra 1. september til 30. november 2013


november

3. Richard Strauss’ obokoncert og

Mozarts Requiem

Akademisk Orkester og Kor og solister: Sanne Damore

(obo), Signe Sneh Schreiber (sopran), Johanne Thisted

Højlund (alt), Ole Morten Velde (tenor) og Simon Duus

(bas). Dirigent: Nenia Zenana.

Søndag den 3. november kl. 20

HELLIGAANDSKIRKEN

Entré: Kr. 150,- / stud. og u.26 år kr. 100,- på www.akor.dk

samt ved indgangen fra kl. 19.30.

Faste arrangementer i Citykirkerne

Nadverandagt

Gudstjeneste midt i arbejdstiden!

Hver torsdag kl. 12.30

CHRISTIANS KIRKE

3. Det Store Mysterium

Studier i rødt. Allehelgenskoncert med Mogens Dahl

Kammerkor. Dirigent: Mogens Dahl. Organist: Søren

Johannsen.

Program: Henryk M. Gorecki (1933 – 2010): ”Totus Tuus”,

”Three Lullabies” og “Amen”. Francis Poulenc (1899 – 1963):

”O Magnum Mysterium”. Morten Lauridsen (1943 – ):

”O Magnum Mysterium”. Olivier Messiaen (1908 – 92):

”Le Banquet Célèste”, for orgel og “O Sacrum Convivium”.

Ola Gjeillo (1978 – ): ”Tota Pulchra Es”.

Søndag den 3. november kl. 22, dørene åbnes kl. 21.

CHRISTIANS KIRKE

Entré

Faste arrangementer i Citykirkerne

International Evensong

– Every Friday at 7pm

– Ecumenical

– In English and Latin

In the church you can enjoy music, write a prayer or light a

candle.

Friday

7 pm: International Evensong

8 pm: Vespers

9 pm: Music In The Twilight Hour

10 pm: A Ceremony Of Candles

11 pm: Hymns And Prayers From Taizé

Saturday

8 pm: International Evensong

9 pm: Music In The Twilight Hour

THE CHURCH OF THE HOLY SPIRIT – HELLIGAANDS KIRKEN

www.helligaandskirken.dk/natkirken/ and

www.facebook.com/natkirken and

www.youtube.com/helligaands kirken

Citykirkerne i København


november

4. Sangaften

Velkommen til den tredje af efterårets fire sangaftener,

hvor koncertsanger Inge Hein leder fællessangen og

kommenterer tekst og musik. Vi synger nyt og gammelt

fra salmebogen og højskolesangbogen, akkompagneret

af organist Lindy Rosborg. Alle er velkomne, og

ingen forudsætninger er nødvendige for at deltage.

Mød op og syng dig glad!

Mandag den 4. november kl. 19

Sankt Andreas Kirke

Fri entré

5. Musikgudstjeneste i Trinitatis

Natkirke

Live semi-elektronisk musik: Stuck Together Pieces

+ And The Blind Eye Creates + TBA. Præst: Mia Rahr

Jacobsen.

Tirsdag den 5. november kl. 20

TRINITATIS KIRKE

Faste arrangementer i Citykirkerne

Musikandagt

Tre orgelstykker, bibellæsning, bøn og velsignelse.

Varighed ca. 20 min.

Hver onsdag kl. 16.30 fra den 2. oktober

Frederiks Kirke/ Marmorkirken

6. Quartetto di Cremona

På aftenens program står der strygekvartetter af

Boccherini, Verdi og Beethoven (op. 131).

Arrangeret af Kammermusikforeningen af 1911.

Onsdag den 6. november kl. 19.30

GARNISONSKIRKEN

Entré: Kr. 130,-

7. Det fjendeløse Danmark

Ved lektor, dr. phil. Hans Hauge. Nationalstaten bygger

på to søjler: Folk og fjende. Har vi en fælles fjende,

lever vi i tryghed, men forsvinder fjenden, begynder

den metaforiske borgerkrig: Kulturkampen, hedder

den. Om vores billede af Danmark og kampen om at

definere det.

Torsdag den 7. november kl. 20

TRINITATIS SOGNEHUS

Fri entré

8. Trinitatis Kirkes Fredagskoncerter

Solistklassestuderende Erik Kolind (orgel) fra Det Kgl.

Danske Musikkonservatorium og Clara Cecilie Thomsen

(sopran) fremfører værker af A. Heiller m.fl.

Fredag den 8. november kl. 16.30

TRINITATIS KIRKE

Fri entré

33Fra 1. september til 30. november 2013


november

8. Requiem – fransk kormusik

til Alle Helgen

Københavns Drengekor / Det Kgl. Kantori, Hanne Kuhmann

(orgel) og dirigent Ebbe Munk. Program: Maurice Duruflé:

4 motetter over gregorianske temaer. Requiem for soli, kor,

cello og orgel. Francis Poulenc: Salve Regina.

Billetter via BILLETnet www. billetnet.dk / 7015 6565

Fredag den 8. november kl. 20

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

Entré: Kr. 120,- + gebyr. BilletNet 7015 6565/www.billetnet.dk

9. Københavns Museum graver Metro

Projektleder på Metroprojektet, Lene Høst-Madsen,

fortæller om de mange nye og væsentlige resultater af

undersøgelserne, der er med til at skrive Københavns

historie om. Der er tale om en ny metrocirkelring med i alt

18 stationer, der skal binde byen sammen. Metroen skal

stå færdig i 2018; men inden skal de største arkæologiske

undersøgelser i Danmark nogensinde udføres. Københavns

Museum har sammen med Metroselskabet planlagt

dette arbejde siden 2006, og i slutningen af 2009 gik

udgravningsarbejdet i gang.

Lørdag den 9. november kl. 10

KASTELSKIRKEN

Fri entré

9. Orgelmatiné

Susannah Carlsson, Hellig Kors Kirke, spiller værker af

bl.a. César Franck og Louis Vierne.

Lørdag den 9. november kl. 12

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

Fri entré

10. Lille MUKO-veteranerne

Koret synger Alle Helgens Musik af Schütz, Mendelssohn

og Britten under ledelse af Jesper Grove Jørgensen.

Søndag den 10. november kl. 15

VOR FRELSERS KIRKE

Fri entré

10. Korkoncert

Med Maurice Duruflés Requiem op. 9, Quatre motets sur

des thèmes grégoriens og Louis Viernes Messe solennelle

op. 16. fremført af Kantorei Sankt Petri under ledelse Mark

Baumann.

Søndag den 10. november kl. 17

SANKT PETRI KIRKE

Entré: Kr. 100,-

Faste arrangementer i Citykirkerne

ICC Gudstjenester / Service in English

International Church of Copenhagen afholder gudstjeneste

på engelsk.

Se også www.internationalchurch.dk

Søndage kl. 09.30-12.30

SCT. ANDREAS KIRKE

Citykirkerne i København


november

12. Koncert i orgelsamlingen

Organist Dan Kær Nielsen, Ordrup Kirke, spiller på

orgel samlingens landsbykirkeorgler. Efter koncerten

kan orglerne beses, og der serveres en forfriskning

i festsalen.

Tirsdag den 12. november kl. 19

SCT. ANDREAS KIRKE

Fri entré

Faste arrangementer i Citykirkerne

Morgensang

Hver onsdag kl. 10

HOLMENS KIRKE

12. Musikgudstjeneste i Trinitatis

Natkirke

Live musik: 3 organiststuderende fra konservatoriet

+ Súsanna Herálvsdóttir + CPH Jazzquartet. Præst:

Mia Rahr Jacobsen.

Tirsdag den 12. november kl. 20

TRINITATIS KIRKE

13. Onsdagskoncert

Studerende fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

opfører værker af Telemann, Abel og C.Ph.E. Bach.

Barbara Altobello (barokviolin), Winnie Bugge Frandsen

(travers), Hanna Thiel (gambe) og Søren Glerup

Hansen (cembalo).

Onsdag den 13. november kl. 17 -17.45

SANKT PETRI KIRKE

Fri entré

14. Foredrag om P.G. Lindhardt

Foredraget er en del af serien ”De store personligheder

i det 20. århundrede”, Tiden belyst gennem teologiske

temperamenter.

Denne torsdag om P.G. Lindhardt ved dr. theol. Niels

Grønkjær. Poul Georg Lindhardt var professor i kirkeog

dogmehistorie ved Det Teologiske Fakultet ved

Aarhus Universitet og var én af de fire store Århusteologer.

Foredragsrækken arrangeres i samarbejde med Vor

Frue Kirke

Torsdag den 14. november kl. 14.30

TRINITATIS SOGNEHUS

Fri entré

Fra 1. september til 30. november 2013

14. Forføreren

Et foredrag ved sognepræst Ph.D. Kathrine Lilleør om

forførelse, frygt og håb og selvforståelse hos Søren

Kierkegaard, illustreret med H.C. Andersens Eventyr.

Torsdag den 14. november kl. 19.30

MARMORKIRKEN

Fri entré

35


november

14. Med rundsave på albuerne?

Debataften om studiemiljøet på CBS

Er studiemiljøet på CBS mere konkurrencepræget end

andre steder? Debataften med tre oplæg om myter og

erfaringer med studielivet på CBS. Studiecoach, cand.

merc. Mette Gøtterup-Tang (Studievejledningen & Projekt

Studieliv) fortæller om studielivet på CBS og de muligheder,

det indeholder. Studenterpræst på Frederiksberg,

Charlotte Cappi Grunnet, fortæller om presset på unge

studerende ved at leve i en tid, hvor italesættelsen af livet

som en stor succeshistorie, der skal lykkes, bliver styrende

og nedbrydende. Desuden vil der medvirke en dimittend,

der fortæller om

sine oplevelser af og forventninger til arbejdslivet som

studerende, og hvordan arbejdslivet egentlig viser sig at

være, når man er i gang med det.

Torsdag den 14. november kl. 20

TRINITATIS SOGNEHUS

Fri entré

15. Trinitatis Kirkes Fredagskoncerter

Bach-kantate 90 m.m. fremføres af Trinitatis-ensemblet.

Solister: Camilla Toldi Bugge (sopran), Rikke Lender

(mezzosopran), Rasmus Gravers Knive (tenor) og Rasmus

Kure Thomsen (bas). Søren Christian Vestergaard (orgel).

Fredag den 15. november kl. 16.30

TRINITATIS KIRKE

Fri entré

16. Orgelmatiné

Eva Wöllinger (alt) opfører sammen organist Hanne

Kuhlmann værker af bl.a. Hugo Wolf.

Lørdag den 16. november kl. 12

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

Fri entré

17. Kantategudstjeneste

J.S. Bach: kantate 90 ”Es resset euch ein schrecklich

Ende” til 25. søndag efter trinitatis samt uddrag af kantate

116 fremføres af Trinitatis Kirkekor og Barokensemble.

Søren Christian Vestergaard (orgel) og prædikant: Kirsten

Sandholt.

Søndag den 17. november kl. 10.30

TRINITATIS KIRKE

Faste arrangementer i Citykirkerne

Gadepræsten

er et opsøgende, udadvendt, lyttende, samtalende

sup plement til den traditionelle Folkekirke henvendt

til Københavns unge. Gadepræstens arbejde foregår

primært på gadeplan og der, hvor byens unge i øvrigt

mødes. Samtalerne her er, som al sjælesorg, omfattet

af gadepræstens tavshedspligt, og det er sammen

med god tid, personligt engagement og nærvær

med til at åbne mulighed for stor fortrolighed.

Gadepræst Mia Rahr Jacobsen kan træffes på tlf.

29 62 90 41 og e-mail: gadepraesten@rundetaarn.dk.

Citykirkerne i København


Faste arrangementer i Citykirkerne

Aftenkirke

Programmet varierer fra aften til aften.

Se nærmere på kirkens hjemmeside:

www.sanktpauls.dk

Torsdage kl. 17.45

SANKT PAULS KIRKE

17. Orglet i elektronisk klanglys

Den schweiziske sounddesigner og virtuose percussionist

Christophe Fellay og den danske komponist

og organist Bo Lundby-Jæger giver koncert for trommer,

elektronik og orgel.

Søndag den 17. november kl. 15

VOR FRELSERS KIRKE

Fri entré

17. Verdis Requiem

Amatørsymfonikerne, Birkerødkoret og Helsingør

Kammerkor med solister Yana Kleyn (sopran), Mariann

Amdisen (mezzosopran), Sune Hjerrild (tenor) og

Morten Kramp (bas). Dirigent: Torben H.S. Svendsen.

Søndag den 17. november kl. 16

HELLIGAANDSKIRKEN

Entré: Kr. 120,- + gebyr. BilletNet 7015 6565/

www.billetnet.dk samt ved indgangen fra kl. 15.30.

17. Lis Sørensen

For 9. år i træk holder Lis Sørensen støttekoncert i

Christians Kirke. I år går hele overskuddet fra koncerten

til Drugrebels, der er en frivillig organisation,

hvis hovedaktivitet er et DrugRebels Roadshow på

uddannelsesinstitutioner rundt om i landet.

Der er mange trapper. Varighed: Ca. 90 min.

Søndag den 17. november kl. 17

CHRISTIANS KIRKE

Entré: Kr. 320,-

19. Musikgudstjeneste i Trinitatis Natkirke

Live jazz: Rasmus Meyer + TBA. Præst: Mia Rahr Jacobsen.

Tirsdag den 19. november kl. 20

TRINITATIS KIRKE

20. Orgelvesper X

Mark Baumann, (orgel) og Peter Krogull, (liturg).

Onsdag den 20. november kl. 17

SANKT PETRI KIRKE

20. Onsdagskoncert

Studerende fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium opfører

Ravel: Sonate for violin og cello, Händel/Halvorsen; Passacaglia,

Batulis: Four Consolations to a sad Cello and a Song

Without Words. Austeja Juskaityte (violin) og Villius Daskevicius

(cello).

Onsdag den 20. november kl. 17-17.45

GARNISONSKIRKEN

Fri entré

37Fra 1. september til 30. november 2013


november

20. Adventskoncert med La Lumière du Nord

Ensemblet La Lumière du Nord fremfører Charpentiers

”Messe de Minuet pour Noël”.

Onsdag den 20. november kl. 20

HOLMENS KIRKE

Entré: Kr. 125,- / kr. 75,-. Billetterne sælges ved indgangen

fra kl. 19.

21. Sven Erik Werners ’Cæcilie-messe’

Mezzosopran Pia Rose Hansen, trompetisterne Ketil

Christensen og Lars-Ole Schmidt, organist Jens E. Christensen

samt Vor Frelsers Kantori opfører det inderlige og

stemningsfulde værk, der er skrevet til kirkens genindvielse

i 2009. Lars Sømod dirigerer.

Torsdag den 21. november kl. 20

VOR FRELSERS KIRKE

Fri entré

22. Trinitatis Kirkes Fredagskoncerter

Ørjan Horn Johansen (orgel) fremfører værker af Sandvold,

Bräutigam, Rich og Strauss.

Fredag den 22. november kl. 16.30

TRINITATIS KIRKE

Fri entré

23. Orgelmatiné

Christian Præstholm, Sct. Mortens Kirke, Randers, opfører

værker af György Ligeti.

Lørdag den 23. november kl. 12

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

Fri entré

24. Musikgudstjeneste Vll

Med Louis Viernes Messe solennelle, op. 16 fremført af

Kantorei Sankt Petri. Mark Baumann (orgel) og Peter

Krogull (præst).

Søndag den 24. november kl. 11

SANKT PETRI KIRKE

24. J.S. Bachs cembalokoncerter

Program: J.S. Bach: Koncert for 4 cembali i a-mol, Koncert

for 3 cembali i d-mol og Koncert for 3 cembali i C-dur.

Vivaldi: Koncert for strygere i e-mol, Koncert for strygere i

G-dur ”Alla Rustica” og Koncert for strygere i g-mol.

Medvirkende: Concerto Copenhagen, Trevor Pinnock, Lars

Ulrik Mortensen, Marieke Spaans og Marcus Mohlin

(cembalo). Musikalsk ledelse: Lars Ulrik Mortensen.

Søndag den 24. november kl. 16

GARNISONSKIRKEN

Entré: Kr. 150,-

25. Musikgudstjeneste i Trinitatis Natkirke

Live singer/songwriter: Line Bøgh + Petrus Kapell + TBA.

Præst: Mia Rahr Jacobsen.

Tirsdag den 25. november kl. 20

TRINITATIS KIRKE

Citykirkerne i København


Læs mere om gudstjenester og arrangementer på:

www.citykirkerne.dk

28. Sangeftermiddag

Ved årets sidste sangeftermiddag vælger domorganist

ved Københavns Domkirke, Hanne Kuhlmann, sangene.

Sang eftermiddagene tilrettelægges i et samarbejde

mellem Vor Frue kirke og Trinitatis kirke. Der betales

kr. 10,- for kaffe og kage.

Torsdag den 28. november kl. 14.30-16.30

TRINITATIS SOGNEHUS

Fri entré

28. En halv times musik på Lois-orglet

Studerende fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

spiller på kirkens spanske barok-orgel.

Torsdag den 28. november kl. 17

VOR FRELSERS KIRKE

Fri entré

28. Julekoncert med Den Kgl. Livgarde

Torsdag den 28. november kl. 19.30

HOLMENS KIRKE

Entré

29. Händel – Orgelkoncerter

Trinitatis Barokensemble, Søren Christian Vestergaard

(orgel) og solistklassestuderende Juhee

Lee (orgel) fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Koncerten er støttet af Gangsted-fonden.

Fredag den 29. november kl. 16.30-18.30

TRINITATIS KIRKE

Fri entré

30. Orgelmatiné

Jakob Lorentzen, Holmens Kirke, spiller en halv times

program på Vor Frue Kirkes store orgel.

Lørdag den 30. november kl. 12

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

Fri entré

Fra 1. september til 30. november 2013

30. Udvidet Advents Vesper

Udvidet vesper til Advent med bl.a. Benjamin Brittens A

Ceremony of Carols i anledning af Brittens 100-års fødselsdag.

Københavns Drengekor / Det Kgl. Kantori dirigeret af

Ebbe Munk. Liturg: Anders Gadegaard.

Lørdag den 30. november kl. 19

VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE

Denne folder og Citykirkernes hjemmeside

er lavet i samarbejde med:

www.KultuNaut.dk

– den elektroniske kulturguide

39


september

Citykirkerne

i København

Christians kirke

Strandgade 1, 1401 København K

Telefon 32 54 15 76

Garnisons kirke

Skt. Annæ Plads 4, 1250 København K

Telefon 33 91 27 06helligaandskirken

Strøget, 1153 København K

Telefon 33 37 65 40

Holmens Kirke

Holmens Kanal 21, 1060 København K

Telefon 33 13 61 78

Kastelskirken

Kastellet 15, 2100 København Ø

Telefon 33 91 27 06

Marmorkirken

Frederiksgade 4, 1265 København K

Telefon 33 91 27 06

Sankt Andreas kirke

Gothersgade 148, 1123 København K

Telefon 33 37 65 40

Sankt Pauls Kirke

Sankt Pauls Plads, 1314 København K

Telefon 31 11 17 45Sankt petri kirche

Sankt Peders Stræde 2, 1453 København K

Telefon 33 13 38 33

Trinitatis kirke

Landemærket 2, 1119 København K

Telefon 33 37 65 40Vor frelsers kirke

Sct. Annæ Gade 29, 1410 København K

Telefon 32 54 68 83
Vor frue kirke – Københavns Domkirke

Nørregade 8, kontor og adresse dog:

Pilestræde 67, 1112 København K

Telefon 33 37 65 40


citykirkernes sekretariat

Fiolstræde 8 kld., 1171 København

Telefon 29 92 98 92. citykirkerne@gmail.com

Citykirkerne i København

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!