Når Jón og Sigurbjörg møder Bo, Ulrikke, Yrjö og alle de andre

mennta.hi.is

Når Jón og Sigurbjörg møder Bo, Ulrikke, Yrjö og alle de andre

Selvom undersøgelsen, der refereres til, blev foretaget i første halvdel af

1990’erne, så er der meget der tyder på, at der ingen eller kun få

forandringer er sket hvad dette angår. I disse år er antallet af

danskstuderendede videregående uddannelser stigende, men desværre

betyder det ikke, at man dermed kan være 100 % sikker på, at antallet af

kvalificerede danskundervisere vil stige tilsvarende, da flere undersøgelser

blandt universitets- og lærerkandidater, der har afsluttet deres uddannelse,

viser, at mange vælger at arbejde indenfor andre områder end skolen.

Receptive og produktive færdigheder

Auður Hauksdóttirs analyse af danskundervisningen viser også, at der i

danskundervisningen lægges vægt på de receptive færdigheder, og ikke

mindst læsefærdigheden, mens de produktive færdigheder og især

talefærdigheden prioriteres i en megen beskeden grad.

Dette bekræftes yderligere i en løbende undersøgelse, som jeg selv stod for i

en treårig periode fra 1998 – 2001 blandt de elever, som starter i gymnasiet,

hvor eleverne har dansk i 1 ½ til 2 år. Eleverne blev bl.a. spurgt om, hvad

de synes var det letteste ved at lære dansk, hvad der var det sværeste og hvad

de helst vil lære i dansk. Det viste sig at hele ca. 65 % af de adspurgte (lige

godt 3000 elever), mente at det var lettest at læse dansk. 64 % af de

adspurgte elever, mente at det var sværest at tale dansk. På spørgsmålet om

hvad eleverne helst ville lære, ja så var der ingen tvivl. Næsten ¾ af de

adspurgte udtalte, at de helst ville lære at tale dansk og omkring halvdelen

ville helst lære at skrive dansk. Elevernes svar peger med andre ord helt

entydigt på, at de mangler træning i de produktive færdigheder.

4

More magazines by this user