Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

kulturarv.dk

Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

34. Gedevasegård

01.06.01 Farum

Dyrkning

Boplads

Yngre stenalder

sb. 64. På et stort, sandet næs omgivet af vådområder blev der ved prøvegravning registreret et lyst

kulturlag på et 4.200 m2 stort område. I et par udvalgte snit kunne det konstateres, at kulturlaget

overlejrer stolpehuller og gruber. Både disse og kulturlaget kan på grundlag af keramik dateres til TN

C. Undersøgelsen forventes fortsat

HØM 259

Bebyggelse - Yngre stenalder

Ole Lass Jensen

35. Hesselvej

01.06.02 Ganløse

Andet anlægsarbejde

Diverse

Æ.br./germ./vik.

sb. 102. Efter resultatløs prøvegravning foretoges detektorafsøgning, hvorved fandtes et fragment af en

bælteplade, en fibula fra yngre germansk jernalder, en beklippet dirhem og en Urnesfibula

MFG 141/99

Lene Høst-Madsen

Søren A. Sørensen

Andre anlæg/diverse - Ældre bronzealder

Andre anlæg/diverse - Germansk jernalder

Andre anlæg/diverse - Vikingetid

36. Gyldenstrand syd

01.06.04 Snostrup

Diverse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 76. Efter neolitiske fund undersøgtes nogle stendynger, der dog kunne vises at være recente

MFG 159/99

Lotte Lai Sørensen

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

37. Ny Hovevej

01.06.06 Veksø

Vejanlæg

Gruber

Nyere tid

sb. 66. Ved undersøgelse af ca. 600 m2 fandtes større og mindre gruber, hvoraf flere indeholdt fund fra

nyere tid

MFG 143/99

Lotte Lai Sørensen

Jette Rostock

Grube - Nyere tid

More magazines by this user
Similar magazines